1. HABERLER

 2. ÖZEL HABER

 3. İŞTE SAYIŞTAY RAPORU
İŞTE SAYIŞTAY RAPORU

İŞTE SAYIŞTAY RAPORU

Uzun süredir YENİDÜZEN’in ısrarlı yayınları ile gündemde tutulan ‘Piyangolar yolsuzluğu’ raporlandı, belgelendi.

A+A-

Uzun süredir YENİDÜZEN’in ısrarlı yayınları ile gündemde tutulan ‘Piyangolar yolsuzluğu’ raporlandı, belgelendi. 2010-2015 arasındaki kayıp paralar ve yapılan fazla ödemelerle ilgili dönemin Piyangolar Birimi sorumlusu Yudum Mişon dahil 3 personel ve bir muhasebe görevlisi ‘sorumlu’ tutuldu

 

63 BİN TL AÇIK

 

 • Söz konusu tarihlerde Piyangolar Birimi'nin 'Hemen Kazan' gelirlerinde tespit edilen toplam 63 bin 110 TL tutarındaki açığın;
 • 13 bin 580 TL'lik kısmından biletlerin tutulduğu deponun sorumlusu Çayan Okan'ın,
 • 13 bin 580 TL'lik kısmından Nazım Yapıcıoğlu'nun
 • ve 35 bin 950 TL'lik kısmından ise Hüseyin Sporcuoğlu'nun 'sorumlu' oldukları kayda geçirildi.

 

5 BİN TL FAZLA ÖDEME

 • Rapora göre; raporun 4.6 bölümünde detayları verilen Hemen Kazan hesabından yapılan 5 bin TL fazladan ödemeye ait çek üzerinde dönemin Piyangolar Birimi Sorumlusu Yudum Mişon ile dönemin Piyangolar Birimi Hemen Kazan Muhasebe görevlisi Nilüfer Feyiz'in imzaları bulunması nedeniyle 5 bin TL tutardan müştereken sorumlu oldukları sonucuna varıldı.

 

 

Mert ÖZDAĞ

Sayıştay Başkanlığı, Spor Dairesi'ne bağlı Piyangolar Birimi'nde 14 Mayısa 2010-31 Aralık 2015 tarihlerini kapsayan dönemdeki 'Hemen Kazan' (Kazı Hemen Kazan) satış gelirlerine ilişkin 'araştırma raporu'nu yayınladı.

Kamuoyunda daha önce birçok kez gündeme gelen ve 'Piyangolar Yolsuzluğu' diye anılan  Piyangolar Birimi'ndeki bazı hesaplardaki açıkların incelendiği rapor dönemin daire yöneticilerini söz konusu açık hesaplardan dolayı 'sorumlu' tuttu.

Söz konusu tarihlerde Piyangolar Birimi'nin 'Hemen Kazan' gelirlerinde tespit edilen toplam 63 bin 110 TL tutarındaki açığın; 13 bin 580 TL'lik kısmından biletlerin tutulduğu deponun sorumlusu Çayan Okan'ın, 13 bin 580 TL'lik kısmından Nazım Yapıcıoğlu'nun ve 35 bin 950 TL'lik kısmından ise Hüseyin Sporcuoğlu'nun 'sorumlu' oldukları kayda geçirildi.

Rapora göre; raporun 4.6 bölümünde detayları verilen Hemen Kazan hesabından yapılan 5 bin TL fazladan ödemeye ait çek üzerinde dönemin Piyangolar Birimi Sorumlusu Yudum Mişon ile dönemin Piyangolar Birimi Hemen Kazan Muhasebe görevlisi Nilüfer Feyiz'in imzaları bulunması nedeniyle 5 bin TL tutardan müştereken sorumlu oldukları sonucuna varıldı.

 

90 BİN BİLET BORDOSU KAYIP!

Raporda satış bedeli bankaya yatırılmayan Hemen Kazan biletleriyle ilgili detaylara da yer verildi.

Söz konusu dönemde satışa sunulan 6 milyon 996 bin 110 biletten 90 bin bilete ait bodroların ve icmal forumlarının olmadığı ya da denetime sunulmadığı da saptandı.  90 bin adet biletin net satış bedeli olan 61 bin 110 TL'nin birime ait banka hesabına yatırılmadığı da tespit edildi.

Bodroları olmayan biletler dışında da 4 Haziran 2015 tarihinde satışa sunulan 01-0901-0920 serisindeki  biletlerin net satış bedeli olan 6 bin 790 TL'nin 4 bin 790 TL'sinin yatırıldığı, 2 bin TL'sinin ise yatırılmadığı saptandı.  Tüm bu yatırılması gereken paraların hesaba yatırılmaması nedeniyle Piyangolar Birimi'ne ait bankadaki hesapta toplam 63 bin 110 TL açık tespit edildiği rapora yazıldı.


ÇAYAN OKAN İLE İLGİLİ TESPİTLER:

 

Bordolar  yok, 6 bin 970 TL açık

Raporda açıkla ilgili sorumluluğu bulunanlarla ilgili detaylara da yer verildi. Buna göre Sayıştay tespitlerine göre 1 Ocak 2011 tarihinden 2 Şubat 2015 tarihine kadar Spor Dairesi'ne bağlı Piyangolar Birimi'nde Devlet Piyangosu Hemen Kazan biletleri Hemen Kazan biletleri satış veznesinde görev yapan ve bunun yanında Hemen Kazan biletleri depo sorumluluğu görevini de yürüten Çayan Okan ile ilgili tespitler de yer aldı.

Rapora göre  Çayan Okan:

 • 20 Haziran 2011 tarih ve 27. Kutuyu Lefke'ye imzası ile verdi.
 • Söz konusu 27. Kutuda 01-0521-0540 seri numaralı Hemen Kazan biletleri vardı.
 • Ancak anılan seriye ait bordoların ve icmal forumları ortada yok, kayıp… Ya da Sayıştay denetimine sunulmadı.
 • Bu biletlerin net satış bedeli olan 6 bin 790 TL birime ait Kooperatif Merkez bankası hesabına yatırılmadı.
 • Son ödeme tarihi 31 Aralık 2014 olan Hemen Kazan biletleri 02-1441-1460 serisine ait bordoları ve icmal forumlarının olmadığı veya Sayıştay denetimine sunulmadığı tespit edildi.
 • Bu seriye ait ikramiye kazanan biletlerde yapılan incelemede bu serinin Lefkoşa’da satıldığı ve net satış bedelleri olan 6 bin 790  TL hesaba yatırılmadı.
 • Bu rakam Çayan Okan’dan talep edildi.    
 • Çayan Okan cevap yazısında “Hüseyine verildi” yazılı fotokopiyi ileri sürerek kendisin anılan bilet kutusunu satmadığını belirtti.

Ancak yapılan tespitte bu açıktan Çayan Okan’ın sorumlu olduğu tespit edildi.


NAZIM YAPICIOĞLU İLE İLGİLİ TESPİTLER:

 

13 bin 580 TL’lik tutardan sorumlu

Sayıştay raporunda, 2013 yılında Spor Dairesi’ne bağlı Piyangolar Birimi’nde Mağusa Şubesi Hemen Kazan biletleri satış veznesinde gören yapan Nazım Yapıcıoğlu’nun bu görev süresi içerisindeki sorumlulukları tespit edildi.

İşte Sayıştay raporuna göre Nazım Yapıcıoğlu ile ilgili tespitler:

 • Son ödeme tarihi 31 Aralık 2014 olan Hemen Kazan biletleri 01-1041-1060 serisine ait bordolar ve icmal forumları yok, ya da Sayıştay denetimine sunulmadı.
 • Bu seriye ait biletler Mağusa’da satıldı.
 • Söz konusu biletlerin net satış bedeli olan 6 bin 790 TL birime ait banka hesabına yatırılmadı.
 • İkramiyelerin son ödeme tarihi 31 Aralık 2014 olan Hemen Kazan biletleri 02-0621-6040 serisine ait bordoları ve icmal forumları yok, ya da Sayıştay denetimine sunulmadı.
 • Bu seriye ait biletler de Mağusa’da satıldı.
 • Söz konusu biletlerin de net satış bedeli olan 6 bin 790 TL birime ait banka hesabına  yatırılmadı.
 • Bu ödemelerle ilgili paralar Nazım Yapıcıoğlu’ndan 25 Ocak 2016 tarihinde talep edildi.
 • Verilen cevaba rağmen Sayıştay araştırması ile, bu iki kutu ile ilgili olarak net satış bedeli olan 13 bin 580 TL’lik tutardan Nazım Yapıcıoğlu’nun sorumlu olduğu tespitini yapıldı.

HÜSEYİN SPORCUOĞLU İLE İLGİLİ TESPİTLER:

 

35 bin 950 TL yatırması gerekirken yatırmadı

 

17 Kasım 2014 ile 31 Aralık 2014 tarihleri arasında ve 2 Mart 2015 tarihinden itibaren Piyangolar Birimi’nde ‘satış veznesi’nde bulunan Hüseyin Sporcuoğlu ile ilgili de Sayıştay tespitleri raporda yer aldı.

İşte Hüseyin Sporcuoğlu ile ilgili de Sayıştay tespitleri:

 • 02-01421-01440 serisine ait Hemen Kazan biletleri 17 Kasım 2014 tarihinde Muhasebe sorumlusu Nilüfer Feyiz tarafından Hüseyin Sporcuoğlu’na verildi.

Ancak anılan seriye ait bordolar ve icmal forumları yok ya da Sayıştay denetimine sunulmadı.

Söz konusu biletlerin de net satış bedeli olan 6 bin 790 TL birime ait banka hesabına  yatırılmadı.

 • 02-01501-01520 serisine ait Hemen Kazan biletleri 26 Kasım 2014 tarihinde Muhasebe sorumlusu Nilüfer Feyiz tarafından Hüseyin Sporcuoğlu’na verildi.

Ancak anılan seriye ait bordolar ve icmal forumları de yok, ya da Sayıştay denetimine sunulmadı.

Söz konusu biletlerin de net satış bedeli olan 6 bin 790 TL birime ait banka hesabına  yatırılmadı.

 • 02-01741-01760 serisine ait Hemen Kazan biletleri 26 Aralık 2014 tarihinde Muhasebe sorumlusu Nilüfer Feyiz tarafından Hüseyin Sporcuoğlu’na verildi.

Ancak anılan seriye ait bordolar ve icmal forumları de yok, ya da Sayıştay denetimine sunulmadı.

Söz konusu biletlerin de net satış bedeli olan 6 bin 790 TL birime ait banka hesabına  yatırılmadı.

 • 02-01521-01540 serisine ait Hemen Kazan biletleri 2 Aralık 2014 tarihinde Muhasebe sorumlusu Nilüfer Feyiz tarafından Hüseyin Sporcuoğlu’na verildi.

Ancak anılan seriye ait bordolar ve icmal forumları de yok, ya da Sayıştay denetimine sunulmadı.

Söz konusu biletlerin de net satış bedeli olan 6 bin 790 TL birime ait banka hesabına  yatırılmadı.

 • 02-01761-01780 serisine ait Hemen Kazan biletleri 31 Aralık 2014 tarihinde Muhasebe sorumlusu Nilüfer Feyiz tarafından Hüseyin Sporcuoğlu’na verildi. Ancak anılan seriye ait bordolar ve icmal forumları de yok, ya da Sayıştay denetimine sunulmadı.

Söz konusu biletlerin de net satış bedeli olan 6 bin 790 TL birime ait banka hesabına  yatırılmadı.

 • 01-0901-09020 serisine ait Hemen Kazan biletleri 4 Haziran 2015 tarihinde Muhasebe sorumlusu Nilüfer Feyiz tarafından Hüseyin Sporcuoğlu’na verildi.

Ancak anılan seriye ait bordolar ve icmal forumları de yok, ya da Sayıştay denetimine sunulmadı.

Söz konusu biletlerin de net satış bedeli olan 6 bin 790 TL’nin 4 bin 790 TL’si yatırıldı, 2 bin TL’si ise yatırılmadı.

 • Tüm bu açıkların toplam bedeli olan 35 bin 950 TL’den Hüseyin Sporcuoğlu’nun sorumlu olduğu tespit edildi.

 


BİRİM SORUMLUSU YUDUM MİŞON HAKKINDA TESPİTLER:

 

5 bin TL fazla ödeme, Yudum Mişon imzasıyla!

