1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. "14 Mart Tıp Haftası" basın toplantısıyla başladı
14 Mart Tıp Haftası basın toplantısıyla başladı

"14 Mart Tıp Haftası" basın toplantısıyla başladı

Ülkedeki nüfusun kontrolsüz şekilde arttığından söz eden Berova, hasta sayısının da arttığına değinerek, “Artan hasta sayısı hastanelerde zaman zaman yığılmalara, malzeme ve ilaç eksikliklerine yol açıyor. Aynı nedenden kaynaklanan hekim eksiklikleri “taş

A+A-

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği “14 Mart Tıp Haftası”nın başlaması nedeniyle bugün birlik lokalinde bir basın toplantısı düzenleyerek, başta sağlık olmak üzere birçok alandaki sorunu değerlendirdi.
Basın toplantısında Tıp Bayramı çerçevesinde hazırlanan 9-16 Mart tarihleri arasındaki etkinlik programıyla ilgili bilgi verildi ve 14 Mart Tıp Haftası çerçevesinde plaket verilecek kurum, kuruluş ve şahısların ismi açıklandı.

ÖZDEMİR BERAOVA

Toplantıda söz alan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özdemir Berova, sağlıktaki en önemli sorunlardan birinin kamu ve özel sağlık sistemlerinin ayrı olmasından kaynaklandığını söyledi.
Berova, kamu hastanelerinin “geçerli” ve “sürdürülebilir” bir yöntemle tam güne geçirilmesi gerektiğine işaret ederek, “Genel Sağlık Sigortası’nın yürürlüğe girmesi ivedilikle ele alınması gereken konular arasındadır” dedi.
Özdemir Berova, kamu hekimlerinin özlük haklarının düzeltilmesi ve tam güne geçilmesiyle özel sağlık sisteminin düzene gireceğini belirterek, KTTB’nin bu konuda tüm meslek örgütleriyle işbirliği içinde olacağını söyledi.

“HEKİMLER ARASINDA STATÜ FARKI VAR”

Özdemir Berova, hastanelerde çalışan hekimler arasında sorunlara yol açan birçok statü farkı oluştuğunu anlatarak şunları ekledi:
“Kadrolu hekimler işe başlama tarihlerine göre farklı şartlarda çalışıyor. Son zamanlarda sözleşmeli, mecburi hizmetli hekimler, hatta volenter çalışan meslektaşların eklenmesiyle hastanelerde farklı statülerde hekimler oluşturuldu.
Bu durum çalışma huzurunu bozuyor ve işleyişte sıkıntılara yol açıyor. Aynı fakültelerden mezun olan, aynı vasıflarla sahip kişilerin aynı hizmeti verirken, onurlarına yakışan çalışma şartlarına kavuşturulması KTTB’nin öncelikli konuları arasındadır.”

ARTAN NÜFUS...HASTENELERDEKİ YIĞILMALAR...

Ülkedeki nüfusun kontrolsüz şekilde arttığından söz eden Berova, hasta sayısının da arttığına değinerek, “Artan hasta sayısı hastanelerde zaman zaman yığılmalara, malzeme ve ilaç eksikliklerine yol açıyor. Aynı nedenden kaynaklanan hekim eksiklikleri “taşıma hekimlerle” yasal olmayan şekillerle çözülmeye çalışılıyor” dedi.

“ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ VEREN BİRİMLERİN GÜNDEN GÜNE ARTIYOR”

Özdemir Berova, özel sağlık hizmeti veren birimlerin günden güne arttığını ifade ederek, “Söz konusu birimlerde çalışacak sağlıkçılar, özellikle hekimler, öncelikli olarak KKTC vatandaşları arasından seçilmelidir” ifadesine yer verdi.
KKTC sınırları içerisinde hiçbir hekimin KTTB’ne üye olmadan meslek icra edemeyeceğini hatırlatan Özdemir Berova, bunun hem toplum sağlığı, hem de hasta hakları açısından oldukça önemli olduğunu söyledi.

“DIŞARIDAN GELİP GÜNÜ BİRLİK SAĞLIK HİZMETİ VEREN HEKİMLERE İTİBAR EDİLMESİN”

Berova sözlerini şöyle sürdürdü:
“Aksi takdirde başvurulan hekimin yasal sorumluluğu olmayacağı gibi, denetlenmesi de söz konusu olmayacaktır. Dışarıdan gelip günü birlik sağlık hizmeti veren hekimlere itibar edilmemesi, bizlerle işbirliği içinde olunarak söz konusu kişilerin yasadışı yöntemlerle hasta muayene ve tedavi etmesinin engellenmesi önemlidir” dedi.

