1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. TURİZM RAPORU
TURİZM RAPORU

TURİZM RAPORU

Reel Sektör Danışma Kurulu tarafından Ekonomik Koordinasyon Kurulu’na sunulan turizm raporunda 5 yıl içinde yeni casino izni verilmemesi gerektiği vurgulandı.

A+A-

 

RAPORDAN:

• 5 yıl içinde yeni casino izni verilmemeli, yeni casino lisanslarına izin verilmesi halinde devlet bu yatırımlar için arazi tahsisi yapmamalı
• Kalkınma Bankası ve bankalarla olan sorunlar çözümlenmeli
• Kalifiye eleman sıkıntısı var
• Halk, turizme yeterli ilgiyi göstermiyor
• İstatistiki veriler yetersiz
• Yerel ve kültürel ürünler tanıtılmalı
• Anket çalışması yapılmalı, web portalı oluşturulmalı
• Çevre kirliliği çözümlenmeli
• Ulaşılabilirlik pahalı


Ayşe GÜLER

Reel Sektör Danışma Kurulu tarafından Ekonomik Koordinasyon Kurulu’na sunulan turizm raporunda
5 yıl içinde yeni casino izni verilmemesi gerektiği vurgulandı.
Raporda, yeni casino lisanslarına izin verilmesi halinde devletin bu yatırımlar için yeni arazi tahsisi yapmaması ve yeni alınmış casino lisansı içerecek otel yatırımlarının da yatırım teşvik belgesi uygulamalarından yararlandırılmaması gerektiğine dikkat çekildi.

“Kalkınma Bankası ve bankalarla olan sorunlar çözümlenmeli”
Koordinasyon Kurulu’na sunulan rapor içerisindeki önerilerde ülkedeki yatak sayısının büyük bir kısmının 5 yıldızlı otellere ait olduğuna vurgu yapıldı.
Kapalı veya boş durumda olan küçük otellerin Kalkınma Bankası ve bankalarla olan sorunlarının çözümlenerek, yapılandırma çalışması başlaması gerektiği belirtildi.
Ayrıca raporda, yarım kalan küçük otellerin yatırımlarının tamamlanması için halen mevcut kredi imkanının daha uygun koşullara getirilmesine işaret edildi.
Öte yandan 3 ve daha düşük yıldızlık otellerin yapımını cezp edecek yatırım teşvik politikalarının ve kredi imkanların sağlanması gerektiği belirtildi.

“Kalifiye eleman sıkıntısı var”
Hazırlanan raporda, sektörde kalifiye eleman sıkıntısı olduğu vurgulandı. Geçmiş yıllarda Çalışma Bakanlığı, DAÜ ve KITOB işbirliği ile başlatılan aşçılık okulunun büyük başarı kazandığı, söz konusu uygulamanın DAÜ ve diğer üniversitelerle devam ettirilmesine işaret edildi.
Turizmle ilgili meslek taramaları yapılarak gençlerin ilgi duyduğu konuların belirlenmesi, gelişme imkanları olanların aşçılık okulu benzeri bir sistemle uygulamaya konulması gerektiği kaydedildi.
Raporda ayrıca OTEM’in sürekli hizmet içi eğitim ihtiyacının giderilerek, KITOB idaresinde olmak kaydıyla Otelcilik Okulu’nun hazırlıklarının başlanması gerektiğine değinildi.

“Halk, turizme yeterli ilgiyi göstermiyor”
Raporda halkın turizme ilgi göstermesi için kamu spotları düzenlenmesi  gerektiği ifade edildi. Gençlerin, turizm sektöründe çalışmalarını sağlamak amacıyla hangi dallara ilgilerinin olduğunun araştırılması ve gerekli eğitim modüllerinin belirlenmesine işaret edildi.

“İstatistiki veriler yetersiz”
Sunulan raporda, turizm sektöründeki istatistiklerin de yetersiz olduğu belirtildi. Söz konusu durumun aşılabilmesi için DPÖ tarafından çıkarılan net turizm gelirleri istatistiğinin Türkiye’deki İstatistik Kurumu’nun çıkardığı metot ve detaylarla çıkarılmasının sağlanması,  halkla paylaşılması gerektiğine dikkat çekildi.
Turistlerin ülkeye bıraktıkları gelirin düşük olduğu ifade edilirken, turizm gelirlerinin halka, esnafa, sanayiciye ve tarımcıya az yansıdığı kaydedildi.
Raporda, sektörün talebine uygun üretilecek ürünlerin gelecek su imkanı da dikkate alınarak otellerle birlikte tespit edilmesine vurgu yapıldı.

“Yerel ve kültürel ürünler tanıtılmalı”
Ülkeye özgü yerel ve kültürel ürünlerin geleneksel Kıbrıs mutfağındaki ürünlerin tanıtımın yapılması, standartların belirlenmesi, üretim yapılması da raporda yer aldı.
Otellere yapılan satışın ihracat olarak değerlendirilmesi gerektiği  kaydedilen raporda, otellerde yerli ürün kullanım zorunluluğunun şart olduğu ayrıca Kıbrıs’a özgü ürünler katalogunun da ülkedeki giriş kapılarında dağıtılmasının önemine değinildi.
Öte yandan bu konuda yeterli adımların atılması için sanayici-turizm iş ağlarının geliştirilmesine, Duty Free’lerde yerli ürün satışı yapılmasına, turistlerin yurt içinde katıldığı tur gezilerinde yerli ürün kullanılması gerektiğine işaret edildi.

“Anket çalışması yapılmalı, web portalı oluşturulmalı”
Sunulan raporda ayrıca bilişim ürünlerinin kullanımın teşvik edilmesine, pazarlama eğitimlerinin verilmesine, yerli ürün kullanan otellere vergi muafiyeti sağlanmasına, marka ve ambalaj çalışması yapılmasına da değinildi.
Öte yandan turizm işletmeleri ve sanayiciler arasında bir web portalı oluşturulması gerektiğine dikkat çekilirken, turistlere yönelik anket çalışması yapılmasına işaret edildi.

-------------


“Çevre kirliliği çözümlenmeli”

Raporda, çevre kirliliğinin kalıcı bir şekilde çözümlenmesi için planların yapılarak istikrarlı ve toplumun tüm kesimlerini içine alacak şekilde ivedi uygulamaya konulması gerektiği belirtildi.
Bunun yanı sıra özel koruma yerlerinin, müzelerin korunarak geliştirilmesi için planlanması ve uygulamaya başlanarak 2014-2015 turizm sezonuna hazır hale getirilmesine vurgu yapıldı.
Raporda yarıca müzelerin ve diğer turistik yerlerin turizm sezonunda Pazar günleri  dahil açık olması için düzenleme yapılması gerektiğine işaret edildi.

“Ulaşılabilirlik pahalı”
Sunulan raporda, ülkeye ulaşılabilirliğin pahalı olduğuna, Kuzey Kıbrıs’ın ‘yeterince bilinmediğine’ değinildi.
Ulaşımı ve uygun fiyatlarla turistlerin ülkemize gelişine imkan sunan charter teşviklerinin KITOB ve paydaşların görüşleri doğrultusunda gerekli değişiklikler yapılarak, revize edilmesi gerektiği belirtildi.
Öte yandan turist tanıtımının profesyonel temelde yapılması, siyaset dışına alınması  ve fonun kullanımında paydaşlara yetki verilmesi gerektiği vurgulandı.

Bu haber toplam 1571 defa okunmuştur