1. HABERLER

 2. ÖZEL HABER

 3. 'Bütçe disiplini sürecek'
'Bütçe disiplini sürecek'

'Bütçe disiplini sürecek'

Devlet Planlama Örgütü tarafından hazırlanan, 2019-2021 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program Resmi Gazete’de yayımlandı.

A+A-

Devlet Planlama Örgütü(DPÖ) tarafından hazırlanan, 2019-2021 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program Resmi Gazete’de yayımlandı.
 

Ayşe GÜLER

Devlet Planlama Örgütü(DPÖ) tarafından hazırlanan, 2019-2021 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program Resmi Gazete’de yayımlandı, yürürlüğe girdi.

Ekonomik büyümeyi sürdürmek, bütçe disiplini ve dengesini sağlamak, işsizliği azaltmak, istihdam artışını gerçekleştirmek, enflasyonu düşürmek ve böylece makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirmeyi hedefleyen program; öncelikli politikalar ve tedbirleri de kapsıyor.

Orta Vadeli Programda dünya, Türkiye ve KKTC ekonomisindeki gelişmeler irdeleniyor.

Önümüzdeki 3 yıl için, maliye politikasında bütçe disiplininin devam ettirileceği, girdi maliyetlerinin düşürüleceği, turizm ile yükseköğretimin yanı sıra tarım, tarımsal sanayi, imalat sanayi ve bilişim sektörlerinin destekleneceği ifade ediliyor.

İhracat odaklı üretim, ekonomide kayıt dışılığın azaltılması, finansal sistem ve enerji altyapısının geliştirilmesi de hedefler arasında.

Çalışmayı YENİDÜZEN’e değerlendiren Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, program ile ülkedeki refah seviyesinin artırılması doğrultusunda sürdürülebilir ve rekabet edebilir bir ekonomik yapının istikrarlı büyümesinin hedeflendiğini vurguladı.

 

MADDE MADDE PROGRAM:

 • Üçlü kararnameler daraltılacak.
 • İşe alma ve terfi mekanizmalarında liyakat esas alınacak.
 • Performans değerlendirme sistemi geliştirilecek.
 • Telekomünikasyon Dairesi yeniden yapılandırılacak.
 • 5G teknolojisinin ülkeye gelebilmesi için çalışma yapılacak.
 • Bilişim Suçları Yasası, ArGe Yasası, E-Ticaret Yasası tamamlanacak.
 • YÖDAK günümüzün çağdaş norm ve gereksinimlerine karşılık verecek niteliklere kavuşturulacak.
 • Orta eğitimde, mesleki-teknik öğretime ağırlık verilecek.
 • Belediyeler Yasası günün koşullarına göre yeniden düzenlenecek.
 • Mevcut belediye sayısı azaltılacak.
 • Yerel yönetimlerde bütçe disiplini oluşturulacak.
 • Döner Sermaye Yasası yeniden düzenlenecek
 • Sağlıkta tam gün hizmet sağlanacak.
 • KIB-TEK yeniden yapılandırılacak.
 • Türkiye ile Enterkonnekte Kablo Yatırımı çalışması sürecek
 • Doğu Akdeniz’de Türkiye ile yapılan enerji antlaşmaları çerçevesinde petrol ve doğal gaz aramaları etkin ve yoğun şekilde yapılacak.

 

Ekonomide büyüme hedefi

Raporda, hem KKTC hem de Türkiye ekonomilerinin tahmini büyüme oranları paylaşıldı.

Buna göre ülke ekonomisinin büyüme oranı 2019 için yüzde 1.9, 2020 için yüzde 3.6, 2021 için ise yüzde 4.4 olarak öngörüldü.

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayınladığı 2019-2021 Orta Vadeli Program’a göre, Türkiye’nin GSYİH büyümesinin 2017 yılında %7.4 olarak gerçekleştiği, 2018-2021 yıllarında sırası ile %3.8, %2.3, %3.5, %5.0 seviyesinde gerçekleşmesinin hedeflendiği raporda yer aldı.

Enflasyon oranları… Amerika’da yüzde 1.9, Kıbrıs’ın kuzeyinde yüzde 16.7

Vatandaşların alım gücünü etkileyen, enflasyon oranları da çalışmada detaylandırıldı, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere kıyasla ortaya korkunç bir fark çıktı.

Buna göre örneğin; Amerika için 2019 yılı için yüzde 1.9 olarak tahmin edilen yıllık ortalama TÜFE oranı, ülkemiz için yüzde 16.7’lik öngörü paylaşıldı.

Bu oran; 2020 yıl sonu itibariyle yüzde 10.5, 2021 için ise yüzde 9.5 olarak tahmin edildi.

KKTC ve TC arasında da enflasyon karşılaştırması yapıldığında; 2019, 2020 ve 2021 için öngörülen oranların Türkiye’nin üzerinde olduğu programa yansıdı.

Çalışmaya göre; Türkiye’de 2019 yıl sonu için enflasyon oranı yüzde 15.9, 2020 yıl sonu için yüzde 9.8, 2021 için ise yüzde 6 olarak öngörülüyor.

İşsizlik oranı, tahmini yüzde 7.1

Gerek gelişmiş, gerekse gelişmekte olan ülkeler için istihdam ve işsizlik sorunun önemli ekonomik ve toplumsal sorunlardan biri olduğu çalışmada yer aldı.

DPÖ çalışmasına göre 2019 yılı için tahmini işsizlik oranı yüzde 7.1 olarak belirlendi. Bu oran 2020 için yüzde 6.8, 2021’de ise yüzde 6.4 olarak öngörüldü.

Program dönemi sonunda istihdam olanaklarından yararlanan kişi sayısının 138 bin 245’ ulaşacağı, istihdam oranının yüzde 48.6’ya çıkacağı da ifade ediliyor.

Türkiye için ise bu yıl tahmin edilen işsizlik oranı yüzde 12.1 oldu. Bu rakamın 2020’de yüzde 11.9’a, 2021 için ise yüzde 10.8’e gerileyeceği ifade edildi.

 


 

Sektör sektör öngörü…

 

Tarımda hedef: Destekler Entegre Kayıt Sistemi’ne göre verilecek

2019-2021 Orta Vadeli Program’a göre; tarım ve kırsal kalkınma destekleri, Ödeme Dairesi yasaları hazırlanacak.

Organik Tarım birimi, eğitim, yayım ve tarımsal danışmanlık hizmetleri, tarımsal istatistik, planlama, politika birimlerinin kadro yapıları oluşturtulacak.

Çiftçi Kayıt Sistemi kurulacak, tarımsal desteklerin Entegre Kayıt Sistemi’ne göre verilecek. Bununla birlikte; üretilen süt üzerinden verilen mevcut destekler küçük ve orta ölçekli

işletmeleri destekleyecek şekilde düzenlenecek.

Hellim üretimi ve ticaretinin AB standartlarında yapılması ve hellimin coğrafi işaret tescilinde

belirlenen kurallara uygunluğunun sağlanması amacıyla süt sektörü ve hellim ticaretine

ilişkin olarak hazırlanan eylem planı güncellenecek.

Toptancı hali kurulacak, organik üretim dallarında nihai hedef olarak desteklemeler yapılacak.

 

Organize sanayi, sektörlere göre gruplaşma

Sanayi bölgeleri için ‘kangrenleşen’ alt yapı sorunlarının çözülmesi için tedbir alınması, yeni kurulacak organize sanayi bölgeleri için ÇED raporu kapsamında sektörlere göre gruplaşmayı sağlayacak yerleşim planları oluşturulacağı çalışmada öngörülüyor.

Mevcut Organize Sanayi Bölgeleri Yasası’nın “Özerkleştirilmesine” ilişkin “Yeni Organize Sanayi Bölgesi Yasası” hazırlanması da hedefleniyor.

Sanayi Sicil Yasası, Yerli Malı Tüzüğü oluşturulması da programda yer alıyor.

 

Yerel yönetimler: Belediye sayısı azaltılacak

Yaşadıkları mali sıkıntı ile gündemden düşmeyen yerel yönetimler için 3 yıllık sürede hedeflenen; demokratik, çağdaş, özerk yönetim anlayışı…

Çalışmada; program sonuna kadar Belediyeler Yasası’nın günün koşullarına göre yeniden düzenleneceği hedefleniyor.

Coğrafi temelli yerel yönetimlerin oluşturulması ve mevcut belediyelerin sayısının azaltılması amacıyla gerekli çalışmaların yapılacağı programda vurgulanıyor.

Yerel yönetimlerde bütçe disiplinin oluşturulması, stratejik önceliklere göre kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılması ve sonuçların raporlanması sağlanacağına yer veriliyor.

Bütçe sistemlerinde reforma gidileceği da programda öngörülüyor.

 

İdari Örgütlenme…

Çalışmanın ‘idari örgütlenme’ başlığında en dikkat çeken noktalarından biri de üçlü kararnamelerin daraltılması, işe alma ve terfi mekanizmalarında liyakatin esas alınması, performans değerlendirme sisteminin geliştirilmesi hedefi.

Kamu Reformu çalışmalarının sürdürülmesine devam edileceği,  Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’nın her bakanlıkta planlama ve koordinasyon biriminin kurulması da planlanıyor.

Çalışmada ayrıca; Devlet Planlama Örgütü’nün yasal, idare, personel ve ekipman olarak güçlendirileceğine de yer veriliyor.

 

Beşeri kaynaklar…

Ekonomik faaliyetlerde gerek fiziki üretim yapan ve gerekse hizmet üreten sektörlerin daha kabiliyetli, daha bilgili, daha nitelikli daha sağlıklı ve çok iyi yetişmiş insana ihtiyaç duyduğu göz önünde tutularak gerekli önlemler alınacak.

Bu amaçla çocukların gelişimine özel önem verilecek.

Aile Yasası uygulamaları izlenecek ve diğer ilgili yasaların Aile Yasa’sı ile uyumlaştırma çalışmaları hızlandırılacak.

Alkol ve madde bağımlılığının asgari düzeye indirilebilmesi konusunda çalışmalar hızlandırılacak, bu çerçevede tam teşekküllü bir rehabilitasyon merkezi oluşturulacak.

Toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılığın önlenmesi, kadına yönelik şiddete karşı yasal koruma sağlanması ve yasaların etkin bir şekilde uygulanması sağlanacak.

Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin kurumsal yapısının tamamlanması sağlanacak.

 

Kooperatiflerde yeniden yapılandırma

2019-2021 yıllarında kooperatiflerin yeniden yapılandırılmasının gündeme gelmesi, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği bünyesinde Risk Merkezi’nin kurulması da planlanıyor.

Kooperatiflerin her ay düzenli olarak gönderdikleri bilanço ve kar-zarar hesaplarının Mukayyitlik bünyesinde Gözetim Sistemi ile ilgili kurulan Merkez’de elektronik ortamda toplanması ve verilerin değerlendirilip yayınlanması da hedefleniyor.  

Ekonomik yararlılığı ortadan kalkmış olan durgun kooperatiflerin tasfiye işlemlerine devam edilmesi de öngörüler arasında.

 

İskan…

İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası çerçevesinde hak sahibi olanların devam eden işlemlerinin, oluşturulan İskan Komitesi tarafından sonuçlandırılması için çalışmalar sürdürülecek.

Tapu Amirlikleri on-line sistemle birbirlerine bağlanacak.

