1. HABERLER

 2. ÖZEL HABER

 3. Rum mezarlığı temizlendi
1 yıl sonra ‘uzaktan eğitim’ adımı

1 yıl sonra ‘uzaktan eğitim’ adımı

Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Sınav (Değişiklik) Tüzüğü Resmi Gazete’de yayımlandı.

A+A-

Pandemi nedeniyle ortaöğretimde devam eden ‘uzaktan eğitimle’ ilgili nasıl bir yol izleneceğine ilişkin adım 1 yıl sonra atıldı, Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Sınav (Değişiklik) Tüzüğü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ayşe GÜLER

Pandemi nedeniyle ortaöğretimde devam eden ‘uzaktan eğitimle’ ilgili nasıl bir yol izleneceğine ilişkin adım 1 yıl sonra atıldı, Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Sınav (Değişiklik) Tüzüğü Resmi Gazete’de yayımlandı.

2020-2021 öğretim yılında uzaktan eğitim uygulamaları ile öğrenci başarısının saptanması sürecinin parçası olarak yapılacak sınav uygulamalı ödevlerle ilgili yol haritası belirlendi.

Bununla birlikte; ödevlerin nasıl verileceği, başarı notunun kaç olacağı, sınavların nasıl yapılacağı kapsam içine alındı.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel,  “1 yıl önce yapılması gereken şimdi yapıldı” dedi, uzun süredir bu konudaki çalışmaların devam ettiğini, okulların kapanmasına kısa süre kala Resmi Gazete’de yayımlanmasını eleştirdi.

YENİDÜZEN’e konuşan Gökçebel, yapılan çalışma ile hem online değerlendirmelerin nasıl yapılacağının hem eksik sınavların nasıl mezuniyet notuna dönüştürülebileceğinin ortaya konduğunu dile getirdi.

Görüş almak için aradığımız Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu’na ise ulaşılamadı.

 

 • Sınavlar uzaktan eğitim uygulamaları ile de yapılabilecek.
 • Okullarda ve evde yaptırılacak ödevler, öğrencinin emek ve zaman bakımından gücünü aşmayacak ölçüde düzenlenecek.
 • 2020- 2021 Öğretim Yılında Sınavlarda notlar, "10" esası üzerinden verilecek.
 • Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe ve Yabancı Dil notları ile ilgili esaslar genelge ile belirlenecek.
 • Seçmeli derslerin her biri ayrı ayrı değerlendirilecek.
 • Rehberlik dersi ve eğitsel çalışmalar not ile değerlendirilmeyecek.
 • Her öğretmen notları ayrı ayrı yazmak üzere bir not defteri tutacak.
 • Öğretmenler, sözlü, yazılı ve uygulamalı sınav ile ödev sonuçlarını bildirirken, alınan notları ve yapılan başlıca hataları açıklayacak, yılsonu sınavlarında sınav kağıtlarını değerlendirdikten sonra öğrencilere gösterecek.
 • Düzenlemeye göre; öğrencilerin yazılı ödev notları dahil, sınav kağıtlarını görme ve notlarına itiraz etme hakları olacak.
 • İtiraz başvuruları, notların açıklandığı tarihten en geç üç iş günü içerisinde yazılı olarak, ilgili okul müdürlüğüne yapılacak.

 

ÇALIŞMA NE İÇERİYOR?

 

 “Sınavlar uzaktan eğitim uygulamaları ile de yapılabilecek”

Yapılan çalışmada; öğrencinin başarısıyla ilgili ölçme ve değerlendirme işlemlerinde göz önünde bulundurulacak temel noktalar belirlendi.

Buna göre; her öğrencinin ilgi, istek, yeteneği ile bilgi ve beceri düzeyine göre yönlendirilerek, geliştirilecek.

Öğrenci başarısının belirlenmesi amacıyla hazırlanan ölçme araçlarında bilgi ile birlikte kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeylerindeki davranışların da ölçülmesine ağırlık verilecek.

Öğrencinin; programında öngörülen ders, modül, ödev, atölye, uygulama, laboratuvar ile işletmelerde beceri eğitimi sınavlarına katılması zorunlu tutulacak, bu sınavlar uzaktan eğitim uygulamaları ile de yapılabilecek.

Ödevlerin nasıl verileceğine ilişkin ayrıntılı bilgi genelgelerle belirlenecek

Okullarda ve evde yaptırılacak ödevlerin, öğrencinin emek ve zaman bakımından gücünü aşmayacak ölçüde düzenlenebilmesi için, o sınıfta dersi olan öğretmenler, sınıf öğretmeni ile iş birliği yapılacak.

Gerekirse bu iş birliği Okul Müdürlüğü tarafından düzenlenecek.

 Ödevlerin nasıl verileceğine ve nasıl değerlendirileceğine ilişkin ayrıntılı bilgi genelgelerle belirlenecek.

Kopya yapana ‘sıfır’!

Sınavlarda kopya yapan veya yapılmasına yardım eden öğrenciler, hemen sınıftan çıkarılarak o derse ait sınavdan başarısız sayılacak, ‘sıfır’ notu verilecek, bu durum okul idaresine bildirilecek.

Kopya yapan veya yapılmasına yardım eden öğrenci hakkında ayrıca "Ortaokullar İle Ortaöğretim Kurumları İçinde Ve Dışında Uyulacak Kurallar Ve Disiplin Tüzüğü" nün hükümleri uygulanacak.

