1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Kamu Reformu ve Vergi İadesi Resmi Gazete'de
Kamu Reformu ve Vergi İadesi Resmi Gazete'de

Kamu Reformu ve Vergi İadesi Resmi Gazete'de

“Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı” ve Vergi iadesi öngören tasarı halkın bilgisine sunuldu

A+A-

Kamu reformu olarak hükümet programında da yer alan, kamuya istihdam, atama, terfi, ödül ve cezaların yeniden düzenlenmesi yanında kamu hizmetlerinin daha etkin yapılmasını amaçlayan değişiklikler içeren “Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı”, Resmi Gazete’de yayımlanarak, halkın bilgisine sunuldu.

Tasarıyla ilgili görüş ve öneriler, 20 gün içinde Meclis Başkanlığı’na yazılı olarak sunulabilecek.

Tasarının genel gerekçesinde, 40 yıla yakın bir süredir yürürlükte olan ve uğradığı değişikliklerle ana felsefesinden oldukça uzaklaşan mevcut 7/1979 Sayılı Kamu Görevlileri Yasası’nın, doğru kamu politikalarının oluşturulmasında ve halka hizmet sunumunun geliştirilmesinde kamu yönetiminin ihtiyaç duyduğu dinamizmi, etkinliği sunamaz hale geldiği belirtiliyor.

Yeni bir personel yönetimi anlayışı

Üçlü kararnameyle yapılan siyasi atamaların sayısının birçok ülke örneğinin üzerinde olmasının kamu yönetimini oldukça siyasileştirirken, neredeyse kadrolu personel sayısına eşitlenen geçici personel ve işçi istihdamlarının, liyakate dayalı yönetimi tamamen ortadan kaldırdığına işaret edilen tasarının genel gerekçesinde, şu ifadeler yer alıyor:

“Karmaşık hizmet sınıfları, kişiye özel oluşturulan kadrolar, kamu görevine atanma ve yükselmelerdeki bilgi ölçme ve değerlendirmenin yetersiz kalması, personelin doğru yönetilmesini de güçleştirmiştir. Bunlar ve bunlara benzer diğer nedenlerden dolayıdır ki, yeni Kamu Görevlileri Yasası Tasarısı, temelde, siyasi takdire dayalı üçlü kararname atamalarının kapsamının daraltılacağı (depolitizasyon); çalışanla çalışmayanın birbirinden ayırt edilerek çalışanın ödüllendirileceği (liyakat); insan kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde değerlendirileceği yeni bir personel yönetimi anlayışının getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.”

İçeriğin özeti

Kamu yönetimi üzerindeki siyasi etkinin azaltılması, insan kaynaklarının yönetiminde liyakat anlayışının temel alınması ve kaynakların etkin kullanılmasının, kamunun hesap verebilirliğini ve verimliliğini artırmakla kalmayacağı, kamu hizmetlerinden duyulan memnuniyetsizliği de önemli ölçüde ortadan kaldıracağı vurgulanan tasarının genel gerekçesinde, tasarıyla getirilmesi planlanan değişiklikler ve içerik şöyle özetleniyor:

“İstihdam şekillerinin yeniden düzenlenmesi; Üçlü kararname atamalarının kapsamının daraltılması ve tüm yöneticilik kadrolarına atanmaların liyakate dayandırılması; Danışman ve özel kalem pozisyonlarının oluşturulması; Kamu görevine ilk atanma ve terfilerde bilgi ölçe ve değerlendirmenin daha etkin yapılmasını sağlayacak düzenlemeler; Terfi ve kademe ilerlemesinde kıdem yerine liyakati öne çıkaran düzenlemelerin getirilmesi; Performansa dayalı yönetim anlayışının geliştirilmesi ve performans değerlendirme sonuçlarının ödül-ceza ile ilişkilendirilmesi; Disiplin işlemi başlatma ve sonlandırma süreçlerinin etkinleştirilmesi; Geçici personelin belli kurallara bağlı olarak güvenceye kavuşturulması; İntibakların kazanılmış haklara halel getirmeden yapılmasının geçici maddelerle düzenlenmesi.”

Katılımcı bir yaklaşımla tüm kesimlerin sürece dahil edilerek hazırlandığı ve kamuda yetkili tüm sendikaların görüş ve önerileri alınarak teknik kurulda son şekli verildiği belirtilen Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı, 155 maddeden ve 15 geçici maddeden oluşuyor.

Vergi iadesi öngören tasarı halkın bilgisine sunuldu

Öte yandan “Kredi Kartı ve Debit Kart ile Yapılan Perakende Mal ve Hizmet Alımlarına İade Yapılması Hakkında Yasa Tasarısı” adıyla hazırlanan tasarı da, Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgi ve görüşüne sunuldu.

Tasarıyla, kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması, kredi kartı veya debit kartla (banka kartı) alışverişin teşvik edilmesi yoluyla belge düzenine uyulması ve bu yolla Gelir ve Vergi Dairesi’nin piyasayı kontrolünün kolaylaştırılması ve gelirlerin artırılması amaçlanıyor.

Tasarı yasallaşırsa, kredi kartı ve debit kartla yapılan perakende mal ve hizmet alımlarındaki ödemelerde, istisnalar dışında yüzde 1 vergi iadesi uygulanacak.

Tasarıyla ilgili görüş ve önerilerin Meclis Başkanlığı’na yazılı olarak sunulması istendi.

Korukoğlu’nun görev süresi uzatıldı

KKTC New York Temsilcisi İsmet Korukoğlu’nun görev süresi uzatıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, Korukoğlu, 11 Haziran 2017’de atandığı ve 11 Haziran 2019’da dolacak KKTC New York Temsilciliği görevini, 11 Haziran 2020 tarihine kadar sürdürecek.

12 savcı veya savcı yardımcısı için münhal

Yüksek Savcılar Kurulu, 12 savcı veya savcı yardımcısı istihdamı için münhal ilan etti.

Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruya göre, ilgi duyanların özgeçmişleri, hizmet yılları ve öğrenim durumlarını gösteren belgelerle 25 Şubat Pazartesi mesai bitimine kadar kurula başvurması gerekiyor.

 

Bu haber toplam 2442 defa okunmuştur
Etiketler :
İlgili Haberler