1. HABERLER

 2. ÖZEL HABER

 3. 'Yasa dışı istihdam' davalık!
'Yasa dışı istihdam' davalık!

'Yasa dışı istihdam' davalık!

Sayıştay Mağusa Belediyesi’ni Başsavcılığa havale etti:‘Geçici işçi sayıları yasaya aykırı,Hukuk Dairesi’nin bilgisine getirilmeli’

A+A-

Sayıştay Mağusa Belediyesi’ni Başsavcılığa havale etti:

‘Geçici işçi sayıları yasaya aykırı, Hukuk Dairesi’nin bilgisine getirilmeli’

Sayıştay, Mağusa Belediyesi’ne ilişkin 22 Nisan tarihli denetim raporunda, geçici işçi sayılarının Belediyeler Yasası’nın çok üzerinde olmasının yanı sıra, geçici işçilerin tümünün üçer aylık sürelerde işten durdurularak, bir veya birkaç gün sonra tümünün tekrar işe başlatıldığına ve bunun ‘rutin’ haline getirildiğine işaret etti, ‘YASAYA AYKIRI’ dedi… Sayıştay, konunun ‘Hukuk Dairesi’ne bildirilmesini uygun buldu…

İşte rapora göre Gazimağusa Belediyesi'ndeki  istihdam politikasına ilişkin yasa dışı adımlar:

 

"Yasaya göre olması gereken işçi sayısı 38, uygulamada 368!"

 • "Yasaya göre Gazimağusa Belediyesi’nin istihdam edebileceği azami geçici işçi sayısı 38 olmasına rağmen 31 Ocak 2022 tarihinde geçici işçisi sayısının toplam 336 olduğu, 2 Şubat 2022 tarihinde 32 kişinin daha geçici işçi statüsünde istihdam edilmesiyle 28 Şubat 2022 tarihinde geçici işçi sayısının toplam 368’e yükseldiği ve bu sayıların yasal sınırın çok üzerinde olduğu tespit edilmiştir"
   
 • Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından denetime sunulan Gazimağusa Belediyesi "İşyeri Çalışanlar Raporu" listesinde Gazimağusa Belediyesi tarafından sunulan personel listesi haricinde 56 kişinin daha belediye çalışanı olarak yer aldığı tespit edilmiştir.

 

"Sürekli işten durdurup yeniden istihdam ediyor!"

 • Arter’in imzasını taşıyan yazı ile mevcut geçici işçilerin tümünün 1 Şubat 2022 tarihinde işten durdurulduğu ve aynı geçici işçilerin "tamamen geçici statüde asgari ücretle 4 Şubat 2022 tarihinde işe başlatıldığı" tespit edilmiştir. 
   
 • Benzer şekilde belediye başkanı Sayın İsmail Arter’in imzasını taşıyan yazılarla 2021 yılında Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında da o tarihlerde belediyede çalışan geçici işçilerin tümünün işten

durdurularak bir veya birkaç gün sonra tekrar işe başlatıldığı görülmüş ve bu uygulamanın rutin bir uygulama haline getirildiği görülmüştür.

İstihdam rakamı yasal sınırın çok üzerinde: % 100!

 • Belediyede çalışan geçici işçi sayısının daimi işçi sayısının % 10’nu oranının çok üzerinde ve neredeyse % 100’üne yakın oranda olduğu tespit edildi ve bu uygulama yasaya aykırıdır.
   
 • Belediyede çalışan geçici işçilerin tümünün 3’er aylık sürelerde işten durdurularak bir veya birkaç gün sonra tümünün tekrar işe başlatıldığı ve rutin bir uygulama haline getirilen bu uygulamanın da yasaya aykırı olduğu tespit edilmiştir.

"Yasaya aykırı istihdamlara devam ettiği tespit edildi"

 • "Personel giderlerinin yasada öngörülen oranlara uygun hale getirilmediği öngörülen oranlara uygun hale getirilmeden yasaya aykırı yeni istihdamlar yapıldığı görülmüştür"
 • "Ayrıca bu konunun KKTC Hukuk Dairesi’nin bilgisine getirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır"

 

YENİDÜZEN (ÖZEL)

Sayıştay, Mağusa Belediyesi’ne ilişkin 22 Nisan tarihli denetim raporunda, geçici işçi sayılarının Belediyeler Yasası’nın çok üzerinde olmasının yanı sıra, geçici işçilerin tümünün üçer aylık sürelerde işten durdurularak, bir veya birkaç gün sonra tümünün tekrar işe başlatıldığına ve bunun ‘rutin’ haline getirildiğine işaret etti, ‘YASAYA AYKIRI’ dedi… Sayıştay, konunun ‘Hukuk Dairesi’ne bildirilmesini uygun buldu…

