1. HABERLER

 2. HABERLER

 3. KTAMS, Ombudsman'a şikayet etti
KTAMS, Ombudsman'a şikayet etti

KTAMS, Ombudsman'a şikayet etti

KTAMS, Merkez Bankası’nda “yasa dışı” olduğunu savundukları bazı uygulamalara yönelik Ombudsman’a şikayet dilekçesi sundu

A+A-

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Genel Sekreteri Güven Bengihan, Merkez Bankası’nda “yasa dışı” olduğunu savundukları bazı uygulamalara yönelik Ombudsman’a şikayet dilekçesi sunduklarını belirtti.

Yazılı bir açıklama yapan Bengihan, 17 Temmuz’da Merkez Bankası’nda bir saatlik uyarı grevi yaparak, “yöneticilerin yasalara aykırı uygulamalarını geri almalarını” talep ettiklerini ancak bunun yapılmadığını savundu.

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

"Sendikamız KTAMS çalışanlarımız ile birlikte, Merkez Bankamıza sahip çıkmak ve bankamızı daha ileriye taşımak adına 17 Temmuz 2017 tarihinde Merkez Bankası’nda bir saatlik uyarı grevi yapmış ve yöneticilerin yasalara aykırı uygulamalarını geri almalarını talep etmiştik.

Ancak üzülerek görmekteyiz ki uyarı grevimizin üzerinden 20 gün geçmesine karşın hala daha Merkez Bankası Yönetim Kurulu ve Başkan Yardımcıları, yasalara aykırı uygulamalarını geri alma yönünde hiçbir adım atmamış ve bankamızda hukukun üstünlüğü ilkesini ayaklar altına almışlardır.

Bu çerçevede çalışanlarımız ile değerlendirme yapan sendikamız KTAMS, bankamızda hukuku yeniden tesis etme adına yasa dışı tüm uygulamaları Ombudsmana şikayet etme kararı alarak, aşağıdaki hususları içeren şikayet dilekçemizi Ombudsmanımıza iletmiş bulunmaktayız.    

 1. 41/2001 sayılı KKTC Merkez Bankası Yasası’nda belirtilen “ Merkez Bankasının idari organları yasa ile düzenlenir” maddesine aykırı bir şekilde Merkez Bankasının idari organlarının yasada değil de 3 Temmuz 2017 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetler başlıklı Tebliğde düzenlenmesi.

KKTC Anayasasının 121’inci Maddesinin 3’üncü fıkrası “Diğer kamu personelinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri, bu personelin bağlı oldukları kurumlarca yürütülen hizmetlerin özelliklerine göre yasalarla düzenlenir.” demesine karşın Müdür olarak görev ifa edenlere bu tebliğ ile KKTC Merkez Bankası Teşkilat Yasasındaki Müdür kadrolarında yer almayan görev, yetki ve sorumluluklar yasa ile değil tebliğ ile verilmiş ve Anayasaya aykırı bir tebliğ yayınlanmıştır.

 1. KKTC Merkez Bankası Müdür ve Şube Müdür Yardımcısı kadrolarının,  KKTC Merkez Bankası Teşkilat Yasası’na göre doldurulma yöntemi münhal ilan edilip yapılacak sınavda başarılı olanlar arasından doldurulmasını emrederken bugün bu yapılmamış ve münhal ilan edilmeden sınavsız bir şekilde hem müdür hem de Şube Müdür Yardımcısı kadrolarına münhalsiz ve sınavsız atamalar yapılmıştır.
   
 2. KKTC Merkez Bankası Yönetim Kurulu ve Başkan Yardımcıları yine teşkilat yasasına uymamış ve teşkilat yasasına göre deneme devresi içerisinde olan aday kadrodaki iki kişiyi asaletleri onaylanmadan, aday kadro olarak atandığı sürekli kadrolara atanmaya yeterli ve değerli olup olmadığına tespit imkanı bıraktırmadan Müdür kadrolarına vekaleten atamıştır.
   
 3. KKTC Merkez Bankası’nda münhal ilan edilen ilk atama kadrosu olan Hukukçu münhali için sadece sözlü sınav yapılmış ve sınav sonuçları 20 Haziran 2017 tarihinde sadece başarılı olan iki kişinin aday no’su ile aldıkları not belirtilmeden başarılı olarak ilan edilmiş ve diğer adayların sınav sonuçları ilan edilmemiştir.

KKTC Merkez Bankası İdare Merkezi tarafından sınava katılan tüm adayların sınav sonuçlarının açıklanmamasının hem 27/2013 sayılı İyi İdare Yasasına hem de KKTC Anayasası’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu düşünmekteyiz.

 1. 57/1987 Sayılı Merkez Bankası Teşkilat Yasası’nın Duyurma yan başlıklı 45’inci maddesi şöyledir: “ Yönetim Kurulunca ilk atama yeri olan daimi kadrolara atamalar, Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde ilan suretiyle duyurulur.

Yine 57/1987 Sayılı Merkez Bankası Teşkilat Yasası’nın Personelin Sınav Sonuçları ve Başarı Listesi yan başlıklı 48’inci Maddesi şu şekildedir: “ Sınavı kazananların adreslerine tebligat yapılır, on beş gün içinde başvurmayanların hakkı düşer. Atamalar başarı sırasına ve ihtiyaca göre yapılır.”

Tüm bu hususlar ortada iken KKTC Merkez Bankası Yönetim Kurulu hiçbir münhal ilan etmeyip, sınav yapmaksızın Daktilo-Sekreter ve Sayım Memuru kadrosuna, Odacı kadrosuna ve Güvenlik Memuru kadrolarına istihdam gerçekleştirmiş ve yine yasalara aykırı hareket etmiştir. 

 

 

 

 

Bu haber toplam 1773 defa okunmuştur