1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Öğretmen sendikaları ne talep etti, Maliye ne yanıt verdi?
 Öğretmen sendikaları ne talep etti,  Maliye ne yanıt verdi?

Öğretmen sendikaları ne talep etti, Maliye ne yanıt verdi?

Öğretmen sendikaları: Çalışanların maaşları stabil bir para birimine endekslensin Maliye Bakanlığı : Mümkün değil, döviz, sterlin, euro stabil değil

A+A-

 

Kamuda örgütlü öğretmen sendikaları KTÖS ve KTOEÖS’ün Maliye Bakanlığı’na önerdiği protokol taleplerinde kamu çalışanlarının maaşlarının ödemelerinde ‘stabil para birimine’ geçilmesi de yer aldı. Sendikaların yazılı talebine yazılı cevap veren Maliye Bakanlığı ‘stabil’, yani istikrarlı para birimi konusunda kapsamlı bir değerlendirme ortaya koydu. ‘Stabil’ derken yabancı bir başka para birimine geçilmesini öneren öğretmen sendikalarına cevap veren Maliye Bakanlığı ortaya koyduğu verilerle Euro, Sterlin ve Doların  bir yıllık dalgalanmasını değerlendirerek söz konusu para birimlerinin ‘stabil olmadığını’ vurguladı.
Yanıtında “Gerçek anlamda stabil bir para biriminden söz etmek mümkün değildir. En azından KKTC’de en fazla kullanımda olan 3 yabancı para birimi için bunu söyleyebiliriz” diyen Maliye Bakanlığı rakamlarla yabancı para birimlerinin değer kaybını ortaya koydu

İşte madde madde KTOEÖS ve KTÖS’ün 2015 Mali Protokol Talepleri ve Maliye Bakanlığı’nın verdiği yanıtlar:

• KTOEÖS VE KTÖS’ÜN TALEBİ:  47/2010 sayılı yasanın kaldırılarak tüm öğretmen maaş ve özlük haklarını da kapsayacak şekilde Öğretmenler Yasası’na dahil edilmesi. Kamu görevi yapmakta olan tüm çalışanların memur olsun, öğretmen olsun tümünün maaş ve özlük haklarının bütünlüklü bir yapı içerisinde imkânlar çerçevesinde iyileştirilmesi öngörülmektedir.
• MALİYE BAKANLIĞI’NIN YANITI:  Mevcut yasa kapsamındaki öğretmenlerin de dahil  olduğu çalışanların maaşları süreç içerisinde 47/2010 sayılı yasa kapsamı dışındaki eski barem cetvelleri ile arasındaki farkın kapatılması için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Bunun ilk adımı 47/2010 sayılı yasa kapsamındaki Ocak 2015 barem cetvellerine Eşel Mobil gereği uygulanması gereken %1,60 HP yerine 130 TL brüt maaş artışı yapılmıştır. Eski barem cetvellerine getirilen artışın 72,24 TL olduğu dikkate alındığı zaman 2 katına yakın bir artış verildiği görülmektedir.
Belirtilmesi gereken bir diğer nokta ise her ne kadar başlangıç baremlerinde eski ve yeni baremlerde fark olduğu belirtilse bile yıllar itibariyle bu fark kademeli bir şekilde azalmaktadır. Diğer hizmet sınıflarında olduğu gibi Öğretmen bareminin topundaki bu fark Aralık 2014 baremlerine göre %12,52 iken Ocak 2015 baremlerinde yapılan düzenlemeyle %11,30 rakamına gerilemiştir.

• KTOEÖS VE KTÖS’ÜN TALEBİ:   Tüm çalışanların alım güçlerinin sürekli korunarak geliştirilmesi, gerekirse bu korumanın stabil bir para birimine endekslenmesi.
• MALİYE BAKANLIĞI’NIN YANITI: Tüm çalışanların alım gücünün korunabilmesi için bütçe imkânları çerçevesinde azami gayret gösterilmektedir. Ancak burada üzerinde önemle durmamız gereken bir konu ise Kamunun yılların birikimiyle oluşan ciddi bir borç stokunun olması gerçekliğidir. Bu borcun en azından faizinin ödenebilmesi ve bunun sonucu olarak ta uzun dönemde mevcut borcun REEL anlamda gerilemesini sağlamamız gerekmektedir. Aksi takdirde çalışanların maaşlarını ne kadar artırırsak artıralım bankaların reel sektöre sunmaları gereken kaynakları kamunun kullanmasından dolayı kredi faizler olması gereken seviyelere gelmeyecektir. Bu durum en fazla ücretli kesimi etkileyecektir. Bu noktada talebinizde belirttiğiniz Stabil para birimine geçilmesi talebinizde mümkün olmamakla birlikte özellikle son birkaç yıldır para piyasalarındaki inanılmaz volaliteyi de dikkate aldığımız zaman çalışanın da lehine olmayacaktır. Bunun nedeni ise KKTC’de piyasada en fazla kullanılan yabancı paralardan İngiliz Sterlini kullandığımız Türk Lirasına karşı 01.01.2014 – 31.01.2015 döneminde %3,59 değer kazanırken Güney Kıbrıs’ında kullanımında olan Avrupa Para Birimi Euro % 6,70 değer kaybetti. Amerikan Doları ise %13,27 değer kazandı. Görüldüğü gibi gerçek anlamda stabil bir para günümüz dünyasında yok. Bu üç para birimini eşit oranlarda sepet yaparsak ise kullandığımız para birimine karşı değer artışı sadece %2,46’dır.  Oysa bu dönemde kamudan maaş çeken çalışanlara aşağıda tablo 2’de belirtilen oranlarda artışlar verilerek ayrıca Asgari Ücret artırılarak ve Kişisel Muafiyet miktarı artırılarak gerek bu 3 yabancı para birimine göre gerekse genel satın alma güçleri korunmaya çalışılmıştır.