Sayıştay, 21 Mart’ta Mağusa Belediyesiyle ilgili hazırladığı ‘belediye bünyesindeki geçici işçi sayısına ilişkin’ raporunun ardından, 22 Nisan tarihli yeni bir raporu Mağusa Belediyesi’ne gönderdi, “Geçici İşçi Sayılarına İlişkin Taslak Denetim Raporu’nu Hukuk Dairesi’ne taşınmasını uygun buldu.

Söz konusu raporda 31 Ocak 2022 ve 28 Şubat 2022 tarihlerindeki mevcut geçici işçi sayılarına ilişkin yasa dışı detaylar yer alırken, bunların Hukuk Dairesi’ne taşınacağını kaydedildi.

‘Geçici işçi sayıları yasal sınırın çok üzerinde… Belediyeler Yasası’na aykırı’

Raporda 31 Ocak 2022 tarihinde geçici işçi sayısı 38 kişi olması gereken yerde 336 olduğu, 3 Şubat 2022 tarihinde ise 32 kişinin daha geçici işçi statüsünde istihdam edilerek, 28 Şubat’ta geçici işçi sayısının 368’e yükseldiği yer aldı, bu sayıların yasal sınırın çok üzerinde olduğu belirtildi.

Raporda; belediyede çalışan geçici işçi sayısının daimi işçi kadro sayısının çok üzerinde, neredeyse %100’üne yakın oranda olduğu ve bunun Belediyeler Yasası’na aykırı olduğu belirtildi.

‘İşçilerin durdurularak yeniden işe alınması ‘rutin’ oldu, YASAYA AYKIRI’

Geçici işçilerin tümünün üçer aylık sürelerde işten durdurularak, bir veya birkaç gün sonra tümünün tekrar işe başlatıldığı ve bunun rutin bir uygulama haline getirildiği kaydedilirken, bahse konu uygulamanın da belediyeler yasasına aykırı olduğu ifade edildi.

Raporda ayrıca; 2021 mali yılı personel giderlerinin bir önceki yıl reel gelir ve devlet katkısı toplamının %50’sinin üzerinde gerçekleştiği, dolayısıyla personel giderlerinin yasada öngörülen oranlara uygun hale getirilmediği, bunun yanında yeni istihdamlar yapıldığı ve tüm bunların da belediyeler yasasına aykırı olduğu da kayıtlara geçti.

‘Personel listesinde olmayan 56 kişi, Sosyal Sigorta’da belediye listesinde’

Raporda ayrıca Mağusa Belediyesi personel listesinde olmayan ancak sosyal sigortalar dairesi ‘işyeri çalışanlar raporu’ listesinde belediye çalışanı olarak yer alan 56 kişinin tespit edildiği de yer aldı. 

Hatırlanacağı üzere, Sayıştaylığın, 21 Mart’ta Mağusa Belediyesi’yle ilgili hazırladığı ‘belediye bünyesindeki geçici işçi sayısına ilişkin’ raporunda, belediyenin yasada yer alan 38 kişilik geçici işçi istihdamı yapılabileceği belirtilerek, buna karşın belediyede 368 kişilik istihdam olduğunun tespit edildiği kaydedilmiş, belediyeden gerekçeleriyle detaylı rapor talep edilmişti.

 


RAPORDAN:

 • Yapılan incelemeler sonucunda değiştirilmiş şekliyle 65/2007 sayılı Belediye Personel Yasası’nın 6 (2) ve 51 (1) maddelerine göre Gazimağusa Belediyesi’nin istihdam edebileceği azami geçici işçi sayısı 38 olmasına rağmen 31 Ocak 2022 tarihinde geçici işçisi sayısının toplam 336 olduğu, 2 Şubat 2022 tarihinde 32 kişinin daha geçici işçi statüsünde istihdam edilmesiyle 28 Şubat 2022 tarihinde geçici işçi sayısının toplam 368’e yükseldiği ve bu sayıların yasal sınırın çok üzerinde olduğu tespit edilmiştir.
   
