1. HABERLER

 2. HABERLER

 3. İŞTE PLATFORMUN ÖNERİLERİ
İŞTE PLATFORMUN ÖNERİLERİ

İŞTE PLATFORMUN ÖNERİLERİ

Sendikal Platform, ekonomik sıkıntılara çözüm bulunması noktasında gerçekleştirdiği çalıştay sonucunda ortaya çıkan somut önerileri Başbakan Tufan Erhürman’a sundu

A+A-

Sendikal Platform, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara çözüm bulunması noktasında tüm ilgili tarafların katılımıyla gerçekleştirdiği çalıştay sonucunda ortaya çıkan somut önerileri Başbakan Tufan Erhürman’a sundu.

Platform, KTAMS Toplantı Salonu’nda basın toplantısı gerçekleştirerek, önerileri duyurdu.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, bu noktadaki temel sorunun Kıbrıs Sorunu olduğunu ifade ederek, bu konuda adım atılması gerektiğini söyledi.

Elcil, bugünkü toplantıya davetli olmasına rağmen katılmayan ana muhalefet partisi UBP, Sanayi Odası, Ticaret Odası, Çiftçiler Birliği ile Hayvan Üreticileri Birliği’ni de eleştirdi.

Elcil’in özetle açıklaması şöyle:

“Hayvancılar Birliği, Çiftçiler Birliği davetli olmalarına rağmen bugünkü etkinliğe katılmadı. Ana muhalefet partisi UBP de etkinliğe katılmadı. Sanayi Odası işlerinin yoğunluğu nedeniyle etkinliğe katılamayacağını bildirse de Ticaret Odası ise yazı dahi gönderme cesaretinde bulunmadı. Görülüyor ki ülkenin her zaman dinamikleri durumunda olduğunu iddia eden, ekonomik örgütler diye reklam yapan, ürettiğini söyleyen örgütler toplumun geldiği durumun değerlendirilmesinden uzak durdu. Toplumsal sorumluluk Sendikal Platformun omzundadır. Çalıştay sonuçlarında belli sonuçlara ulaştık. Sonuçları Başbakan Tufan Erhürman’a sunduk, açılım ortaya konmasını istedik.

Temel sorun, Kıbrıs Sorunu’nun devamıdır… Kıbrıs Sorunu çözülmedikçe bir yere varılamaz. Temel aldığımız ölçü Güney’deki maaşlardır. Yapılan kesintilere rağmen bir öğretmen 3 bin 600 Euro net maaş alıyor. Perşembe akşamı eylem, yürüyüş yapıyoruz. Yaşananları protesto etmek, çözümle ilgili istencimizi ortaya koyacağız. Saat 18.00’de Citroen ışıklarında başlayacağız, Meclis önünde sona erecek. Halkı bu etkinliğe davet ediyoruz, etkinliğimizin ana teması ‘Çözüm, Birleşik Fedaral Kıbrıs’tır’. Sorun ekonomik değil, siyasidir…”

Çalıştay sonuçlarıyla ilgili Akademisyen Hasan Ulaş Altıok bilgi verdi.

Altıok, hükümetin aldığı ekonomik tedbirlerinin bazılarına katılmakla birlikte dar gelirli ve emekçi kesimine çare olacağını düşünmediklerini kaydetti.

Başbakan Tufan Erhürman’a 70 maddelik ekonomik öneri sunduklarını söyleyen Altıok, bu maddelerin bazılarını açıkladı.