Rehberlik dersi ve eğitsel çalışmalar not ile değerlendirilmeyecek

2020- 2021 Öğretim Yılında Sınavlarda notlar, "10" esası üzerinden verilecek.

Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe ve Yabancı Dil notları ile ilgili esaslar genelge ile belirlenecek.

Seçmeli derslerin her biri ayrı ayrı değerlendirilecek.

Rehberlik dersi ve eğitsel çalışmalar not ile değerlendirilmeyecek.

Öğretmenlerden ‘not defteri’ uygulaması…

Her öğretmen notları ayrı ayrı yazmak üzere bir not defteri tutacak.

Bu not defterini okul idaresine vereceği çizelgeler için esas olarak kullanmakta ve istenildiği zaman okul müdürüne veya denetleme yetkisi olanlara da göstermekle yükümlü olacak.

Öğretmenler, sözlü, yazılı ve uygulamalı sınav ile ödev sonuçlarını bildirirken, alınan notları ve yapılan başlıca hataları açıklayacak, yılsonu sınavlarında sınav kağıtlarını değerlendirdikten sonra öğrencilere gösterecek.

Karne ile bildirilecek…

Yeni düzenlemeye göre; öğrencilerin o yıla ait başarı, gelişme, devam ve disiplin durumları karne ile velilerine bildirilecek.

Karnede her dersin başarı notu ve sınıf öğretmeninin öğrenci haklarındaki genel görüşü belirtilecek.

Bu görüş; öğrencinin öğrenim durumu, karşılaştığı güçlükler, okul içi ve dışı tavır ve hareketleri, arkadaşları ile geçimi, okulu ve ders araç-gereçlerini temiz tutma ve korumada gösterdiği özen, derslere karşı ilgi ve gayreti, uyarlamalardan yararlanma derecesi ve benzeri hususların, bir bütün halinde değerlendirilmesini kapsayacak.

Söz konusu hususlardaki gözlemler, sınıf öğretmeni tarafından değerlendirilerek karnelere işlenecek ve gerektiğinde, ayrıca yazılı olarak öğrenciye ve öğrenci velisine duyurulacak.

Sınav notlarına itiraz hakkı

Düzenlemeye göre; öğrencilerin yazılı ödev notları dahil, sınav kağıtlarını görme ve notlarına itiraz etme hakları olacak.

İtiraz başvuruları, notların açıklandığı tarihten en geç üç iş günü içerisinde yazılı olarak, ilgili okul müdürlüğüne yapılacak.

İtiraz, en geç üç iş günü içerisinde, aynı öğretmen ve komisyon tarafından yeniden değerlendirilecek ve sonuç, okul müdürlüğü tarafından öğrenciye bildirilecek.

Öğrencinin itirazının devamı halinde sınav kağıdını değerlendiren öğretmen ve Komisyonun dışında ilgili daire müdürünün istemi ile Denetleme Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu’nca atanacak ilgili müfettişin başkanlığında aynı branştan en az iki öğretmenden oluşturulan başka bir komisyon tarafından öğrencinin ödev veya sınav kağıdı yeniden değerlendirilecek ve sonuç en geç on gün içerisinde başvuru sahibine bildirilecek.

Başarı notu “5”…

Tüzük değişikliğine göre; 2020 - 2021 öğretim yılında bir öğrencinin, herhangi bir dersten başarılı sayılması için o dersten en az ‘5’ alması gerekecek.

Bu kural, tüm ortaokullarda, lise ve kolejlerde uygulanacak.

 


 

SENDİKA NE DÜŞÜNÜYOR?

 

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel:

 “1 yıl önce yapılması gereken şimdi yapıldı”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel,  uzun süredir çalışmaların devam ettiğini söyledi, okulların kapanmasına kısa süre kala Resmi Gazete’de yayımlanmasını eleştirdi.

YENİDÜZEN’e konuşan Gökçebel, yapılan çalışma ile hem online değerlendirmelerin nasıl yapılacağının hem eksik sınavların nasıl mezuniyet notuna dönüştürülebileceğine ortaya konduğunu dile getirdi.

Tüzük çalışmasında seyreltilmiş derslerle ilgili sınav ve notların nasıl verilebileceğinin belirlendiğini söyleyen Gökçebel, bununla birlikte ödev ile projelerin hangi şartlarda değerlendirebileceğinin de ortaya konduğunu ifade etti.

Gökçebel, bakanlığın bu tabloyu uzun süre görmezden geldiğini de ifade ederek, “1 yıl önce yapılması gereken şimdi yapıldı” dedi.

Çalışmaların geçtiğimiz yıl Mart ayından beri devam ettiğini söyleyen Gökçebel, “Devamsızlığın nasıl yapılacağı bile ortaya konmadı. 1 yıl sonra bu işleri yetiştirmeye çalışıyorlar” şeklinde konuştu.

Not ortalamasının 3 döneme ayrıldığını ifade eden Gökçebel, şöyle devam etti:

3 döneme ayrıldı. Okullar açıldığında seyreltilmiş 1 ya da 2 sınavı yapıldı, değerlendiren dönem 2 ile çarpılacak. 2. dönem online derse girenler öğretmen kanaatini içine katan notlama olacak.

3. dönem de bakanlık yüz yüze açılırsa, eski tüzükte online değerlendirme yok. Ölçme ve kapama dönemi olacak karne notu oluşacak.

 

 

yd-destek-gorseli-2-044.jpg

Bu haber toplam 1093 defa okunmuştur
İlgili Haberler