1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Ercan’ın ‘ciro paylaşımı’ 1 yıl askıya alındı
Ek mesai masada, A/B öğretmen uygulamasına son, Toplu İş Sözleşmesi’ne ayar

Ek mesai masada, A/B öğretmen uygulamasına son, Toplu İş Sözleşmesi’ne ayar

Türkiye ile KKTC arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü Eylem Planı ortaya çıktı.

A+A-

Türkiye ile KKTC arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü Eylem Planı ortaya çıktı.

YENİDÜZEN’in toplumun gündemine taşıdığı 12 maddelik Eylem Planı’nda, ek mesaide kesintiden, Üst Kademe atamalarında aranacak kriterlerin yükseltilmesine, Sendikalar Yasası’nın güncellenerek rapor zorunluluğu getirilmesinden İş Yasası’na bağlı Toplu İş Sözleşmeleri’nde değişikliğe birçok uygulama öngörülüyor.

Türkiye ile KKTC arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü Eylem Planı’na göre, ‘kıdemli öğretmene’ daha az ders hakkı tanıyan A/B Öğretmen uygulaması yürürlükten kaldırılacak, kamulaştırma işlemlerini kolaylaştırmak için bir birim kurulacak.

 

İŞTE EYLEM PLANI’NIN DETAYLARI:

‘Ek mesainin kamu maliyesine yükü azaltılacak’

Türkiye ile KKTC arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü Eylem Planı’na göre, ek mesailerin Kamu Maliyesi üzerindeki yükünün azaltılmasına yönelik tedbir alınacak.

Buna göre Nisan 2021’e kadar Kamu Görevlileri ve Kamu Çalışanlarını Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’nda gerekli değişiklikler yapılacak. Yıl boyunca İş Yasası kurallarına bağlı olarak Toplu İş Sözleşmeleri’nde ilgili maddeler de değiştirilecek.

 

Kamu Görevlileri Yasası ve Kademe Yöneticileri Yasası’nda değişiklik: Kriterler yükseltilecek

Protokol’ün 2021 Yılı Eylem Planı’na göre, ‘Kamuda insan kaynaklarının etkin ve verimli kullanabilmesi çalışmaları’ yapılacak. Mart 2021’e kadar, Kamu Görevlileri Yasası ve Üst Kademe Yöneticileri Yasası’nda değişiklikler yapılacak.

Temmuz 2021’e kadar ise Kamu Görevlileri Yasası’nda yapılacak değişikliklerle paralel kamu personel yasalarının ilgili maddeleri de değiştirilecek.

Eylem Planı’nda Üst Kademe atamalarında aranacak kriterlerin yükseltileceği ve günümüz ihtiyaçları ve gelişen koşullar doğrultusunda gerekli maddelerde güncelleme yapılacağı da yer aldı.

 

‘Casino ve bet ofislerin vergileri artırılacak’

Eylem Planı’na göre, vergilendirilmeyen ya daeksik vergilendirilen bet ofisi ve casinolara ilişkin vergilerin artırılmasına yönelik Yasa değişikliği ve Yasa tasarısı da Meclis’e sevk edilecek.

Buna göre, Mayıs 2021’e kadar mevcut vergilendirmedeki eksiklik ve aksaklıklar tespit edilecek. Temmuz 2021’e kadar mevzuat değişikliğinin taslağı hazırlanacak, değişiklik taslağı ise yılsonuna kadar yasallaşacak.

Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı sorumluluğundaki Şans Oyunları Hizmetleri Yasası ve Elektronik Şans Oyunları Yasa Tasarısı hayata geçirilecek.

 

Sendikalar Yasası güncellenecek: Yıllık rapor zorunluluğu getirilecek

İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü Eylem Planı’nda, Sendikalar Yasası’nın güncellenerek Meclis’e sevk edilmesi de takvime bağlandı.

Buna göre, Temmuz 2021’e kadar mevzuat değişikliği taslağı hazırlanacak, yılsonuna kadar bu tasarı yasallaşacak. Yapılacak değişiklikle sendikalara belli standartlarda yıllık rapor hazırlanması zorunluluğu getirmek ve Sendikalar Mukayyidi’nin ihtiyaçları doğrultusunda yetkilerini güncellemek hedefleniyor.

 

‘Hazine ve Muhasebe Dairesi tarafından yapılacak tüm işlemlerden %5 harç’

Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası’nın güncellenerek Meclis’e sevk edilmesi de eylem planında yer aldı. Buna göre, Nisan 2021’e kadar mevzuat değişikliği hazırlanacak, Temmuz’a kadar bu değişiklik taslağı yasallaşacak.

Kamu Alacaklarının Tahsili ve Usulü Yasası’nın Tahsilat Harcı yan başlıklı maddesinde değişikliğe gidilerek, Hazine ve Muhasebe Dairesi tarafından yapılacak tüm işlemlerden %5 harç alınacak.