Çalıştay Sonucunda Belirlenen Ekonomik Öneriler şöyle:

 1. Vergi İdaresine ve Sosyal Güvenlik kurumlarına yükümlüler tarafından verilen bordroların hemen tek tip bordro sistemine geçilmesi sağlanmalıdır.
 2. Tüm işletmelerde Toplu İş Sözleşmesi düzenine geçilerek gelir beyanlarının doğru yapılması sağlanmalıdır.
 3. AB’de olduğu gibi Vergi İdareleri vergi türüne göre ihtisaslaşmış yapıya dönüştürülmeli hem de bağımsız bir yapılanmaya kavuşturulmalıdır. Denetimi yapan, itirazı inceleyen ve raporu yazan kişiler aynı olmamalıdır.
 4. Kumarhanelerin masa ve makina sayısı üzerinden değil gerçek gelirleri üzerinden vergi ödemeleri sağlanmalı, bu konuda gerekli yasal düzenleme ve etkin denetim yapılmalıdır. Bu konuda yabancı ülke tecrübelerinden yararlanılmalıdır.
 5. Vergi affı adaletsizlik, sisteme karşı güvensizlik getirdiğinden uygulanmamalıdır.
 6. Gelir Vergisi dilimleri çalışanların gelirlerini doğru beyan etmelerini sağlayacak şeklinde güncellenmelidir.
 7. 47/2000 numaralı Teşvik Yasası güncellenip teşvik sınırı ve süresi (yani aslında var olan ama uygulanmayan teşvik kapama) netleştirilmelidir.
 8. Teşvik sadece ekonomik fayda sağlayan alanlara azami olarak sağladığı ekonomik fayda oranında verilmelidir.
 9. KKTC ile TC arasında 1987 yılında imzalanan ve her iki ülke parlamentosu tarafından onaylanan “Çifte Vergilendirmeyi ve Vergi Kaybını Önleme Anlaşmasına” istinaden diğer ülkelerde yolcu ve yük taşıma hizmetleri veren havayolu şirketlerinin bu ülkelerden sağladıkları gelirler “mütekabiliyet ilkesi” uyarınca vergiden muaf tutulmak suretiyle kendi merkezlerinde vergilendirilmesi sağlanmıştı. Ancak, KTHY’nin iflas ettirilmesiyle ilgili KKTC, TC menşeli hava yollarından alması gereken Kurumlar Vergisinden 2010’dan sona mahrum kalmıştır. Bu durumun TC yetkilileri ile görüşüp uluslararası vergi hukukunun “kaynak ilkesine” göre KKTC tarafından vergilendirilmesi sağlanmalıdır. Bu düzeltme bütçemize büyük mali kaynak sağlayacaktır.
 10. Avrupa hava sahasını kullanan uçakların kontrollü hava sahalarında aldıkları hizmetlerin karşılığı olarak ödedikleri ücretten bizim payımıza düşen miktarın tarafımıza ödenmesi için TC ile gerekli girişim başlatılmalıdır ve sonuçlandırılmalıdır.
 11. Zorunlu tüketim mal ve hizmetlerindeki (gıda, ilaç, eğitim, kıyafet, temizlik malzemesi, vs.) KDV oranları sıfırlanmalı, diğerleri ise yarıya indirilmelidir. Bundan dolayı oluşacak gelir kaybı diğer mal ve hizmetlerdeki (özellikle de lüks tüketimde) KDV oranları artırılarak telafi edilmelidir.
 12. Taşınmaz Mal Vergisi esas ve kıstaslar hem toplumsal adaleti sağlayacak hem de yerel yönetimlerin gelirlerini artıracak (dolayısı ile belediyelere katkı sağlayan devletin yükünü hafifletecek) şekilde güncellenmelidir. Emlak türü, özellikleri dikkate alınarak değer bakımından ve farklı bölgelere göre (haritalandırma yapılarak) değişik esas ve kıstaslar uygulanmalıdır. Mevzuattaki vergi miktarları da yeniden oluşturularak güncellenmelidir.
