1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Borçlara yeni düzenleme, işte DETAYLAR
Borçlara yeni düzenleme, işte DETAYLAR

Borçlara yeni düzenleme, işte DETAYLAR

Yasa önerileri geçmiş borçların yeniden yapılandırılmasında 4 kriter getiriyor ve uygulanan katsayılar kolaylaştırılıyo

A+A-

Borç İlişkilerinden Kaynaklanıp Tahsili Geciken ve/veya Tahsil Edilemez Hale Gelen Borçların Ekonomik İyileştirme Kapsamında Yeniden Yapılandırılması Yasası revize ediliyor.

Cumhuriyet Meclisi, Borç-Alacak İlişkilerini Düzenleyen Tüm Mevzuata İlişkin Değişiklikleri Hazırlamak ve Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici (Ad-Hoc) Komitesi’nin hazırladığı, “Borç İlişkilerinden Kaynaklanıp Tahsili Geciken ve/veya Tahsil Edilemez Hale Gelen Borçların Ekonomik İyileştirme Kapsamında Yeniden Yapılandırılması (Geçici Kurallar) (Değişiklik) Yasa Önerisi “ ile “Hukuk Muhakemeleri Usulü (Geçici Kurallar) (Değişiklik) Yasa Önerisi” yarın Genel Kurul’da görüşülecek.

Yasa Önerileri Cumhuriyet Meclisi’nde onaylanması, cumhurbaşkanı tarafından imzalanmasının ardından Resmi Gazete’de yayınladığı tarihte yürürlüğe girecek.

Komite Başkanı Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili Hasan Taçoy’dan alınan bilgiye göre, yasa önerileri geçmiş borçların yeniden yapılandırılmasında 4 kriter getiriyor ve uygulanan katsayılar kolaylaştırılıyor. Süre de 31 Temmuz 2013’e kadar uzatılıyor. Yasa önerisi ile, yasada yer alan tarihlerdeki kavram karmaşası ortadan kalkıyor.

BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI

Önerilerin yasalaşması halinde, “Aleyhinde mahkeme hükmü alınmış gerçek ve tüzel kişiler; 31 Mart 2013 tarihi itibarıyla banka tarafından donuk alacak kapsamına alınmış veya tebliğe göre alınması gereken veya bankalar ile kredi sağlayıcıları tarafından ödenmesi için hakkında yasal takip başlatılmış gerçek veya tüzel kişi borç hamilleri; Borç İlişkilerinden Kaynaklanıp Tahsili Geciken ve/veya Tahsil Edilemez Hale Gelen Borçların Ekonomik İyileştirme Kapsamında Yeniden Yapılandırılması Yasası tahtında yapılandırma yapmış borç hamilleri; 31 Mart 2013 tarihinden önce donuğa düşüp yeniden yapılandırma yapmış borç hamillerinin donuğa ilk düştüğü meblağ dikkate alınarak” işlem yapılacak.

Bu uygulamanın yapılabilmesi için Yasa, Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra borçlu gerçek veya tüzel kişiler, 4 ay içerisinde şahsen, vekilleri veya kefilleri ile banka veya kredi alıcısına yazılı olarak başvurabilecek.

Yeniden yapılandırmada 31 Mart 2013’ tarihine kadar donuğa düşmüş veya tebliğe göre donuğa düşmesi gerektiği tarihteki meblağın esas alınması kuralı getirilen Yasa Önerisine göre borç miktarı belirlenmesinin şöyle yapılması öngörülüyor:

“Donuğa düştüğü tarihteki meblağı hesap edilirken donuğa düştüğü tarihten sonraki faiz ve diğer masraflar dikkate alınmaz ve borç meblağının ait olduğu yıl esas alınarak yasaya ekli cetvelde düzenlenen katsayılar ile çarpılması ve varsa donuğa düştüğü tarihten sonraki ödemelerin de düşülmesi suretiyle 1 Nisan 2013 tarihi itibarıyla yapılandırılmış borç miktarı belirlenir. “

Yasa önerisine göre, tebliğe bağlı uygulamalar da, kredi sağlayıcıları tarafından yapılacak yapılandırmalar için de esas teşkil edecek.

