1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. İşte bakanlıklara bağlı daire ve kurumlar
İşte bakanlıklara bağlı daire ve kurumlar

İşte bakanlıklara bağlı daire ve kurumlar

Bakanlar Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda, Bakanlıkların Kuruluş İlkeleri Yasası'nın 4'üncü maddesinin verdiği yetkiye istinaden hazırladığı 2 tüzükle, bakanlıklara bağlı daire ve kurumların dağılımını belirledi.

A+A-

Bakanlar Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda, Bakanlıkların Kuruluş İlkeleri Yasası'nın 4'üncü maddesinin verdiği yetkiye istinaden hazırladığı 2 tüzükle, bakanlıklara bağlı daire ve kurumların dağılımını belirledi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlıklara Bağlı Daireler Tüzüğü kapsamında bakanlıklara bağlı daireler şu şekilde düzenlendi:

 

Başbakanlığa bağlı daireler:

(1) Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı

(2) Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı

(3) Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği

(4) Başbakanlık Denetleme Kurulu

(5) İstatistik Kurumu

(6) Devlet Planlama Örgütü

(7) Personel Dairesi

(8) Devlet Basımevi

(9) Merkezi Mevzuat Dairesi

(1O) Gençlik Dairesi

 

Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığına bağlı daireler:

(1) Sanayi Dairesi

(2) Ticaret Dairesi

(3) Resmi Kabz Memurluğu ve Şirketler Mukayyitliği Dairesi

( 4) Spor Dairesi

 

Turizm ve Çevre Bakanlığına bağlı daireler:

(1) Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi

(2) Turizm Planlama Dairesi

(3) Çevre Koruma Dairesi

(4) Eski Eserler ve Müzeler Dairesi

(5) Şehir Planlama Dairesi

 

Dışişleri Bakanlığına bağlı daireler:

(1) Tanıtma Dairesi

(2) Enformasyon Dairesi

(3) Dışişleri Dairesi

 

Maliye Bakanlığına bağlı daireler:

(1) Bütçe Dairesi

(2) Maliye, Teftiş ve İnceleme Kurulu

(3) Gelir ve Vergi Dairesi

(4) Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi

(5) Gümrük ve Rüsumat Dairesi

(6) Hazine ve Muhasebe Dairesi

(7) Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi

 

İçişleri Bakanlığına bağlı daireler:

(1) Merkezi Cezaevi

(2) Nüfus Kayıt Dairesi

(3) Muhaceret Dairesi

(4) İskan ve Rehabilitasyon Dairesi

(5) Tapu ve Kadastro Dairesi

(6) Harita Dairesi

(7) Mülki Yönetim ve Bölümleri

 

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı daireler: 

(1) Karayolları Dairesi

(2) Posta Dairesi

(3) Telekomünikasyon Dairesi

(4) Limanlar Dairesi

(5) Sivil Havacılık Dairesi

(6) Planlama ve İnşaat Dairesi

(7) Trafik Dairesi

(8) Meteoroloji Dairesi

 

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı daireler:

(1) Talim ve Terbiye Dairesi

(2) Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi

(3) Milli Eğitim, Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu

(4) İlköğretim Dairesi

(5) Genel Ortaöğretim Dairesi

(6) Mesleki Teknik Öğretim Dairesi

(7) Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi

(8) Kültür Dairesi

(9) K.T. Devlet Tiyatroları

(10) Devlet Senfoni Orkestra ve Korosu

 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı daireler:

(1) Tarım Dairesi

(2) Hayvancılık Dairesi

(3) Veteriner Dairesi

(4) Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi

(5) Tarımsal Araştırma Enstitüsü

(6) Su İşleri Dairesi

(7) Jeoloji ve Maden Dairesi

(8) Orman Dairesi

 

Sağlık Bakanlığına bağlı daireler

(1) Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi

(2) Devlet Laboratuvarı

(3) İlaç ve Eczacılık Dairesi

(4) Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi

(5) Hemşirelik Meslek Yüksek Okulu

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı daireler:

( 1) Çalışma Dairesi

(2) Sosyal Hizmetler Dairesi

(3) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi

( 4) Kooperatif Şirketler Mukayyitliği

(5) Sosyal Sigortalar Dairesi

 

İdari Koordinasyon yönünden Başbakanlık ve Bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar

Bakanlar Kurulu’nun dün çıkardığı ikinci tüzükle, idari koordinasyon yönünden Başbakanlık ve bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşların dağılımı da yapıldı.

Dağılım şöyle:

 

Başbakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar:

1. Bayrak. Radyo Televizyon Kurumu

2. Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi

3. Kıbrıs Vakıflar Kredi Şirketi

4. Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd.

5. K.T. Kooperatif Merkez Bankası Ltd.

6. Yayın Yüksek Kurulu

7. Devlet Yürütme Kurulu

8. Kıbrıs Türk Yatırım ve Geliştirme Ajansı (YAGA)

 

Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar:

1. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK)

2. Rekabet Kurulu

3. Kıbrıs Türk Petrolleri Ltd.

4. Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Ltd.

5. Kıbrıs Sigorta Şti. Ltd.

6. Lefke Avrupa Üniversitesi

7. Serbest Liman ve Bölge İdaresi

8. Yenilenebilir Enerji Kurulu

9. Türk Alkollü İçki ve Şarap Endüstrisi Ltd. (TAŞEL)

10. Piyangolar Birimi

11. Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi

 

Turizm ve Çevre Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar:

1. Kalkınma Bankası

2. Şeker Sigorta Kıbrıs Ltd.

3. Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu

 

Dışişleri Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar:

1. Türk Ajansı Kıbrıs (TAK)

 

Maliye Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar:

1. KKTC Merkez Bankası

 

İçişleri Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar:

1. İskan Komitesi

 

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar:

1. Kıbrıs Türk Denizcilik Şirketi

2. Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ltd. Şti.

3. Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK)

4. Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu

 

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar:

1. DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu

2. Atatürk Öğretmen Akademisi

 

Tarım ve Doğal Kaynaklar bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar:

1. Toprak Ürünleri Kurumu

2. Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu

3. Genel Tanın Sigortası Fonu

4. Cypfruvex Ltd.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar:

1. İhtiyat Sandığı

2. Asgari Ücret Saptama Komisyonu

Bu haber toplam 2175 defa okunmuştur