1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. İŞTE PROTOKOLÜN TAM METNİ
İŞTE PROTOKOLÜN TAM METNİ

İŞTE PROTOKOLÜN TAM METNİ

Ersan Saner, UBP- DP-YDP Azınlık Hükümeti Protokolü’nü okudu...

A+A-

Ersan Saner, UBP- DP-YDP Azınlık Hükümeti Protokolü’nü okudu.

İŞTE PROTOKOLDEN SATIR BAŞLARI:

Temel Hedefler:

- 2021 Ekim Erken Genel seçim,

- Sağlık alanında bilin insanlarının önerileri ve kararlarını dikkate alarak adım atacak,

- Acil durum hastanesinin devreye girmesi için çalışmalar tamamlanacak

- Covid- 19 aşısı temin edilecek, aşılanma başlayacak,

- Ekonomik sıkıntıların aşılması için çözüm üretilmesi için Ekonomi Danışma Kurulu oluşturulacak,

- Bütçenin geçirilmesi sağlanacak

- Türkiye ile yeni bir iktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü için temaslar yapılacak

- İstihdamlarda fırsat eşitliği sağlanacak,

- Kamu yasasında tadilatlar yapılacak,

- Vatandaşlık konusunda düzenlemeler yapılacak,

- Gazimağusa, Yeniboğaziçi, İskele İmar Planı tamamlanacak,

- Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda gerekli düzenlemeler yapılacak

- 2 devletli çözüm için Türkiye ile gerekli adımları atma hedefinde olacak

- Doğu Akdeniz’de meydana gelen yaşamsal gelişmeler Türkiye ile istişare ve işbirliği içerisinde değerlendirip, gerekli adımlar atılacak

- Kapalı Maraş’ın açılması için adımlar Uluslar arası hukuk çerçevesinde atılacak


PROTOKOLÜN TAM METNİ

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ (UBP), DEMOKRAT PARTİ (DP), YENİDEN DOĞUŞ PARTİSİ (YDP), KOALİSYON HÜKÜMETİ PROTOKOLÜ

I-GİRİŞ:

Ülkemiz sağlık, ekonomi ve Kıbrıs konusundaki gelişmeler nedeniyle kritik bir süreçten geçmektedir.

Kıbrıs konusunda tam anlamıyla bir dönüm noktasındayız.

Atılması gereken adımlar, izlenmesi gereken yeni bir siyaset vardır.

Kovid-19 salgın halen devam etmektedir. Dünyadan kopmadan, bilimden ayrılmadan salgınla mücadelemizi sürdürmeliyiz.

Ekonomimiz salgından olumsuz yönde etkilenmiş, başta halkımız olmak üzere, hem çalışma hem de iş dünyası Devlet’ten, hükümetten sorunlarına çözüm beklemektedir.

Bir an önce çalışma yaşamını rahatlatacak, ekonomimizi ayakta tutacak tedbirleri almalıyız.

Hal böyleyken, KKTC’de, 6 Ekim 2020 tarihinde Halkın Partisi’nin (HP), Ulusal Birlik Partisi( UBP)-Halkın(HP) Partisi koalisyon hükümetinden çekildiğini açıklamasından bu yana, yani 2 ayı aşkın bir süredir iktidar boşluğu söz konusudur.

Yaşanan iktidar boşluğu nedeniyle alınması gereken rutin kararlar bile alınamamakta, Devletin yapması gereken işlerde büyük aksamalar yaşanmaktadır.

Buna ilaveten tüm dünya ile birlikte ülkemizde de Kovid-19 salgını ile ilgili vakalarda artışlar görülmeye başlanmış bu da ülkemize girişlerin daha da sıkılaştırılmasını, karantinaya alma sürecinin devam ettirilmesini, uçak seferlerinin durdurulmasını gündeme getirmiştir.

Böylesi bir tablonun zaten ciddi zorluklar yaşayan KKTC ekonomisine yeni yükler getirdiği aşikardır.

Dolayısıyla ülkemizin acilen biriken sorunlarını çözecek bir hükümete, iktidara ihtiyacı vardır.

Bu gerçeklerden hareket eden Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi, ağır ülke koşullarını bilerek, olası diğer koalisyon modellerinin gerçekleşemeyeceğinin saptanması üzerine yurt sevgileri ile hareket edip ellerini taşın altına koyarak bir koalisyon hükümeti kurma kararı almışlardır:

2-TEMEL HEDEFLER:

•          Koalisyon hükümeti, ülkeyi 2021 yılı Ekim ayı içinde erken milletvekili seçimine götürme hedefinde olduğu için Meclisimize bu süreçte yapabilecekleri ve yakın gelecek açısından atılması gereken elzem adımları içerecek bir hükümet programı sunacaktır.

•          Hükümet, öncelikle sağlık alanında, bilim insanlarının ve ilgili kurulun önerileri ve kararlarını dikkate alarak gereken adımları atacaktır. Özellikle, yapımı tamamlanan Acil Durum Hastanesi’nin randımanlı bir şekilde devreye girmesi için yapılan çalışmalar tamamlanacaktır.

