BİLE BİLE LADES

BİLE BİLE LADES

Seçim yasaklarının olduğu dönemde, YASAL zemin tartışmaları gölgesinde Geçici Personelin Kadrolanması(Özel Kurallar) Yasa Önerisi’ne OY ÇOKLUĞU!

A+A-

‘Geçici Personelin Kadrolanması(Özel Kurallar) Yasa Önerisi, ANAYASAYA AYKIRILIK tartışmalarının gölgesinde, OY ÇOKLUĞUYLA geçti, kamuda çalışan 1.117 geçici memura kadrolanma kapısını aralandı ancak yasanın Anayasa Mahkemesi'nden dönmesi bekleniyor.

Anayasa’nın 8. ve 72. maddesine aykırı olduğu ifade edilen yasa önerisiyle CTP ve TDP olumlu oy kullanmadı, UBP ve DP onay verdi.  

-------------------
GÖRÜŞÜ OLUMSUZ, OYU OLUMLU
“MORALİNİZ BOZULMASIN, TEMKİNLİ OLUNUZ
Serdar Denktaş: “Yeni kadro açılacağından Maliye Bakanı olarak görüşüm olumsuzdur. Geçici memurların, konunun Anayasa Mahkemesi’ne götürüleceğini bilmesi gerekir. Anayasa Mahkemesi’nden dönebileceği göz önünde tutulmalıdır, moral bozukluğu yaşamamak için temkinli olunuz.”
-------------------

 

Süreç nasıl işleyecek?

  • Meclis’ten oy çokluğuyla geçen yasa önerisi Cumhurbaşkanlığı’na gönderilecek.
  • Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın 15 gün içinde yasa önerisini imzalaması, iade etmesi veya görüş için Anayasa Mahkemesi’ne göndermesi gerekiyor.
  • Anayasa Mahkemesi’ne gönderilen yasa önerileriyle ilgili görüşün de 75 gün içinde verilmesi zorunluluğu bulunuyor.

 

ANAYASA’NIN 8. VE 72. MADDESİNE AYKIRI

Anayasa Mahkemesi, dönemin Cumhurbaşkanı’nın istemi üzerine Anayasa’nın 146. maddesi altında Geçici Personelin Kadrolanması (Özel Kurallar) Yasası’nın, Anayasa’nın 1., 8., 72., 120. ve 121. maddelerine uygun olup olmadığı hususunda görüş vermişti.

Yapılan incelemede ilgili yasanın, Anayasanın 72(2) maddesini ihlal ettiği, 8. maddesine de aykırı olduğu açıklanmıştı.

 

 Meclis’te tartışmalara neden olan ‘geçiciler’ ile ilgili yasa önerisinde Anayasa’ya aykırılıklar olduğunu vurgulayan  CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, önerinin yeniden komiteye götürülmesi, Anayasa’ya uygun değişiklikler yapılması için öneride bulundu. Ancak bu öneriye hükümet onay vermedi.

 

 UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz ise yasa önerisinin yeniden komiteye gitmesinin kabul edilebilir olmadığını ifade etti, “Bize göre demekten vazgeçelim. Bırakalım hukuk ne derse o olsun. UBP olarak sürecin devam ederek sonuçlanmasından yanayız” dedi.
 

 

 Denktaş ise “Maliye Bakanlığı olarak görüşüm, açılan yeni kadrolar nedeniyle olumsuzdur. Yasanın Anayasa’dan dönme ihtimali var.  İkna olmuşlar ki Anayasa’ya uygun hale getirilmiştir. Ben bu noktada ikna olmuş değilim” şeklinde konuştu.

 

Ayşe GÜLER

Sendikaları ikiye bölen, Meclis’te de tartışma konusu olan ‘Geçici Personelin Kadrolanması(Özel Kurallar) Yasa Önerisi, ANAYASAYA AYKIRILIK tartışmalarının gölgesinde, OYÇOKLUĞUYLA geçti.

Kamuda çalışan bin 17 geçici memura ‘kadrolanma’ kapısını aralayan yasa önerisi, seçim yasaklarının başladığı dönemde yasal zeminin gölgesinde kaldı.

