1. HABERLER

  2. ÖZEL HABER

  3. ‘Hasta Hakları’ BEKLEMEDE
‘Hasta Hakları’ BEKLEMEDE

‘Hasta Hakları’ BEKLEMEDE

16 yıldır defalarca Meclis’e gönderildiği halde hala yasallaşmayan Hasta Hakları Yasası için imza kampanyası sürüyor.

A+A-

Devrim DEMİR

Yıllardır hayata geçirileceği belirtilen Hasta Hakları Yasası, hayat bulmayı bekliyor. Uzun süredir Meclis’te bekletilen ve bir türlü geçmeyen yasa ile ilgili Evrensel Hasta Hakları Derneği Başkanı Emete İmge, YENİDÜZEN’e konuştu.

Yasa talebinin 16 yıllık bir geçmişi olduğunu ifade eden İmge, Yasanın oldukça önemli olduğunu söyledi.

İmge, Yasa taslağının toplam 50 maddeden oluştuğunu, madde 36 ya kadar olan bölümlerin korunması gereken hasta haklarını detaylı bir şekilde anlatıldığını söyledi.

UBP Milletvekili Dr. Özdemir Berova da, Hasta Hakları Yasası’nın sağlık refahı açısından çok önemli bir yasa olduğunu belirtirken, yasanın önümüzdeki günlerde ele alınacağını savundu.

TDP Genel Sekreteri Doktor Halil Hızal ise, yasanın 16 yıldır geçmemesine neyin engel olduğunu bilemediğini söylerken, bu yasanın insan hakkı olduğuna ve geçmesi gerektiğine vurgu yaptı.

 

Yasanın 16 yıllık bir geçmişi var…

Yasa talebinin toplumsal bir talebe dönüştüğünü ve yasanın 16 yıllık bir geçmişi olduğunu ifade eden Evrensel Hasta Hakları Derneği Başkanı Emete İmge, “Ülkemizde, hasta hakları konusunda yasa talebinin bir toplumsal bir talebe dönüşmesinin yaklaşık 16 yıllık bir geçmişi vardır. Hak talebi ve hakların korunmasına ilişkin uygulamaların gelişimi sivil toplumun gelişimiyle yakından ilişkilidir. Dünyada olduğu gibi, bizim ülkemizde de hasta hakları konusundaki girişimler Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nin girişimiyle başladı. 2000 yılında Tabipler Birliği’nin sağlık derneklerine çağrısı üzerine Hasta Hakları Platformu oluştu. İki yıl sonra Platformun içinden Evrensel Hasta Hakları Derneği doğdu” dedi.


UBP Milletvekili Doktor. Özdemir Berova:

‘Temel hedef hasta haklarıdır’

YENİDÜZEN’e konuşan UBP Milletvekili Doktor Özdemir Berova, ‘Hasta Hakları Yasası’nın sağlık refahı için çok önemli olduğunu söyledi. Berova, ‘Hasta Hakları Yasası’ ile ‘Hekim Hakları’ yasasında düzenlemeler yapılması gerektiğini kaydetti.

Temel hedefte hasta haklarının olduğuna işaret eden Berova, yasanın önümüzdeki günlerde ele alınacağını da savundu.

 

TDP Genel Sekreteri Doktor Halil Hızal:

‘Hasta Hakları Yasası olmayan nadir ülkelerden biriyiz”

TDP Genel Sekreteri Halil Hızal, yasaya ilişkin engelin ne olduğunu bilmemekle beraber, devletin de örgütlerinde bu konu üzerinde çok fazla durmak istemediği görüşünü belirtti.

Yasanın 16 yıldır beklendiğini ve hasta hakkının temel insan hakkının yansıması olduğunu ifade eden Hızal, Hasta Hakkı Yasası olmayan nadir ülkelerden birinin Kıbrıs’ın kuzeyi olduğuna işaret etti.

Yasanın yaklaşık 42 madde içerdiğini de belirten Hızal, bu yasanın insan hakkı olduğunu ve geçmesi gerektiğini söyledi.


Evrensel Hasta Hakları Derneği Başkanı Emete İmge:

‘Siyasi irade eksikliği önemli bir faktör’

Evrensel Hasta Hakları Derneği Başkanı İmge, hükümetlerin kısa ömrüne rağmen onlarca yasanın meclis çalışmalarında sonuçlandığına işaret ederek, “Görüleceği üzere, siyasi istikrarsızlık ve hükümetlerin ömrünün kısa oluşu siyasi iradenin oluşmasının önünde önemli bir engeldir. Ancak hükümetlerin kısa ömrüne rağmen onlarca yasa meclis çalışmalarında sonuçlandırılabilmişse, anlıyoruz ki uygulanması halinde kayda değer bir bütçe gerektirmeyen bu yasanın sonuçlandırılamamış olmasının arkasında başka direnç unsurları aramak gerekmektedir. Görüleceği üzere siyasi irade eksikliği önemli bir faktör olmakla birlikte, tek faktör değildir” dedi.