UCUZ DİŞ TEDAVİLERİ

Berova, son zamanlarda pek çok insanın ucuz diş tedavisi ve protez yaptırmak için Türkiye’ye gittiğini ifade ederek, söz konusu kişilerin burada hekimler tarafından değil, teknisyenler tarafından tedavi edildiğinin öğrenildiğini söyledi.
İnsan sağlığını ciddi tehlikeye atan kalitesiz malzemelerle ve hijyenik olmayan şartlarda  yapılan tedavilerle birçok kişinin ülkeye döndükten sonra sorunlar yaşadığını dile getiren Özdemir Berova, “Bu kişilerin ikinci kez para ödeyerek Türkiye’de tedavi gördüğinü biliyoruz” dedi.
Berova, “Vatandaşlarımız ‘ucuz olacak’ diye sağlıklarını tehlikeye atarak kalitesiz, zararlı  malzemelerle hastalık satın almasınlar” çağrısı yaptı.

“HAKSIZ UYGULAMALAR İÇEREN PROTOKOLLER İMZALANIYOR”

KKTC’deki devlet hastanelerinde tetkik ve tedavileri gerçekleştirilemeyen sigortalı ve sigortasız hastaların ileri tetkik ve tedavi amaçlarıyla yurtiçindeki özel sağlık kuruluşlarına  sevk edilmesi konusuna değinen Berova, Sağlık Bakanlığı’nı yasadışı ve haksız  uygulamalar içeren protokoller imzalamakla suçladı. Berova, özel sağlık kuruluşları arasında ayrıcalık yapıldığını savunarak bu protokollerin düzeltilmesini istedi.
Çevre sorunlarına da işaret eden Berova, “KTTB bu konuda ilgili meslek kuruluş ve örgütleri ile etkili iş birliği içinde çalışmalarını sürdürüyor. Ülkenin bağrında bir tehdit olarak durmakta olan petrol dolum tesisi kurulmasına dur demek için birlik olarak aktif rol üstlendik, üstleneceğiz” dedi.

“KANSERİ TEDAVİ ETMEKTEN DAHA ÖNEMLİSİ ÖNLEYİCİ TEDBİRLERİN HAYATA GEÇİRİLMESİDİR”

Artan kanser vakalarına değinen Özdemir Berova, bu konuda çağdaş ülkeler seviyesinde hizmet verilebilmesi için sağlıklı kayıt ve istatistik sistemine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
Berova şunları ekledi:
“Bu konuda çalışma yapması beklenen Erken Tanı Kanser Kayıt Birimi’nin etkili ve işler hale getirilmesi için yetkilileri göreve davet ediyoruz. Diğer yandan kanseri tedavi etmekten daha önemlisi, önleyici tedbirlerin hayata geçirilmesidir. Bu amaçla gerekirse toplumsal seferberlik ilan edilerek çocukluk çağından itibaren bilinçli bireyler yetiştirmek her birimizin görevidir.”

“SİGARA BIRAKMA-YARDIM” MERKEZLERİ

Sigaranın bilinen kanser yapıcıların başında geldiğini anımsatan Özdemir Berova, “Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma ve Denetim Yasası, 2008 yılında KTTB’nin de içinde bulunduğu Dumansız Ada Platformu’nun çalışmaları sonrası hayata geçti. Şu an da uygulamadadır. Yasanın tüm yönleri ile ve eksiksiz uygulanması toplum sağlığı açısından önemlidir. Ayrıca sadece tütün kullanmayanların korunması değil, kullanmakta olanların da bu kötü alışkanlıktan kurtarılması için yüreklendirilmeleri, uyarılmaları ve “Sigara Bırakma-Yardım” Merkezlerinin ve polikliniklerinin uygulamaya geçmesi önemlidir” dedi.

“GIDA GÜVENLİĞİ”

Besin ve su güvenliğinin önemli konular arasında yer aldığını aktaran Berova, yasal düzenlemelerin çağdaş ve bilimsel veriler doğrultusunda gözden geçirilmesi gerektiğine işaret ederek “Ne yiyip içtiğimizi bilmeliyiz. Gıda güvenliği konusunda zaman zaman yaşanan yetki karmaşası aksaklıklara yol açmaktadır. Bakanlıklar ve daireler arasında bu denli önemli bir konunun yetki ve sorumluluğu net olarak tanımlanmalıdır”

ÜLKENİN YEŞİLLENDİRİLMESİ... SU GÜVENLİĞİ...SUYUN KORUNMASI

Akdeniz’de kesin olarak saptanan hidrokarbon kaynakları konusunda toplumsal farkındalığı artırmak için çalışma yürüteceklerini dile getiren Berova, ülkenin yeşillendirilmesi, su güvenliği ve suyun korunması konularında da çalışma sürdüreceklerini ifade etti.