Anayasa’nın 8. ve 72. maddesine aykırı olduğu ifade edilen yasa önerisiyle CTP ve TDP olumlu oy kullanmadı.

Geçmiş yıllarda da tartışma konusu olan, Geçici Personelin Kadrolanması (Özel Kurallar) Yasası ile ilgili Anayasa Mahkemesi dönemin Cumhurbaşkanı’nın istemi üzerine 1997 yılında görüş vermiş,

yasanın, Anayasanın 72(2) maddesini ihlal ettiği, 8. maddesine de aykırı olduğunu açıklamıştı.

Meclis’te oy çokluğuyla geçen öneri, gözleri bundan sonraki sürece çevirdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın 15 gün içinde yasa önerisini imzalaması, iade etmesi veya görüş için Anayasa Mahkemesi’ne göndermesi gerekiyor.

Anayasa Mahkemesi’ne gönderilen yasa önerileriyle ilgili görüşün de 75 gün içinde verilmesi zorunluluğu bulunuyor.

Meclis’te ‘geçici’ mesaisi…

Meclis’te tartışmalara neden olan ‘geçiciler’ ile ilgili yasa önerisinde Anayasa’ya aykırılıklar olduğunu vurgulayan  CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, önerinin yeniden komiteye götürülmesi, Anayasa uygun değişiklikler yapılması için öneride bulundu.

UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz ise yasa önerisinin yeniden komiteye gitmesinin kabul edilebilir olmadığını ifade etti, “Bize göre demekten vazgeçelim. Bırakalım hukuk ne derse o olsun. UBP olarak sürecin devam ederek sonuçlanmasından yanayız” dedi.
Öte yandan Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise “Maliye Bakanlığı olarak görüşüm, açılan yeni kadrolar nedeniyle olumsuzdur. Yasanın Anayasa’dan dönme ihtimali var.  İkna olmuşlar ki Anayasa’ya uygun hale getirilmiştir. Ben bu noktada ikna olmuş değilim” şeklinde konuştu.

İlk sınav en geç 6 ay içerisinde…

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın imzalaması halinde YASAL ZEMİNE kavuşacak olan, ek kadroların yaratıldığı yasa önerisiyle birlikte YALNIZCA GEÇİCİ PERSONELİN katılabileceği sınav yapılacak.

Sınavlar, Yasa’nın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak en geç dört ay içerisinde açılacak ve en geç altı ay içerisinde de yapılacak.

31 Aralık 2018’e kadar ikinci münhal…

Bu sınavda başarısız olan veya sınava katılmayan geçici personelin olması halinde en geç 31 Aralık 2018 tarihine kadar YENİ BİR MÜNHAL AÇILACAK.

Yapılacak iki sınava da YALNIZCA devlette çalışan geçici personel katılabilecek.

Anayasa’nın hem 8 hem de 72. maddesine aykırılık gündemde…

Yasa önerisinin yasallaşması halinde yapılacak sınavlara yalnızca geçici personelin katılması

Anayasa’nın 8. maddesini, yani eşitlik ilkesini gündeme de taşıyacak.

Bununla birlikte daha önce 1997 yılında Anayasa Mahkemesi’nin “görevin gerektirdiği bir nitelik” olarak kabul etmediği geçicilik statüsü, ‘ayrım sebebi’ haline gelecek Anayasa’nın 72’nci maddesine aykırılığı da beraberinde getirebilecek.  

Süreç nasıl işleyecek?

Meclis’ten oy çokluğuyla geçen yasa önerisi Cumhurbaşkanlığı’na gönderilecek,. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın 15 gün içinde yasa önerisini imzalaması, iade etmesi veya görüş için Anayasa Mahkemesi’ne göndermesi gerekiyor.

Anayasa Mahkemesi’nden görüş istenmesi halinde, bu görüşün 75 gün içinde verilmesine yönelik yasal zorunluluk bulunuyor.

