1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. KKTC Merkez Bankası bülteni yayınlandı…
KKTC Merkez Bankası bülteni yayınlandı…

KKTC Merkez Bankası bülteni yayınlandı…

San: “Alacakların yapılandırılması için çıkartılan yasalar sorunu daha da büyüttü”

A+A-

KKTC Merkez Bankası Başkanı Bilal San, son 2 yıl içinde donuk alacakların yeniden yapılandırılması konusunda çıkartılan 4 yasanın ülkedeki tahsili gecikmiş alacaklar sorununun çözümüne katkıda bulunmadığı, aksine Haziran 2012’de 467 milyon TL olan tahsili gecikmiş alacakların Haziran 2014 itibarıyla 573 milyon TL’ye yükselmesine neden olduğunu ifade etti.

KKTC Merkez Bankası’nın 2014 yılı ikinci sayısı bülteni Banka’nın web sitesi (www.kktcmerkezbankasi.org) üzerinden yayınlandı.

Bültende yılın ikinci çeyreğinde dünya ekonomisinin genel görünümüne ve KKTC ekonomisi ile ilgili güncel bilgilere yer verilirken, ağırlıklı olarak KKTC Bankacılık sektörünün durumu çeşitli istatistiki verilerle ve göstergelerle kamuoyunun bilgisine sunuldu.

Merkez Bankası Başkanı Bilal San, Bülten’in önsözünde 2015 yılının ilk aylarında hayata geçirilmesi hedeflenen ve dört farklı para birimi (TRL, GBP, EUR, USD) ile ödeme yapılabilmesine olanak sağlayacak Elektronik Ödeme Sistemi Projesi’nin devam eden altyapı çalışmaları konusunda bankaların bilgilendirildiğini ifade etti.

San, KKTC’de mali sektörün yasal reform çabalarının omurgası konumundaki Bankacılık Yasası ile ilgili hazırlanan ve yetkili mercilere sunulan taslakların yıllardır sürüncemede bırakıldığını, sektör için hayati öneme haiz yasaların gecikmesinin, tüketiciler lehine yapılması öngörülenler başta olmak üzere tamamlayıcı düzenlemelerin tehirine neden olduğunu söyledi.

“Donuk alacakların yapılandırılması için çıkartılan yasalar sorunu daha da büyüttü”

Geçtiğimiz 2 yıl içinde donuk alacakların yeniden yapılandırılması konusunda çıkartılan 4 yasanın ülkedeki tahsili gecikmiş alacaklar sorununun çözümüne katkıda bulunmadığı, aksine Haziran 2012’de 467 milyon TL olan tahsili gecikmiş alacakların Haziran 2014 itibarıyla 573 milyon TL’ye yükselmesine neden olduğunu ifade etti.
San, alacaklarının tahsilinde büyük sıkıntılarla karşılaşan bankaların mevcut şartlarda kredi vermeye zorlayan düzenlemelerden duydukları rahatsızlıkları dile getirmeye başladıklarını, verilen sözlerin tutulmaması nedeniyle kendilerine hak vermemenin mümkün olmadığını belirtti.
KKTC’de kamu ve özel kesim borçluluk düzeylerinde ve bunu belirleyen borç ilişkilerinde ihtiyatlı duruşun muhafaza edilmesinin zaruri olduğunu kaydeden San şöyle devam etti:

“Konuyla ilgili bireysel tedbirler elbette nihai karar verici konumundaki kurumların ve şahısların inisiyatifindedir. Ancak, yasal zeminin sağlamlığı yasa yapıcıların iradesine bırakılmıştır. Dolayısıyla geri ödeme kapasitesinin belirlenmesi ve borçlanmaya karar verilmesi dışında risk sınırlarının tespit edilmesi, borç ilişkisinden doğan her durumun yasal mevzuatla tanımlanması ve finans sektörünün derinlik ve etkinliğinin artırılması yasal düzenlemelerle mümkündür.”

“Konsolide bilanço büyüklüğü 13,7 milyar TL oldu”

KKTC bankacılık sektörünün durumuyla ilgili bilgi de veren San, brüt krediler/mevduat oranının 2013 yılının Haziran ayına göre 6,3 puan artarak yüzde 79,6’ya yükseldiğine işaret etti.

San bankacılık sektörüyle ilgili şu bilgileri de aktardı:

“Sektörün konsolide bilanço büyüklüğü yılın ikinci çeyreği itibarıyla 13 milyar 759 milyon TL’ye yükselmiş, brüt krediler 8 milyar 762 milyon TL, mevduat 11 milyar 37 milyon TL olmuştur.

İkinci çeyrek sektör bilançosunda gözlenen en dikkat çekici artış, ilk çeyrekte “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ile yapılan değişikliğin ve bankalar arası para piyasası seanslarının ikiye çıkarılmasının da etkileriyle 5 milyon TL’den 146 milyon TL’ye çıkan bankalar arası para piyasası işlemlerinde görülmüştür.

Sektörün özkaynak toplamı ise, yeni sermaye yeterliliği tebliğinin tanımladığı ihtiyati sermaye yeterlilik oranını tutturmak amacıyla sermaye artırımına gidilmesinin de etkisiyle 2013 yılının aynı dönemine göre yüzde 11,3 oranında artışla 1 milyar 391 milyon TL’ye yükselmiştir. Sektördeki toplam 22 bankanın yılbaşında 224 olan şube sayısı Haziran sonunda 226’ya çıktığı halde, sektörde çalışan personel sayısı 2 bin 882’den 2.829’a gerilemiştir.”

(tak)

Bu haber toplam 2798 defa okunmuştur