1. HABERLER

  2. ÖZEL HABER

  3. Danışma Kurulu toplandı…Özel Komite oluşturuldu…
Danışma Kurulu toplandı…Özel Komite oluşturuldu…

Danışma Kurulu toplandı…Özel Komite oluşturuldu…

Cumhuriyet Meclisi’nde UBP Milletvekili Aytaç Çaluda’nın dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin mesai başladı.

A+A-

 

 

 

DANIŞMA KURULU TOPLANDI… Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eski Özel Kalem Müdürü olduğu dönemde ‘hukuka aykırı işlem yaparak, devleti yaklaşık 230 bin TL zarara uğrattığı’ iddiasıyla Çaluda aleyhinde 30 davanın dosyalandığı Başsavcılık raporu, dün Meclis’teki Danışma Kurulu’nun gündemine geldi.

 

ÖZEL KOMİTE PAZARTESİ ONAYA SUNULACAK… Haftaya Pazartesi günü toplanacak Genel Kurul’da UBP’den 3, CTP ve HP’den 2’şer olmak üzere toplam 7 milletvekilinin yer alacağı Özel Komite onaya sunulacak, süreç başlayacak.

 

ULUÇAY: “DOSYA TİTİZLİKLE İNCELENECEK, 45 GÜN İÇİNDE TAMAMLANMASI GEREKİYOR”…Süreçle ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Meclis iç tüzüğünün ilgili maddesine göre oluşacak özel komitenin 45 gün içinde ilgili dosyayı incelemesi gerektiğine değinerek, Savcılık tarafından Meclis’e iletilen dosyanın titizlikle ele alınacağını söyledi.

 

Ayşe GÜLER

Cumhuriyet Meclisi’nde UBP Milletvekili Aytaç Çaluda’nın dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin mesai başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eski Özel Kalem Müdürü olduğu dönemde ‘hukuka aykırı işlem yaparak, devleti yaklaşık 230 bin TL zarara uğrattığı’ iddiasıyla Çaluda aleyhinde 30 davanın dosyalandığı Başsavcılık raporu, dün Meclis’teki Danışma Kurulu’nun gündemine geldi.

Danışma Kurulu’nda özel komitede yer alacak vekiller belirlendi.

Haftaya Pazartesi günü toplanacak Genel Kurul’da UBP’den 3, CTP ve HP’den 2’şer olmak üzere toplam 7 milletvekilinin yer alacağı Özel Komite üyeleri onaya sunulacak, süreç başlayacak.

Süreçle ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Meclis iç tüzüğünün ilgili maddesine göre oluşacak özel komitenin 45 gün içinde ilgili dosyayı incelemesi gerektiğine değinerek, Savcılık tarafından Meclis’e iletilen dosyanın titizlikle ele alınacağını söyledi.

 

Özel Komite…

Özel Komite’de ‘grubu olan’ siyasi partiler yer alacak.

Böylelikle ‘en fazla’ milletvekili sayısına sahip olması nedeniyle UBP’den 3, CTP ve HP’den de 2’şer milletvekili komitede yer alacak.

Elde edilen bilgiye göre; komitede UBP milletvekillerinden Ersin Tatar, Ersan Saner, Olgun Amcaoğlu, CTP milletvekillerinden Fazilet Özdenefe ile Salahi Şahiner, HP milletvekillerinden ise Jale Refik Rogers ile Gülşah Sanver Manavoğlu yer alacak.

Komite çalışmalarının 45 günde tamamlanması gerekiyor

Pazartesi günü Meclis’in onayına sunulacak özel komitenin oluşmasının ardından, gözler yeni sürece çevrilecek.

Oluşacak özel komitenin, ilgili yasaya göre dokunulmazlıkla ilgili çalışmalarını 45 gün içinde tamamlaması gerekiyor.

Buna göre; özel komitenin kendisine iletilen evrakı incelediği, dokunulmazlığı kaldırılmak istenen milletvekilini veya bakanı dinlediği ancak tanık dinleyemediği yasada yer alıyor.

Son adımda ise komitenin; bir milletvekiline veya milletvekili olmayan bir bakana, Başsavcılıkça suç teşkil eden bir eylem tespiti olması ve yasama dokunulmazlığının kaldırılması isteminin siyasal amaçlara dayanmadığı yargısına varılırsa, bu konuda gerekçeli bir rapor düzenleyerek Genel Kurula havale ettiğine değiniliyor.

