Kamuya Öğretmen Alınmayacak Mı?

Kamuya Öğretmen Alınmayacak Mı?

Son yıllarda, okulların eksik öğretmenlerle eğitim dönemine başlaması neredeyse adet haline geldi… Çocuklarımızın en büyük eğitim kaybını oluşturan öğretmen eksikliği ne yazık ki bir türlü çözülemiyor… Yazının başlığından da anlayacağınız gibi

A+A-

 

 

 

Son yıllarda, okulların eksik öğretmenlerle eğitim dönemine başlaması neredeyse adet haline geldi… Çocuklarımızın en büyük eğitim kaybını oluşturan öğretmen eksikliği ne yazık ki bir türlü çözülemiyor… Yazının başlığından da anlayacağınız gibi bu durum, önümüzdeki eğitim dönemi için çok daha büyük olacağa benziyor…

 

Kamu okullarında görev yapan öğretmenlerin; göreve atanması, yer değiştirmesi, yükselmesi gibi tüm işlemleri yasa gereği Kamu Hizmetleri Komisyonu tarafından yapılır. Ancak şu sıralar Kamu Hizmetleri Komisyonu’nda eksik bir üyenin bulunuyor olması Kamu Hizmetleri Komisyonu’nu karar alamaz duruma getirmiştir. Bu konuyla ilgili olarak KHK Başkanı Sayın Çetin Uğural’ın görüşüne başvurdum.

 

Sayın Uğural, görev süresinin tamamlanması nedeniyle boşalan bir üyeliğe henüz atama yapılmamış olmasını abartılı bir komplo teorisi olarak ortaya atılmaması gerektiğine ve boşalan üyeliğin doldurulmasında hassas bir karar verme durumunda olan Cumhurbaşkanlığı makamı tarafından yapılacak atamanın beklenmesine vurgu yapmakla beraber ortaya çıkan olumsuz durumu şöyle aktarıyor:

 

“Bütün kurullarda olabileceği gibi, Kamu Hizmeti Komisyonu'nda da çeşitli nedenlerle boşalmalar olmakta ve boşalan yerlere, yasanın öngördüğü çerçevede yeni atamalar yapılmaktadır. Komisyon üyeliklerindeki boşalma durumlarında geçmişte Komisyon faaliyetlerine devam ediyordu ve herhangi bir sıkıntı da ortaya çıkmıyordu. Ancak Yüksek İdare Mahkemesi önüne götürülen eski bir Komisyon kararı ile ilgili olarak Mahkemenin bir süre önce verdiği bir karar, bu durumu değiştirmiştir. Yüksek İdare Mahkemesinin söz konusu kararında, öngörülen tüm üye boşalmalarında yasanın yeni atama ile ilgili olarak öngördüğü 3 aylık sürede Komisyonun faaliyetleri aksamadan sürdürülebilirken, bir tek görev süresi dolması nedeniyle boşalmaların doldurulmasında 3 aylık süre öngörülmemesi nedeniyle, bu gibi durumlarda Komisyonun karar alamayacağı sonucuna varılmıştır.”

“Boşalan bir üyelik nedeniyle Komisyon’un karar alamaması tabii ki birtakım sıkıntılar yaratmaktadır. Bakanlar Kurulu tarafından alınan yurtdışı görevlendirme kararlarının hayata geçmesi için gerekli olan Komisyon kararlarının üretilememesi, acil vekâlet görevlendirmelerinin yapılamaması, Temmuz ayında yapılması gereken yeterlik sınavlarının ertelenmek zorunda kalınması, Cezaevi terfi itirazlarının kesinleştirilerek gerekli terfilerin yapılamaması ve her yıl Ağustos ayında yapılan öğretmen münhal ilanı ve sınavlarına yönelik çalışmaların gecikme riski ile karşılaşması gibi sıkıntılar ilk anda akla gelenlerdir…”

 

Her ne kadar Sayın Uğural, bu durumu bir komplo olarak nitelendirmese de, ne yazık ki Kamu Hizmetleri Komisyonu bilerek veya bilmeyerek çalışmaz hale getirilmiştir.

