1. HABERLER

  2. ÖZEL HABER

  3. Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı yolda…
Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı yolda…

Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı yolda…

Yasa Tasarısı’nın yasallaşması halinde 1 Ocak 2011 öncesinde işe başlayan hekimler, UBP-DP Azınlık Hükümeti tarafından öngörülen 1200 TL’lik ‘kişisel ödeneği’ alıp almamayı tercih edecek.

A+A-

Ayşe GÜLER

Sağlık sektöründe hekimlerin ikinci iş yapması konusunda yaşanan sıkıntılar ve Yüksek Mahkeme tarafından ‘Mandamus’ emri için verilen 6 aylık süre dikkate alınarak hazırlanan Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı, hekimlere ‘tercih hakkı’ sunuyor.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin gündemine yakın zamanda gelmesi beklenen Tasarı’nın yasallaşması halinde 1 Ocak 2011 yılından önce istihdam edilen hekimler, maaş düzenlemelerine yönelik seçim yapacak.

Buna göre, 2011 öncesinde işe başlayan hekimler, UBP-DP Azınlık Hükümeti tarafından öngörülen 1200 TL’lik ‘kişisel ödeneği’ alıp almamayı tercih edecek.

Bu ödeneği almayı kabul eden hekimlere verilecek ödenek kademeli olarak azalacak, söz konusu artış emekliğe yansımayacak. Ödeneği almayı kabul etmeyenlerle ilgili ise nasıl bir prosedür uygulanacağı Tasarı’da net bir şekilde ifade edilmiyor.

Öte yandan 1 Ocak 2011 sonrasında işe başlayan hekimler ise 2200 TL maaş artışı alacak, bu artış emekliliklerine yansıyacak.

YENİDÜZEN’e hazırlanan tasarıyı değerlendiren Eski Sağlık Bakanı, CTP Milletvekili Ahmet Gülle, Tasarı’nın 10-15 gün içerisinde komite gündemine alınmasının beklendiğini açıkladı,  hükümet tarafından 1 Ocak 2011 tarihinden önce istihdam edilen doktorlara maaş düzenlemelerine yönelik tercih hakkı sunulduğunu söyledi.

 

YASANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİYLE NE OLACAK?

  • 1 Ocak 2011’den sonra istihdam edilen hekim maaşlarına ek, brüt maaşlarına %7,5 ‘özel tahsisat’ verilecek. Klinik Şefi veya Başhekim maaşlarına ilave brüt maşlarının %2.5 oranında tahsisat ödenecek. Ödenekler emeklilikte dikkate alınmayacak,
  • 1 Ocak 2011 öncesinde istihdam edilen hekimler Yasa’nın yürürlüğe girmesinden başlayarak 30 gün içerisinde TERCİHLERİNİ kullanabilecek,
  • Tercih yapanlara Kişisel Ödenek Alma Hakkı kademeli olarak uygulanacak. Kişisel ödeneğe ek herhangi bir ödenek tahsis edilmeyecek,
  • Kademeli uygulamada, 1 Ocak 2017-31 Aralık 2021 tarihleri arasında hekim maaşlarına ilaveten brüt maaşlarının %15.78’i oranında ‘Görev Ödeneği’ verilecek,
  • 1 Ocak 2022-31 Aralık 2026 tarihleri arasında hekim maaşlarına ilaveten brüt maaşlarının %18.28’i oranında ‘Görev Ödeneği’ verilecek. Ayrıca anılan tarihler arasında bu yasanın 38’inci maddesi belirtilen Kişisel Ödenek oranı %5 olarak uygulanacak.
  • 1 Ocak 2032 tarihinden itibaren hekim maaşlarına ilaveten brüt maaşlarının %25,78’i oranında ‘Görev Ödeneği’ verilecek. Ayrıca bu tarihten itibaren yasanın 38’nci maddesinde belirtilen Kişisel Ödenek uygulanmayacak. Ancak ‘Görev Ödeneği’ emeklilik bakımından dikkate alınmayacak.

 

DÜZENLEMELER NE İÇERİYOR?

Tasarı’nın amacı…

Resmi Gazete’de yayımlanan tasarı ile kamu sağlığı ve vatandaşa verilen anayasal hak olan ‘Sağlık Hakkı’nı yerine getirebilmek için önemli rol oynayan hekimlerin sağlık servislerinden istifa etmelerini engellemek amaçlanıyor.
Bu nedenle Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın tadili zarureti hasıl olduğu da Tasarı’da yer aldı.
Hazırlanan Yasa, Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasası kapsamında çalışan Hekimleri ve Kamu Görevlileri Yasası kapsamında çalışan Veteriner Hekimleri kapsayacak.
(Değişiklik) Yasası ile Kamu Sağlık Çalışanları ile bu kapsamda çalışan hekim ve veteriner hekimlerin maaş ve özlük haklarına yapılacak yasal düzenlemeye ilişkin kuralların düzenlenmesi de amaçlanıyor.

Klinik Şefi veya Başhekim maaşlarına ek, %2.5 oranında ‘tahsisat’

Hazırlanan Tasarı ile Yasa’ya yeni 128 A maddesi eklenecek. Buna göre 1 Ocak 2011 tarihinden sonra istihdam edilen Tabiplik Hizmetleri Sınıfında çalışan hekimlere; maaş ve özlük haklarında yapılacak yasal düzenlemeye bağlı olarak yasanın Kişisel Ödenek Hakkı yan başlıklı 38’nci maddesindeki kurallar uygulanmayacak.
Hekimlere hizmetlerinin özelliği dikkate alınarak, maaşlarına ilaveten brüt maaşların %7.5’i oranında ‘Özel Tahsisat’ verilecek.
Ayrıca Klinik Şefi veya Başhekim olan hekimlere ise maaşlarına ilaveten brüt maaşların %2.5’i oranında ‘tahsisat’ verilecek. Ancak ‘özel tahsisat’ ve ‘tahsisat’ emeklilik amaçları bakımından dikkate alınmayacak.