Yapılandırma talebinde bulunan kişinin talebinin banka veya kredi sağlayıcı tarafından kabul edilmemesi halinde ise yargı yolu açık olacak.

BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRIMASINDA KULLANILACAK KATSAYILAR

Borçların yeniden yapılandırılmasında kullanılacak katsayılar şöyle:

Türk Lirası DövizDönem Katsayı Dönem Katsayı2001 4,50 2001 2,002002 4,20 2002 1,802003 3,50 2003 1,702004 2,80 2004 1,522005 2,50 2005 1,442006 2,25 2006 1,362007 1,95 2007 1,282008 1,70 2008 1,202009 1,50 2009 1,162010 1,30 2010 1,122011 1,20 2011 1,112012 1,12 2012 1,062013 1,01 1013 1,005

(her ay için) (her ay için)

 

YAPILANDIRMA SONRASI BAKİYENİN ÖDENMESİ

Yasa önerisi, borç hamillerinin yeniden yapılandırma sonrası oluşacak borç bakiyesini ödemesinde ise, 31 Aralık 2010 tarihine kadar donuğa düşen borç bakiyesi için belirlenen faiz oranları uygulanarak bulunacak güncel miktardan TL borçları için yüzde 10, döviz cinsinden borçlar için yüzde 5 indirim yapılmasını getiriyor.

1 Ocak 2011 tarihinden sonra donuğa düşen borçlar ve Kalkınma Bankası nezdindeki borçlar için peşin ödeme yapılması halinde toplam faiz miktarı üzerinden TL borçlar için yüzde 10, döviz cinsi borçlar için de yüzde 5 yapılacak.

Öneriye göre, 2001 yılı öncesinde oluşan borç miktarlarına da 2001 yılı katsayısı uygulanacak.

Yasa önerisi kuralları uyarınca yeniden belirlenecek yapılandırılmış borç miktarı, TL’de ve/veya dövizde TL karşılığı 50 bin TL’yi aşmıyorsa 5 yıla; bunun üzerindeki miktarlar için 9 yıla kadar aylık taksitlerle ödenecek şekilde ödeme planına bağlanır. Bankanın uygun görüp borçlunun kabul etmesi halinde ise 9 yıllık süre mutabık kalınan süre kadar uzatılabilir.

UYGULANACAK FAİZ

Yasa önerisi kuralları uyarınca, yeniden yapılandırılıp ödeme planına bağlanacak tüm borçlara 1 Nisan 2013 tarihinden itibaren ilgili bankanın veya kredi sağlayıcısının kredilere uyguladığı ve KKTC Merkez Bankası’na bildirdiği en düşük cari kredi faiz oranı uygulanacak. Yıllık azami faiz oranı ise KKTC Merkez Bankası’nın belirlediği reeskont ticari faiz oranı TL cinsi borçlarda 1.5 katını, döviz cinsi borçlarda 2.5 katını aşamayacak.

HAKEM HEYETİ

Yasanın uygulanması esnasında çıkan sorunları gidermek, taraflar arasında çıkan sorunları yapılan itirazları ve şikayetleri değerlendirmek, uzlaşı sağlamak için de 4 üyeli Hakem Heyeti oluşturulacak. Heyet, bir bakanlık temsilcisi, KKTC Merkez Bankası temsilcisi, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği temsilcisi ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Kıbrıs Türk Sanayi Orası (KTSO) ile Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO)’nun kendi aralarında uzlaşarak belirleyeceği bir temsilciden oluşacak. Hakem Heyeti başvuruları en geç 15 gün içinde karara bağlanacak. (tak)

 

Bu haber toplam 6077 defa okunmuştur
Etiketler : , ,