ERKEKLER TECAVÜZÜ DURDURABİLİR

ERKEKLER TECAVÜZÜ DURDURABİLİR

MSR erkeklerin kadınlara uyguladığı şiddeti ortadan kaldırabilmek amacıyla faaliyet gösteren ve bu amaç doğrultusunda özellikle genç erkekleri eğitme misyonunu üstlenen bir organizasyondur

A+A-

Feminist Atölye (FEMA)

info@feministatolye.org

 

 

Sevgili FEMA okuyucuları,

Kıbrıs’ta, Kadına Yönelik Şiddet her geçen gün daha da korkunç boyutlara ulaşırken, milletvekilleri ve bakanlar başta olmak üzere tüm devlet yetkilileri bu şiddete “dur” demek için hiçbir şey yapmıyor. Kadına yönelik şiddetin bir sorun olarak kabul edilmediği ülkemizde, tecavüze maruz kalan kadınlar, yaşadıkları travmanın ağırlığı ve karşılaştıkları “ahlaki yargılamaların” vahameti yetmezmiş gibi, yasal, kurumsal ve tıbbi destek yetersizliğinden dolayı büyük bir yalnızlığa itiliyor.

 Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi ( CEDAW)’ın Cumhuriyet Meclisi’nde kabulünün üzerinden 15 yıl geçmesine rağmen hala bu sözleşmenin gereği olan önlemler alınmadı.

Başta cinsel şiddet olmak üzere, şiddetin her türlü biçimi ile karşılaşan kadınların ihtiyaç duyduğu rehabilitasyon merkezleri ve sığınma evi gibi kurumların açılması için hiçbir inisiyatif alınmıyor. Tecavüze maruz kalan kadınlar ile ilgilenecek, özel eğitim almış Polis ve Sağlık birimleri bir türlü kurulmuyor. Şiddet mağduru kadınların ihtiyaç duyduğu yasal desteği sağlayacak Cinsel Taciz ve Tecavüze Karşı Hukuki Yardım Büroları açılmıyor. Cinsel Taciz ve Tecavüzü engelleyecek caydırıcı hukuki düzenlemeler yapılmıyor. Bu duyarsızlığa karşı sesimizi yükseltmek ve kadına karşı şiddeti önlemek konusunda önemli araçlardan biri olan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin bir an önce KKTC meclisinden geçmesini sağlamak için bir imza kampanyası başlattık. Lütfen sizler de destek verin!

Kampanyaya katılmak için adresler:

http://imza.la/ak-kadina-karsi-siddet-ve-ev-ici-siddetin-onlenmesi-sozlesmesi-kibris-ta-kabul-edilsin

www.feministatolye.org

 

 

 MEN CAN STOP RAPE (MSR)

(ERKEKLER TECAVÜZÜ DURDURABİLİR)

MSR erkeklerin kadınlara uyguladığı şiddeti ortadan kaldırabilmek amacıyla faaliyet gösteren ve bu amaç doğrultusunda özellikle genç erkekleri eğitme misyonunu üstlenen bir organizasyondur. MSR amaçlarını “geleneksel erilliğin yıkıcı etkileri konusunda genç erkekleri bilinçlendirmek”; “eşitlikçi bir erkeklik vizyonu ile onları tanıştırmak”; “kadınlarla sağlıklı ve toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun ilişkiler kurabilmelerini sağlamak” ve “erkeklerin birincil görevinin kadınlarla dayanışma göstermek olduğunu anlatmak” olarak tanımlar.

 

MSR, “Erkekler neden cinsel şiddeti umursamalıdır?” diye sorarak şu cevapları verirler:

 

1-   Çünkü tecavüz edenler erkektir.  Cinsel şiddet suçlarının çok büyük bir bölümünü erkekler işler. Cinsel şiddete maruz kalan bir erkek olduğunda dahi, bu şiddeti gerçekleştiren fail bir başka erkektir.