 13. Mevcut yasalarımız beyan edilmeyen gelirden ve servetten 7 yıl geriye dönük olarak da vergi alınabileceğine imkan vermektedir. Doğru mekanizmalar, denetimler ve kontroller ile servet beyanı esasında vergi incelemesine olanak sağlanması sadece vergi kayıplarını önlemekle kalmayacak ayrıca haksız veya gayri yasal kazançların vergilendirilmesini de gerçekleştirecektir.
 14. Özellikle ithal ürünlerde kar marjının belli bir oranda sabitlenmesi ve denetlenmesi sağlanmalıdır.
 15. Dışa bağımlılığı daha da artırmayacak yapısal değişimin sağlanabilmesi (Maastricht Kriterleri’nin uygulanması gibi) durumunda bazı riskleri ve belirsizlikleri ortadan kaldıracak stabil para birimine geçiş yapılmalıdır.
 16. Göç Yasası yarattığı eşitsizlik ve adaletsizlik nedeniyle takvimlendirilerek kaldırılmalıdır. Göç Yasası kapsamındaki çalışanların TİS’den eksiksiz yararlanmaları sağlanmalıdır.
 17. Asgari ücret yasada belirtilen bilimsel kriterlere göre hesaplanmalıdır.
 18. Asgari Ücret Tespit Komisyonu demokratik bir yapıya kavuşturulmalıdır. Bu yapılanana kadar Asgari Ücret Tespit Komisyonu askıya alınmalı ve asgari ücret hükümet tarafından belirlenerek iki ayda bir açıklanmalıdır.
 19. Eşel Mobil asgari ücretliler dahil tüm çalışanlar için iki ayda bir otomatik olarak HP oranında artırılmalıdır.
 20. Hem kamuda hem özelde sektörel TİS düzenine geçilerek sendikal örgütlülüğün önü açılmalıdır. 
 21. KKTC ekonomisini daha üretken ve verimli kılmak için öncü sektörlerin Yükseköğrenim, Turizm ve İnşaat-konut sektörleri olması gerekmektedir.
 22. Atıl durumda olan birçok kurum ve kuruluş Dome Otel örneğindeki model ile aktif hale getirilmelidir.
 23. Yerel iş gücünün uluslararası standartlarda (%70) istihdam edilmesi için devlet eli ile yasal bağlamda birtakım önlemler alınıp, uymayanlar için caydırıcı cezalar getirilmelidir.
 24. Ara elemanı yetiştirilmesi eğitim planlaması içinde tekrar yapılandırılmalıdır.
 25. Yükseköğrenim stratejik olarak yeniden yapılandırılmalı, sürdürülebilir olmalı ve kalite esasında sürekli geliştirilmelidir. Kontrolsüz büyüyen, öğrenci sayısı odaklı, kar amaçlı bir sektör olmaktan çıkarılmalıdır.
 26. Yargı sisteminin ekonomiye adalet sağlamada mevcut mevzuattan dolayı yetersiz kalışı giderilmelidir.
 27. Gerçek nüfus belirlenmeli ve ekonomi ile bütçe nüfusa göre bilimsel olarak planlanmalıdır.
 28. Ülke kültürünü yansıtan en uygun ekonomik yapı olan kooperatifçilik tekrar yapılandırılmalıdır ve bu alanda üretim, dağıtım ve tüketim üçgenin kullanılması sağlanmalıdır.
 29. Elektrik üretiminde verimliliği artırabilmenin yolları bilimsel fizibilite çalışmaları ile belirlenmelidir.
 30. Turizmin gelişimi için kongre, sağlık ve eko turizm gibi alternatif alanlar geliştirilmelidir.