01.01.2014 – 31.01.2015 Dönemi Kur Değişim ve Oranları:

Tablo 1’den de görüldüğü gibi gerçek anlamda stabil bir para biriminden söz etmek mümkün değildir. En azından KKTC’de en fazla kullanımda olan 3 yabancı para birimi için bunu söyleyebiliriz.
01.01.2014 – 31.01.2015 Dönemi Kamu Çalışanlarının Maaş Artış Oranları:

Tablo 2’den de görüldüğü gibi kamu çalışanları sepet kura göre 47/2010 sayılı yasa kapsamındakiler ortalama Brüt olarak %6,67 ortalama Net olarak ise %6,62 oranında ilgili para birimlerine göre 01.01.2014 tarihine göre artmıştır. EURO ve İngiliz sterlinine göre bu oranlar çok daha fazladır. Sadece Amerikan Dolarına göre brütte %4,14 oranında kayıp görülmektedir.
Ayni değerlendirmeyi eski barem cetveli kapsamındakilere göre yaptığımız zaman sepet kura göre ortalama brüt olarak %4,08 ortalama net olarak ise %3,98 ilgili para birimlerine göre 01.01.2014’ göre artmıştır. 47/2010 sayılı yasa kapsamındakilerde olduğu gibi bu yasa kapsamındaki çalışanlarında maaşları EURO ve İngiliz Sterlini olarak 01.01.2014 tarihine göre artmıştır.
Sonuç olarak çalışanların maaşları son bir yıllık dönemde yabancı para birimlerine karşı TL’nin kaybı nedeniyle gerilememiştir. Çünkü bu dönemde maaşlara getirilen artışlar TL’nin kaybından daha fazladır.

• KTOEÖS VE KTÖS’ÜN TALEBİ:   Tüm çalışanlar ve öğretmenlerin anayasal bir hak olan toplu pazarlıklı, toplu sözleşmeli sendikal sisteme geçilmesi.
• MALİYE BAKANLIĞI’NIN YANITI:  42/1996 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasasının da belirtildiği gibi amaçları bakımından kamu çalışanları ve öğretmenleri de kapsadığı belirtilmiştir. Yine aynı yasanın 4. Maddesinin 3. Bendin de Toplu İş Sözleşmeleri uygulamaları bakımından öğretmenler ve kamu görevlilerinin uygulamaları bakımından 42/1996 sayılı yasa kapsamında olmadığı belirtilmiştir. Ayni maddenin bendinde kamu görevlileri ve öğretmenlerin toplu pazarlık ve toplu görüşme yapma hakkının olduğu belirtilmiştir. Kamudaki yetkili sendikalarla yasa gereği olan bu protokol görüşmeleri Meclis alt komitesinde halen görüşülmekte olan yeni Kamu Görevlileri Yasasında yapılacak ilave bir düzenlemeyle her yıl Eylül ayının ilk işgünün de görüşmelerin başlayacağı ve yine Eylül ayı sonuna kadar bu görüşmelerin bitirileceği ile ilgili olarak düzenleme yapılacaktır.

• KTOEÖS VE KTÖS’ÜN TALEBİ:   Eğitim, okul ve öğretmen sorunlarının çözülmesi için Öğretmenler Yasasının 92. Maddesi gereğince Teknik Kurul çalışmalarının periyodik olarak gündemli toplanması ve sorunların takvimlenerek çözülmesi. 2011 sonrası öğretmen olanların gasp edilen hazırlık ödeneklerinin derhal geriye dönük olarak ödenmesi.
• MALİYE BAKANLIĞI’NIN YANITI:  25/1985 sayılı Öğretmenler Yasasının 92. Maddesi gereği Teknik Kurul Başkanı Eğitim Bakanlığı müsteşarı olup Maliye Bakanlığı bir üye ile temsil edilmektedir. Teknik kurulun toplanma ve çalışma yöntemleri bir tüzükle belirlenmektedir. Talep edilen çerçevede ilgili bakanlık bilgilendirilip gerekli adımların atılması için düzenlemeler yapılacaktır.
01.01.2011 sonrası öğretmenlerin hazırlık ödeneklerinin 47/2010 sayılı yasa gereği ödenmesi mümkün değildir. Bu konuda gerek Hukuk Dairesinin gerekse Sayıştaylığın hukuki ve mali görüşleri bulunmaktadır.

 

DİĞER SENDİKALARIN TALEPLERİNİ OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Bu haber toplam 2136 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler