YENİ YASA NE GETİRECEK?

YENİ YASA NE GETİRECEK?

Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı Ünal Üstel, Meclis Genel Kurulu’ndan geçen yeni Çevre Yasası konusunda basını bilgilendirdi.

A+A-

 

Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı Ünal Üstel, geçtiğimiz Pazartesi günü onaylanarak Meclis Genel Kurulu’ndan geçen yeni Çevre Yasası konusunda basını bilgilendirdi. Üstel’e, Çevre Koruma Dairesi Müdürü Eşref Ünlüsoyer eşlik etti.

 

Çevre Bakanı Üstel, yasanın getirdiği başlıca yenilikleri ise şöyle sıraladı:

 

“Yasa, Çevre Koruma Dairesi’ni sadece görüşü alınan, danışmanlık yapan makam konumundan çıkarıp, izin verip denetleme yapan makam konumuna getirerek Çevre Koruma Dairesi’ni güçlendirip yetkilendirdi.

 

Çevre Koruma Dairesi Müdürü’nün başkanlık ettiği Çevresel Etki Değerlendirme Komisyonu’na gelen ÇED Raporları’nın değerlendirilmesi sürecine halkın katılımı sağlandı. Bundan böyle, hayata geçirilmek istenen projenin ÇED Raporu Komisyon’da görüşülürken projenin yapılması planlanan bölgede ikamet eden kişilerin de görüşleri alınacak.

 

ÇED Raporları hakkında komisyonun alacağı kararlarda bir çevre mühendisinin de imzası aranacak, ayrıca komisyonun alacağı kararlar hazırlanmakta olan web sayfasında anında halka duyurulacak.

 

Çevre Koruma Dairesi’nin vereceği izinlerden alacağı ücretlerin toplanacağı ve örneğin belediye sınırları dışında kalan sahil ve bölgelerin temizlenmesi gibi sadece çevre için kullanılacak bir Çevre Fonu oluşturuluyor.

 

Çevre suçlarına kesilecek cezaların bedeli düşürülerek ceza kesilmesinin önü açıldı.

 

Atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi izne bağlanırken, serbest bölgeler de dahil olmak üzere ülkeye atık girişi ve ithal edilmesi yasaklandı. Böylece yakın geçmişte yaşadığımız kum ve un sorunu gibi sorunların önüne geçiliyor.

 

AB uyum paketinde yasallaşan ilk yasa olan Çevre Yasası, halka çevresel bilgiye erişim hakkı tanıyarak çevre konusundaki uygulamaları tamamıyla şeffaflaştırıyor.

 

Çevre, Çevre Koruma Dairesi’nin Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yaparak çevre konusunda düzenli eğitimler yapmasını da mecburi kılıyor.”

 

ÜNLÜSOYER

 

Çevre Bakanı Üstel’in konuşmasından sonra söz alan Çevre Koruma Dairesi Müdürü Eşref Ünlüsoyer ise, yeni yasanın esas temellerini tüzüklerin oluşturacağını kaydederek, bununla atık toplama ve bertaraf etmenin kayıtlı hale geleceğini söyledi.

 

KKTC’de bütünlüklü su havzası planı hazırlanacağını belirten Ünlüsoyer, KKTC’ye atık girişi ve ithalinin yeni yasayla yasaklandığını vurguladı.

 

Ünlüsoyer’in yeni yasanın içeriğiyle ilgili verdiği bilgiler özetle şöyle:

 

“Sanayi tesisleriyle ilgili düzenlemeler getirildi. Kirleten öder uygulaması getirildi. Biyolojik çeşitlilik ağı kurulacak. İklim değişikliği kontrolü için gerekli düzenlemeler yapılacak. Gürültü yönetimi yetki alanları belirlendi. Çevre üzerinde etkisi olacak tüm projeler için çevresel etki değerlendirmesi yapılacak. Tüm vatandaşlara çevresel bilgiye erişim hakkı verildi. Çevre eğitimi konusunda düzenlemeler yapıldı. Çevre Fonu oluşturulacak. Çevre Denetim Birimi oluşturulacak.”

 

 

 

 

 

 

Bu haber toplam 986 defa okunmuştur