 

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay:

“45 gün içinde çalışmaların tamamlanması gerekiyor”

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, dünkü Danışma Kurulu toplantısında, özel komitenin kurulmasına oybirliğiyle, komite üye sayılarının dağılımı ile ilgili de oyçokluğuyla karar ürettiklerini söyledi.

Süreçle ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Uluçay, Pazartesi günkü Meclis Genel Kurulu’nda oluşturulacak Özel Komite’nin onaylanacağını, böylelikle de Aytaç Çaluda’nın dokunulmazlığının görüşülmesi için sürecin başlayacağını kaydetti.

Meclis iç tüzüğünün ilgili maddesine göre oluşacak özel komitenin 45 gün içinde ilgili dosyayı incelemesi gerektiğine değinen Uluçay, söz konusu süre içerisinde Genel Kurul’a sunulmak üzere raporun hazırlanacağını belirtti.

“Konu, özel komite titizlikle ele alınacak”

Uluçay, süreç hakkında da bilgi verdi.

Geçtiğimiz hafta Aytaç Çaluda ilgili istemin Başsavcılık tarafından Meclis Başkanlığı’na iletildiğini ifade eden Uluçay, raporun Meclis iç tüzüğüne göre; önce ‘gelen evrakta’ yayınlandığını, o konudaki işlemlerin başlatılması için adım atıldığını kaydetti.

Uluçay, Savcılık tarafından Meclis’e iletilen dosyanın Meclis tüzüğünün ilgili maddelerinin öngördüğü şekli ile özel komite tarafından titizlikle ele alınacağını söyledi.

Bu süreçte de ilgili kişinin görüşleri ve ilgili belgelerin de ele alınıp, değerlendireceğini ifade eden Uluçay, “Tüzüğün ilgili maddesinin bendine göre; bir milletvekiline veya milletvekili olmayan bir bakana başsavcılıkça suç teşkil eden bir eylem isnat edilir ve komite istadın ciddiliği ve yasama dokunulmazlığının kaldırılması isteminin siyasal amaçlara dayanmadığı yargısına varırsa, bu konuda gerekçeli bir rapor düzenleyerek, Genel Kurul’a havale eder.” şeklinde konuştu.

Çaluda: “Yapılanlar siyasi bir müdahale” demişti…

Hakkında Başsavcılık raporu hazırlanan UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, YENİDÜZEN’e konuşmuş, “Öne sürülen bilgiler ispatlansın. Dokunulmazlığımın kaldırılmasını beklemem, istifa ederim” dedi.

Çaluda, “Ben rahatım, şahsım adına endişe duymuyorum” diyerek,  “Hukuk aykırı işlem yapmadık. Benim alnım aktır. Yapılanlar, siyasi bir müdahaledir” şeklinde konuşmuştu.

Çaluda, kamuoyunda kendisiyle ilgili ‘gündem yaratılmaya çalışıldığını’ savunarak, “İnsanlar sosyal çöküntüye gidiyordu. Bu işlemleri yapmak zorundaydık.” demişti.

 “Ben rahatım, şahsım adına endişe duymuyorum” diyen Çaluda, ‘milletvekillerinin dokunulmazlıklarının’ kaldırılmasına destek verdiğini de belirtmişti.

Hükümete çağrıda bulunan Çaluda, kürsü dokunulmazlığı hariç, her milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasını istemişti.

 


 

ANAYASA VE İLGİLİ YASA NEYE İŞARET EDİYOR?

 

Meclis kararı olmadan tutuklanamaz, yargılanamaz

Anayasa’nın 84. maddesinde yer alan ‘Yasama Dokunulmazlığı’ milletvekilleriyle ilgili yargılanma sürecine de açıkça değiniyor.

Buna göre; seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen milletvekili, Cumhuriyet Meclisi’nin kararı olmadıkça tutuklanıp, yargılanamayacağına işaret ediliyor.

Ölüm veya beş yıl veya daha çok hapis cezasını gerektiren suçüstü durumu, bu kuralın dışında tutulduğu dile getiriliyor. Ancak, yetkili kişi, durumu derhal Cumhuriyet Meclisi’ne bildirmek zorunda olduğu kaydediliyor.

