1. HABERLER

  2. ÖZEL HABER

  3. Yurttaşlığı iptal edilmişti
"YETKİLERİNİ AŞTI, KÖTÜYE KULLANDI!"

"YETKİLERİNİ AŞTI, KÖTÜYE KULLANDI!"

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kayral’dan Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Tahsin Ertuğruloğlu’nu şikayet raporu:

A+A-

ERTUĞRULOĞLU: KAYRAL'A YAZIKLAR OLSUN! YALAN!

Dışişleri Bakanlığı ile Kamu Hizmeti Komisyonluğu Başkanlığı arasında gerginlik tırmandı, KHK Başkanı Kamil Kayral, Tahsin Ertuğruloğlu ile ilgili rapor hazırladı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya şikayet etti.

Kayral imzalı 11 sayfalık raporda, Ertuğruloğlu’nun Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Dışişleri Dairesi III. Derece 3. Sekreter münhali ile ilgili yetkilerini aştığı, kötüye kullandığı vurgulandı

 

SINAV USULÜNE MÜDAHALE… Raporda, Ertuğruloğlu’nun sınavın usulüne müdahale ettiği, tüzüğe aykırı olmasına rağmen, sınavın çoktan seçmeli değil, klasik olması için KHK Başkanı Kayral’a ısrarcı olduğu, daha sonra tüzük değişikliği sürecine gidildiği ifade edildi.

 

YETERLİLİK BELGESİ OLMAYANLAR İÇİN SÜRE UZATMA TALEBİ!...Ertuğruloğlu’nun, sınava müracaatlar devam ederken bazı kişilerin yeterlilik belgesi bulunmaması nedeniyle tarihi kesinleşen sınavla ilgili başvuru süresinin uzatılmasını talep ettiği, bu talebin KHK tarafından reddedildiği raporda yer buldu.

      

ERTUĞRULOĞLU’NDAN KAYRAL’A: YAZIKLAR OLSUN!…Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu,  KHK Başkanı Kamil Kayral’ın şaibe yaratma içerisinde olduğunu savundu, “KHK başkanı bize küstü, telefonlarımıza çıkmıyor. Bunu kişisel savaşa döndürme gayreti içerisine girerek, sonuçta da bugün bir açıklama yaptı. Yazıklar olsun” dedi.

 

RAPORDAN:

  • “Toplantıya Dışişleri Bakanlığını temsilen katılan Müsteşar Mustafa Lakadamyalı, Sn Bakan Tahsin Ertuğruloğlu’nun 3. Sekreterlerle ilgili sınavın, tüzükte olduğu gibi çoktan seçmeli olarak değil, klasik sınav sisteminde yapılmasını talebini tarafımıza iletti.”
  • “Müsteşar Mustafa Lakadamyalı’nın Sn Bakan Tahsin Ertuğruloğlu’nun bu konuda hassas ve ısrarlı olduğunu ifade etmesi üzerine yasal çözüm yolu kendilerine izah edilmiştir.”
  • “Sınav hazırlıkları sürerken Sn Bakan Tahsin Ertuğruloğlu beni telefonla arayarak Sn Başbakanla anlaştıklarını ve klasik yöntemle sınav yapılabilmesi için tüzük değişikliğinin yapılacağını bildirmiştir.”
  • “Müracaat süresinin sona ermesi ve müracaatların da halen yürürlükte olan tüzük çerçevesinde kabul edilmiş olması nedeniyle bu safhada tüzük değiştirilse bile bunun bu sınav için uygulanmasının büyük bir hukuki sakatlık yaratacağı kendisine iletildi.”
  • “Kamu Hizmeti Komisyonu’na çeşitli görüşler ileri sürerek ivedi olarak ilan ettirdiği, hatta müracaat süresinin çok kısa tutulmasını talep ettiği bir mevki için aynı Bakanlığın müracaat süresini uzatma istemesi çelişkili bir durum ortaya çıkarmıştır.”
  • “Milletvekilleri düşüncelerini doğru veya yanlış her yerde söyleyebilirler ve söylemelidirler de. Ancak; bir bakan o mevkiye geldikten sonra devletin kurumlarına hatta Anayasal bağımsız bir kuruluşuna hiçbir yasal gerekçe göstermeden basın yoluyla saldırması ciddi bir devlet yönetimiyle bağdaşmaz.”
  • “Sn Bakan Tahsin Ertuğruloğlu basına yaptığı açıklama ile Anayasal bir kuruluş olan Kamu Hizmeti Komisyonu’nun Anayasal ve yasal yetkilerine müdahale etmiştir.”

