1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. ‘Şarkı, şenlik’ % 10 ‘gelir’ vergisi
‘Şarkı, şenlik’ % 10 ‘gelir’ vergisi

‘Şarkı, şenlik’ % 10 ‘gelir’ vergisi

Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Hikmet Burkay, 24/1982 sayılı Gelir Vergi Yasası’nın 31. Maddesine dayanarak yabancı sanatkarlardan % 10 ‘gelir vergisi’, ‘%16 Katma Değer Vergisi (KDV) alındığını ifade etti.

A+A-

Didem MENTEŞ

Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Hikmet Burkay, bayram tatilinde Kuzey Kıbrıs’ta sahne alan Türkiye sanatçılarından KDV ve gelir vergisi alındığını belirterek, vergi beyanlarının 15 Kasım’dan sonra belli olacağını söyledi. Sanatçıların sanatını icra ettiği tarihten itibaren bir ay içerisinde vergi beyanında bulunmasının yasal bir süreç olduğunu aktaran Burkay,  Gelir Vergi Yasası’na göre yabancı sanatkarlardan % 10 ‘gelir vergisi’, ‘%16 Katma Değer Vergisi (KDV) alındığını ifade etti. Ayrıca sanatçılardan alınan vergi beyanlarının Bilgi Edinme Hakkı Yasası’na göre basına açıklanamayacağını belirten Hikmet Burkay, Başbakanlık Tüzüğü’ne göre 30 TL’lik bir ücret ödenerek söz konusu bilgiye ulaşılabileceğini dile getirdi.

“15 Kasım’dan sonra belli olacak”

Kurban Bayram’ı dolayısıyla 5 günlük tatili fırsat bilen tatilciler, otellere akın ederken Türkiye’den pek çok ünlü yine Kıbrıs’ta sahne aldı. Yüksek ücret aldıkları söylenen sanatçıların, Gelir ve Vergi Dairesi’ne ‘stopaj’ adı altında vergi ödeme yükümlülüğü olduğu belirtildi. Bu bayramda ünlülerin ne kadar vergi ödediği merak konusu olurken, Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Hikmet Burkay, bu bilginin Bilgi Edinme Hakkı Yasası gereğince ücret ödenerek alınabileceğini söyledi. Burkay, yasal sürece göre sanatçıların sanatını icra ettiği tarihten itibaren bir ay içerisinde vergi beyanında bulunması gerektiğini aktararak, ünlülerin verdiği vergi miktarının 15 Kasım’dan sonra belli olacağını belirtti.

% 10 gelir vergisi, % 16 KDV”

Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Hikmet Burkay, 24/1982 sayılı Gelir Vergi Yasası’nın 31. Maddesine dayanarak yabancı sanatkarlardan % 10 ‘gelir vergisi’, ‘%16 Katma Değer Vergisi (KDV) alındığını ifade etti. Burkay “Yurt dışından gelen sanatçılara ‘X’ bir otel sözleşeme yapar. Otel yetkilileri bu sözleşmeyi dairemize sunarlar ve sağladığı gelirden % 10 kesinti yapılır. Ayrıca % 16 da KDV alınır. Sanatçı isterse bize verdiği vergiyi, Türkiye’de Çifte Vergiler Kapsamında beyan ederek mahsuplaşma yapar ve çifte vergi ödemez” dedi.
Burkay, bir içerisinde vergi beyanında bulunmayanlardan, Türkiye ile iletişime geçilerek emsal bedelleri ve ücretleri öğrenilerek ‘re’sen vergisi talep edildiğini de aktardı.

“Bilgi Edinme Hakkı Yasası’na göre miktar öğrenilebilir”

Hikmet Burkay, yasaya göre sanatçıların ne kadar vergi ödediğine dair bilgilerin 15 Kasım’dan sonra belli olacağını yineleyerek, vergi beyanlarının Bilgi Edinme Hakkı Yasası’na göre basına açıklanamayacağını, Başbakanlık Tüzüğü’ne göre 30 TL’lik bir ücret ödenerek söz konusu bilgiye ulaşılabileceğini de dile getirdi. Sanatçılardan ne kadar vergi alındığını Bilgi Edinme Hakkı Yasası’nın içeriğine göre verilebileceğini aktaran Burkay, “zaten hangi sanatçının tek tek ne kadar vergi verdiği belirtilmez sadece global bir rakam söylenebilir” dedi.

Yasa ne diyor?

Bu arada 24/1982 sayılı Gelir Vergi Yasası’nın 31. Maddesinde sanatçıların ne kadar vergi verme yükümlülükleri olduğu belirtiliyor. Yasa: “Yabancı sanatkârlara, tiyatro topluluklarına, müzik topluluklarına ve benzeri eğlence topluluk ve fertlerine, kurumlar dahil, sağladıkları her türlü hak ve menfaatler ile yaptıkları ödemelerden yüzde on oranında vergi kesintisi yapma zorunluluğu vardır” diyor.

Vergi kesintisinde yükümlülük
15.11/1985

48/1977
28/1985 33. 31. ve 32.maddeler uyarınca vergi kesmekle yükümlü olanlar veya kesinti işlemleri yapanlar, bu Yasada belirtilen esas ve oranlarda vergi kesintisi yapmakla yükümlüdürler.  Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya eksik olarak yerine getirenlere, kesilmesi gereken vergi veya vergi farkı miktarı kendilerine tarh edilmiş vergi sayılır ve vergi sorumlusu olarak Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası kurallarının öngördüğü şekilde kendilerinden tahsil edilir.   
31/1988
31/1991
23/1997
54/1999   Ancak, bu tarh işlemlerinin Dairece yapıldığı tarihte ödemeyi yapan veya geliri tahakkuk ettiren gerçek veya tüzel kişilerin ülke dışında yerleşmiş bulunmaları ve Devlet dahilinde sürekli bir temsilcilerinin bulunmaması veya vergi kesintisi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirecek kadar maddi karşılıkları olmaması halinde, kısmen veya tamamen vergilendirilmeyen bu kazançlar, bu Yasada aksine kural
bulunmasına bakılmaksızın, 31. ve 32.maddelerde belirtilen esas ve oranlar üzerinden hesaplanmak suretiyle kazancı elde edenlerden ikmalen veya re’sen yapılacak tarhiyat işlemleri ile tahsil edilir.  Bu gibi hallerde, vergi kesintisi yapmakla yükümlü olanlara uygulanması gereken cezalar uygulanmaz.

Bu haber toplam 2288 defa okunmuştur