2-   Çünkü erkekler de tecavüze uğruyor.  Bu konuyu konuşmaktan, hatta düşünmekten dahi hoşlanmasak da, erkeklerin de cinsel şiddete maruz kaldığı bir gerçektir.  Bu konuda yapılan çalışmalar gösteriyor ki, erkeklerin %10’u hayatları boyunca en az bir kere cinsel şiddete maruz kalmaktadırlar. Erkekler cinsel şiddetten muaf olmadıkları gibi, bu şiddet ile karşılaştıklarında toplumun tecavüz mağdurlarına yapıştırdığı birçok damgaya da maruz kalarak acı çekmektedirler. Erkek tecavüz mağdurları da, kadınlar gibi yaşadıkları şiddeti anlatsalar da onlara inanılmamakta, çoğu zaman eşcinsel olmakla ya da yaşadıkları şiddete sebep olmakla yargılanmaktadırlar. Bu yüzden de kadın şiddet mağdurları gibi, erkekler de cinsel şiddet ile karşılaştıklarında sessiz kalmak zorunda kalmakta ve tek başlarına acı çekmektedirler. 

3-   Çünkü tecavüz erkekleri kuşatmıştır.  Tecavüz mağdurlarının %80’i kendilerine saldıran erkekleri tanıyorlar. Durum böyle iken, güvenilir erkeği tehlikeli olandan, tecavüz edebilen erkeği tecavüz etmeyecek olandan ayırt etmek neredeyse imkânsız hale gelmektedir. Bunun sonucu olarak toplum bir güvensizlik fanusunun içine hapsolmakta, erkeklere karşı duyulan korku ve güvensizlik kurulan ilişkilerin içerisine sürekli bir şiddet tehdidi duygusu karıştırmakta ve bütün erkekler “potansiyel tecavüzcü” olarak algılanabilmektedir.

4-   Çünkü erkekler mağdurları biliyor.  Cinsel şiddete maruz kalan her insanın hayatında, bu şiddeti öyle ya da böyle anlatabileceği ve yardım talep edebileceği bir kişinin olması önemlidir. Erkekler, cinsel şiddete maruz kalan bir kişiye sevgi, şefkat ve anlayışla yaklaşabilecek bir hassasiyet göstermek konusunda hazırlıklı olmalıdır. Erkeklerin tecavüz durumu ile nasıl baş edeceklerini bilmemesi, bu şiddete maruz kalan kişinin iyileşme sürecini geciktirebileceği gibi, onun mağduriyet duygularını da pekiştirebilmektedir. Bir erkeğin destekleyici yaklaşımı, mağdurun iyileşme sürecini hızlandıracağından, paha biçilmez bir öneme sahiptir.

5-   Çünkü erkekler tecavüzü durdurabilir.  Tecavüz, erkeklerin cinselliği bir güç ve kontrol silahına dönüştürmesidir. Tecavüzü durdurabilmek için, şiddete meyilli erkeklerin bu silahtan vazgeçmesini sağlayacak başka güçlenme alanlarına kanalize edilmeleri gerekir. Bütün erkekler tecavüzü destekleyen davranış ve tutumlara karşı gelerek ve cinsel şiddetin yıkıcı etkileri konusunda bilinçlenerek tecavüzü durdurabilir. BİR ERKEĞİN SESİ TECAVÜZE KARŞI HAYKIRAN KADINLARIN SESİNE HER KATILDIĞINDA DÜNYA HEPİMİZ İÇİN DAHA GÜVENLİ BİR YER OLUR!

(daha detaylı bilgi için: www.mencanstoprape.org )

 


 

A CALL TO MEN (ACT Men)

(ERKEKLERE ÇAĞRI )

 

ACT Men, Amerika Birleşik Devletleri çapında, aile içi şiddet ve cinsel şiddete karşı faaliyet gösteren bir erkek organizasyonudur. Bu organizasyon, kadına yönelik her türlü şiddeti durdurabilmek amacıyla çeşitli kadın örgütleri ile birlikte çalışır ve ABD çapında atölyeler, eğitim çalışmaları ve grup toplantıları düzenleyerek erkekleri aile içi şiddet ve cinsel şiddet konularında bilinçlendirmeye çalışır. “Kadına yönelik şiddet, her şeyden önce erkeklerin sorumluluğudur” diyen grup, “şiddete karşı mücadele tarihsel olarak kadınlar tarafından verilse de, bu sorunun çözülmesi için erkeklerin de oynayacağı çok önemli roller vardır” diyerek amacını, “kendisini şiddet sorununun bir parçası olarak görmeyen erkekleri soruna taraf kılmak” olarak koyar. “Adil bir toplum kurabilmek için her şeyden önce yaşadığımız erkekliği tanımlayan kültürün ve sosyal normların değişmesi gerekir” diyen grup, “kadınların deneyimlerinden öğreneceğimiz ve umut edeceğimiz çok şey var” şiarı ile hareket eder.

