1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. "İnsan hayatı ucuz değil!"
İnsan hayatı ucuz değil!

"İnsan hayatı ucuz değil!"

CTP Gençlik Örgütü, Girne’de geçtiğimiz hafta yaşanan iş kazasında bir gencin yaşamını yitirmesi ile ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aziz Gürpınar’ı ziyaret etti

A+A-

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü, iş esnasında yaşanılan can kayıplarının son bulması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aziz Gürpınar’ı ziyaret ederek,  görüş alış-verişinde bulundu. Bakan Gürpınar iş esnasında yaşanılan can kayıplarını önleyebilmek adına tüm önlemleri almaya çalıştıklarını ve ilgili diğer tüm kurumlarla eşgüdüm halinde çalışacak mekanizmaları kurmanın öncülüğünü yapmaya çalıştıklarını vurgularken, CTP Gençlik Örgütü Genel Başkanı Ongun Talat da örgüt olarak bakanlığın yapacağı tüm çalışmalara katkı koymaktan kaçmayacaklarının altını çizdi. Ziyarete Bakan Gürpınar’ın yanısıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı İsmet Lisaniler ve Çalışma Dairesi Müdürü İsmail Bayhanlı da katılırken,  CTP Gençlik Örgütü adına Genel Başkan Ongun Talat’ın yanı sıra  Gençlik Örgütü Genel Sekreteri Semih Kolozali ve Merkez Yönetim Kurulu üyesi Emine Yüksel yer aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleştirilen görüşme yaklaşık bir saat sürdü. CTP Gençlik Örgütü  ziyarette, son zamanlarda sıkça yaşanan iş kazalarının önüne geçilmesi ve kaçak işçi çalıştırmaya engel olacak yöntemler hakkında bakan Gürpınar ile görüş alış -verişinde bulundu.

TALAT: “CİDDİ DENETİM ŞART”

Ziyarette ilk sözü alan CTP Gençlik Örgütü Genel Başkanı Ongun Talat, iş yerlerine yönelik “iş sağlığı ve güvenliği” konusunda ciddi bir denetimin şart olduğunu vurguladı. Ülkede iş güvenliği alanında hem ilgili yasanın, hem de bazı yönetmeliklerin geçmiş CTP hükümetleri döneminde Meclis’ten geçirildiğine dikkat çeken Talat, mevzuat ne kadar kusursuz olursa olsun denetim olmadığı takdirde yasaların hiçbir işe yaramayacağını ifade etti. İş güvenliği politikasının, devletin öncelikli politikalarından biri haline gelmesi gerektiğinin altını çizen Ongun Talat, denetçi müfettiş yetersizliği sorununun bir an önce giderilmesi gerektiğini söyledi. İş güvenliğine yönelik tüm kurum ve ilgili taraflarla eşgüdüm halinde çalışmaya her zaman katkı koyacaklarını belirten Talat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın da bu konuya oldukça duyarlı olduğu tespitini, bu görüşmeyle birlikte  bir kez daha yapmış olduklarını açıkladı. Bakanlığın bu konuda her kesim tarafından desteklenmesi gerektiğini kaydeden CTP Gençlik Örgütü Başkanı Talat, iş hayatında kültürel bir dönüşümün kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

“DUYARLILIK SAĞLANMALI”

CTP Gençlik Örgütü olarak ziyaretten gereken bilgileri aldıklarını ve örgüt içerisinde bunları değerlendireceklerini ifade eden CTP Gençlik Örgütü Genel Başkanı Ongun Talat, UBP döneminde askıya alınan iş kazalarının bakanlık tarafından soruşturularak Başsavacılığa sevkedilmesi uygulamasının, CTP-BG hükümetiyle birlikte yeniden başlatıldığını ve yeni hükümetin göreve geldiğinden beri gerçekleşen kazalarda Çalışma Bakanlığı’nın Başsavcılığa gereken dosyaları hazırlayıp teslim ettiğini kaydetti. Bunların halka anlatılması ve yargı sürecini de hızlandırıp sonuçlandıracak adımlar atılması için gerekli kamuoyu baskısının oluşturulması  gerektiğine değinen Talat,hükümet tarafından bu davaların takip edilmesinin, CTP-BG’nin hükümette olmaması halinde bile yerine gelecek olan hükümetlerin de aynı yolu izlemeye mecbur kalacağı koşulları yaratmak anlamında çıtayı yükseltmek için son derece olumlu olduğunu belirtti. İş sırasında yaşanan ölümlerin ve yaralanmaların yanı sıra kaçak işçi çalıştırmann önüne geçilmesine yönelik atılacak her adıma destek olacaklarını ifade eden Talat, “Gelişmiş ülkelere kıyasla oldukça geride olduğumuz “işçi hak ve özgürlükleri” alanında, hem geçmişte hem de bugün sadece sosyalist CTP ‘nin hükümetleri döneminde ilerlemeler sağlanabilmiş olması, bizler için oldukça önemlidir ” diyerek sözlerini noktaladı.


