1. HABERLER

  2. ÖZEL HABER

  3. ‘Asgari Ücret’te gözler YENİ ÜYELERDE
Komite kararı var,  toplantı çağrısı yok

Komite kararı var, toplantı çağrısı yok

Meclis tarafından oluşturulan Özel Araştırma Komitesi, UBP Milletvekili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eski Özel Kalem Müdürü Aytaç Çaluda’nın dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili karar üretse de süreç henüz başlayamadı

A+A-

Ayşe GÜLER

Meclis tarafından oluşturulan Özel Araştırma Komitesi, UBP Milletvekili Aytaç Çaluda’nın dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili karar üretse de süreç henüz başlayamadı.

Meclis tatilinde de çalışmalarını sürdüren Özel Araştırma Komitesi’nden çıkan karara rağmen olağanüstü toplantı çağrısının ne zaman yapılacağı kesinleşmedi.

Sürecin henüz başlamaması, gözleri hukuki zemine çevirdi.

Anayasa’ya göre; Meclis’in olağanüstü toplanması için Cumhuriyet Meclisi, Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı, Bakanlar Kurulu veya en az on milletvekilinin istemi gerekiyor.

 

Komite, ‘iddialar ciddi, siyasal amaç yok’ demişti…

Hatırlanacağı üzere; Çaluda ile ilgili yoğun çalışmalarını sürdüren komite 19 Temmuz’da Başsavcılıktan gelen istem ve isnat dosyasının ışığında, iddiaların ciddi olduğu ve siyasal amaçlara dayanmadığı hususunda yargıya varmıştı.

Bu doğrultuda Çaluda’nın dokunulmazlığının kaldırılması yönünde rapor Genel Kurul’a sevk edilmişti.

 

Süreç Mayıs’ta başladı, Temmuz’da sona erdi…

Çaluda aleyhine Başsavcılık tarafından hazırlanan rapor, Meclis’e iletilmişti.

Raporda, Çaluda’nın ‘15 Mayıs 2013 ila 31 Mayıs 2013 tarihlerini kapsayan dönemde ön izni olmayan, ülkeye giriş yapan yabancı uyruklu kişilerle ilgili yasaya aykırı işlem yaparak devleti yaklaşık olarak 230 bin TL zarara uğrattığı’, 30 ayrı davanın bulunduğu açıkça belirtilmişti.

 

Neler yaşanmıştı?

Bilindiği üzere, Başsavcılık’tan UBP Milletvekili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eski Özel Kalem Müdürü Aytaç Çaluda ile ilgili ‘dokunulmazlığın kaldırılmasına yönelik’ raporunda ‘30 ayrı dava, devleti 230 bin TL zarara uğratma bulgusu tespit edilmişti.

Çaluda aleyhine hazırlanan raporda; ‘15 Mayıs 2013 ila 31 Mayıs 2013 tarihlerini kapsayan dönemde ön izni olmayan, ülkeye giriş yapan yabancı uyruklu kişilerle ilgili yasaya aykırı işlem yaparak devleti yaklaşık olarak 230 bin TL zarara uğrattığı’, 30 ayrı davanın bulunduğu açıkça belirtilmişti.

Çaluda aleyhine hazırlanan rapora yönelik izlenecek yolun ise önümüzdeki haftalarda şekilleneceği belirtilmişti.

 

///

 

ANAYASA’DAN ‘OLAĞANÜSTÜ ÇAĞRI’ ÇERÇEVESİ:

 

Anayasa’nın 81. maddesi, Cumhuriyet Meclisi’nin toplantılarını ve çalışma düzenini belirliyor, aynı madde altında ‘olağanüstü toplantı’ çağrısının nasıl yapılacağının çerçevesi de çiziliyor.

İlgili maddeye göre; olağanüstü toplantı çağrısı Cumhuriyet Meclisi, Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı, Bakanlar Kurulu veya en az on milletvekilinin istemi üzerine yapılabilir. 

81. madde şöyle diyor:

(1)          Cumhuriyet Meclisi toplantıları, Meclisin kendi binasında yapılır.

(2)          Cumhuriyet Meclisi, milletvekili genel seçimi sonuçlarının Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonraki onuncu gün, saat 10.00'da kendiliğinden toplanır.  Meclise, toplantıda hazır bulunan en yaşlı milletvekili başkanlık eder; en genç iki milletvekili de katiplik görevini yerine getirir.  Bu toplantıda, milletvekilleri and içerler ve Başkanlık Divanı seçimlerine geçilir.  Başkanlık Divanı seçimleri bu tarihten başlayarak en geç on gün içinde tamamlanır.

(3)          Cumhuriyet Meclisi, her yıl Ekim ayının ilk iş günü kendiliğinden toplanır ve olağan olarak Haziran ayı sonuna kadar çalışır.

(4)          Cumhuriyet Meclisi çalışmalarını kendi yaptığı İçtüzük kurallarına göre yürütür.

                     İçtüzük kuralları, siyasal parti gruplarının Cumhuriyet Meclisinin bütün faaliyetlerine üye sayısı oranında katılmalarını sağlayacak yolda düzenlenir.  Siyasal parti grupları en az beş üyeden oluşur,

(5)          Cumhuriyet Meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve Anayasada başka kural yoksa, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir.  Olumlu ve olumsuz oyların eşitliği halinde, oya sunulan husus reddedilmiş sayılır.  Ancak çekimserlik, olumlu veya olumsuz oylardan fazla olanın yönünde karar verilmesini peşin olarak kabul etmek anlamına gelir.

(6)          Cumhuriyet Meclisi, Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı, Bakanlar Kurulu veya en az on milletvekilinin istemi üzerine olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

(7)          Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulundaki görüşmeler açıktır ve tutanak dergisinde tam olarak yayımlanır.

(8)          Cumhuriyet Meclisi, Genel Kurul kararı ile kapalı oturumlar yapabilir,  Bu oturumlardaki görüşmelerin yayını, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul kararına bağlıdır.

(9)          Cumhuriyet Meclisindeki açık görüşmelerin, o oturumdaki Başkanlık Divanının önerisi üzerine Genel Kurulca başka bir karar alınmadıkça, her türlü vasıta ile yayını serbesttir.

Bu haber toplam 1175 defa okunmuştur