1. HABERLER

  2. ARŞİV

  3. BAROLAR BİRLİĞİ UYARDI
BAROLAR BİRLİĞİ UYARDI

BAROLAR BİRLİĞİ UYARDI

Barolar Birliği ve Baro Konseyi Başkanı Hasan Sözmener, Bakanlar Kurulu’nun tüzükle ve kararnameyle vatandaş olmayanlara çeşitli renklerde kimlik kartı verme girişimini, “Her açıdan yanlış. Gaflet ve dalalet” sözleriyle değerlendirdi. Sö

A+A-

Barolar Birliği ve Baro Konseyi Başkanı Hasan Sözmener, Bakanlar Kurulu’nun tüzükle ve kararnameyle vatandaş olmayanlara çeşitli renklerde kimlik kartı verme girişimini, “Her açıdan yanlış. Gaflet ve dalalet” sözleriyle değerlendirdi.

Sözmener yazılı açıklamasında, hükümetin bu yöndeki çalışmalarını hukukçular olarak “büyük bir şaşkınlık” içerisinde izlediklerini ifade ederek,  “Yapılmaya çalışılanlar hem hukuki açıdan, hem de siyasal, ekonomik ve sosyal açıdan yani her açıdan yanlıştır. Bizce, gaflettir ve dalalettir. Bu yanlışlığa öncelikle iktidar partisinin, sonra da tüm yasama organı üyelerinin karşı çıkmasını beklemekteyiz” dedi.

“HUKUKİ YANLIŞLIKLAR…”

“Barolar Birliği’nden tarihi uyarılar” başlığı altında yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Kanaatimize göre, ilk nazardaki hukuki yanlışlıklar şunlardır:
Anayasaya göre, yasa yapmakla görevli olan organ, yasama organıdır. Genel ilke olarak Bakanlar Kurulu’nun yasama işlemi yapma yetkisi yoktur. İstisnai olarak Bakanlar Kurulu, anayasanın 112. maddesi altında, yasa gücünde kararname ve 122. maddesi altında da tüzük yapabilir. Bakanlar Kurulu’nun renkli kimlik kartı verebilmesi için, bu konuda yasama organınca yapılmış bir yasanın olması gerekir. Halbuki böyle bir yasa yürürlükte yoktur. Bakanlar Kurulu yasa engelini, yasa gücünde kararname ve tüzükle aşmaya çalışmaktadır. Bunun bu şekilde aşılması mümkün değildir çünkü, yasa gücündeki kararnameler ancak ve ancak ekonomik konularda çıkartılabilir ve ekonomik konularda ivedilik varsa çıkartılabilir. Renkli kimlik kartı uygulaması ekonomik bir konu olmadığına göre, bu konuda bir kararname çıkartmak anayasaya aykırıdır. Bir an için bu konunun ekonomik olduğu farzedilse dahi, yine kararname çıkartılamaz çünkü, bu konuda ivedilik yoktur. Yasa engeli, tüzükle de aşılamaz çünkü, anayasaya göre, anayasa veya yasa açıkça yetki vermedikçe hiçbir devlet organı tüzük yapamaz ve yürürlüğe koyamaz. Bakanlar Kurulu’na renkli kimlik kartı konusunda tüzük yapma yetkisi veren bir anayasa veya yasa kuralı olmadığına göre, bu konunun tüzükle düzenlenmesi anayasaya aykırı olur.”

Sözmener, “Anayasaya aykırı olarak kararname ve tüzük yapılırsa hukuki durum ne olur..? Kanaatimizce felaket olur. Çünkü, anayasaya aykırı olarak yapılacak kararnamenin ve tüzüğün anayasaya aykırı olduğundan iptali talebi ile anayasa mahkemesine dava açılması gerekir” dedi.

