1. HABERLER

  2. ÖZEL HABER

  3. Gözler, Danışma Kurulu’nda!
Gözler, Danışma Kurulu’nda!

Gözler, Danışma Kurulu’nda!

UBP Milletvekili Aytaç Çaluda’nın dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik hazırlanan Başsavcılık raporu, bugün Danışma Kurulu’nun gündemine geliyor…

A+A-

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eski Özel Kalem Müdürü olduğu dönemde ‘hukuka aykırı işlem yaparak, devleti yaklaşık 230 bin TL zarara uğrattığı’ iddiasıyla aleyhinde 30 davanın dosyalandığı UBP Milletvekili Aytaç Çaluda ile ilgili ‘dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik’ rapor bugün Danışma Kurulu’nda görüşülecek…

 11 üyeli Danışma Kurulu, yapacağı incelemenin ardından süreci yönetecek Özel Komite’yi oluşturacak. Özel Komite’de ‘en fazla milletvekiline’ sahip olması nedeniyle UBP’den 3, CTP ve HP’den 2’şer milletvekili görev yapacak, çalışmalarını da 45 gün içerisinde tamamlayacak…

 

Ayşe GÜLER

UBP Milletvekili Aytaç Çaluda’nın dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başsavcılık raporu, bugün Meclis’teki Danışma Kurulu’nun gündemine geliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eski Özel Kalem Müdürü olduğu dönemde ‘hukuka aykırı işlem yaparak, devleti yaklaşık 230 bin TL zarara uğrattığı’ iddiasıyla aleyhinde 30 davanın dosyalandığı Çaluda ile ilgili Meclis’te yoğun mesai başlıyor.

Danışma Kurulu, yapacağı incelemenin ardından süreci yönetecek Özel Komite’yi oluşturacak.

Danışma Kurulu üyeleri…

Danışma Kurulu’nda Cumhuriyet Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’nin yanı sıra Başbakan Tufan Erhürman CTP Grup Başkan Vekili olarak, CTP Milletvekilleri Asım Akansoy, Fazilet Özdenefe ise grup başkan vekili olarak Danışma Kurulu’nda yer alıyor.

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay  HP Grup Başkanı olarak, HP Milletvekilleri Hasan Topal ile Mesut Genç Grup Başkan Vekilleri olarak bulunuyor.

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, Grup Başkan Vekilleri Ersin Tatar ile Dursun Oğuz da Danışma Kurulu üyelerinden…

Özel Komite…

Özel Komite’de ‘grubu olan’ siyasi partiler yer alacak.

Böylelikle ‘en fazla’ milletvekili sayısına sahip olması nedeniyle UBP’den 3, CTP ve HP’den de 2’şer milletvekili komitede yer alacak.

45 gün süre…

Yasada dokunulmazlıkla ilgili özel komitenin çalışmalarının çerçevesi de çiziliyor.

Buna göre; özel komitenin kendisine iletilen evrakı incelediği, dokunulmazlığı kaldırılmak istenen milletvekilini veya bakanı dinlediği ancak tanık dinleyemediği yasada yer alıyor.

Özel komitenin çalışmalarını 45 gün içinde tamamlanması gerektiğine de işaret ediliyor.

Son adımda ise komitenin; bir milletvekiline veya milletvekili olmayan bir bakana, Başsavcılıkça suç teşkil eden bir eylem tespiti olması ve yasama dokunulmazlığının kaldırılması isteminin siyasal amaçlara dayanmadığı yargısına varılırsa, bu konuda gerekçeli bir rapor düzenleyerek Genel Kurula havale ettiğine değiniliyor.

Çaluda: “Yapılanlar siyasi bir müdahale” demişti…

Hakkında Başsavcılık raporu hazırlanan UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, YENİDÜZEN’e konuşmuş, “Öne sürülen bilgiler ispatlansın. Dokunulmazlığımın kaldırılmasını beklemem, istifa ederim” dedi.

Çaluda, “Ben rahatım, şahsım adına endişe duymuyorum” diyerek,  “Hukuk aykırı işlem yapmadık. Benim alnım aktır. Yapılanlar, siyasi bir müdahaledir” şeklinde konuşmuştu.

Çaluda, kamuoyunda kendisiyle ilgili ‘gündem yaratılmaya çalışıldığını’ savunarak, “İnsanlar sosyal çöküntüye gidiyordu. Bu işlemleri yapmak zorundaydık.” demişti.

 “Ben rahatım, şahsım adına endişe duymuyorum” diyen Çaluda, ‘milletvekillerinin dokunulmazlıklarının’ kaldırılmasına destek verdiğini de belirtmişti.

Hükümete çağrıda bulunan Çaluda, kürsü dokunulmazlığı hariç, her milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasını istemişti.

 

 


ANAYASA VE İLGİLİ YASA NEYE İŞARET EDİYOR?

Meclis kararı olmadan tutuklanamaz, yargılanamaz

Anayasa’nın 84. maddesinde yer alan ‘Yasama Dokunulmazlığı’ milletvekilleriyle ilgili yargılanma sürecine de açıkça değiniyor.

Buna göre; seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen milletvekili, Cumhuriyet Meclisi’nin kararı olmadıkça tutuklanıp, yargılanamayacağına işaret ediliyor.

Ölüm veya beş yıl veya daha çok hapis cezasını gerektiren suçüstü durumu, bu kuralın dışında tutulduğu dile getiriliyor. Ancak, yetkili kişi, durumu derhal Cumhuriyet Meclisi’ne bildirmek zorunda olduğu kaydediliyor.

Seçimden önce veya sonra milletvekili hakkında verilmiş cezanın yerine getirilmesi, dönem sonuna bırakıldığı, milletvekilliği süresince zamanaşımı işlemeyeceği de söyleniyor.

Yasa ne diyor?

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 128.

(1) Bir milletvekilinin veya Meclis üyesi olmayan bir Bakanın Yasama Dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin istem Başsavcılıkça Meclis Başkanlığına iletilir.

İstemi

(2) Dokunulmazlığın kaldırılması isteminde, hangi yasadaki hangi ceza kuralına dayanıldığı açıkça belirtilir.

(3) Başkanlık, bu istemi derhal gelen evrak listesine geçirir ve dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin dosyayı, oluşturulacak özel bir komiteye iletir.

Dokunulmazlıkla İlgili Özel Komitenin Çalışmaları 129.

(1) Dokunulmazlıkla ilgili özel komite, kendisine iletilen bütün evrakı inceler ve dokunulmazlığı kaldırılmak istenen milletvekilini veya Bakanı dinler, tanık dinleyemez.

ve Raporu (2) Özel komite çalışmalarını kırk beş gün içinde tamamlamakla yükümlüdür.

(3) Bir milletvekiline veya milletvekili olmayan bir Bakana, Başsavcılıkça suç teşkil eden bir eylem isnat edilir ve Komite isnadın ciddiliği ve Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması isteminin siyasal amaçlara dayanmadığı yargısına varırsa, bu konuda gerekçeli bir Rapor düzenleyerek Genel Kurula havale eder. 56

(4) Komite söz konusu Raporu üye tamsayısının salt çoğunluğu ile karara bağlar.

 (5) Komite, milletvekilinin veya milletvekili olmayan Bakanın Yasama Dokunulmazlığının kaldırılmasını uygun görmediği takdirde kovuşturma ve yargılamanın milletvekilliği veya bakanlık sıfatının sona ereceği zamana bırakılmasını kararlaştırarak, Raporunda belirtir.

(6) Komite Raporu, kovuşturmanın ertelenmesi şeklinde ise, Genel Kurulda okunduğu tarihten başlayarak on gün içinde bu rapora, Hükümet, Siyasal Parti grupları veya milletvekillerince yazılı itiraz edilmezse kesinleşir.

(7) Komitenin Raporu, dokunulmazlığın kaldırılması şeklinde ise veya yukarıdaki (6)’ncı fıkra uyarınca Rapora itiraz edilmişse, Genel Kurulda görüşülür ve karara bağlanır. Raporun görüşülmesine ilişkin söz istemleri bu İçtüzüğün 59’uncu maddesinin (15)’inci fıkrasında belirtilen sürelere göre yapılır.

(8) Kovuşturma ertelenmiş ve bu karar Genel Kurulca kaldırılmamışsa Yasama dönemi yenilenmiş olsa bile, milletvekilliği sıfatı devam ettiği sürece, ilgili hakkında kovuşturma yapılamaz.

Savunma Hakkı ve İtiraz 130.

(1) Dokunulmazlığı kaldırılmak istenen milletvekili veya Bakan, Komitede ve Genel Kurulda kendini savunmaya veya bir milletvekiline savundurmaya çağrılır. Savunmasını yaparken kanıt da sunabilir.

(2) Komitede ve Genel Kurulda savunma için çağrılan milletvekili veya Bakan çağrıya uymazsa, evrak üzerinde karar verilir. Ancak, her halükarda son söz savunmanındır.

(3) Bir milletvekilinin, dokunulmazlığının kaldırılmasını bizzat istemesi, dokunulmazlığın kaldırılmasına yeterli değildir; isteme bağlı kalınarak dokunulmazlık kaldırılamaz.

(4) Cumhuriyet Meclisi, Yasama Dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verirse ilgili milletvekili veya Bakan veya Mecliste temsil edilen bir Siyasal Parti veya Siyasal Parti grubu bu kararın Anayasa ve İçtüzük kurallarına aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir ve iptal davası açabilir.

yeniduzen-satin-aliniz-419.jpg

 

 

 

Bu haber toplam 2125 defa okunmuştur
İlgili Haberler