 

Sayıştay raporunda kazı kazanlarla ilgili açıklar dışında Piyangolar Birimi’nden yapılan ‘fazla ödemeler’ ile ilgili de bazı tespitler yapıldı.

Raporda; yapılan 5 bin TL fazla ödeme  ile ilgili olarak 12.500 TL’lik çekte imzası bulunan dönemin Piyangolar Birimi Sorumlusu Yudum Mişon ve muhasebe görevlisi Nilüfer Feyiz’in imzasının yer aldığı da vurgulanarak kayda geçirildi.

Söz konusu çekin birim personeli Turgut Sunalp adına yazıldığı ve bankadan çekildiğinin de saptandığını belirtildiği raporda bu paranın akıbetinin ne olduğunun ve ne tür işlerde kullanıldığının da Sayıştay tarafından sorgulandığı belirtildi.  Birim personeli Turgut Sunalp’ın ise cevap yazısında çekin kendi adına yazıldığını, bankadan tarafınca bozdurulduğunu, çekin bozulduğu tarihte üzerine eklenerek yatırıldığını belirtti.

Birime ait banka hesabına birkaç kez kimin yaptığı belli olmayan bazı yatırımlar yapıldığını da belirten Sayıştay raporu, toplam 13 bin 114 TL nakit yatırım yapıldığının görüldüğü yazıyor.

Sayıştay bu gelişmeler üzerine dönemin Piyangolar Birimi Sorumlusu Yudum Mişon’dan bu durumla ilgili yasal dayanak ve gerekçelerini anlatması istendi. Yudum Mişon ise cevabında görev yaptığı süre içerisinde nakit ödemelerin 300 TL’ye kadar ödenebileceği talimatı vererek işlemlerin yürümesi ve birim personeli Turgut Sunalp adına yazılan çeklerle hesaptan hesaba akratılarak döndürüldüğünü, bunun birimde hep böyle yapıldığını anlattı.

Kasadan yapılan 5 bin TL fazla ödeme ile ilgili ise “bilgisi olmadığını” belirten birim sorumlusu Yudum Mişon’ı sorumlu tutan Sayıştay ayrıca bu yöntem nedeni ile Mişon’un “hatalı bir uygulama” sürdürdüğünü ve bu uygulamayı da kendisinin başlattığını kayda geçirdi.

 

 


MUHASEBE GÖREVLİSİ NİLÜFER FEYİZ İLE İLGİLİ TESPİTLER:

Muhasebe defterinde inceleme yapıldı, kayıt yok, 5 bin TL yok!

 

Piyangolar Birimi’nin Hemen Kazan bölümü muhasebe görevlisi Nilüfer Feyiz ile ilgili de bazı tespitler ortaya koyan Sayıştay raporunu özetle şunları kayda geçirdi:

Hesaptaki fazla ödeme ile ilgili 24 Mart 2016 tarihli yazı ile Nilüfer Feyiz’den yasal dayanak ve gerekçelerini anlatması istendi.

Nilüfer Feyiz cevap yazısında Salih Bitta adına yazılan çekle 5 bin TL ödeme yapıldığını, hesap kapanmasında mahsup fişinin kesildiğini, Yudum Mişon’un 300 TL ve üzeri ikramiyelerin önce kasadan ödenmesini, daha sonra fazla çek israfı olmaması için yazılan 12 bin 500 TL’lik ‘toplu çekle’ kesilmesi talimatı verildiğini anlattı.  

Raporda yer alan bilgilere göre; muhasebe görevlisi Nilüfer Feyiz ayrıca evrakların dağınık olduğunu, mahsup fişi üzerinde birilerinin oynayıp tarihinde değişiklik yapmış olabileceğini de belirtti.

Sayıştay ise Feyiz’in savunmasına rağmen muhasebe defterinde yapılan incelemede 16 Nisan 2015 tarihli 5 bin TL tutarındaki çekle ilgili herhangi bir kaydın olmadığını saptadı ve bu tutardan muhasebe görevlisi Nilufer Feyiz’in ‘sorumlu’ olduğunu raporladı.

rapor2-001.jpgrapor1-001.jpg

Bu haber toplam 7134 defa okunmuştur
Devlet Piyangosu Sayıştay Raporu

Devlet Piyangosu Sayıştay Raporu

Piyangolarda yolsuzluk belgelendi

İlgili Haberler