 

Öğretmen münhalleri için daha zaman var, bu zaman içinde eksik üye atanır ve sorun çözülür diye düşünüyor olabilirsiniz ancak durum bundan çok daha vahim… Şöyle ki;

 

·        Hem ilköğretimde hem de ortaöğretimde öğretmen yer değiştirmeleri (nakilleri) yetkili sendikaların onayını da alarak bakanlık tarafından yapıldı. Ancak bu nakillerin yasallık kazanması için Kamu Hizmetleri Komisyonu tarafından gerçekleştirilmesi gerekli…

·        Öğretmen nakilleri sonrası ortaya çıkan münhal alanların ilanı ve gerekli sınavlar Kamu Hizmetleri tarafından yapılmalı…

·        Özellikle ilköğretimde geçen yıldan yapılması gereken ancak yapılmayan okul müdürü ve müdür muavinliği münhallerinin ilanı ve gerekli sınavları Kamu Hizmetleri tarafından yapılmalı…

 

İşte bu işlemlerin yapılamayacak olması; önümüzdeki eğitim döneminde kamuya yeni öğretmen alınmamasının yanında öğretmenlerin nakillerinin ve yükselmelerinin de yapılamayacağı anlamına gelir.

 

İlköğretimde 100, ortaöğretimde ise 40 civarında öğretmen, ilköğretimde 55, ortaöğretimde 19 müdür ve müdür muavini münhalinin varlığı düşünüldüğünde önümüzdeki öğretim yılında okulların eksik öğretmen ve okul idarecileriyle yeni öğretim dönemine merhaba diyecekleri kesin… Acaba Eğitim Bakanlığı bu durumun farkında mı? Yoksa “nasıl olsa Kamu Hizmetleri Komisyonu da çalışamaz durumda diye, bu münhalleri partizanca doldurma hesapları mı yapıyor?

 

 

 

 

BİLİYOR MUYDUNUZ?

 

 

Eğitimde Yanıt Bekleyen Sorular

 

Tatil dönemlerinin eğitim sistemi içindeki yeri genel kanaatin aksine oldukça önemlidir. Çünkü bu dönemler; en kritik değerlendirmelerin yapılmasına, bir sonraki eğitim dönemi için alt yapıların hazırlanmasına, öğretim programından ders kitabına, laboratuar malzemesinden ihtiyaç duyulacak kırtasiyeye, öğretmen ihtiyacından okul yöneticilerine kadar hemen her şeyin yeni baştan düşünülmesi ve ortaya çıkması muhtemel sorunların giderilmesi için önemlerin alınması dönemidir… Ancak yaz tatilinin son ayına girdiğimiz bugünlerde gelecek eğitim döneminde ciddi değişikliklerin ve sıkıntıların yaşanacağının ipuçları kendini göstermeye başladı bile…

 

GCE A-Level Fiyaskosu ve LYS Kontenjanları:

Üniversitelerin uluslararası geçerliliği olan kriterlere göre alacağı öğrenciler için ayrılan kontenjanların sadece KKTC’li öğrenciler için değil, tüm yabancı öğrenciler için geçerli olduğu doğru mu? Bu uluslararası kriterlerden ilk dikkate alınanın A-Level değil, IB (International Baccalaureate) olduğu doğru mu? LYS kontenjanları için KKTC’li öğrencilerin sırasını gösteren liste niye sır gibi saklanıyor. Öğrencilerin puanlarına göre daha sağlıklı tercih yapabilmesi için bu liste neden yayınlanmıyor? Yoksa üniversiteye girişte de mi partizanlık yapılacak?

 

Atatürk Öğretmen Akademisi Sınavı:

Önümüzdeki eğitim dönemi için Atatürk Öğretmen Akademisi’ne öğrenci alınmayacağı kesin gibi… Atatürk Öğretmen Akademisi kapatılıyor mu?

 

Müdür, Müdür Muavini ve Öğretmen Münhalleri:

İlköğretimde 55, ortaöğretimde 19 müdür ve müdür muavini münhali açılacak mı? Yoksa geçen yılda olduğu gibi partizan atamaları mı yapılacak? Öğretmen münhalleri için genel ortaöğretim ve ilköğretim dairelerine ait yeterli sayıda kadro var mı? Yoksa yine öğretmen niteliği taşımayan bireyler görevlendirme olarak mı atanacak?

 

Akademik Sınıflar:

Ortaöğretimdeki nakil listelerine göre birçok merkezi okuldaki Fen ve Matematik derslerinin İngilizce dilinde verildiği “akademik sınıflar”da görev yapabilecek nitelikte öğretmenlerin başka okullara nakil olduğu ancak boşlan bu yerlerin doldurulmadığı görülmektedir. Yeni eğitim döneminde “akademik sınıflar” kapatılıyor mu?

 

Girne’ye Yeni Ortaokul:

Hem bir önceki Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Nazım Çavuşoğlu’nun hem de şimdiki bakan Sayın Kemal Dürüst’ün verdiği Girne’ye yeni bir ortaokul sözü ne oldu? Yoksa Girne’de okuyan çocuklarımız 40-45 kişilik sınıflarda mı ders yapacak?

        

 

 

 

 

Bu haber toplam 1934 defa okunmuştur