1. HABERLER

  2. ÖZEL HABER

  3. ‘Özel firma çalışanı, veznede para tahsilatı yapıyor!’
‘Özel firma çalışanı, veznede para tahsilatı yapıyor!’

‘Özel firma çalışanı, veznede para tahsilatı yapıyor!’

Sayıştay Başkanlığı’ndan Mağusa Devlet Hastanesi’nin tahsilat uygulamalarına ilişkin DENETİM RAPORU: ‘Mevzuata aykırılık, gelir kaybı, suiistimale açık noktalar!’

A+A-

Ayşe GÜLER

Sayıştay Başkanlığı, Mağusa Devlet Hastanesi’nin tahsilat uygulamalarına ilişkin denetim raporunu yayımladı.
Yapılan denetimde ciddi gelir kaybına, suiistimallere açık birçok nokta ile mevzuata aykırı uygulamalar olduğu ortaya çıktı.
Sayıştay’ın resmi sitesinde yayımlanan, 17 sayfalık rapora denetçiler Hakan Halilsoy ile Hüseyin Özgit imza attı.
Hatırlanacağı üzere Mağusa Devlet Hastanesi’nde bir çalışan ‘yolsuzluk’ yaptığı iddiasıyla tutuklanmıştı.
Sayıştay denetçileri tarafından yapılan incelemede hastane tarafından temizlik hizmetleri sözleşmesi kapsamında hizmet satın alınan özel bir firma çalışanının kamu görevlisi gibi çalıştırıldığı tespit edildi.  
Aynı çalışanın hastane poliklinik bölümünün veznesinde para tahsilatı yaptığı da belirlendi.  
Mevzuata aykırı uygulamaya son verilmesi gerektiği belirtilirken, bu konuda Sağlık Bakanlığı’na bağlı diğer tüm devlet hastanelerini de kapsayacak şekilde ayrı bir denetim yapılarak tespitlerin raporlanacağı da açıklandı.

Sayıştay denetçileri tarafından yapılan incelemede hastane tarafından temizlik hizmetleri sözleşmesi kapsamında hizmet satın alınan özel bir firma çalışanının kamu görevlisi gibi çalıştırıldığı tespit edildi.  Aynı çalışanın hastane poliklinik bölümünün veznesinde para tahsilatı yaptığı da belirlendi. 

 

“Bilgiler, tahsilat birimlerindeki tüm kullanıcılar tarafından değiştirilebilir”

Yapılan incelemede hastaların Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğü’ne göre hangi kategoride yer aldığına ilişkin bilgisayar programındaki bilgilerin, tahsilat birimlerindeki tüm kullanıcılar tarafından değiştirilebildiği ortaya çıktı.
Bununla birlikte tam ücretli veya indirimli ücretli kategorisinde olan bir hastanın ücretsiz hasta kategorisinde sağlık hizmeti almasının sağlanabildiği ve bu durumun önlenmesine ilişkin herhangi bir engel yada kontrol bulunmadığı da belirlendi.

“Gelir kaybına yol açabilir”

Öte yandan yatılı tedavi gören ve tam ücretli ile indirimli ücretli kategorideki hastaların taburcu edileceklerinde tam otomasyona geçilemediği için bilgisayar programındaki kayıtlarından kontrol edilemediği dolayısı ile eksik belgelerin ücretlerinin hesaplanamadığı bununda gelir kaybına yol açabileceği de vurgulandı.
Bunun yanı sıra ERCP, Kolonoskopi ve Gastroskopi operasyonu geçiren ve aynı gün içerisinde hastaneden ayrılan hastalardan tahsilat yapıldığına ilişkin tevsik edici belgelerin denetçilere sunulmadığı, bu işlemlere ilişkin kontroller ve tahsilatların yapılmadığı da kaydedildi.

“Reçeteler ile işlem bazında uyuşma yapılamıyor”

Hastanedeki eczane bölümünde kullanılan yazar kasadan ‘gün sonu raporu’ alınamadığı için günlük tahsilatların reçeteler ile işlem bazında uyuşma ve kontrollerinin yapılamadığı da belirlendi.

“3 bölümde yazar kasa fişi kullanımı su istimallere açık”

Raporda, Poliklinik, Röntgen Kayıt (X-Ray) ve Laboratuvar bölümlerinde yazar kasa fişi kullanımının su istimallere açık olduğu vurgulandı.
Bunun gerekçesinin ise ‘hastalar tarafından alınmayan ve veznelerde bırakılan yazar kasa fişlerinin yazar kasa fişi üzerinde verilen sağlık hizmeti ile ilgili bilgi olmaması ve sadece ücret tutarının olması nedeni ile bu fişlerin tahsilat yapan görevliler tarafından yeni gelen ve yeni ödeme yapan diğer hastalara verilmek suretiyle tekrardan kullanılabileceği veya yanlış tahsil edildiği gerekçesiyle iptal edilerek fiş tutarının zimmete geçirilebileceği’ olduğu belirtildi.

“Sağlık Fonu makbuzu ile fona katkı toplanıyor”

Yapılan denetimde, Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğü’nün 18. maddesi uyarınca alınması gereken sağlık raporu ücretlerinin tahsilatında, Sağlık Bakanlığı Tahsilat Makbuzu kullanılarak gelirlerin “Tıbbi Tedavi ve İlaç Ücretleri” bütçe kalemine kayıt edilmesi gerektiği ancak ilgili raporlar için sadece Sağlık Fonu Yasası altında Sağlık Fonu makbuzu ile fona katkı toplandığı da tespit edildi.

“Özel firmadaki temizlik çalışanı, kamu görevlisi gibi çalıştırılıyor!”

Hastane tarafından temizlik hizmetleri sözleşmesi kapsamında hizmet satın alınan özel bir firma çalışanının kamu görevlisi gibi çalıştırıldığı rapora yansıdı.
Öte yandan aynı çalışanın hastane poliklinik bölümünün veznesinde para tahsilatı yaptığı da ortaya çıktı.
Mevzuata aykırı uygulamaya son verilmesi gerektiği belirtilirken, bu konuda Sağlık Bakanlığı’na bağlı diğer tüm devlet hastanelerini de kapsayacak şekilde ayrı bir denetim yapılarak tespitlerin raporlanacağı da açıklandı.

8 maddelik öneriler…

Ayrıca raporda, hastanenin tahsilat uygulamalarına ilişkin yapılan değerlendirmelerle ilgili önerilere de yer verildi.
8 madde şeklinde toplanan önerilerde; ücretlerin eksiksiz tahsil edilebilmesi için tüm bölüm ve servislerde otomasyon sistemine geçilmesi gerektiği vurgulandı.
Bununla birlikte hastane birimlerinin Sosyal Sigortalar Dairesi’ndeki sigortalı kayıtlarına online erişimin sağlanması gerektiği de belirtildi.

 

Bu haber toplam 2501 defa okunmuştur