1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. “Ticaret güneye kaymasın” diye plan
“Ticaret güneye kaymasın” diye plan

“Ticaret güneye kaymasın” diye plan

Toplam 36 ürün kuzeyde daha ucuz, 24 ürün ise güneyde daha ucuz olarak tespit edildi.

A+A-

TC Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay adamızda… HEYETLER görüştü

 

Kıbrıslı Türkler niçin güneye gidiyor?
----------------------------------------------
“Çok amaçlı Alışveriş Merkezlerinin Varlığı; Güney’in Genel Olarak Daha Ucuz Olması; Ürün Çeşitliliği; Hizmet Sektörünün Daha Gelişmiş Olması; Satın Alınan Ürünlerin Daha Kaliteli Olması; Mal ve Hizmetlere Duyulan Güven.”

Kıbrıslı Rumlar niçin kuzeye geliyor?
----------------------------------------------
“Taklit Ürünler; Doğal ve Tarihi Güzellikler; Gazinolar; Tekstil Ürünleri; Alkollü İçecekler ve Sigara.”

=====

Kıbrıs’ın kuzeyi ile güneyi arasındaki ticaretin kaymasının analizi yapıldı, “TC-KKTC Heyetler Arası” görüşmeler sonucunda yol planı açıklandı.
“KKTC ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Arasındaki Ticaret Kaymasının Analizi ve Kuzey İçin Politika Önerileri Ortak Projesi” ön tespitlerine göre, Güney-Kuzey arası kişisel mal ve hizmet ticaretinin, Güney lehine bir sonuç doğurduğunu ortaya koymakta.
Araştırma bulgularına göre, Kuzey’dekiler, Güney’in ticari anlamda aşağıdaki noktalarda daha üstün oldukları değerlendirmesini yapmak eğilimi içinde;
“Çok amaçlı Alışveriş Merkezlerinin Varlığı; Güney’in Genel Olarak Daha Ucuz Olması; Ürün Çeşitliliği; Hizmet Sektörünün Daha Gelişmiş Olması; Satın Alınan Ürünlerin Daha Kaliteli Olması; Mal ve Hizmetlere Duyulan Güven.”
Güney Kıbrıs tüketicilerine göre ise Kuzey’in avantajlı yanları olarak şunlar belirtildi;
“Taklit Ürünler; Doğal ve Tarihi Güzellikler; Gazinolar; Tekstil Ürünleri; Alkollü İçecekler ve Sigara.”
Paydaş grupları ile yapılan değerlendirmelerde ise ticaret avantajının Güney’e kaymasının nedenleri arasında şu hususlar ön planda görülmekte ve gösterilmekte;
“Çok amaçlı AVM’lerin Olmaması; KKTC’nin Ucuzlatılması; Fiyat Dışı Faktörlerin Önemi (Kuzey’de olmayan bazı marka malların Güney’de olması, mağazalardaki düzen, temizlik, park yeri imkanları, modern görüntü, fiziksel çekicilik ve müşteriye davranış gibi); Düşük Kalite ve Güven Algılaması; KKTC’nin Avantajlı Olduğu Ürünlerde Sürdürülebilirlik Sorunu (taklit ürünlerin negatif imaj yaratması, doğal ve tarihi güzelliklerin avantajlarının optimal düzeyde kullanılamadığı, tanıtım ve pazarlama sorunları gibi); Güney Kıbrıs Tüketicilerinin Psikolojik Yapısı (Güney Kıbrıs’ın Avrupa’nın en yoğun ‘Milliyetçi’ ülkeleri arasında olduğu ve bunun tüketici davranışı ve seçimini etkileyebilecek boyutta olabilmesi gibi)”
Araştırma bulguları ve karşılaştırılmalı maliyet analizleri Güney’e kaymanın önemli bir nedeni olarak gösterilen Güney’de fiyatların daha düşük olduğu değerlendirmesini destekleyici bir sonuç üretmemiş ve genellemenin yanlış olacağını ortaya koymuş. Bu çerçevede yapılan kapsamlı bir karşılaştırma sonucunda toplam 36 ürün KKTC’de daha ucuz, 24 ürün ise Güney’de daha ucuz olarak tespit edildi.
Araştırmanın belirlediği bazı ithal ürünlerin Güney Kıbrıs’taki aynı ürünlerden ortalama daha yüksek fiyatta olmasının nedenleri arasında, uygulanan fonların, yüksek gümrük vergilerinin, yüksek taşıma maliyetlerinin ve özellikle de tekel piyasanın hüküm sürdüğü birtakım ürünlerde kar marjlarının yüksek olmasının önemli rol oynadığını göstermekte.
Güney Kıbrıs’ın özellikle elektronik eşyada, yedek parça gibi ara mal ve ürünlerde, alkollü içeceklerde belirgin bir fiyat avantajına sahip olduğu görülmekte.
Rapora göre, değerlendirmeler ışığında projede geliştirilen temel politika alanları, amaç ve hedeflerin şöylece özetlenmesi mümkün;
“Çok amaçlı AVM ve/veya AVS’lerin kurulması; KKTC’nin ucuzlatılması (Marka ürünler, elektronik eşya ve yedek parça gibi ürünlerdeki fiyat farklılıklarının aşağı çekilmesi, bu çerçevede Stopaj, KDV, Navlun, Gümrük Vergisi Fon gibi faktörlerin dikkatle değerlendirilmesi gereği); Ticari Ürünlere Olan Tüketici Güveninin Sağlanması; Mağaza Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi; Doğal ve Tarihi Güzelliklerin Sunumunun Etkinleştirilmesi; İki Toplum Arasında Güven Artırıcı ve Ticareti Geliştirici Politikaların Geliştirilmesi; Gümrük Denetimlerinin Etkinliğinin Artırılması; Kurumsallaşma Gereği”

(tak)

Bu haber toplam 1491 defa okunmuştur