“HEKİMLERİN VARLIK SEBEBİNİN İNSAN SAĞLIĞI”

Basın toplantısında söz alan Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Dr. Cemal Mert, hekimlerin varlık sebebinin insan sağlığını korumak ve hastaları iyileştirmek olduğunu vurguladı.
Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlığı “insanın bedensel, ruhsal ve sosyal olarak tam bir iyilik hali içinde olması” şeklinde tanımladığını ifade eden Mert “Bu şartların eşit olmadığı ortamda insan sağlığı tam olarak sağlanamaz” dedi.
Dr. Cemal Mert, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası’nın, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin ve Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası’nın mesleki çalışmalarını yürütürken toplumun sorunlarını da gündeme getirdiğini ifade ederek, “14 Mart Tıp Haftası etkinlik programı hem hekimlerin, bilimsel, sosyal ve kültürel faliyetlerini içerecek, hem de toplumu ilgilendiren sorunları gündeme getirecek şekilde hazırlandı” ifadesine yer verdi.

“KIBRIS TÜRK HEKİMLERİ TOPLUMUN HER ALANDAKİ SORUNLA İLGİLENDİ, İLGİLENİYOR”

Mert, Kıbrıs Türk hekimlerinin tarihin her döneminde sadece sağlıkla değil, toplum sorunlarıyla da ilgilendiğine değinerek şunları ekledi:
“Kıbrıs Türk Hekimler Cemiyeti’nin kurucularından, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin yasayla kurulmasında emeği geçen, uzun yıllar birlik başkanlığı yapan Dr. Kaya Bekiroğlu, Tabip Odası’nın yayınlamış olduğu “Sağlık Dünyamız” dergisinin 1. sayısında yer alan röportajı Kıbrıs Türk hekiminin toplumun her alandaki sorunla ilgilendiğinin kanıtdır.”

“SORUNLARIMIZI ÇÖZEMİYORUZ”

Sadece hekimlerin değil tüm meslek grubundaki kişilerin toplumsal olaylara hassasiyet göstermesi gerektiğine işaret eden Cemal Mert, “Ülkemizdeki en ciddi sorun, mevcut sorunlarının kaynağının bir başkası olduğunu, mevcut sorunları çözecek kişinin de bir başkası olacağını düşünürek gerekli vatandaşlık görevini yapmamaktır. Dolayısıyla eğitimdeki, sağlıktaki, çevredeki ve diğer konulardaki sorunlarımızı çözemiyoruz” dedi.

“HAYATIN GÜZELLEŞMESİ İÇİN”

Mert konuşmasının sonunda bir çağrı yaparak, “Vatandaşlık görevi belirli zamanlarda sandığa gidip oy vermek değildir. Sivil toplum örgütleri ve demokratik kitle kuruluşları, meslek örgütlerinde her gün hayatın güzelleşmesi için aktif çaba göstermelidir” şeklinde konuştu.

“PLAKET VERİLECEK KURUM, KURULUŞ VE ŞAHISLAR”

Öte yandan, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Genel Sekreteri Dr. Özlem Gürkut, 14 Mart Tıp Haftası etkinlik programı ve etkinlik çerçevesinde plaket verilecek kurum, kuruluş ve şahıslar hakkında bilgi verdi.
Plaket verileceklerin listesi şöyle açıklandı:
“Kıbrıs TV: Çevre ve gıda güvenliği konusunda Kıbrıs Türk Tabibleri Birliği’nin hazırladığı kamu spotlarını hiçbir karşılık gözetmeden yayınladığı için.
Genç TV: Kıbrıs Türk Tabibleri Birliği ile yürttüğü yakın işbirliği için.
Kıbrıs Türk Mimarlar Odası:Engelsiz Hastane Projeleri için.
Biyologlar Derneği:Çevre konusunda yaptığı çalışmalar için.
Kıbrıs Türk Çevre Mühendisleri Odası: Çevre konusunda yaptığı çalışmalar için.
Kalavaç Köyü Muhtarı Ömer Meraklı: Kıbrıs Kültürüne sahip çıkma ve örnek köy oluşturma çabaları için.
Gazeteci-Yazar  Hasan Karaokçu ve Gazeteci Serhat İncirli: Toplum Sağlığına gösterdiğiniz duyarlılık için.
Araştırmacı- Yazar Harid Fedai: Lokman Hekim Arşivi’ni Kıbrıs Türk Tabibleri Birliği’ne bağışlayarak Lokman Hekim Müzesinin oluşmasına ve Kıbrıs Türk tarihine katkıları için.

Bu haber toplam 2146 defa okunmuştur
Etiketler :