Seçimden önce veya sonra milletvekili hakkında verilmiş cezanın yerine getirilmesi, dönem sonuna bırakıldığı, milletvekilliği süresince zamanaşımı işlemeyeceği de söyleniyor.

Yasa ne diyor?

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 128.

(1) Bir milletvekilinin veya Meclis üyesi olmayan bir Bakanın Yasama Dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin istem Başsavcılıkça Meclis Başkanlığına iletilir.

İstemi

(2) Dokunulmazlığın kaldırılması isteminde, hangi yasadaki hangi ceza kuralına dayanıldığı açıkça belirtilir.

(3) Başkanlık, bu istemi derhal gelen evrak listesine geçirir ve dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin dosyayı, oluşturulacak özel bir komiteye iletir.

Dokunulmazlıkla İlgili Özel Komitenin Çalışmaları 129.

(1) Dokunulmazlıkla ilgili özel komite, kendisine iletilen bütün evrakı inceler ve dokunulmazlığı kaldırılmak istenen milletvekilini veya Bakanı dinler, tanık dinleyemez.

ve Raporu (2) Özel komite çalışmalarını kırk beş gün içinde tamamlamakla yükümlüdür.

(3) Bir milletvekiline veya milletvekili olmayan bir Bakana, Başsavcılıkça suç teşkil eden bir eylem isnat edilir ve Komite isnadın ciddiliği ve Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması isteminin siyasal amaçlara dayanmadığı yargısına varırsa, bu konuda gerekçeli bir Rapor düzenleyerek Genel Kurula havale eder. 56

(4) Komite söz konusu Raporu üye tamsayısının salt çoğunluğu ile karara bağlar.

 (5) Komite, milletvekilinin veya milletvekili olmayan Bakanın Yasama Dokunulmazlığının kaldırılmasını uygun görmediği takdirde kovuşturma ve yargılamanın milletvekilliği veya bakanlık sıfatının sona ereceği zamana bırakılmasını kararlaştırarak, Raporunda belirtir.

(6) Komite Raporu, kovuşturmanın ertelenmesi şeklinde ise, Genel Kurulda okunduğu tarihten başlayarak on gün içinde bu rapora, Hükümet, Siyasal Parti grupları veya milletvekillerince yazılı itiraz edilmezse kesinleşir.

(7) Komitenin Raporu, dokunulmazlığın kaldırılması şeklinde ise veya yukarıdaki (6)’ncı fıkra uyarınca Rapora itiraz edilmişse, Genel Kurulda görüşülür ve karara bağlanır. Raporun görüşülmesine ilişkin söz istemleri bu İçtüzüğün 59’uncu maddesinin (15)’inci fıkrasında belirtilen sürelere göre yapılır.

(8) Kovuşturma ertelenmiş ve bu karar Genel Kurulca kaldırılmamışsa Yasama dönemi yenilenmiş olsa bile, milletvekilliği sıfatı devam ettiği sürece, ilgili hakkında kovuşturma yapılamaz.

Savunma Hakkı ve İtiraz 130.

(1) Dokunulmazlığı kaldırılmak istenen milletvekili veya Bakan, Komitede ve Genel Kurulda kendini savunmaya veya bir milletvekiline savundurmaya çağrılır. Savunmasını yaparken kanıt da sunabilir.

(2) Komitede ve Genel Kurulda savunma için çağrılan milletvekili veya Bakan çağrıya uymazsa, evrak üzerinde karar verilir. Ancak, her halükarda son söz savunmanındır.

(3) Bir milletvekilinin, dokunulmazlığının kaldırılmasını bizzat istemesi, dokunulmazlığın kaldırılmasına yeterli değildir; isteme bağlı kalınarak dokunulmazlık kaldırılamaz.

(4) Cumhuriyet Meclisi, Yasama Dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verirse ilgili milletvekili veya Bakan veya Mecliste temsil edilen bir Siyasal Parti veya Siyasal Parti grubu bu kararın Anayasa ve İçtüzük kurallarına aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir ve iptal davası açabilir.

 

 

yeniduzen-satin-aliniz-424.jpg

 

 

 

 

 

Bu haber toplam 1898 defa okunmuştur
İlgili Haberler