1. HABERLER

 2. HABERLER

 3. Bankalar Birliği ve Merkez Bankası detayları açıkladı: Krediler nasıl yapılandırılacak?
Bankalar Birliği ve Merkez Bankası detayları açıkladı: Krediler nasıl yapılandırılacak?

Bankalar Birliği ve Merkez Bankası detayları açıkladı: Krediler nasıl yapılandırılacak?

Ortak açıklamada “finansal piyasalardaki gelişmelerin kredi kullananlar üzerindeki etkisini hafifletmek amacıyla” bazı kararlar alındığına dikkat çekildi ve detaylar paylaşıldı.

A+A-

KKTC Merkez Bankası – Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği, Bakanlar Kurulu’nun döviz krizi nedeniyle aldığı kredi borçların yapılandırılması kararıyla ilgili açıklama yaptı.

Yapılan yazılı ortak açıklamada “finansal piyasalardaki gelişmelerin kredi kullananlar üzerindeki etkisini hafifletmek amacıyla” bazı kararlar alındığına dikkat çekildi ve detaylar paylaşıldı.

Kredi borçlusunun daha uygun şartlar bulması halinde borcunu başka bir bankaya taşıyabileceğinin vurgulandığı açıklamada kredi borçlusu tarafından kredinin mevcut olduğu bankada yapılandırmaya gidilmesi durumunda banka tarafından hiçbir masraf alınmayacağı belirtildi.

“Yapılandırma kapsamında erken kapanan krediler için bankalarca alınabilecek erken kapama tazminatı, kredinin kapanması için ödenen tutarın binde 5’ini aşmayacaktır” denilen açıklamada kredi faizleri ile ilgili detay verilmedi.

Açıklamada “Yapılandırma sonrasında krediler halihazırda bulundukları kredi sınıfında izlenmeye devam edilecektir. Bu çerçevede, bankalardan kullanılan kredilerini ödemekte güçlük çeken borçluların, kredilerinin yeniden yapılandırması için bankalarına müracaat etmeleri gerekmektedir” vurgusu öne çıktı.

 

KKTC Merkez Bankası – Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Ortak Basın Duyurusu

Kredilerin Yeniden Yapılandırılması

29 Kasım 2021

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgın koşulları hem bireyleri hem de şirketlerimizi finansal olarak zorlayıcı ve ekonomik aktivitenin yeterli ölçüde artışını engelleyici faktör olarak ortada durmaktadır.

Salgın kaynaklı zorlayıcı koşullara ilaveten, son dönemde Türk Lirası’nın diğer para birimleri karşısında hızlı değer kaybı ve kurlardaki oynaklık, artan enflasyon oranları ile fiyat mekanizmasının sağlıklı işlemesini engelleyen tedarik ve satış koşulları, ülkemizde faaliyet gösteren şirketleri ve sabit gelirli aileleri ciddi şekilde zorlamaktadır.

Bu çerçevede finansal piyasalardaki gelişmelerin kredi kullananlar üzerindeki etkisini hafifletmek amacıyla;

 • Bireysel kredi kullanan vatandaşlarımızın, finansal piyasalarda yaşanan gelişmelere bağlı olarak ödeme zorluğu yaşamasının önüne geçebilmek adına, bankalarına başvurmaları halinde kredilerinin vadelerinin uzatılması yolu ile taksit tutarlarının düşürülmesi,
   
 •  İşletmelerce bankalarına başvurulması halinde, gönüllülük esasına göre, ortaya çıkan ödeme güçlüklerinin giderilmesi için işletme yetkilileri ile görüşülerek, işbirliği içerisinde çözüm bulunması,
   
 •  Ödeme güçlüğü yaşayabilecek tüketicileri korumaya yönelik olarak kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami aylık akdi faiz oranları, 1 Aralık 2021’den itibaren geçerli olmak üzere, Türk Lirası cinsi işlemlerde yüzde 2,60’tan yüzde 1,50 seviyesine çekilmiştir. Bu çerçevede Türk Lirası işlemlerde kredi kartlarına yüzde 3,10 olarak uygulanan azami aylık gecikme faiz oranının da üç aylık bir süre için yüzde 1,5 seviyesine çekilmesi, konularında tüm bankalarımız mutabık kalmıştır.

Diğer taraftan halen yürürlükte olan Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname’de yer alan yapılandırma hususundaki kural ve usullerin kamuoyu ile tekrardan paylaşılmasında yarar görülmektedir.

 • Ülkemizde faaliyet gösteren bankalar nezdinde kullandırılmış ve bugün itibarıyla canlı olan krediler, kredi borçluları tarafından yapılacak yazılı talepler doğrultusunda, bankalar ve kredi borçluları arasında karşılıklı iyi niyet esas olmak üzere gerçekleştirilecek müzakereler sonucunda faiz, vade, taksitlendirme, para cinsi, ödemesiz dönem ve teminat koşullarını da içerecek şekilde yapılandırılacaktır.
   
 • Kredi borçlusu daha uygun şartlar bulması halinde borcunu başka bir bankaya taşıyabilecektir.
   
 • Kredisini başka bir bankaya aktarmak isteyen borçlunun krediyi kullandığı bankadan yazılı ve/veya dayanıklı ortam yoluyla talep edeceği bilgi ve belgeler en geç beş iş günü içerisinde krediyi kullanacağı bankaya verilecektir.
   
 • Bankalarca, yazılı ve/veya dayanıklı ortam yoluyla başvuran bireysel kredi borçlularının taleplerine en geç on gün içinde, ticari kredi borçlularının taleplerine ise en geç otuz gün içinde cevap verilecektir.
   
 • Kredi borçlusu tarafından kredinin mevcut olduğu bankada yapılandırmaya gidilmesi durumunda banka tarafından hiçbir masraf alınmayacaktır.
   
 • Yapılandırma kapsamında erken kapanan krediler için bankalarca alınabilecek erken kapama tazminatı, kredinin kapanması için ödenen tutarın binde 5’ini aşmayacaktır.
   
 • Kredinin orijinal tutarı aşılmadığı sürece, yapılandırma nedeniyle düzenlenecek sözleşmelerden pul vergisi alınmayacaktır.
   
 • Yapılandırma sonrasında krediler halihazırda bulundukları kredi sınıfında izlenmeye devam edilecektir.

Bu çerçevede, bankalardan kullanılan kredilerini ödemekte güçlük çeken borçluların, kredilerinin yeniden yapılandırması için bankalarına müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

KKTC Merkez Bankası – Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği

Bu haber toplam 6073 defa okunmuştur