 


Ayşe GÜLER

Dışişleri Bakanlığı ile Kamu Hizmeti Komisyonluğu Başkanlığı arasında gerginlik tırmandı, KHK Başkanı Kamil Kayral, Tahsin Ertuğruloğlu ile ilgili rapor hazırladı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya şikayet etti.

Kayral imzalı 11 sayfalık raporda, Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Dışişleri Dairesi III. Derece 3. Sekreter münhal mevkilerinin KHK tarafından doldurulmasıyla ilgili gelişmeler ayrıntılı şekilde anlatıldı.

Raporda, 20 kişinin istihdam edileceği, tüzük değişikliğine gidilmesi nedeniyle de iptal edilerek yeniden açılan münhalle ilgili Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun yetkilerini aştığı, kötüye kullandığı vurgulandı.

Kayral, Ertuğruloğlu’nun KHK’nın ‘Anayasal ve Yasal’ yetkisine müdahale ettiğini de vurguladı, Komisyonu ŞAİBE altında bırakmaya yönelik bir tavır içerisine girdiğine de dikkat çekti.

Raporda, Ertuğruloğlu’nun tüzüğe aykırı olmasına rağmen, sınavın çoktan seçmeli değil, klasik olması için KHK Başkanı Kayral’a ısrarcı olduğu, daha sonra tüzük değişikliği sürecine gidildiği ifade edildi.

Ertuğruloğlu’nun, sınava müracaatlar devam ederken bazı kişilerin yeterlilik belgesi bulunmaması nedeniyle tarihi kesinleşen sınavla ilgili başvuru süresinin uzatılmasını talep ettiği, bu talebin KHK tarafından reddedildiği raporda yer buldu.


Süreç nasıl işledi, neler yaşandı?

Münhal talebi 10 Haziran’da, sınav ilanı 11 Ekim’de…

Dışişleri Bakanlığı 10 Haziran 2016’da 20 adet III. Derece 3. Sekreter mevkiinin doldurulması talebinde bulundu.

Sınavla ilgili münhal 11 Ekim’de ilan edildi, müracaatlar 12 Ekim ila 11 Kasım tarihinde alındı.

 

Münhal sonrası koordinasyon toplantısı…

Münhal ilanı sonrasında KHK Sekreterliği ve Müdürlüklerine bağlı teknik personel ile Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık Personel Dairesi’nin katılımı ile koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Bu toplantıya katılan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı, Ertuğruloğlu’nun 3. Sekreterle ilgili sınavın tüzükte olduğu gibi çoktan seçmeli değil, klasik sınav sisteminde yapılması talebini KHK’ya iletti.

Bu talebin Sınav Tüzüğü ile mümkün olmadığı iletildi. Akabinde, Müsteşar Lakadamyalı’nın Tahsin Ertuğruloğlu’nun bu konuda hassas ve ısrarlı olduğu ifade etmesi üzerine yasal yol izahı yapıldı.


T.Ertuğruloğlu: “Başbakanla anlaştık, sınav klasik yöntemle yapılacak”

Raporda, sınavla ilgili hazırlıklar sürerken, Ertuğruloğlu KHK Başkanı Kayral’ı telefonla arayarak, Başbakan Hüseyin Özgürgün ile anlaştıklarını ve klasik yöntemle sınavın yapılabilmesi için tüzük değişikliğinin yapılacağına yönelik bilgi verdiği yer aldı.