GÜRPINAR: “MÜFETTİŞ SAYIMIZI YÜKSELTME HEDEFİMİZ VAR”

Ziyarette bir konuşma yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aziz Gürpınar, bakanlık bünyesindeki denetçi müfettişlerin yetersiz olduğunu ve bu müfettişlerin sayısını artırmaya yönelik hedefleri bulunduğunu açıkladı.İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın geçmiş CTP-BG hükümetleri döneminde hayata geçtiğini de anımsatan Gürpınar, yasal düzenlemelerin uygulamada başarıya ulaşabimesi için lülkede çalışma kültürünün değişmesi gerektiğine vurgu yaptı. İşverenlerin çalışanların can güvenliğinden sorumlu olduklarını ve sosyal haklarını vermeleri gerektiğini belirten Gürpınar, maalesef işverenlerin de önlem almaktan kaçtıklarını ve bunun bir kültür olarak topluma yerleştiğini söyledi. Bu kültürün değişmesinin yıllar alabileceğini anlatan Gürpınar, çalışanın can güvenliğinin işveren tarafından sağlandığı,  devletin ise denetleyici görevini yerine getirdiği bir sistemin yerleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

“DOSYALAR BAŞSAVCILIĞA SEVK EDİLİYOR”

Hükümet döneminin başından itibaren yaşanan tüm iş kazalarının yanında, kaçak işçi çalıştırılması başta olmak üzere  birçok konuyu yargıya havale ettiklerini  kaydeden Gürpınar, geçen hafta yaşanan üzücü kaza ile ilgili olarak da soruşturmanın, başta İnşaat Mühendisleri Odası, Jeoloji ve Maden Mühendisleri Odası ve Girne Belediyesi  olmak üzere ilgili kurumlarla istişare halinde süratle yürütüldüğünü ve tahkikat sonucunda hazırlanacak dosyanın Başsavcılığa iletileceğini belirtti. Geçmiş UBP hükümeti döneminde yaşanan ve bakanlık tarafından savcılığa sevkedilmeyen kazalarla ilgili olarak da bir çalışma başlattıklarını söyleyen Gürpınar, bu kazalarda da tespit edilecek bulgular ışığında gerekli olanların yargıya mutlaka havale edileceğini vurguladı.

İŞ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜ YASASI

İş uyuşmazlıkları bakımından da hakkını aramak isteyen çalışanların,  yargıya başvurmak zorunda olduklarını ancak ödenecek avukat masraflarının yüksek olması ve davaların uzun sürmesinden dolayı çoğunlukla bu yolun tercih edilemediğini  belirten Bakan Gürpınar, buna bir çözüm üretmek üzere olduklarını da müjdeledi. “İş Uyuşmazlıklarının Çözümü Yasası” adında bir yasa tasarısı hazırladıklarını belirten Aziz Gürpınar, bu yasaya göre hakları gasp edilen çalışanların ücretsiz veya çok cüzi bir miktara müracaat edip haklarını arayacakları, uyuşmazlık veya hakemlik kurumu niteliğinde bir kurul oluşturulacağını söyledi. Bu kurulun bilirkişilerden oluşacağına dikkat çeken Gürpınar, kurulun kısa bir süre içerisinde anlaşmazlıklara çözüm getireceğini ve insanların hakkının aramasının kolaylaşacağını ifade etti. Çıkan karara göre itiraz eden tarafın kararı mahkemeye götürebileceğini vurgulayan Gürpınar, iş mahkemelerinin kurulması gerektiğini dile getirdi.

“BİRKAÇ YARGIÇ BU KONULARA BAKABİLİR”

İş Hukuku alanında özel mahkemelerin kurulması gerektiğine vurgu yapan Gürpınar, mevcut hukuk sisteminde bu alanda ihtisaslaşmış mahkemelerin olmamasının, hakkını arayan bakımından olumsuz sonuçlara yol açtığını ifade etti. Bu durumun ortadan kalkması için birkaç yargıcın sadece iş hukuku davalarına bakması gerektiğini anlatan Gürpınar, iş hukuku açısından bakıldığında bir işçinin hakkını almasının çok önemli olduğuna değindi. Bu önlemlerin alınması halinde işçi durdurmalarının daha zor hale geleceğini ifade eden Gürpınar, özel sektör çalışanlarının sendikalı olmaktan çekindiklerini çünkü işlerini kaybetmekten korktuklarını söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak oluşturmak istedikleri mekanizmanın hayata geçmesi halinde bu sorunların en az seviyeye ineceğini kaydeden Gürpınar, özel sektörde sendikalaşmanın da bu yasal düzenlemelerle kolaylaşacağını belirterek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından CTP Gençlik Örgütü temsilcileri, bakanlık yetkilileri İsmet Lisaniler ve İsmail Bayhanlı’dan , geçtiğimiz hafta Girne’de yaşanan ve 19 yaşındaki Cuma Cemiloğlu’nun ölümüyle sonuçlanan kazanın soruşturması ile  ilgili bilgi aldılar ve kendi görüş ve önerilerini bakanlık yetkilileriyle paylaşma fırsatı buldular.

Bu haber toplam 1671 defa okunmuştur