 

İmge yasanın önemine dikkati çekti…

Evrensel Hasta Hakları Derneği olarak yasayı çok önemsediklerini ifade eden İmge, etik, telkin ve düzenlemelerin hakların korunmasında yeterli olmadığını söyledi.

Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’nin ilanından sonra çocuk, kadın ve hasta hakları gibi hakların korunması için ilave mevzuatların oluşmasına ihtiyaç duyulduğuna işaret eden İmge, “Hasta haklarının korunması için ihtiyaç duyulan yol gösterici belgenin ülkemizde yürürlükte olmaması, tamamıyla siyasi iradenin tutumuyla ilgilidir. Halbuki bu alanda toplumsal talep vardır ve oldukça güçlüdür. Kasım 2016’da Hastanın Sesi Projesi kapsamında KKTC Hasta Hakları Algı Araştırması da bu alanda bir mevzuata ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktadır” dedi.

 

“Yasanın hayata geçmesi ile hekimleri sıkıntıya sokacak bir durumun ortaya çıkacağı endişesi var”

Evrensel Hasta Hakları Derneği Başkanı Emete İmge, Hasta Hakları Yasası’nın her şeyden önce hasta haklarının yasal bir zeminde korunmasını sağlayacağına vurgu yaptı.

İmge’nin ifadeleri devamla şöyle:

“Aslında “hekimler bu yasaya karşıdır” söylemi vardır. Özellikle yasanın uygulamaya geçmesi halinde doğuracağı sonuçlar konusunda en fazla tedirginlik gösteren sağlık profesyoneli sıklıkla hekim grubundadır. Bu tedirginliğin kısmen haklı dayanak ve gerekçeleri vardır ki, özellikle kamu sağlık hizmetlerinin sunumundaki karmaşa ile hekim, hemşire, idari ve teknik personel gibi insan kaynağı ve mali kaynaklardaki yetersizliktir.”

 

İmge, ‘Pandemi dönemi hak İhlalleri’ne dikkati çekti… 

Gerek pandemi dönemi içerisinde, gerekse de diğer zamanlarda genel anlamda hak ihlallerinin sonlandırılması için yapılan çağrıların adresinin hükümet edenler olduğuna vurgu yapan İmge, “Hasta hakları yasasını talep ederken, hem sağlığın finansmanına ilişkin, hem de sağlık çalışanları ile ilgili yasaların düzenlenmesine ihtiyaç olduğunun farkındayız” dedi.

Hasta Hakları Yasasının sağlık çalışanları ve hastalar arasında karşı karşıya olma durumu olmadığını da ifade eden İmge, ‘Hasta Hakları’ için özel bir yasanın olması sağlık sisteminde yapılacak herhangi bir düzenlemenin hak temelli yapılabilmesi için bir kılavuz oluşturması açısından da elzem olacağına değindi.

 

İmza Kampanyası…

Yıllardır sürdürülmekte olan “Hasta Hakları Yasası İstiyorum” imza kampanyasını, hem toplumda farkındalık yaratmak, hem de karar vericiler üzerinde kamuoyu baskısı yaratmak amacıyla yürütülmekte olduğunu söyleyen İmge, çevrimiçi olarak imza kampanyası devam ettiğini, http://chng.it/x9GwKHy6MX adresinden destek verilebileceğini kaydetti.

 

Yasa taslağı 50 maddeden oluşuyor…

Yasa taslağının toplam 50 maddeden oluştuğunu, madde 36 ya kadar olan bölümler korunması gereken hasta haklarını detaylı bir şekilde anlatıldığını ifade eden İmge, Madde 37den—42’e kadar ise hakların yanında yerine getirilmesi gereken sorumlulukların yer aldığını söyledi.

İmge, “Madde 43ten - 47’e kadar olan bölüm çok önemli olup, yasa taslağı yürürlüğe girdikten sonra yasa hükümlerinin etkin ve verimli bir şekilde nasıl uygulanacağının hükümlerini içermektedir. Bu bölümde Hasta Hakları konusunda ihlal olması durumunda, şikâyetlerin değerlendirileceği Kurul, Hasta Hakları Kurulunun Oluşumu, Hasta Hakları Kurulu Sekretaryasının Oluşumu, Kurul Üyelerinin Nitelikleri, Kurul Toplantıları, Kurulun Görev ve Yetkileri konuları yer alır. Madde 48 Suç ve Cezaları içermekte olup, hükümlerde asgari ücretin dört katından 20 katına kadar para cezası ve beş yıla kadar hapis cezası söz konusudur. En yüksek ceza oranları “Tıbbi gereklilik dışında müdahale yapılması halinde” ve “ötenazi Yasağı”nın ihlali durumundadır ki asgari ücretin 20 katına kadar para cezası ile 5 yıla kadar hapislik söz konusudur” dedi.Evrenb

Bu haber toplam 1510 defa okunmuştur