Çalışmaya göre; Taşınmaz Mal Komisyonu yeni ve makul bir finansman modeli ve desteklenmesi için tedbirler alınacak.

 

Çalışma hayatı…

Çalışma yaşamı ile ilgili düzenlemelerde Avrupa Birliği normları ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmeleri ile tam uyum sağlanacak.

Programa göre; 18-35 yaş arası KKTC yurttaşlarının istihdamına yönelik teşvik politikaları geliştirilecek.

İşyeri denetimleri artırılacak, ölümlü iş kazalarının en fazla yaşandığı inşaat sektörü ile ilgili olarak yürürlükte olan tüzük revize edilecek.

Çalışmada; asgari ücretin, kişilerin eğitim durumuna göre belli oranlarda artırılmış miktarının ücret olarak verilmesi koşuluna bağlı olarak işverenlerin Sosyal Güvenlik yatırımlarının tümü iade edileceğine de yer verildi.

Ayrıca, Sosyal Sigortalar Dairesi, İhtiyat Sandığı Dairesi ile Gelir ve Vergi Dairesi yatırımlarının/ödemelerinin tek bir bordro ile tahsil edileceği ifade edildi.

 

Çevre…

Girne Dağları ve Akdeniz foklarının yuvalama alanları Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilecek.

Geri dönüşüm veya yeniden kullanım gibi atık azaltmaya yönelik faaliyetler desteklenecek.

Çalışmaya göre; ülke genelindeki tüm çöp alanları kapatılarak rehabilite edilecek, Kıyı Yönetim Planı hazırlanacak.

 

Fiziki Plan…

İmar Planları, fiziki düzenlemeler yanında yasal ve örgütsel düzenlemeleriyle, uygulama ve mali yatırım programlarıyla eşzamanlı ve bir bütün olarak hayata geçirilecek.

 

Enerji…

1 Nisan’dan itibaren ‘çoklu tarifenin’ hayata geçeceği elektrikte 3 yıllık süre için öngörülen hedef; sürekli, kaliteli, verimli, güvenilir, çevreye duyarlı ve düşük maliyet…

Güneş ve rüzgar gibi doğal kaynaklara yönelinmesi, yenilenebilir enerji üretiminin en üst seviyeye

çıkarılması, Yenilenebilir Enerji Yasası ve tüzükleri gerekmesi halinde gözden geçirilmesi de çalışmada yer alıyor.

KIB-TEK’in yeniden yapılandırılması, kurumun her fonksiyonunun, gerçek maliyet analizlerinin

yapılması da hedefler arasında…

Çalışmada; Türkiye ile Enterkonnekte Kablo Yatırımının hayata geçirilmesi için önceden başlatılmış olan çalışmaların sürdürüleceğine yer veriliyor.

Doğu Akdeniz’de Türkiye ile yapılan enerji antlaşmaları çerçevesinde petrol ve doğal gaz

aramaları etkin ve yoğun şekilde yapılacağına değiniliyor.

 

İnşaat…

Program kapsamında, bu yıldan itibaren ülkede yapılan her türlü inşaat zemininin jeolojik olarak incelenmesine imkan yaratacak gerekli teknik donanımın sağlanacağı ifade edildi.

Konut politikalarının Ülkesel Fiziki Plan, kentsel/bölgesel planlarla uyum içinde yürütüleceği çalışmada yer aldı.

 

Ticaret…

Ticarette ise Türkiye ile ihracat potansiyeli olan ülkelere yönelik işbirliklerinin artırılması yönünde protokol çalışmalarına devam edilecek.

Programdaki çalışmaya göre; Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden yapılan ticaret hacmi artırılacak, yerli üretimde girdi maliyetlerinin düşürülmesi yönünde çalışmalar yapılacak.

 

Turizm: Teşviklere düzenleme

Programa göre; turizm bölgelerinde yarım kalmış veya inşaatına hiç başlanmamış yatırımlar tamamlanacak.