Müracaat süresinin sona ermesi, alınan müracaatların da halen yürürlükte olan tüzük çerçevesinde kabul edildiği, söz konusu tüzüğün değiştirilse dahi sınav için uygulanmasının hukuki sakatlık yaratacağının ifade edildiği raporda belirtildi.

 

Mevkiler geri çekildi…

Raporda, münhallerin yeni tüzükle çerçevesinde doldurulmasının talep edilmesi halinde de bununla ilgili makul gerekçe gösterilerek, geri çekilmesi istendiği kaydedildi.

Bakanlığın KHK’ya resmi bir yazı göndererek münhal ilan edilen ve müracatı alınan söz konusu mevkileri geri çekmek istediğini bildirdiğini, Komisyonu’nda bu talebi uygun bulduğu belirtildi.


Tüzükte tadilata gidildi, 3. öneri kabul edildi…

Raporda, yeni bir sınav yöntemi geliştirerek, tüzük tadilatının hazırlandığına yönelik bilgi de verildi.

Çoktan seçmeli ve klasik sınav yöntemi ile ilgili KHK’nın %50-%50 oranı önerisine karşılık, Ertuğruloğlu’nun klasik sınav ağırlığının %70 veya %80 olmasının sınava katılacak kişiler için ‘daha uygun’ olacağını bildirdiği raporda yer aldı.

Bakanın önerisi KHK tarafından olumlu karşılanmadığı, %60-%40 olmasında ısrarlı olduğu ve tüzükte de bu şekilde düzenleme yapıldığı belirtildi.

 

Ertuğruloğlu’ndan ‘müracaat süresi 1 ay değil, 15 gün olsun’ talebi…

Tüzük değişikliğinin ardından söz konusu mevkilerin doldurulmasıyla ilgili talep yazısı 26 Mayıs 2017’de Dışişleri Bakanlığı tarafından KHK’ya iletildi.

Raporda, genelge hazırlığı sürerken Ertuğruloğlu tarafından söz konusu mevkilerle ilgili daha önce de müracaat alındığı ve oldukça uzun zaman kaybı olduğu gerekçesiyle müracaat alma süresinin 1 ay değil, 15 gün olması talebinin geldiği belirtildi.

Ertuğruloğlu’nun talebinin KHK tarafından uygun bulunmadığı, reddedildiği raporda yer aldı.


Yeterlilik belgesi yok, müracaat süresini uzatma isteği!

Ayrıca raporda, müracaatları devam ederken Dışişleri Bakanlığı’nın halen bazı kişilerin Yeterlilik Belgesi’nin bulunmadığı, bu kişilere müracaat olanağı sağlamak için yapılacağı duyurulan ve tarihi kesinleşen yeterlilik sınavı dikkate alınarak sınava başvuru süresinin uzatılmasını talep ettiği belirtildi.

“Kamu Hizmeti Komisyonu’na çeşitli görüşler ileri sürerek ivedi olarak ilan ettirdiği, hatta müracaat süresinin çok kısa tutulmasını talep ettiği bir mevki için aynı Bakanlığın müracaat süresini uzatma istemesi çelişkili bir durum ortaya çıkarmıştır” denilen raporda, Kayral süreçle ilgili gelişmelerin tümünü rapora koymayı uygun bulmadığını da aktardı.

 

Uygun görülmeyenlere yazılı tebliğ…

Raporda, müracaatların Eğitim Bakanlığı’nın KHK’ya verdiği tablo ve görüşler çerçevesinde değerlendirildiği, yasa uyarınca başvurusu uygun görülmeyenlerin durumunun gerekçeli ve yazılı olarak iletildiği belirtildi.

Tebliğlerin ardından KHK’ya itirazların yapıldığı, konunun gündemde olduğu ve yasalar uyarınca da gereğinin yapılacağı raporda yer aldı.


