1. HABERLER

  2. ÖZEL HABER

  3. Yasa başka, uygulama başka!
Yasa başka, uygulama başka!

Yasa başka, uygulama başka!

Salamis Sit Alanı’nın imara açılmasıyla ilgili tartışmalarda yeni gelişme

A+A-

Salamis Sit Alanı’nda ikinci derece içerisindeki bazı parsellerin üçüncü dereceye aktarılarak, bölgenin imara açılmasına yönelik tartışmalar yeni bir boyut aldı. Bu kez alınan kararın yasa dışı olduğuna dair bilgiler ortaya atıldı.

Ayşe GÜLER

Salamis Sit Alanı’nda ikinci derece içerisindeki bazı parsellerin üçüncü dereceye aktarılarak, bölgenin imara açılmasına yönelik tartışmalar yeni bir boyut aldı. Bu kez alınan kararın yasa dışı olduğuna dair bilgiler ortaya atıldı.

Eski Eserler Yasası’nın 10. maddesine göre Eski Eserler Dairesi Müdürlüğü’nün eski eserleri ilgilendiren her türlü inşai ve fiziki müdahalelere izin verme konusunda ‘Planlama Makamı, Anıtlar Yüksek Kurulu, Belediyeler ve ilgili diğer kuruluşlar ile eşgüdüm içinde çalışması’ gerekiyor.

Ancak Anıtlar Yüksek Kurulu’na sunulan raporda, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’ne bağlı Mağusa şubesinde çalışan tek bir arkeologun imzası bulunuyor.

HEYET DEĞİL, TEK İMZA… Eski Eserler Yasası’nın 10. maddesine göre Eski Eserler ve Müzeler Dairesi eski eserleri ilgilendiren her türlü inşai ve fiziki müdahalelere izin verme konusunda ‘Planlama Makamı, Anıtlar Yüksek Kurulu, Belediyeler ve ilgili diğer kuruluşlar ile eşgüdüm içinde çalışması’ gerekiyor. Ancak Anıtlar Yüksek Kurulu’na sunulan raporda, tek bir arkeologun imzası bulunuyor.

Alınan kararın, yasanın ‘Taşınmaz Eski Eserler ve Koruma Alanları ile İlgili Karar Alma, İzin Verme Yetkisi ve Yöntem’ maddesine aykırı olduğu dikkat çekiyor.

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Emekli Müdür Muavini, Arkeolog Tuncer Hüseyin Bağışkan  böyle bir kararın Eski Eserler Dairesi’nin bir komisyonu tarafından saptanmadığı sürece Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından alınan her iki kararın da peşkeş kapsamına girdiğini söyledi.

 

Yasa ne diyor?

Eski Eserler Yasası’nın 10. maddesinin birinci bendinde  taşınmaz eski eserleri ilgilendiren her türlü inşai ve fiziki müdahalelere izin verme ve/veya işlem yapma yetkisinin müdürlüğe ait olduğu ancak  bu konuda Planlama Makamı, Anıtlar Yüksek Kurulu, Belediyeler ve ilgili diğer kuruluşlar ile eşgüdüm içinde çalışması gerektiği vurgulanıyor.

‘Taşınmaz Eski Eserler ve Koruma Alanları ile İlgili Karar Alma, İzin Verme Yetkisi ve Yöntem’ maddesinin ilk bendinde “Mülkiyetine bakılmaksızın bu Yasa kapsamına giren taşınmaz eski eserler ve doğa varlıklarının korunmasını sağlamak için gerekli karar ve önlemleri alma, aldırma ve bunların her türlü denetimini yapma ve yapılmasını sağlama, alınan kararları uygulama ve/veya bu Yasa’nın öngördüğü usul ve esaslar çerçevesinde taşınmaz eski eserleri ilgilendiren her türlü inşai ve fiziki müdahalelere izin verme ve/veya işlem yapma yetkisi Müdürlüğe aittir.  Bu konuda Müdürlük, Planlama Makamı, Anıtlar Yüksek Kurulu, Belediyeler ve ilgili diğer kuruluşlar ile eşgüdüm içinde çalışır” deniliyor.

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Emekli Müdür Muavini, Arkeolog Tuncer Hüseyin Bağışkan:
“Karar, peşkeş kapsamına giriyor”

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Emekli Müdür Muavini, Arkeolog Tuncer Hüseyin Bağışkan, böyle bir kararın Eski Eserler Dairesi’nin bir komisyonu tarafından saptanmadığı sürece Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından alınan her iki kararın da peşkeş kapsamına girdiğini söyledi.

Bağışkan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Tek arkeologun bu konudaki raporu yeterli mi sayıldı?”

“Salamis ikinci derecedeki sit alanı arazisinin hangi heyet tarafından 1'inci derece olarak belirlendiği ve bu kişi veya kişilere ITEM yasasında takas yolunu açtığı bilindiğinden, böyle bir kararın Eski Eserler Dairesi’nin bir komisyonu tarafından saptanmadığı sürece Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından alınan iki kararın da peşkeş kapsamına girdiğinin altını çizmek gerekiyor. Salamis Arkeolojik Sit Alanı'ndaki 2'icni derecedeki tarımsal arazinin de inşaata açık 3'üncü derecesine alınması da ayni tezgahın bir parçasıdır. Alınan iki kararın da ileriye dönük olarak Salamis Arkeolojik Sit Alanının komşu parsellerindeki tarımsal arazilerin sahiplerinin de hak talep edeceği bilinmiyor mu? Bu tarımsal arazilerin çoğunun da arsa spekülatörlerinin elinde bulunduğu telaffuz edilmektedir. Bu aşamada şunu soruyorum… Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ile planlama makamının işbirliğiyle bu arazi bir ekip tarafından gerekçeli olarak ikinci dereceden birinci dereceye alındı mı? Bu arazide sondaj kazısı bir ekip tarafından yapıldı mı? Bu sondaj heyetinde hangi arkeologlar görev yaptı? Yoksa tek arkeologun bu konudaki raporu yeterli mi sayıldı? 

“Salamis sit alanındaki büfenin yıkılması kararı Resmi Gazete’de yayımlanmadı”

“Dahası Anıtlar Yüksek Kurulu’nun Salamis sit alanı girişindeki büfenin yıkılması kararı almış olmasına karşın, Eski Eserler Dairesi Müdürü tek kişi olarak bu karara ret oyu verdiğini biliyoruz. Kurulun aldığı bu kararı niye Resmi Gazetede yayınlamadı? Niye bu binayı Anıtlar Yüksek Kurulu kararına uygun olarak yıkmadı? Daha sonra bu büfeyi yandaşı Kıbrıs Türk Müze Dostları Derneğine ihalesiz olarak kiraladı mı? Bu dernek de bu büfeyi dernek yönetim kurulunun maliyecisi olan kişinin kardeşine ihalesiz olarak devretti mi? Görülen odur ki, eski eser alanları ayak oyunlarıyla sağa sola peşkeş çekilmektedir. Bu ve bunun gibi peşkeş dümenlerine dün onay vermediğimiz gibi, bu gün de onay vermiyoruz, yarın da onay vermeyeceğiz…. Ülke sahipsiz değildir…”

 

Bu haber toplam 2686 defa okunmuştur
İlgili Haberler