1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Karayolları Dairesi Girne-Lefkoşa ana yolunu yeniden ağır vasıtalara kapattı
17 MİLYONA HASTANE DEVRİ

17 MİLYONA HASTANE DEVRİ

Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) 17 milyon 873 bin TL kira, sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı borcuna karşılık, Girne’deki hastane projesi Maliye Bakanlığı tarafından devralındı.

A+A-

Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) 17 milyon 873 bin TL kira, sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı borcuna karşılık, Girne’deki hastane projesi Maliye Bakanlığı tarafından devralındı.

Maliye, 17,873,600 TL’yi GAÜ’nün Vakıflar’a kira bedeli, sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı borçları için ödeyecek.

YENİDÜZEN bu protokole ulaştı.


İŞTE O PROTOKOL

-Bir taraftan GAÜ ile diğer taraftan Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından 07/06/2012 tarihinde imzalanmış olan kira sözleşmesinin, işbu protokol konusunda referansları belirtilen araziler, kısmen ve üzerindeki yapılarla birlikte (Ek-1’de planda yeşil işaretli  yaklaşık 24.5 dönüm) GAÜ tarafından Sağlık Bakanlığı lehine kullanım hakkından feragat etmesi ve bu feragata bağlı olarak söz konusu arazinin ve/veya üzerindeki karkas binanın kullanılmasının Sağlık Bakanlığı tarafından edinilmesidir.

 

-İşbu Protokol akabinde Sağlık Bakanlığı ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi  arasında yeni bir kira sözleşmesi yapılacaktır.

 

-İşbu Sağlık Bakanlığı lehine kullanım hakkından feragat etme ve bu feragata bağlı olarak söz konusu arazinin ve/veya üzerindeki karkas binanın kullanılmasının Sağlık Bakanlığı tarafından edinilmesi  bedeli taraflarca müştereken 17,873,600, - TL(onyedi milyon sekizyüzyetmişüçbin altıyüz Türk Lirası)  artı KDV olarak belirlenmiştir. İşbu tutarı Maliye Bakanlığı, GAÜ’nün aşağıda belirtilmiş kurumlara ilişkin borçlarına ödeyecektir.

 

-GAÜ ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından 07/06/2012 tarihinde imzalanmış olan sözleşmeden işbu protokol konusunda belirtilmiş parselin ve/veya parsellerin kira borcunun ödenmesi.

 

-GAÜ’nün Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçlarının ödenerek kapatılması.

 

-Geriye kalan miktarın da GAÜ’nin İhtiyat Sandığı’na olan borçlarına karşılık ödenmesi yoluyla gerçekleştirilecektir.

 

-GAÜ ve Sağlık Bakanlığı, GAÜ bünyesinde eğitim veren ve verecek olan sağlık alanındaki fakültelerin öğrencilerinin eğitimlerine katkıda bulunmak üzere afiliyasyon protokolu oluşturulacaklardır.

Oluşturulacak bu protokol kapsamında GAÜ Sağlık Meslek Yüksek Okulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Hemşirelik ve Ebelik Yüksek Okulu ve Tıp Fakültesi öğrencilerinin uygulama zorunluluk ve dersleri Bakanlığa ait bu hastane bünyesinde gerçekleştirilecektir.

Uygulamalar sırasında GAÜ fakülte ve yüksek okullarında görev yapan öğretim elemanları öğrencilere rehberlik edeceklerdir.

- Bu madde kapsamında oluşturulacak protokol çerçevesinde Bakanlık, GAÜ öğrencilerine sadece altı yıl süreyle ücretsiz olarak staj imkanı sağlamayı taahhüt eder. Altıncı yılın sonunda GAÜ sağlanan bu protokol kapsamındaki staj olanakları sona erer. Tıp ihtisas eğitimi bu kapsamda değildir.

 

- Taraflar İşbu protokol şartlarına uymayan tarafın, karşı tarafın zarar ve ziyanını karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

 

- Bu protokolün imzalanması sonucunda GAÜ’nün Sağlık Bakanlığı lehine kullanım hakkından feragat etmesi ve bu feragata bağlı olarak söz konusu arazinin ve/veya üzerindeki karkas binanın kullanılmasının Sağlık Bakanlığı tarafından edinilmesi sonucunda GAÜ ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi arasındaki 07/06/2012 tarihinde imzalanmış olan kira sözleşmesi hükümsüz olur.

Bu haber toplam 4091 defa okunmuştur
İlgili Haberler