 

ACT Men Temel Prensipleri:

1)   Patriarkal erkeklik biçimlerinin, aile içi şiddet ve cinsel şiddetin temel kaynağı olduğunu göstermek ve anlatmak.

2)   İstismara yönelen erkekleri cesaretlendiren ataerkil inanış ve yargıları ortadan kaldırabilmek amacıyla kendi kişisel inanç ve kanaatlerimizi sorgulamak.

3)   Sosyal olarak tanımlanmış rollerimiz aracılığı ile bu erkeklerle kurulan görünmez işbirliğini farkına varmak ve aile içi şiddet ile cinsel şiddeti engelleyebilmek için bu rollere mesafe almak.

4)   Sessiz kalmamızın teyit edici bir işlevi olduğunu hatırlatmak. Aile içi şiddet ve cinsel şiddete karşı konuşmamayı seçtiğimizde, bu sessizliğin şiddeti onaylamak demek olduğunu göstermek.

5)   Oğullarımızı ve genç erkekleri, aile içi şiddet ve cinsel şiddet konusunda eğitmek ve yeniden eğitmek.

6)   “Bilinen Erkekliği Kırmak”- Bizleri şiddete karşı mücadele etmekten alıkoyan geleneksel erkeklik algısını ve imajını bozmak.

7)    Erkeklerin şiddet sorununun çözümünde kendilerini bilfiil taraf kabul etmelerini sağlamak ve bu konudaki sorumluluklarını kabul ederek aktif roller üstlenmelerini gerçekleştirmek. Erkekleri, kadına karşı şiddet ve ayrımcılığa müsamaha göstermeyecek bir sosyal ve kültürel dönüşümü başarmaları için teşvik etmek.

8)   Aile içi şiddet ve cinsel şiddetin ruhsal rahatsızlık, öfke kontrolsüzlüğü, madde bağımlılığı, stres vb. nedenlerden kaynaklandığını iddia eden genel inanışlara karşı çıkmak ve ŞİDDETİN KAYNAĞININ ERKEK EGEMENLİĞİ VE ERKEKLERİN PATRİARKAL SOSYALLEŞME SÜREÇLERİ OLDUĞUNU GÖSTERMEK.

9)   Aile içi şiddet ve cinsel şiddeti önlemek amacıyla etkili eğitim stratejileri geliştirmek, bu konulardaki bilinç düzeyini artırmak.

10)Aile içi şiddet ve cinsel şiddete karşı mücadele edecek sorumlu ve şeffaf erkek inisiyatiflerinin kurulmasını sağlamak.

 

ACT Men, bu temel prensipler ekseninde çeşitli atölye, seminer ve eğitim çalışmaları düzenler. Bu çalışmalar başlıklar itibarıyla şöyle:

·        Erkekleri Kadına Yönelik Şiddet ve Ayrımcılığa karşı Mücadeleye Müdahil Kılmak

·        Sağlıklı bir Erkeklik için Araçlar

·        Üniversite ve Kolej Kampüslerinde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Çıkmak

·        Aile içi şiddet ve Cinsel Şiddeti Engellemek üzere eğitim

·        Şiddete meyilli Erkeklerle Çalışmak için pratik yaklaşımlar.

·        Aile içi Şiddet ve Cinsel şiddete karşı mücadele eden gruplara teknik destek

·        Farklı yaş gruplarındaki erkeklere şiddeti engelleme eğitimleri

·        Erkeklere yardımcı olacak danışman ve koçların yetiştirilmesi,

·        Erkekler için Liderlik eğitimleri

·        Erkeklerin daha iyi ebeveynler olmaları için eğitim

·        Cinsel tacize karşı mücadele için teknik destek

·        Anti-Tahakküm Antrenmanları

·        Madde bağımlılığını önleme ve sosyal adalet çalışmaları

 

( Bu çalışmalar hakkında daha çok bilgi almak için info@acalltomen.org  adresine mail gönderebilirsiniz)

 

 

 

 

 

 

 

Bu haber toplam 1470 defa okunmuştur