 

İş Yasası’na ayar…

İş Yasası, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası ile uyumlu hale getirilmesi de Protokol’ün Eylem Planı’nda yer alıyor.

Buna göre, Nisan 2021’e kadar mevzuat değişikliği için tasarı hazırlanacak, Temmuz’a kadar bu tasarı yasallaşacak. İş Yasası’nın ‘Toplu iş sözleşmesinin sona ermesi veya hizmet akdinin süresinin dolması halinde, yenisi imzalanıncaya kadar mevcut toplu iş sözleşmeleri veya hizmet akitleri devam eder’ diyen 30. Maddesinin, 2. Fıkrası, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası’nın, ‘Sürenin sona ermesinden en az otuz gün önce, bu Yasanın 12'nci maddesi kuralları uyarınca belirlenen yetkili sendika ile işveren veya temsilcisi sözleşmede değişiklik istendiğini ve bu gibi değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa bildirmediği takdirde, eski sözleşme kendiliğinden bir yıl süreyle yenilenmiş sayılır’ maddesine uygun olarak düzenlenecek.

 

‘Organize Sanayi Bölgeleri Yasası’nda değişiklik’

Mevcut Organize Sanayi Bölgeleri Yasası’nda çağdaş ve sürdürülebilir reformlar öngören kapsamlı değişiklik Yasa Tasarısı’nın hazırlanıp Meclis’e sevk edilmesi de Eylem Planı’nda takvimlendirildi. Buna göre gerekli mevzuat değişikliği Mayıs 2021’e kadar hazırlanacak, Ekim 2021’e kadar yasallaşacak. Yasada yapılacak değişiklikle, OSB’lerin yasal sakinlerinin yatırım, yönetim, denetim ve işletmesinde etkin olmaları sağlanacak.

 

‘Vakıflar’ın mülkiyetinde olan kuzeyde ve güneydeki koçanlar taranacak’

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin (Evkaf) mülkiyetinde, yönetiminde ve denetiminde bulunan KKTC ve Kıbrıs’ın güneyinde bulunan tüm taşınmazların envanterinin çıkarılarak bilgisayar ortamında kaydedilmesi de Protokol’ün Eylem Planı’nda öngörülenler arasında yer alıyor.

Buna göre, Eylül 2021’e kadar projen eylem planı haline getirilecek, Ekim 2021’e kadar Tapu Daireleri’nde bulunan sicil, kütük ve koçanlar 1974’ten günümüze taranacak.

Uygulama sonucunda kayıtlarda bulunmayan vakıf emlakı envantere işlenecek ve 1974 öncesi ve/veya sonrası emlak vasfından çıkarılanların vakıf emlak statüsüne iadesi için yasal işlemler başlatılacak.

 

‘A/B Öğretmen uygulaması yürürlükten kaldırılacak’

Türkiye ile KKTC arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü Eylem Planı’na göre, A/B Öğretmen uygulaması yürürlükte kaldırılacak. Bunun için Nisan 2021’e kadar değişiklik taslağı hazırlanacak, Temmuz’a kadar bu değişiklik yasallaşacak.

Öğretmen Yasası’na göre, B Öğretmen” baremindeki her öğretmen haftada en az 15, en çok 18 saat; “A Öğretmen baremindeki her öğretmen ise haftada en az 13 en çok 15 saat ders yapıyor. Eylem Planı’nda bu uygulamanın kaldırılması var.

 

Üniversitelere, akademik, idari ve mali yönden etkin denetim

Üniversitelerin akademik, idari ve mali yönden etkin denetimini teminen bir denetim programı hazırlanması ve buna uygun denetimlerin yapılması da Eylem Planı’nda.

Buna göre Nisan 2021’e kadar denetim kriterleri gözden geçirilecek, Haziran’a kadar denetim programı hazırlanacak. Yıl boyunca programa uygun denetim faaliyetleri gerçekleştirilecek.

 

‘Kamulaştırma işlemlerini kolaylaştırmak için Birim kurulacak’

Eylem Planı’na göre kamulaştırma işlemlerinin kolaylaştırılmasına yönelik gerekli yasal düzenlemeler yapılacak, idari tedbirler de alınacak.

Temmuz 2021’e kadar bunun için Zorla Mal İktisabi Yasası’nda değişiklik yapılacak, Nisan 2021’e kadar kamulaştırma işlemlerini yürütmek üzere ilgili tüm kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşan bir birim oluşturulacak.

 

‘Turizm yazılım sistemi’

Türkiye Cumhuriyeti’nden temin edilecek turizm istatistikleri yazılım sisteminin KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın kullanımına uyarlanacak.

Eylül 2021’e kadar Turizm ve Çevre Bakanlığı’nca ihtiyacın belirlenmesi için yazılım talep edilecek, Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından TÜRKSAT talimat andırılarak projelendirme çalışması yapılacak.

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yazılım kodları alınacak ve sistem konfigürasyonu adapte edilecek.

Bu haber toplam 1917 defa okunmuştur