 


Anayasa Mahkemesi’nin Geçici Personelin Kadrolanması (Özel Kurallar) Yasası ile ilgili 1997’deki görüşü:

Anayasa’nın 8. ve 72. maddesine AYKIRI

Anayasa Mahkemesi, dönemin Cumhurbaşkanı’nın istemi üzerine Anayasa’nın 146. maddesi altında Geçici Personelin Kadrolanması (Özel Kurallar) Yasası’nın, Anayasa’nın 1., 8., 72., 120. ve 121. maddelerine uygun olup olmadığı hususunda görüş vermişti.

Yapılan incelemede ilgili yasanın, Anayasanın 72(2) maddesini ihlal ettiği, 8. maddesine de aykırı olduğu açıklanmıştı.

1997 yılında verilen görüşte, “Anayasa’nın 72. maddesi yukarıya çıkarılmıştır.  Bu maddenin (2). fıkrası hizmete alınmada, ödevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrımın yapılamayacağını öngörmektedir. Burada sorulması gereken soru şudur:  geçici personel statüsü “ödevin niteliklerinden” midir?  İlgili Yasada belirtilen ek kadrolara bakıldığında “geçici personel” statüsünün, örneğin, tabiplik hizmetinde dahiliye uzmanı veya ecza ve kimya hizmetleri sınıfında kimyagerliğin, hizmetin gerektirdiği bir nitelik olarak düşünülmesi tasavvur edilemez.  Bu açıdan mülahaza edildiğinde ilgili Yasanın özünü içeren 4 ve 5. maddelerinin Anayasanın 72(2) maddesini ihlal ettiği sonucuna varmamız gerekmektedir.

  Yasa ile getirilmek istenen düzen bir bütün olarak ele alındığında Anayasanın eşitlik ilkesini de zedelediği görülmektedir.  Kamu görevine girmek için başvurma her yurttaşın anayasal hakkıdır.  Kamu görevine girebilmek için yeterlilik sınavını geçip de sırada bekleyen yüzlerce ve belki de binlerce yurttaş kadroların açılmasını beklerken, bunlara hiç fırsat eşitliği tanımadan ve geçici personele karşı yeteneklerini teste tabi tutulmadan, sayıları 1105’e varan geçici personeli kadrolamak Anayasa’nın 8. maddesinde ifadesini bulan eşitlik ilkesine tamamen ters düşmektedir.”


 

ANAYASA NE DİYOR?

‘HİZMETE ALINMADA, ÖDEVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLERDEN BAŞKA HİÇBİR AYRIM GÖZETİLEMEYEZ’

Anayasa’nın 8. ve 72. maddesinde hem ‘eşitlik’ hem de ‘kamu görevine girme hakkı’ ile ilgili yasal çerçeve çiziliyor.

‘Eşitlik’ ilkesinin yer aldığı Anayasa’nın 8. maddesine göre;  hiçbir ayrım gözetmeksizin Anayasa ve yasa önünde eşit olduğu vurgulanıyor.

8. madde şöyle diyor. Herkes, hiçbir ayırım gözetilmeksizin, Anayasa ve yasa önünde eşittir,  Hiçbir kişi, aile, zümre veya sınıfa ayrıcalık tanınamaz.

 Devlet organları ve yönetim makamları, bütün işlemlerinde yasa önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek ve ayrıcalık yapmamak zorundadırlar.

 Ekonomik bakımdan güçsüz olanların Anayasa ve yasalar ile elde ettikleri veya edecekleri kazanımlar, bu madde ileri sürülerek ortadan kaldırılamaz.

Öte yandan ‘Kamu Görevine Girme Hakkı’nın açıklandığı 72. maddede ise her yurttaşın kamu görevlerine girme hakkına sahip olduğuna dikkat çekiliyor, HİZMETE ALINMADA, ÖDEVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLERDEN başka hiçbir ayrımın gözetilemeyeceğine vurgu yapılıyor.

MECLİSTEKİ KONUŞMALAR İÇİN TIKLAYINIZ

 

Bu haber toplam 2369 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
İlgili Haberler