Hekimlere ‘tercih’ hakkı

Yapılan değişiklik ile Yasa’nın 128. maddesine ‘B maddesi’ eklenecek.  Böylelikle 1 Ocak 2011 tarihinden önce istihdam edilen Tabiplik Hizmetleri Sınıfında çalışan hekimler, Yasa’nın yürürlüğe girmesinden başlayarak 30 gün içerisinde, Maliye Bakanlığı’na yazı ile başvuracak, TERCİHLERİNİ kullanabilecek.
Maaş düzenlemelerine ilişkin tercihlerini yapan hekimlere, ‘Kişisel Ödenek Alma Hakkı’ uygulanacak. Fakat bu kişisel ödeneğe ilaveten, herhangi bir ödenek tahsisatı verilmeyecek.  

Kademeli Kişisel Ödenek Alma Hakkı…

128. maddesinin B fıkrasına göre, tercihte bulunan hekimlere, maaş ve özlük haklarında yapılacak düzenlemeye bağlı olarak yasanın Kişisel Ödenek Alma Hakkı kademeli olarak uygulanacak.
5 kademeli yeni düzenlemeye göre; 1 Ocak 2017-31 Aralık 2021 tarihleri arasında hekimlere hizmetlerinin özelliği dikkate alınarak maaşlarına ilaveten brüt maaşlarının %15.78’i oranında ‘Görev Ödeneği’ verilecek.
1 Ocak 2022-31 Aralık 2026 tarihleri arasında hekimlere hizmetlerinin özelliği dikkate alınarak maaşlarına ilaveten brüt maaşlarının %18.28’i oranında ‘Görev Ödeneği’ verilecek.
Ayrıca anılan tarihler arasında bu yasanın 38’inci maddesi belirtilen Kişisel Ödenek oranı %5 olarak uygulanacak.
1Ocak 2032 tarihinden itibaren hekimlere hizmetlerinin özelli dikkate alınarak maaşlarına ilaveten brüt maaşlarının %25,78’i oranında ‘Görev Ödeneği’ verilecek. Ayrıca bu tarihten itibaren yasanın 38’nci maddesinde belirtilen Kişisel Ödenek uygulanmayacak. Ancak ‘Görev Ödeneği’ emeklilik bakımından dikkate alınmayacak.


 

Eski Sağlık Bakanı, CTP Milletvekili Ahmet Gülle:
Tasarı, 10-15 gün içinde Komite gündeminde olacak

Eski Sağlık Bakanı, CTP Milletvekili, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Asbaşkanı Ahmet Gülle,
Tasarı’nın 10-15 gün içerisinde komite gündemine alınmasının beklendiğini, çalışmalarla yönelik ilgili sivil toplum örgütlerinden görüş alacaklarını söyledi.
YENİDÜZEN’e hazırlanan tasarıyı değerlendiren Gülle, hükümet tarafından 1 Ocak 2011 tarihinden önce istihdam edilen doktorlara maaş düzenlemelerine yönelik tercih hakkı sunulduğunu açıkladı.
Gülle, şu anda yürürlükte olan yasada hekimlerin aldığı ödeneklerin emeklilik maaşlarına yansıtıldığını ancak yeni düzenlemeyle bunun ortadan kaldırıldığını belirtti.
“Hükümetin, geçtiğimiz gün açıkladığı öneride 1 Ocak 2011 sonrası istihdam edilen doktorlara 2200 TL maaş artışından bahsediliyor, 1 Ocak 2011 öncesi işe girenlere ise 1200 TL kişisel ödenek ödeneceği, bu ödeneğin emekliliğe yansımaması öneriliyor” diye konuşan Gülle, “ 1200 TL’lik kişisel ödenek almayı kabul eden doktorlarda bu ödenek kademeli olarak azaltılacak ve emekliliğine yansımayacak” dedi.
Gülle, emekliliğine kısa süre kalan hekimlerin yeni maaş düzenlemesini kabul etmeyeceğini de ifade etti.

“İkinci işi engellemeye yönelik vizyon ortaya konuyor”

Öte yandan olayın hem hekim hem de vatandaş boyutu olduğundan bahseden Gülle, sağlık çalışanların maaş ve özlük haklarının düzenlenmesi, iyi bir döner sermaye oluşturulması gerektiğine değindi.
Gülle, bu anlamda henüz çalışanlarla tam olarak uzlaşıya varılamadığını da ifade ederek,
“İkiliklerin olmaması, farklı pozisyonların bulunmaması gerekiyor. Sağlıkta reformdan bahsetmek istiyorsak Genel Sağlık Sigortası mutlaka çıkmalı, hastaların bir şekilde hekim seçme özgürlüğü sağlanmalı, döner sermayenin iyi şekilde işlemesini hayata geçirilmelidir” dedi.
Hükümetin, Yüksek İdare Mahkemesi’nde verilen ‘Mandamus’ emrinden dolayı maaşlarda bir miktar düzenleme yaptığını vurgulayan Gülle,  ikinci işi engellemeye yönelik vizyonu ortaya koyduğuna da dikkat çekti.

 

 

Bu haber toplam 2658 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler