1. HABERLER

  2. ÖZEL HABER

  3. İhaleler iptal
İhaleler iptal

İhaleler iptal

Rekabet Kurulu’nun aldığı kararla İskele Civisil Futbol Sahası Zeminine ilişkin ihale, Sağlık Ocağı Temizlik, Bakımı ve İlaçlama İşleri Hizmet Alım ihalesi ve Hasta Bakım Ara Hizmetleri ihalesi iptal edildi.

A+A-

Rekabet Kurulu, Kurtsan İnşaat Ahşap ve Metal Sanayi Ltd.’nin Direktörü Hamit Kurt’un MİK’in numunelerini değerlendirmediği ve haksızlığa uğradığı iddiasını haklı buldu.

Bunun yanı sıra, Medipest Medical Ltd. Direktörü Hayriye Dorman’ın “MİK’in hatalı değerlendirme yaparak karar vermesi” şikayeti haklı bulundu.

16 Ocak’ta toplanan Rekabet Kurulu, Kyrenia Cleaning Direktörü Hava Senova, “Tasdik memurunun hatalı işlem yaptığına karar verilmesine rağmen MİK’in bunu değerlendirmediği” iddiasıyla, ihalenin iptal edilmesini sağladı.

Dila ŞİMŞEK

Rekabet Kurulu’nun ihale kararları Resmi Gazete’de yayımladı, İhale Komisyonu'nun 3 ihalesi iptal edildi, yeni bir ihale başlatması gerektiğine karar verildi.

Rekabet Kurulu aldığı kararla İskele Civisil Futbol Sahası Zeminine ilişkin ihale, Sağlık Ocağı Temizlik, Bakımı ve İlaçlama İşleri Hizmet Alım ihalesi ve Hasta Bakım Ara Hizmetleri ihalesi iptal edildi.

Kurul, Temizlik, Bakım ve İlaçlama İşleri Hizmet Alımı ihalesinin ise devam edilmesinde anlaştı.

Rekabet Kurulu, Kurtsan İnşaat Ahşap ve Metal Sanayi Ltd.’nin Direktörü Hamit Kurt’un MİK’in numunelerini değerlendirmediği ve haksızlığa uğradığı iddiasını haklı buldu.

17 Ocak’ta toplanan Rekabet Kurulu, başvuru sahibi Clean World Marketing Company’den Yetkili Ziya Ergüçlü’nün “MİK’in usulüne uygun işlem yapmadığı” itirazını ise haksız buldu.

Bunun yanı sıra, Medipest Medical Ltd. Direktörü Hayriye Dorman’ın “MİK’in hatalı değerlendirme yaparak karar vermesi” şikayeti haklı bulundu.

16 Ocak’ta toplanan Rekabet Kurulu, Kyrenia Cleaning Direktörü Hava Senova, “Tasdik memurunun hatalı işlem yaptığına karar verilmesine rağmen MİK’in bunu değerlendirmediği” iddiasıyla, ihalenin iptal edilmesini sağladı.

Kurul’da, Başkan Selim Altıncık ve üyeler olarak da Doç. Dr. Figen Yeşilada, Kubilay Sepetcioğlu, Av. Sezi Sıdal ile Meliz Özkıraç yer aldı.

“Başvuru sahibinin ödediği 10 Bin TL iade edilecek”

13 Ocak’ta toplanan Rekabet Kurulu, Kurtsan İnşaat Ahşap ve Metal Sanayi Ltd.’nin Direktörü Hamit Kurt’un ‘haksızlık’ konusundaki başvurusunu değerlendirerek, kendisini haklı buldu. KKTC Başbakanlık Spor Dairesi Müdürlüğü nün 415/2019 sayılı İskele Civisil Futbol Sahası Zemininin Sentetik Çim Yapım Projesi" İhalesine itiraz edildi.

İtiraz edilmesine sebep olan iddia neydi?

“Başvuru sahibi:

1. Genel Şartnamede numune ve/veya katalog ve/veya tanıtım materyali istenmediği, Teknik Şartnamede numune ve katalog istendiği, yine Teknik Şartnamede uygulama aşamasında en az 3 adet numunenin kontrolün onayına sunulacağını ve sunulan numunelerin kabul edilmemesi durumunda yeni numunelerin sunulması gerektiği ve onaylanan numunelerin uygulanacağının açık bir şekilde belirtildiği nedeni ile teklifinin geçersiz sayılmasının haksız veya gayrı yasal olduğunu,

2. Teklif dosyalarının kabul edilip pazarlığa çağrılmış olmalarına rağmen tekliflerinde numune bulunulmadığı nedeni ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığını iddia etti.”

Kurt, haklı bulundu…

Rekabet Kurulu, başvuru sahibinin haklı olduğunu bularak, yasalara göre yanlış yapıldığını, Başvuru sahibinin itiraz ücreti olarak Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir ve Vergi Dairesi’ne yatırmış olduğu 10 Bin 367 TL’nin kendisine iade edilmesi gerektiğine oybirliğiyle karar verdi. Kurul, mevcut ihalenin geçersiz sayılarak yeni bir ihaleye başlanması gerektiğinde anlaştı.

“İhale kaldığı yerden devam edecek”

17 Ocak’ta toplanan Rekabet Kurulu, başvuru sahibi Clean World Marketing Company’den Yetkili Ziya Ergüçlü’nün itirazını değerlendirdi. KKTC Sağlık Bakanlığı'nın 077/2019 sayılı" Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve Onkoloji Merkezi dahil bağlı tüm birimler (Ayaktan Tanı Merkezi, Thalessemia Merkezi, Diyabet Merkezi), Kalkanlı Yaşamevi, İlaç ve Eczacılık Dairesi, Değirmenlik Sağlık Ocağı ve Trenyolu Polikliniği Temizlik, Bakım ve İlaçlama İşleri Hizmet Alımı (Malzemeli)" İhalesine itiraz edildi.

“MİK’in kararı usulüne uygun tebliğ edilmedi”

“Başvuru sahibi:

1. Merkezi İhale Komisyonunun MİK529/2019 sayılı ve 12.12.2019 tarihli kararının kendisine usulüne uygun tebliğ edilmediğini,

2. İhaleyi kazandığı duyurulan iktisadi işletmenin teklifinin ihale keşif bedeli ve veya tahmini ihale bedeli üzerinde olduğu nedeni ile Kamu İhale Yasası'nın 7S(l)(B)(c) maddesi tahtında değerlendirme dışı bırakılması ve ihalenin geriye kalan geçerli teklifler arasında en iyi ve avantajlı teklifi veren iktisadi işletmeye verilmesi gerektiğini iddia etti.”

İddia haksız…

Kurul, yaptığı değerlendirmeler sonucu başvuru sahibinin birinci ve ikinci iddiasında haksız olduğuna, ihale sürecinin kaldığı yerden devam etmesine, başvuru sahibinin itiraz ücreti olarak Sağlık Bakanlığı'na sunmuş olduğu, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası'na ait 22 Bin 100 TL’lik teminatın tahsil edilerek Vergi Dairesi’ne yatırmasında oyçokluğu ile karar kıldı.

“MİK kararını iptal edecek, başvuru sahibine 10 Bin TL’si geri ödenecek”

21 Ocak’ta toplanan Rekabet Kurulu’nda, Medipest Medical Ltd. Direktörü Hayriye Dorman’ın "Girne Dr. Akçiçek Hastanesi, Lapta Sağlık Ocağı, Çamlıbel Sağlık Ocağı ve Esentepe Sağlık Ocağı Temizlik, Bakımı ve İlaçlama İşleri Hizmet Alımı" ihalesine olan itirazı değerlendirildi.

“MİK hatalı değerlendirme yaptı”

Başvuru sahibi,

1. Merkezi ihale Komisyonu'nun 10.12.2019 tarihli yazısında başvuru sahibinin ihaleyi kaybetmesinin gerekçesi olarak Rekabet Kurulu'nun 292/2019 sayılı kararının ifade edilmesinin doğru olmadığı nedeni ile yapılan bildirimin geçersiz olduğunu iddia etmekte,

2. Merkezi İhale Komisyonu'nun bahse konu ihaleye ait 10.12.2019 tarihli ve 509/2019 sayılı kararının Rekabet Kurulu'nun daha önce bahse konu ihaleye ilişkin vermiş olduğu 12.11.2019 tarihli ve 292/2019 sayılı kararına aykırı olduğunu ve Rekabet Kurulu'nun söz konusu kararında belirttiği gibi 'kabul edilebilir eşik değerin' yeniden hesaplanarak değerlendirilmesi durumunda kendi teklifinin 40 puan alarak ihaleyi kazanması gerektiğini dolayısıyla Merkezi İhale Komisyonunun değerlendirmeyi hatalı yaptığını iddia etmekte, bahse konu ihaleye ait Değerlendirme Tablosundaki fiyat bölümünün yeniden değerlendirilerek yeni bir karar üretilmesini talep etti.”

“MİK kararını iptal etmeli”

Başvuru sahibinin birinci iddiasında haklı olduğuna oybirliği ile, ikinci iddiasında haklı olduğuna oyçokluğu ile, MİK’in kararının iptal edilmesine oybirliği ile karar verdi.

Başvuru sahibinin Sağlık Bakanlığına sunduğu 10 Bin TL’nin kendisine iade edilmesinde ortaklık sağlandı.

 


“Ya yeni ihale, ya da pazalık”

16 Ocak’ta toplanan Rekabet Kurulu, Kyrenia Cleaning Direktörü Hava Senova’nun itirazını değerlendirdi. KKTC Sağlık Bakanlığı’nın 192/2019 sayılı "Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi, Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Kalkanlı Yaşamevi ve Dr. BNDH Onkoloji ve Yoğun Bakım Ünitesi'nde Hasta Bakım Ara Hizmetleri (Malzemeli) Hizmet Alım" İhalesi’ne itiraz edildi.

Yolsuzluk ve usulsüzlük iddiası…

“Başvuru sahibi itirazında, İhaleyi kazandığı açıklanan iktisadi işletmenin,

a) İhale katılım beyannamesinin tüm kısımlarını eksiksiz doldurması gerekirken, teklif

dosyasında sunulan ihale katılım beyannamesinde son üç yıla ait mali bilgiler kısmının boş bırakılmasından dolayı değerlendirme dışı kalması gerektiğini,

b) Hissedarlarından yetkili olan Ahmet HAŞİM'in diğer hissedar olan Yunus GÜNEY'e

yetki verdiğini gösteren yetki beyannamesinin teklif dosyasında mevcut olmadığından dolayı teklifinin geçersiz olduğunu,

c) Kayıtlı hasta ara bakını personeli olmadığından, söz konusu ihalenin teknik şartnamesinin 5'inci maddesine uygun teklif vermediği, Yükümlü Kayıt Belgesine el yazısı ile ekleme yapılıp Vergi Dairesinin vermiş olduğu belge üzerinde oynama yapıldığını,

e) İhaleyi kazandığı açıklanan iktisadi işletmenin, Yönetici Personelin Sosyal

Sigortalardan alınacak yatırım bordrosunun, referans mektubu için ita Amirinden alınacak uygunluk belgesinin teklifle birlikte sunulması zorunlu olmasına rağmen, bu evrakların sunulmadığı ve/veya bu evrakların ihale dosyasında bulunmadığından dolayı teklifinin geçersiz olduğunu,

f) İhaleyi kazandığı açıklanan iktisadi işletmenin, Merkezi İhale Komisyonu kararı ile aldığı ihaleleri ve İhale Makamları ile yaptıkları sözleşmeleri sunması gerekirken, ihale dosyasında bu belgelerin olmadığından dolayı teklifinin geçersiz olduğunu,

g) İhaleyi kazandığı açıklanan iktisadi işletmenin, Gelir ve Vergi Dairesinden onaylı

2015, 2016, 2017 yılsonu kar zarar hesaplarım, her yıl için aynı ayrı sunmadığından dolayı teklifinin geçersiz olduğunu,

2. Tasdik memurunun hatası olduğunu kabul eden kurul beyanı olmasına rağmen ihalenin Kyrenia Cleaning' e verilmeyerek başka bir iktisadi işletmeye verilmesinin kabul edilemez olduğunu, iddia etmektedir.”

“Yeni ihaleye gidilecek veya anlaşma sağlanacak”

Başvuru sahibinin birinci iddiasının (c), (d), (e), (f), (g) paragraflarında belirtilen

iddialarında haksız olduğu nedeni ile söz konusu iddialar reddedildi. Ancak ikinci iddiaya göre, Merkezi İhale Komisyonu’nun kararının iptal edilmesine, yeni bir ihale süreci başlatılmasına veya pazarlık edilmesinde karar kılındı.

Başvuru sahibinin Sağlık Bakanlığına sunmuş olduğu 42 Bin 500 TL’lik teminat mektubunun ihale makamı tarafından kendisine iade edilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Bu haber toplam 4277 defa okunmuştur