Ertuğruloğlu’nun tavrı…

Raporda, Dişişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun süreçle ilgili tavrına da yer verildi, dikkat çeken önemli ifadeler paylaşıldı.

Ertuğruloğlu’nun bu konudaki yetkilerini aştığı veya yetkilerini kötüye kullandığı raporda vurgulanırken, “Sn Bakan Tahsin Ertuğruloğlu basına yaptığı açıklama ile Anayasal bir kuruluş olan Kamu Hizmeti Komisyonu’nun Anayasal ve yasal yetkilerine müdahale etmiştir.”denildi.

Raporda,  “İşlemler tamamen hukuka uygun ve titizlikle yürütüldüğü bir dönemde ve her halükarda yasanın öngördüğü çerçevede bir takım müracaatçılara sınava kabul edilmeyecekleri yazılı ve gerekçeli olarak bildirildikten sonra Sn Bakan basına açıklama yaparak, ‘Buna ben bile inanmam’ ifadelerini kullanarak KHK’yı şaibe altında bırakmaya yönelik bir tavır içerisine girmiştir” ifadelerine de yer verildi.

 

“Ciddi bir devlet yönetimiyle bağdaşmaz

“Milletvekilleri düşüncelerini doğru veya yanlış her yerde söyleyebilirler ve söylemelidirler de. Ancak; bir bakan o mevkiye geldikten sonra devletin kurumlarına hatta Anayasal bağımsız bir kuruluşuna hiçbir yasal gerekçe göstermeden basın yoluyla saldırması ciddi bir devlet yönetimiyle bağdaşmaz” denilen raporda, Ertuğruloğlu’nun son zamanlarda basına yansıyan açıklama ve davranışları ile kendi görüş ve düşüncesinde olmayan başka bir Anayasal bağımsız kuruluşa da saldırdığı rahatlıkla görülebilir” şeklinde ifadelere yer verildi.

Kayral, raporda basın önüne çıkarak bir devletin bakanı için konuşmayı da 42 yıllık kamu görevlisi olarak uygun bulmadığını belirtti.


YENİDÜZEN'e konuşan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’dan Kamil Kayral’a:

Yazıklar olsun!

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu,  KHK Başkanı Kamil Kayral’ın şaibe yaratma içerisinde olduğunu savundu, “KHK başkanı bize küstü, telefonlarımıza çıkmıyor. Bunu kişisel savaşa döndürme gayreti içerisine girerek, sonuçta da bugün bir açıklama yaptı. Yazıklar olsun” dedi.

Ertuğruloğlu YENİDÜZEN’e şunları söyledi: Söylediği her şey yalandır, çarpıtmadır, gerçekle hiç alakası yoktur. Kendi hatasını örtbas etmek için karalama, şaibe yaratma içerisine girmiştir. Yazık…

Dışişleri Bakanlığı’na çoktan seçmeli Türkçe sınavla diplomat aldırttım, sınav tüzüğünü değiştirttik, doğrudur… Çeviri içeren, İngilizce bilgisini gösterebileceği bir sınav şekline dönüştürdük. KHK Başkanı suç diye, ‘görevini kötüye kullanan bir bakan’ olarak lanse edebiliyorsa, benim söyleyecek lafım yok. Basın da ne yazık ki buna alet olabiliyorsa çok üzücü durumdayız. Münhalle 20 kişi alınacaktı. KHK 20 kişilik münhale, 20 kişi sınava girebilir noktasına getirdi. Bizim itirazımız ona oldu, açıklama yaptık. O günden beridir KHK başkanı bize küstü, telefonlarımıza çıkmıyor. Bunu kişisel savaşa döndürme gayreti içerisine girerek, sonuçta da bugün bir açıklama yaptı. Yazıklar olsun.

ozel-haber-gorsel-049.jpg

Bu haber toplam 6691 defa okunmuştur