•          Tüm dünyada gündeme gelen Kovid-19 aşısı temin edilerek, risk gruplarından başlamak üzere vatandaşlarımızın aşılanması yoluna gidilecektir.

•          Hükümet bünyesinde, ekonomik sıkıntıların aşılmasını için bilim insanları ile tüm sektörlerin öneri ve görüşlerini ortaya koyabilecekleri,  çözümler üretilmesine katkı sağlayacak bir ekonomi danışma kurulu oluşturulacaktır.

•          KKTC bütçenin Meclisimizden bir an önce geçirilmesi sağlanacaktır.

•          Anavatan Türkiye ile yeni bir İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’nün imzalanması için gereken çalışmalar başlatılacak, temaslar yapılacaktır.

•          Devlete istihdamlarda fırsat eşitliği gözetilecektir.

•          Kamuda verimliliğin artması için reformcu bir yaklaşım benimsenerek ilgili yasada tadilatlar yapılacaktır.

•          Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda, Yüksek Mahkeme ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanı’nın uyarıları ve ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli düzenlemelerin yapılması yoluna gidilecektir.

•          Halkımızın hassasiyetleri ile izinli çalışanların beklentileri gözetilerek vatandaşlık konusunun bir düzen ve disipline kavuşması için çalışma yapılacaktır.

•          Gazimağusa, İskele, Yeni Boğaziçi İmar Planı tüm ilgili çalışmalar tarafların görüşleri alınmak ve halkın katılımı sağlanmak suretiyle sonuçlandırılacaktır.

•          Hükümet tüm karar ve uygulamalarında açıklık ve şeffaflığa önem verecek, ülkemiz demokrasisinin daha ileri gitmesini gözetecektir.

•          Koalisyon hükümetinin bir diğer önceliği de Doğu Akdeniz’deki haklarımıza sahip çıkmak, kapalı Maraş’ın açılması sürecini Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye ile işbirliği halinde devam ettirmek, Kıbrıs konusunda, iki Devletli bir çözüme ulaşılması için, Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye ile istişare içinde ileri adımları atmak olacaktır.

•          Hükümet Kıbrıs konusunda tam bir uyum içinde hareket edecek ve KKTC’nin dünyada hak ettiği yeri bir an önce alması için çalışacaktır.

•          Federal çözümün, Rum tarafının tutumu ile gerçekleşemeyeceğinin ortaya çıkmasından dolayı, iki devletli çözümün gündeme gelmesine ve gerçekleşmesine ağırlık verecektir.

•          Hükümetin önceliklerinden biri de Doğu Akdeniz’de meydana gelen son derece yaşamsal gelişmeleri Anavatan Türkiye ile istişare ve işbirliği içinde en iyi şekilde değerlendirmek ve gereken adımları atmak olacaktır.

•          Kapalı Maraş’ın KKTC yönetiminde açılması için atılan adım ileri götürülerek, başlatılan yasal ve teknik çalışmalar uluslararası hukuk göz önünde tutularak tamamlanacaktır.

 

3-ÇALIŞMA PRENSİPLERİ:

Bakanlar, Bakanlar Kurulu'nun karar alması ve bilgi edinmesi gereken konuları, gerekli tüm bilgileri de içeren bir önerge ile Bakanlar Kurulu toplantısından en az iki gün önceden Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliğine iletilecektir.

İvedilik arz eden konuların gündem dışı olarak Başbakan ve koalisyonun diğer ortaklarının Bakanları tarafından Başbakan’ın onayı ile Bakanlar Kurulu'na getirilmesi mümkündür.

 

 

Bakanlar, hükümet uygulamalarıyla ilgili eleştirilerini Bakanlar Kurulu dışında yapamaz; Bakanlar, görev alanları dışında, başka bir Bakanlığı, Bakanlar Kurulu'nu veya devleti yükümlülük altına sokacak veya emrivakiler karşısında bırakacak, koalisyon teamüllerine aykırı herhangi bir beyanat veremez veya davranış içine giremez.

Bakanlar, kendi Bakanlıkları ile ilgili konularda, kamuoyuna açıklayıcı bilgi verebilirler.

Her üç parti de hükümetteki üyesini yasal prosedür içinde serbestçe değiştirebilir. 

Koalisyon ortakları Meclis Başkanlığı seçiminde birlikte hareket edecekler.

Her üç partinin hükümetle ilgili ilişkilerini koordine etmek üzere bir koordinasyon komitesi oluşturulacaktır.

Bakanlıklar ve dairelerin dağılımında fonksiyonellik göz önünde tutulacak ve Başbakanlıkla, Bakanlıkların partiler arasındaki dağılımı şöyle olacaktır.

 

BAŞBAKANLIK ( UBP)

EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI- BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI ( YDP)

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ( UBP)

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ( UBP)

MALİYE BAKANLIĞI (UBP)

MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI ( UBP)

TURİZM VE ÇEVRE BAKANLIĞI ( DP)

SAĞLIK BAKANLIĞI ( UBP)

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ( DP)

BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI (UBP)

TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI ( UBP)

Bu haber toplam 3777 defa okunmuştur
Etiketler :