Küçük ve orta ölçekli turistik konaklama tesislerinin iyileştirilmesi ve kalitenin artırılması sağlanacak.

Eco, agro turizm gibi, doğa ve kültürel varlıklara duyarlı, yerel ürünleri öne çıkaran, yerel halka dayalı, alternatif turizm türlerinin gelişimi desteklenecek.

Sağlık turizmi altyapısı oluşturularak sağlık turizmi geliştirileceği de çalışmada yer alıyor.  

Turizmde uygulanan teşvik yöntemleri yeniden ele alınarak küçük ve orta ölçekli işletmelerini de kapsayacak düzenleneceği vurgulanıyor.

 

Ulaşım…

Ulaşımda; trafik güvenliğinin artırılması planlanıyor.

Bu kapsamda; şehir içinde ve şehirlerarası yollarda elektronik denetim sistemleri kullanımı yaygınlaştırılacak.

Ülke çapında yolcu ve yük trafik verilerinin toplanıp değerlendirildiği Ana Trafik Yönetim Sistemi Merkezi (ATYSM) kurulacak.

Çalışmaya göre; 2021 yılına kadar ülkede toplu taşıma sistemi oluşturulacak, Girne Antik Limanı’nın deniz ve kara alanındaki yetki karmaşası sona erdirilerek.

Mağusa Yük Limanı, Girne Turizm Limanı, Girne Antik Limanı ile Girne Yat Limanı’nda kamu-özel işbirliği modeliyle yatırım ihtiyacı karşılanacak, hizmet kalitesi artırılacak.

3 yıl içerisinde Yeni Ercan Uluslararası Havalimanı hizmete açılacak.

 

Telekomünikasyon Dairesi yeniden yapılandırılacak

Orta Vadeli Programa göre; Telekomünikasyon Dairesi yeniden yapılandırılacak, mevcut hizmetleri altyapı ve üstyapı hizmetleri şeklinde ayrıştırılacak.

Altyapı yatırımları kamu-özel işbirliği ile yapılacak, üstyapı hizmetleri yap- işlet-devret modeliyle özel sektör tarafından işletilecek.

5G teknolojisinin ülkeye gelebilmesi için, Telekomünikasyon Dairesi’nin fiber optik altyapısı olan yerlerdeki baz istasyonları mevcut altyapı kullanılarak düşük maliyetlerle ana omurgaya bağlanması da çalışmada yer alıyor.

Bununla birlikte; Bilişim Suçları Yasası, ArGe Yasası, E-Ticaret Yasası tamamlanacak ve uygulamaya geçileceği, Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) projesinin hayata geçirileceği ifade ediliyor.

 

Eğitim-istihdam bütünlüğü

Yükseköğretimde strateji planı hazırlanması, YÖDAK’ın günümüzün çağdaş norm ve gereksinimlerine karşılık verecek niteliklere kavuşturulması da planlanıyor.

Bu alanın daha planlı gelişebilmesi için öğrenci sayı ve profiline yönelik ortak veri tabanı kurulacağı, Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi’nin yapısının güçlendirileceği de çalışmada yer alıyor.

Çalışmada; ortaöğretim ve ilköğretimde eğitim-istihdam bütünlüğünü sağlamaya katkıda bulunacağı da ifade ediliyor.

E- Devlet Projesi kapsamında E -Okul Projesi için çalışmalar yapılacağı, orta eğitimde, mesleki-teknik öğretime ağırlık verileceği programda yer alıyor.

Bu kapsamda; eğitim kalitesinin ve verimliliğinin daha üst seviyelere çıkması için eğitim süresinin artırılabilmesine yönelik çalışmalar yapılacağı da belirtiliyor.

 

Spor…

Sporda; ‘kaliteli sporcu, teknik adam, idareci ve yönetici yetiştirilmesine’ özen gösterileceğine dikkat çekiliyor.

