1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. İçişleri: İskele’deki arazi devri peşkeş değil, yasaldır, etiktir
İçişleri: İskele’deki arazi devri peşkeş değil, yasaldır, etiktir

İçişleri: İskele’deki arazi devri peşkeş değil, yasaldır, etiktir

İskele’de bir kamu arazisi “turizm yatırımı maksatlı” bir şirkete devredildi.

A+A-

İskele’de bir kamu arazisi “turizm yatırımı maksatlı” bir şirkete devredildi.

Turizm yatırımı yapmak isteyen yerel bir şirketin, söz konusu parsel yanında başka bir arazisi olduğu belirtilirken, devletten kendi arazisi yanındaki kamu arazisini talep ettiği belirtildi. Bu talep üzerine arazinin devri ile ilgili girişimler sonuçlandı ve kamu arazisi söz konusu şirkete devredildi.

Devir süreci ile ilgili İçişleri Bakanlığı detaylı bir açıklama yaparak süreçle ilgili bilgi verdi.

İçişleri Bakanlığı, UBP-HP Hükümeti döneminde İskele’deki bir gayrimenkulün kiralanmak üzere Maliye Bakanlığı’na devredilmesine ilişkin alınan Bakanlar Kurulu kararı ile “usulsüz, yasaya aykırı veya etik olmayan herhangi bir işlem yapılmadığını” iddia etti.

 Bakanlık açıklamasında, basında “peşkeş” iddialarının yer aldığı arazi devri ilgili olarak, yasa dışı bir adım olmadığı iddia edildi.

Açıklamada; söz konusu parselin İskele Belediyesi’nin kullanımında veya İskele Belediyesi’na ait olmadığı belirtildi. Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar sonrası, ilgili parselin Maliye Bakanlığı tarafından kira sözleşmesi ile bir şirkete kiralandığı da kaydedilerek “İlgili parselde yapılması düşünülen yatırımın bölgedeki mevcut emirnameye ve/veya hazırlanmış İmar Planı’na herhangi bir aykırılığı bulunmamaktadır” denildi.

 

İşte açıklama:

İçişleri Bakanlığı, bugün gazetelerin bazılarında çıkan ve UBP-HP Hükümeti döneminde İskele’deki bir gayrimenkulün kiralanmak üzere Maliye Bakanlığı’na devredilmesi ile ilgili alınan Bakanlar Kurulu kararına dair açıklama yaptı.

“ 07/08/2020 tarihinde, Bakanlar Kurulu tarafından Karar sayısı E.T(K-I) 1050-2020 ile alınan karara ilişkin peşkeş iddiaları karşısında kamuoyunu açıklık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik adına bilgilendirmek zaruri olmuştur.

KKTC’de kayıtlı yerel bir şirket tarafından Turizm ve Çevre Bakanlığı’na başvuruda bulunularak, İskele’de Pafta/Harita: XV.59’da kain parsel 149’un turizm yatırımı maksatlı kendisine verilmesini talep etmiştir. Mezkur parsel yanında şirkete ait olan ve KKTC devleti tarafından kamulaştırılmış bir malı olduğunu, bu kamulaştırma sonucunda arazisinin küçüldüğünü, yatırım yapmaya elverişli halden çıktığını ve ayrıca kamulaştırma bedelinin de kendisine ödenmediğini ifade etmiştir. İlk olarak 5 Şubat 2020 tarihinde TÇB.0.00-257/05-20/E.283 Sayılı yazı tahtında Turizm ve Çevre Bakanlığı, akabinde 27/07/2020 tarihinde DEM.0.00-375/10-20/E.1144 Sayılı yazı tahtında Maliye Bakanlığı’na bağlı Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğü, ilgili şirketin dilekçesini, projesini vb. diğer hususları değerlendirdikten sonra Bakanlığımıza yukarıda belirtilen tarihlerde yazılı taleplerde bulunarak söz konusu şirketin yatırım yapabilmesine olanak sağlamak üzere konu parselin ilgili şirkete kiralanmak üzere Maliye Bakanlığı’na devredilmesini talep etmiştir.

Bakanlığımız, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın bu talebini incelemiş, 1995 yılında İçişleri Bakanlığı’nın kontrolüne bırakılan ve iddia edildiği gibi İskele Belediyesi’ne verilmemiş olan söz konusu parselin kiralanmak üzere Maliye Bakanlığı’na devredilmesi için önerge yapmış, konu önerge hazırlanmadan önce dairelerimiz nezdinde yapılan araştırmalarda İskan ve Reahabilitasyon Dairesinin 20/02/2020 tarihli raporu tahtında ilgili Bakanlıklar tarafından talep edilen parselin Turizm Sahası olarak kayıtlı olduğunu tespit ettikten sonra, 07/08/2020 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından oybirliği ile söz konusu önerge karar haline gelmiştir. Söz konusu parsel İskele Belediyesi’nin kullanımında veya İskele Belediyesi’na ait değildir. Karar sonrası, ilgili parsel Maliye Bakanlığı tarafından kira sözleşmesi ile kiralanmıştır. İlgili parselde yapılması düşünülen yatırımın bölgedeki mevcut emirnameye ve/veya hazırlanmış İmar Planı’na herhangi bir aykırılığı bulunmamaktadır.

Yukarıdaki açıklama ışığında, usulsüz, yasaya aykırı veya etik olmayan herhangi bir işlem yapılmadığını, yapılan işlemin yürürlükteki mevzuata uygun olup, aynı yerdeki kendi arazisinin kamulaştırma bedelinden feragat ederek devlete bırakan ve yatırımı yarım kalan şirketin turizm yatırımı yapmasını uygun bulan bakanlık onayından sonra yapılan kiralama işlemi olduğunu beyan eder, aksi iddialarla ilgili yapılan mesnetsiz haberlere ilişkin yasal yollara başvurulacağını saygı ile duyururuz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 


"İskele'deki arazi belediye bünyesinde değil"

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele'deki kamu arazisinin özel bir şirkete devri ile ilgili açıklama yaptı, parsellerin, İskele Belediyesi’nin bünyesinde bulunan parseller olmadığını söyledi.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, açıklamasında şunlara yer verdi: “Son günlerde gerek yazılı basın, gerekse sosyal medya üzerinden şahsıma ve Belediyemize yapılan tamamen siyasi amaç güden, asılsız iddialar nedeni ile açıklama yapma gereği duymuş bulunmaktayım. A-230-95 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile İskele Belediyesi’nin kullanımına bırakılmak üzere İçişleri Bakanlığı’nın kontrol ve yönetimine verilen parseller, iddia edildiği gibi Belediyemiz bünyesinde bulunan parseller içerisinde yer almamış olup adı geçen parsel ve kirala işlemi ile Belediyemizin herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.”

Bu haber toplam 3331 defa okunmuştur
Etiketler : ,
İlgili Haberler