1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Ömer Elmas: "Sözleşmeye aykırılıklar tespit edildi"
Ömer Elmas: "Sözleşmeye aykırılıklar tespit edildi"

Ömer Elmas: "Sözleşmeye aykırılıklar tespit edildi"

Ercan tartışmalarında ismi gündeme gelen ve Ercan’ı  işleten Emrullah Turanlı’nın iddiaları arasında “Bakan Ertuğruloğlu’nun denetleme parası ödemesi gereken olarak işaret ettiği kişi” olarak lanse edilen Ömer Elmas yazılı açıklama yaptı.

A+A-

Ercan tartışmalarında ismi gündeme gelen ve Ercan’ı  işleten Emrullah Turanlı’nın iddiaları arasında “Bakan Ertuğruloğlu’nun denetleme parası ödemesi gereken olarak işaret ettiği kişi” olarak lanse edilen Ömer Elmas yazılı açıklama yaptı.

Elmas hukuki dilde yazılmış basın açıklamasında İhale şartnamesi ve T&T’nin imzalamış olduğu Ercan Havaalanı Sözleşmesi’ne aykırılıkların tespiti ve bu ciddi aykırılıkların Ulaştırma Bakanlığına raporlanmasının ardından T&T tarafından ödemelerin durdurulduğuna dikkat çekildi. Açıklamada “Müşavirlik Sözleşmesi’nin 9.3 maddesi hükmüne uygun olarak, Bakanlığa verilen hizmet durdurulmak durumunda kalınmıştır” denildi.

İşte açıklamanın tam metni:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yayınlanan bazı yayın organlarında ismimin geçtiği haberler ve bu haberlerin içeriğindeki kimi iddialara ilişkin açıklamayı aşağıda bilgilerinize sunuyorum. Teknik detaylarını aşağıda görebileceğiniz sürecin özünde ticari bir faaliyet ve bu ticari faaliyetin KKTC kanunları nezdinde icra edilmesi yer almaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceğine ve potansiyeline inanan bir kişi olarak KKTC’deki çalışmaları baltalamaya çalışan bu ithamlarla ilgili yasal yollara müracaat hakkımı saklı tuttuğumu ayrıca ifade etmek isterim.

Ercan Havaalanı İhale Şartnamesi’nin “Uygulama/detay projeleri ve mesleki kontrollük da dahil olmak üzere tüm bu bedeller görevli şirket tarafından karşılanacak ve yapım işi gerçekleştirilecektir. İdare isterse kontrollük hizmetlerini kendisi üstlenebileceği gibi; proje müellifleri ve/veya yetki vereceği müşavir firma/kuruluşlar ile veya eliyle de bu hizmetleri yürütebilir” düzenlemesini içeren 1.c.i maddesi ve bu ihale şartnamesine dayalı olarak ihaleye girip, ihaleyi kazanıp, T&T Havalimanı İşletmeciliği İnş. San. ve Tic. Şti. Ltd.’çe imzalanmış İşletme Hakkı Devri Sözleşmesi’nin “İdare isterse kontrollük hizmetlerini kendisi üstlenebileceği gibi; proje müellifleri ve/veya yetki vereceği müşavir firma/kuruluşlar ile veya eliyle de bu hizmetleri yürütebilir. Proje müellifleri haricinde İdare’nin kendi kadrolu personeli ve/veya resmi kurum kuruluş personeli ile yapacağı ve/veya yaptıracağı kontrollük hizmetlerinde personelin her türlü ücreti ve ücretle ilgili tüm giderleri İdare’ye ait olacaktır” düzenlemesini içeren 3 q maddesi gereğince proje müellifi, Bakanlığın kendi kadrolu veya resmi kurum kuruluş personeli olmayan kişiler Ulaştırma Bakanlığınca teklif vermeye davet edilmiştir.

Yukarıda belirtilen yasal dayanaklara göre, “Ercan Havaalanının İşletme Haklarının Devredilmesine İlişkin İzleme ve Değerlendirme Müşavirlik İşi”ne yönelik olarak, Ulaştırma Bakanlığınca davet edilen, Diamond Green Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi ve APCO Teknik Müşavirlik ve Taahhüt Anonim Şirketi arasında kurulan İş Ortaklığı’nca verilen fiyat teklifinin KKTC Ulaştırma Bakanlığı tarafından uygun bulunması üzerine “Müşavirlik Sözleşmesi” 30.10.2015 tarihinde imzalanmış ve ilgili şirketlerce müşavirlik faaliyetine başlanmıştır.

İşbu Müşavirlik Sözleşmesi’nin 7.1. maddesinde belirtilen bedel ile 9.2. maddesinde belirtilen “bu ücretin ödenmesi nedeniyle İdare herhangi bir mali mükellefiyet altına girmemekle birlikte, ücretin ödenmesi için elinden gelen tüm çabayı ortaya koyacak ve gerekli önlemleri alacaktır.” hükümlerine uygun olarak, Ulaştırma Bakanlığınca, Ercan Havaalanı Sözleşmesi ve ihale dokümanları gereğince T&T’den aylık sözleşme bedellerinin ödenmesi istenmiştir. T&T tarafından ise biri 01.12.2015 tarihinde diğeri 07.01.2016 tarihinde olmak üzere “KKTC Ulaştırma Bakanlığı talimatına istinaden İdare nam ve hesabına” açıklamasıyla iki ayrı kalemde ödeme yapılmıştır.

Ayrıca Müşavirlik Sözleşmesi’nin 1.3 maddesinde belirtilen “Diamond Green Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi ile APCO Teknik Müşavirlik ve Taahhüt Anonim Şirketi gerek görmeleri halinde işbu Sözleşme şartlarına uygun olarak Sözleşme’den kaynaklı hak ve sorumluluklarını yerine getirmek için, haklarını ve sorumluluklarını belirleyecekleri Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kanunlarına tabi bir tüzel kişilik meydana getirebileceklerdir. Kuracakları bu tüzel kişilik aynı şekilde İş Ortaklığı yerine iş bu Sözleşme’nin tarafı olacaktır.” hükmüne uygun olarak, ilgili şirketler Müşavirlik Sözleşmesi’nden kaynaklı hak ve sorumluluklarını yerine getirmek için, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kanunları, vergi mevzuatı ve denetimine tabi vergi mükellefi olarak 310.000,00 TL sermayeli İnviso Teknik Müşavirlik Taahhüt Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri Şirketi Limited’i kurmuş bulunmaktadır. Kuruluş ile birlikte İş Ortaklığı yerine işbu Sözleşme’nin tarafı, İnviso Teknik Müşavirlik Taahhüt Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri Şirketi Limited olmuştur.

İhale şartnamesi ve T&T’nin imzalamış olduğu Ercan Havaalanı Sözleşmesi’ne aykırılıkların tespiti ve bu ciddi aykırılıkların Ulaştırma Bakanlığına raporlanmasının ardından T&T tarafından ödemeler durdurulmuştur. Müşavir Şirketçe, Bakanlık ile imzalanan Müşavirlik Sözleşmesi gereğince yaklaşık 4 ay boyunca sürdürülen faaliyetler karşılığında sadece iki aylık ödeme yapılmış olması dikkate alındığında Müşavirlik Sözleşmesi’nin 9.3 maddesi hükmüne uygun olarak, Bakanlığa verilen hizmet durdurulmak durumunda kalınmıştır.

Ulaştırma Bakanlığı, T&T ve Müşavir Şirket arasında olan gelişmelerin tamamı bu olmasına rağmen sanki ortada yeni bir durum varmış ve hukuk dışı bir uygulamayla karşı karşıya kalınmış gibi davranılarak KKTC basınında gerçeğe aykırı biçimde adımın yer alması kabul edilemezdir. Her türlü cezai ve hukuki yasal haklarımı saklı tuttuğumu yineler ve bu basın açıklamasının yayın organınızda yayınlanmasını toplumun doğru bilgilenmesi bakımından zorunlu olduğunu hatırlatır, saygılar sunarım.

Ömer Elmas

Bu haber toplam 4527 defa okunmuştur