Anayasa mahkemesine iptal davası açılmış olmasının, Anayasaya aykırı olarak yapılıp yürürlüğe konacak olan kararnamenin ve tüzüğün uygulanmasını durdurmayacağı görüşünü ortaya koyan Sözmener, şöyle devam etti:

“Yani, iptal davasına rağmen kararname ve tüzük kuralları uygulanacak ve mahkemenin iptal kararına kadar binlerce kişiye renkli kimlik kartları verilecektir. Neticede anayasa mahkemesi, kararnameyi ve tüzüğü iptal etmiş olsa dahi, verilmiş olan kimlik kartları geçerli olmaya devam edecektir. Çünkü, anayasa mahkemesinin kararları, resmi gazetede yayınlandıkları tarihten itibaren sonuç doğuracaktır.” 

“ANAYASA MAHKEMEASİNDEN TARİHİ BİR İÇTİHAT DEĞİŞİKLİĞİ BEKLEMEKTEYİZ”

Sözmener, Anayasa Mahkemesi’nin geçmişte vermiş olduğu ve “tamamı ile yanlış” bulduklarını belirttiği  bir kararla, iptal davalarına konu mevzuatın yürürlüğünün durdurulması konusunda yetkili olmadığını hükme bağladığını anımsatarak, bu yöndeki kararın Anayasa Mahkemesi’nce gözden geçirilerek terk edilmesi gerektiğini de ifade etti.

Sözmener, “Gelişmeler ışığında anayasa mahkememizin bu konuda içtihat değişikliğine gitmesini tarihi bir görev olarak gördüğümüzü ifade etmek istiyoruz. Çünkü, mevcut durumda anayasa mahkemesinin birçok iptal davasında, anayasanın kendisine yüklemiş olduğu denetim görevini tam ve layıkıyla yaptığını söylememiz mümkün değildir. Yüksek İdare Mahkemesinden de benzeri konularda içtihat değişikliği yapmasını beklemekteyiz” ifadelerini kullandı.

“İPTAL DAVASI AÇMAYA HAZIRLANANLARDAN BEKLENTİMİZ…"

Anayasa mahkemesine iptal davalarının, iptali istenen mevzuatın resmi gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 90 gün içerisinde açılabildiğini,  ancak bu konuda iptal davası açmayı düşünenlerin hazırlıklar için resmi gazetede yayınlanmayı beklememelerini ve hazırlıklara şimdiden başlamalarını tavsiye eden Sözmener, “Bu konudaki kararnamenin ve tüzüğün resmi gazetede yayınlandığı gün iptal davasının açılması ve ayni gün, yürürlüklerinin durdurulması için mahkemeye müracaat edilmesi gerekmektedir. İptal davasının açılmasındaki bir günlük oyalanmayı dahi ciddiyetsizlikle karşılayacağımızı kamuoyuna duyururuz” dedi.
 
Sözmener, “Hiçbir siyasi parti sadece iptal davası açtık demek için dava açmamalıdır. Geçmişte sırf seçmenlerine hoş görünmek için göstermelik olarak iptal davası açan siyasi partiler olduğunu bilmekteyiz” ifadelerini de kullandı.

MESLEK ÖRGÜTLERİNE UYARI

Renkli kimlik kartı uygulamasının ne gibi “felaketlere” yol açabileceğini şimdiden kestirmenin mümkün olmadığını ifade eden Sözmener, şu uyarılarda bulundu:

“Bazı mesleklerin icra edilebilmesi için ilgili yasalar KKTC vatandaşı olmayı ön koşul olarak getirmektedir. Yasalarında böyle önkoşul bulunan meslek örgütleri kendilerini rahat hissetmesinler. Çünkü, verilecek olan renkli kimlik kartları, vatandaşlara tanınmış olan tüm hakları (seçme ve seçilme hariç) sahiplerine verecektir. Örneğin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yüzlerce avukat, Barolar Birliği’nden KKTC’de avukatlık yapıp yapamayacakları konusunda bilgi almaktadırlar. Bu konudaki tek engelleri, KKTC vatandaşı olmamalarıdır.”

 

Bu haber toplam 1250 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler