1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. 2018 Bakanlıklara Bağlı Daireler Tüzüğü Resmi Gazete'de
2018 Bakanlıklara Bağlı Daireler Tüzüğü Resmi Gazete'de

2018 Bakanlıklara Bağlı Daireler Tüzüğü Resmi Gazete'de

CTP-HP-TDP-DP Koalisyon Hükümeti’nin oluşmasıyla, bakanlıklara bağlı daireler ve idari koordinasyon yönünden bakanlıklara bağlı ve/veya ilgili kurum ve kuruluşlarda düzenlemeye gidildi.

A+A-

CTP-HP-TDP-DP Koalisyon Hükümeti’nin oluşmasıyla, bakanlıklara bağlı daireler ve idari koordinasyon yönünden bakanlıklara bağlı ve/veya ilgili kurum ve kuruluşlarda düzenlemeye gidildi.

2018 Bakanlıklara Bağlı Daireler Tüzüğü ve bakanlıklara bağlı ve/veya ilgili kurum kuruluşlarla ilgili Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’de de yayımlandı.

2018 Bakanlıklara Bağlı Kadrolar Tüzüğü de Resmi Gazete’de yer aldı.

2018 Bakanlıklara Bağlı Daireler Tüzüğü ve düzenleme uyarınca, Başbakanlık ve bakanlıklara bağlı daireler ile bağlı kurum ve kuruluşlar şöyle:

Başbakanlık’a bağlı daireler

1.Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı

2.Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı

3.Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği

4.Başbakanlık Denetleme Kurulu

5.Devlet Planlama Örgütü

6. Kooperatif Şirketler Mukayyitliği

7. Personel Dairesi

8. Merkezi Mevzuat Dairesi

9. Devlet Basımevi

10.Gençlik Dairesi

11.Spor Dairesi

Başbakanlık’a bağlı kurum ve kuruluşlar

1.Bayrak Radyo Televizyon Kurumu

2.Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi

3.Kıbrıs Vakıflar Kredi Şirketi

4.Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd.

5.K.T. Kooperatif Merkez Bankası Ltd.

6. Yayın Yüksek Kurulu

7.Kıbrıs Türk Yatırım ve Geliştirme Ajansı (YAGA)

8. E-Devlet Yürütme Kurulu

9. Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi

10. Piyangolar Birimi

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’na bağlı daireler

1.Dışişleri Dairesi

2. Tanıtma Dairesi

3. Enformasyon Dairesi

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlar

1. Türk Ajansı Kıbrıs (TAK)

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı daireler

1.Talim ve Terbiye Dairesi

2.Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi

3.Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi

4.Milli Eğitim, Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu

5.İlköğretim Dairesi

6.Genel Orta Öğretim Dairesi

7.Mesleki Teknik Öğretim Dairesi

8.Kültür Dairesi

9.K.T. Devlet Tiyatroları

10.Devlet Senfoni Orkestra ve Korosu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlar

1. DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu

2. Lefke Avrupa Üniversitesi

3. Atatürk Öğretmen Akademisi

Maliye Bakanlığı’na bağlı daireler

1.Bütçe Dairesi

2.Maliye, Teftiş ve İnceleme Kurulu

3.Gelir ve Vergi Dairesi

4.Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi

5.Gümrük ve Rüsumat Dairesi

6.Hazine ve Muhasebe Dairesi

7.Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi

Maliye Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlar

1. KKTC Merkez Bankası

2. Kıbrıs Sigorta Şti. Ltd.

İçişleri Bakanlığı’na bağlı daireler

1. Mülki Yönetim ve Bölümleri

2.İskan ve Rehabilitasyon Dairesi

3. Tapu ve Kadastro Dairesi

4. Merkezi Cezaevi

5. Nüfus Kayıt Dairesi

6. Muhaceret Dairesi

7. Harita Dairesi

8. Şehir Planlama Dairesi

İçişleri Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlar

1.İskan Komitesi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı daireler

1. Karayolları Dairesi

2.Planlama ve İnşaat Dairesi

3. Posta Dairesi

4.Telekomünikasyon Dairesi

5.Limanlar Dairesi

6. Sivil Havacılık Dairesi

7. Trafik Dairesi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlar

1.Kıbrıs Türk Denizcilik Şirketi

2. Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ltd. Şti.

3.Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK)

4. CAS

5. Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı daireler

1. Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi

2. Ticaret Dairesi

3. Sanayi Dairesi

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlar

1. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK)

2. Rekabet Kurulu

3. Kıbrıs Türk Petrolleri Ltd.

4. Serbest Liman ve Bölge İdaresi

5. Yenilenebilir Enerji Kurulu

6. Kalkınma Bankası

7. Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Ltd.

8. Türk Alkollü İçki ve Şarap Endüstrisi Ltd. (TAŞEL)

9. Cypfruvex Ltd.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı daireler

1.Turizm, Tanıtma ve Pazarlama Dairesi

2.Turizm Planlama Dairesi

3.Eski Eserler ve Müzeler Dairesi

4.Çevre Koruma Dairesi

5.Meteoroloji Dairesi

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlar

1.Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu

2.Kıbrıs Türk Turizm İşletmeleri Ltd.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı daireler

1.Tarım Dairesi

2. Hayvancılık Dairesi

3. Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi

4. Su İşleri Dairesi

5. Jeoloji ve Maden Dairesi

6. Veteriner Dairesi

7. Orman Dairesi

8. Tarımsal Araştırma Enstitüsü

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nabağlı kurum ve kuruluşlar

1.Toprak Ürünleri Kurumu

2.Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu

3.Genel Tarım Sigortası Fonu

Sağlık Bakanlığı’na bağlı daireler

1.Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi

2.Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi

3.İlaç ve Eczacılık Dairesi

4.Devlet Laboratuvarı Dairesi

5.Hemşirelik Meslek Yüksek Okulu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı daireler

1. Çalışma Dairesi

2. Sosyal Sigortalar Dairesi

3. Sosyal Hizmetler Dairesi

4. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlar

1. İhtiyat Sandığı

2. Asgari Ücret Saptama Komisyonu

Bu haber toplam 2648 defa okunmuştur
Etiketler :