 • Ayrıca Gazimağusa Belediyesi tarafından sunulan bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla Sosyal Sigortalar Dairesi’nden de Gazmağusa Belediyesi’nde çalışan olarak kayıtlı kişilere ait raporlar alınmıştır. Gazimağusa Belediyesi tarafından sunulan personel listeleri ile maaş bordrolarında yer alan kişiler Sosyal Sigortalar Dairesi’nden Gazimağusa Belediyesi’ne 28 Şubat 2022 tarihli "İşyeri Çalışanlar Raporu" ile karşılaştırılarak kontrol edilmiştir.
 •  
 • Gazimağusa Belediyesi tarafından sunulan personel listesindeki sigortalı tüm çalışanların Sosyal Sigortalar Dairesi’ndeki "İşyeri Çalışanlar Raporu"nda mevcut olduğu ve son yatırım tarihlerinin Aralık 2021 olduğu görüşmüştür. Ancak Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından denetime sunulan Gazimağusa Belediyesi "İşyeri Çalışanlar Raporu" listesinde Gazimağusa Belediyesi tarafından sunulan personel listesi haricinde 56 kişinin daha belediye çalışanı olarak yer aldığı tespit edilmiştir.
   
 • Yapılan incelemede belediye başkanı Sayın İsmail Arter’in imzasını taşıyan 2 Şubat 2022 tarih ve GMB.0…-533/07-22E.347 sayılı yazı ile mevcut geçici işçilerin tümünün 1 Şubat 2022 tarihinde işten durdurulduğu ve yine Sayın İsmail Arter’in imzasını taşıyan 2 Şubat 2022 tarih ve GMB.0…-533/02-22/E.346  sayılı yazı ile de aynı geçici işçilerin "tamamen geçici statüde asgari ücretle 4 Şubat 2022 tarihinde işe başlatıldığı" tespit edilmiştir. 
   
 • Benzer şekilde belediye başkanı Sayın İsmail Arter’in imzasını taşıyan yazılarla 2021 yılında Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında da o tarihlerde belediyede çalışan geçici işçilerin tümünün işten durdurularak bir veya birkaç gün sonra tekrar işe başlatıldığı görülmüş ve bu uygulamanın rutin bir uygulama haline getirildiği sonucuna varılmıştır.
   
 • Gazimağusa Belediyesi’nin 31 Ocak 2022 ve 28 Şubat 2022 tarihlerindeki mevcut geçici işçi sayılarına ilişkin yapılan denetimde
 • Belediyede çalışan geçici işçi sayısının daimi işçi sayısının % 10’nu oranının çok üzerinde ve neredeyse % 100’üne yakın oranda olduğu ve bu uygulamanın değiştirilmiş şekliyle 65/2007 sayılı Belediye Personel Yasası’nın 6(2) ve 51 (1) maddeleri hilafına olduğu,
 • Belediyede çalışan geçici işçilerin tümünün 3’er aylık sürelerde işten durdurularak bir veya birkaç gün sonra tümünün tekrar işe başlatıldığı ve rutin bir uygulama haline getirilen bu uygulamanın değiştirilmiş şekliyle 51/1995 sayılı Belediyeler Yasası’nın 61 (6) (A) maddesi hilafına olduğu,
 • 2021 mali personel giderlerinin bir önceki yıl yerel gelir ve devlet katkısı toplamının % 50’sinin 18.310.398,99 TL üzerinde gerçekleştiği dolayısıyla personel giderlerinin yasada öngörülen oranlara uygun hale getirilmediği öngörülen oranlara uygun hale getirilmeden yeni istihdamlar yapıldığı ve yapılan uygulamaların değiştirilmiş şekliyle 51/1995 sayılı Belediyeler Yasası’nın 109 (3) maddesi ve Geçici Madde Birinci 'Personel Giderleri' yan başlıklı maddesi hilafına olduğu,  dolayısıyla geçici işçi sayıları ve görev sürelerinin konu yasa maddeleri uyarınca uygulanması ve personel giderlerine ilişkin değiştirilmiş şekliyle 51/1995 sayılı Belediyeler Yasası’nın109 (3) maddesinde öngörülen oranları en geç 1 Ocak 2020 tarihine kadar uygun hale getirmekle yükümlü olunmasına rağmen bunu yerine getirilmemesi nedeniyle personel giderlerinin bu yasa maddesi kuralları gereği uygun hale getirilmesi ve öngörülen oranlara uygun hale getirilmeden yeni istihdamlar yapılmaması gerektiği sonucuna varılmıştır.
   
 • Ayrıca bu konunun KKTC Hukuk Dairesi’nin bilgisine getirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

r1-035.jpg

r2-032.jpg

yd-destek-gorseli-2-698.jpg

Bu haber toplam 1134 defa okunmuştur