1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Engellilere hak var, uygulama yok
Engellilere hak var, uygulama yok

Engellilere hak var, uygulama yok

Kamu-Sen, engellilerle ilgili yasada tanınan hakların uygulanmadığını ve eksiklerin sürdüğünü belirtti.

A+A-

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), engellilerle ilgili yasada tanınan hakların uygulanmadığını ve eksiklerin sürdüğünü belirtti.

Kamu-Sen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri, Kadın ve Çocuk Hakları Komite Başkanı Keziban Öcal, Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası (64/1993) altında kamu ve özel sektörde çalışanlar hakkında açıklama yaptı.

64/1993 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sonraki yıllar içerisinde dört kez tadil edilmiş olmasına rağmen tüm değişiklikler veya tadillerin yasanın özüne ilişkin temel eksiklikleri, boşlukları veya eşitsizlikleri ortadan kaldırmaya yönelik olmadığı gibi mevcut şekliyle de yürürlükte bulunan yasanın uygulanmamasından rahatsızlık duyduğunu belirten Öcal, yasanın temel amacına değindi.

Öcal, yasanın; “doğuştan veya sonradan; kaza, hastalık vb. nedenlere dayalı meydana gelmiş engellerinden dolayı, fonksiyonel yeteneklerini, tıbbi, psikolojik, sosyal, bedensel ve ruhsal yöndeki kayıplarını, imkanlar ölçüsünde ve mümkün olduğu oranda ortadan kaldırmayı, yeniden kazandırmayı ve bu yasa altında istihdam edilme şansı bulan kişilerin, maaş, ücret ve diğer özlük haklarına ilişkin hususları düzenlemeyi ve bu kişileri toplumda tüketici pozisyondan çıkarıp üretici pozisyona getirmeyi” amaçladığını kaydetti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmesi ile tanınan hak ve özgürlüklere işaret eden Öcal, KKTC’de özellikle kamusal alanın hemen hemen her yerinde açıkça kendini gösteren en büyük eksikliğin, bilimsel veriye dayalı, rasyonel hazırlanması gerekli planların, programların, koordinasyonun ve denetimin yetersizliği olduğunu ve bunlardan üzüntü duyduklarını belirtti.

ENGELLİ SAYISI 5-6 BİN

Kamu-Sen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri, Kadın ve Çocuk Hakları Komite Başkanı Keziban Öcal, Çalışma Bakanlığı verilerine göre ülkede kayıtlı engelli sayısının 5-6 bin olduğuna da işaret ederek konunun küçümsenecek veya görmezden gelinecek bir boyutta olmadığını vurguladı.

Keziban Öcal, bu nedenle konu üzerine eğitim, yardım, rehabilite gibi konularda vizyon ve misyon üstlenmiş tüm sivil toplum örgütleri, dernek, kurum ve kuruluşların etkin ve verimli bir yapı içerisinde, rasyonel akla uygun bir planlama ve koordinasyon içerisine girmesi, dayanışması ve bu büyük vizyon etrafında örgütlenmesi ile birbirlerinin eksikliklerini tamamlayan ve bütünleyen bir yapı oluşturulacağının altını çizdi.

“YASA ÜZERİNDEKİ TADİL, ÖNERİ MADDELER BİR AN EVVEL NİHAYETE KAVUŞTURULSUN”

Uzun bir süredir yasa üzerindeki tadil öneri maddelerinin bir an evvel nihayete kavuşturularak yasallaşması için hükümeti göreve çağıran Öcal, yasa yapıcı olarak sürecin içerisinde bulunan ve yürütmeyi elinde tutan gelmiş geçmiş tüm yetkilileri de yaptıkları yasaları düzenlemeye, uygulamaya ve denetlemeye davet etti.

Yapılacak etkin denetimle birçok eksiklik ve eşitsizliğin dolaylı olarak ortadan kaldırılabileceğini belirten Öcal, bunun yanında güncel sıkıntı ve altyapı eksikliklerinin de ortaya çıkmasına imkan tanınacağını kaydetti.

ÖNERİ VE DÜŞÜNCELER

Keziban Öcal açıklamasının son bölümünde, yapılması gereken icraat, faaliyet, planlama, koordinasyon ve denetim yöntemlerinin nasıl ve ne şekilde yapılacağı üzerine öneri ve düşüncelerini söyle sıraladı:

“Yasa yapıcının yürürlüğe koyduğu ve halen yürürlükte olan mevzuatın, yürütme erk yetkisine sahip, düzenleyici ve denetleyici görevindeki bakanlık, kurum, kuruluş ve diğer bağımsız organlar tarafından açık, anlaşılır ve hiçbir yoruma mahal vermeden uygulanmasının önü açılmalı. Yüce Meclis tarafından 2010 yılında kabul edilmiş olan ve Birleşmiş Milletler’in şartında yer alan ‘Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’nin’ yazılı metninin uygulamasına yönelik olarak adımların derhal ve eksiksiz olarak atılması gerekliliği. Mevcut 64/93 sayılı yasanın ‘İstihdam’ yan başlıklı 6’ncı maddesinde belirtilmiş olan hususlarda hükümet kanadının Devletçe korunan özel işyerleri, dernekler, federasyon, vakıflar, belediyeler, sendikalar ve kooperatiflerle işbirliklerinin fayda sağlayabilecek düzeyde geliştirilmesi vb. Yasa’nın (64/93) 6’ncı maddesinin 4’üncü bendinde çok açık olarak belirtilmiş olan ve her tam 25 kişi çalıştıran kamu ve özel sektörün bu kapsamdaki kişilerden istihdam edilmesi yasal zorunluluk olduğu unutulmadan istihdam yapılmasının sağlanması.”

Açıklamasında, yanlışlık, eksiklik ve usulsüzlüklere getirdikleri eleştirilerin sonunda mutlak surette çözüm önerilerini de sunmayı sosyal diyalog ve dayanışma ruhuna duydukları inanç ve önemin bir göstergesi olarak algılanmasını isteyen Öcal, konu üzerine gerek yasal çalışmalarda ve düzenlemelerde gerekse diğer uygulama ve çalışmalarda sendika olarak her türlü katkıyı ve desteği koymaya hazır olduklarının kaydetti.


 

Bu haber toplam 1869 defa okunmuştur
Etiketler :
İlgili Haberler