Spor faaliyetlerinin çeşitlendirilerek yaygınlaştırılması ve spor federasyonlarının, uluslararası standartlara uygun bir yapıya kavuşturulması amaçlanıyor.

Ayrıca, Beden Eğitimi ve Spor Yasası’nın değişikliği yapılarak spor federasyonlarının tüzük ve yönetmeliklerinin uluslararası kurallara uyumlu hale getirileceği ifade ediliyor.

3 yıllık sürede, engelli vatandaşların spor alanlarında daha uygun koşullarda faaliyet gösterebilmelerinin sağlanacağı ifade ediliyor.

Çalışmada; uzun yıllardır çözülemeyen Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrolarına tiyatro binası kazandırma yönündeki girişimlerin tamamlanacağı da yer alıyor.

 

Sağlık…

3 yıllık sürede, sağlıkta temel hedef; reform…

Sağlık kurumlarının geliştirilerek uluslararası standartlara uygun hale gelmesi ile yurtdışına ya da özel hastanelere yapılan sevklerin sayısının azaltılması da çalışmada yer alıyor.

Döner Sermaye Yasası’nın yeniden düzenlenmesi, hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının tam gün hizmet vermesinin sağlanması yanında, genel sağlık sigortası ve döner sermaye uygulamaları ile mesai sonrası devlet hastanelerinde özel hasta bakma prosedürleri kamu sağlık kurumlarında uygulamaya girmesi de planlanıyor.

Çalışmada; Güzelyurt Hastanesi projesinin 2021’e kadar tamamlanması, hem Girne Dr. Akçiçek Hastanesi hem de Cengiz Topel Hastanesi’nin yenileneceği ifade ediliyor.

Tüm kamu ve özel 112 hizmetlerinin tek bir merkeze bağlanması da bu alanda öngörülen önemli adımlar arasında…

Öte yandan Barış Ruh ve Sinir Hastalıklar Hastanesi’nin iyileştirilmesine öncelik verilmesi, alkol ve madde bağımlıları için tedavi, rehabilitasyon ve topluma kazandırma merkezi kurulması programda yer alıyor.

Adli Tıp Birimi’nin yasal süreci de tamamlanarak kurulması da planlanıyor.

 

Taş ocağı sayısı azaltılacak…

Ülkenin ‘kanayan yarası’ haline gelen taş ocaklarında azaltılmaya gidileceği çalışmada yer alıyor.

Bu konudaki denetim sisteminin yasal mevzuat temelinde etkinleştirileceği de ifade ediliyor.


 


 

Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu:

“Hedef, rekabet edebilir ekonomik yapı”

Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, 3 yıllık programda ekonomik ve sosyal konuları içeren sektörel hedef, ilke ve politikaların ortaya çıktığını belirtti.

YENİDÜZEN’e konuşan Muhtaroğlu, çalışma ile ülkedeki refah seviyesinin artırılması doğrultusunda sürdürülebilir ve rekabet edebilir bir ekonomik yapının istikrarlı büyümesinin hedeflendiğini dile getirdi.

Muhtaroğlu’nun açıklaması şöyle: “KKTC’de Planlama işlerinden sorumlu Kurum olan Devlet Planlama Örgütü, devletin tüm Kurum ve Kuruluşları ile işbirliği içinde çalışarak onların görüş ve önerilerini de dikkate alarak 2019-2021 Orta Vadeli Program Taslağı’nı ortaya çıkarmıştır.

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) tarafından 3 yıllık formatta hazırlanan ve 2019-2021 dönemini kapsayan “Orta Vadeli Program” DPÖ uzmanları tarafından hazırlanmış olup, programda Dünya ve KKTC Ekonomisindeki gelişmeler, Program Dönemi hedef, gösterge ve gelişmeleri, Makroekonomik politika ve hedefler, temel ekonomik göstergeler ve sektörlerle ilgili ilke, politika, hedeflere ve uygulamalara yer verilmiştir.

Ekonomik ve sosyal konularda 25 sektörün ilke politikaları ve hedeflerinin yer aldığı Orta Vadeli program, Sosyal Ekonomik Konseyi oluşturan toplumun tüm kesimlerinin (sivil toplum örgütleri, kurum-kuruluşlar) görüş ve önerileri alındıktan sonra son şekli verilmiştir. Böylece KKTC’nin 3 yıllık ekonomik ve sosyal konuları içeren sektörel hedef, ilke ve politikaları ortaya çıkmıştır. Orta Vadeli Program her yıl kendi kapsamı içinde yenilenecektir. Orta Vadeli Program, KKTC’de 25 sektörle çalışılan tek yayındır.

OVP’nin makroekonomik çerçevesi, gerek KKTC’ndeki gerekse Türkiye ve diğer ülkelerdeki siyası ve ekonomik gelişmeler, riskler ve beklentiler dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Program’ın başlıca amaçları; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin refah seviyesinin artırılması doğrultusunda sürdürülebilir ve rekabet edebilir bir ekonomik yapının istikrarlı büyümesini sağlarken, istihdamı artırmak, sağlanan mali disiplini sürdürülebilir kılmak ve bütçe açığını azaltmak yurt içi tasarrufları artırmak ve böylece makroekonomik istikrarı güçlendirmektedir.

Bu programda belirli makroekonomik göstergelere yer verilmiştir. Bu makro ekonomik göstergeler arasında Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) ‘deki sektöreler göre büyüme rakamları, İstihdam ve İşsizlik, Ödemeler Dengesi, Enflasyon, Sabit Sermaye Yatırımları, Ekonominin Genel Dengesi, Devlet Bütçe Dengesi gibi göstergeler yer almaktadır.

2019-2021 yılları arasında KKTC ekonomisinin büyüme oranlarının sırasıyla %1.9, %3.6 ve %4.4 olacağı tahmin edilmektedir. 2017 yılında cari olarak 14,544.8 milyon TL olan GSYİH)’nın program dönemi sonunda 33,064.6 milyon TL’ye ulaşması hedeflenmektedir.

2017 yılında 120,999 olan istihdamın 2021 sonunda 138,245’e ulaşması öngörülüyor. İşgücüne katılım oranının ise yüzde 51.9’a yükselmesi bekleniyor.

2017 sonu itibarıyla yüzde 5.8 olan işsizlik oranının da program dönemi sonunda yüzde 6.4 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Programla net turizm gelirlerinin ve yükseköğrenim net gelirlerinin artması da öngörülüyor. 2017 sonu itibariyle 864.9 milyon dolar olan turizm gelirlerinin program sonunda 1,295.8 milyon dolara ulaşması bekleniyor. 2017 sonu itibariyle 765.9 milyon TL olan Yükseköğrenim net gelirlerinin de artarak program sonunda 887.4 milyon TL’ye ulaşması beklenmektedir.

2018 yılında %30 düzeyinde gerçekleşen enflasyonun ise program dönemi boyunca ortalama yüzde 12.2 düzeylerinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Program dönemi sonunda %9.5 olması bekleniyor.

2019-2021 Orta Vadeli Program Taslağı 27 Şubat 2019 tarihinde Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı başkanlığında toplanan Sosyal ve Ekonomik Konsey’de tüm kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, işçi ve işveren sendikalarının, kooperatiflerin, odaların, yerel kuruluşların, dernek ve birlik temsilcilerinin ve üniversite temsilcilerinin katılımıyla görüşülmüş ve Sosyal ve Ekonomik Konsey görüleri de alındıktan sonra Orta Vadeli Program Bakanlar Kurulu’ndan geçerek resmi gazetede yayınlanmıştır.

yeniduzen-satin-aliniz-20190327154940.jpg

Bu haber toplam 2722 defa okunmuştur