Ekonomik Önerilerin Yanında Sosyal ve Siyasi Talepler şöyle:

 1. Kıbrıs sorununun kısa sürede Birleşmiş Milletler kararları ve Guterres çerçevesi temelinde çözümüne ve Kıbrıslı Türkler'in uluslararası alanda yerini alması yönünde azami çaba harcanmalıdır. Bu yönde hükümet hareket planı oluşturulmalı ve gelinen nokta heba edilmemelidir.
 2. Kıbrıslı Türkler'in kendi kendilerini yönetmelerine, iradelerine saygı duyulması sağlanmalıdır.
 3. Türkiye ile Kıbrıslı Türkler arasındaki ilişki karşılıklı saygıya dayalı, siyasi eşitler düzeyinde olmalıdır. Buyuran-emir alan, mantığına dayalı ilişkiye son verilmelidir.
 4. Kıbrıslı Türkler'in kendi kurumlarını yönetebileceği bilgi, beceri ve potansiyeli vardır. Bu gerçekten hareketle Merkez Bankası, Sivil Savunma Teşkilatı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın yönetimi Kıbrıslı Türkler'e devredilmeli, polis ve itfaiye sivil yönetime bağlanmalıdır. Anayasa’daki Geçici 10. Madde kaldırılmalıdır.
 5. Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri içişlerimize müdahale etmekten vazgeçmeli, müşavir adı altında "gölge kabine" uygulamasına son verilmeli, TC Yardım Heyeti'nin (yeni adı her ne olursa olsun) siyasi iradenin kararlarına müdahalesi durdurulmalıdır. Mali destek uygulamaları sadece proje bazında, Kıbrıslı Türk makamlar üzerinden yapılmalı, tüm ihaleler Kıbrıs'ta açılmalıdır.
 6. TC ile imzalanan protokoller çerçevesinde Kıbrıslı Türkler'in ekonomik, sosyal ve kültürel yapılarına uymayan ve tamamen siyasi amaç güden dayatma ekonomik paketlere derhal son verilmelidir.
 7. Devleti zarara uğratan, yolsuzluk ve usulsüzlüğe yol açan icraatlarda bulunan veya bulundukları iddia edilen siyasilere ve bürokratlara soruşturma açılması için gerekli girişimler yapılmalıdır.
 8. Özelleştirmelerin çözüm olmadığı Türkiye ekonomisine bakıldığında görülmektedir. Her türlü özelleştirmeye karşı çıkılmalıdır. Stratejik öneme sahip kurumlarımız derhal özerkleştirilmelidir.
 9. Ülkemizdeki sosyal, ekonomik ve kültürel dokuyu bozan, Kıbrıslı Türkler'in siyasal iradesini ortadan kaldıran vatandaşlık dağıtma uygulamaları durdurmalı, yasadışı verilen ve iptal edilmeyen tüm vatandaşlıklar derhal iptal edilmeli, uluslararası gözlemciler gözetiminde nüfus sayımı yapılarak ülkedeki kaçak nüfusun geri dönüşü sağlanmalı, kimlikle giriş uygulaması kaldırılmalı, ülkeye girişler kontrol altına alınmalıdır. Vatandaşlık politikasının net ve değişmeyecek hale getirilmesi ve siyasetin tekelinden çıkarılması sağlanmalıdır.
 10. Gayri insani koşullarda çalıştırılan özel sektör çalışanlarının çalışma koşulları iyileştirilmeli, ILO kurallarının ülkemizde hem kamuda hem de özel sektörde uygulanması sağlanmalıdır.
 11. Anayasada olduğu gibi demokratik, laik, bilimsel, nitelikli ve kamusal eğitim zorunlu hale getirilmelidir. Eğitim alanında eksiklerin giderilerek tam gün eğitime geçilmelidir.
 12. Kamusal ve nitelikli sağlık ve eğitim tüm vatandaşların yararlanabileceği güvenceye kavuşturulmalı ve parasız hizmet haline dönüştürülmelidir.
 13. İlahiyat Koleji kapatılmalıdır.
 14. Sosyal Güvenlik yasası yeniden ele alınmalı ve eşitlik ve adalet ilkelerine bağlı olarak yeniden düzenlenmelidir.
 15.  İş cinayetlerinin ve kazaların önüne geçilmesi için denetimler yoğunlaştırılmalı, İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile birlikte ilgili tüzükler hayata geçirilmelidir.
 16. Kamuda taşeronlaşma, esnek çalışma, geçici çalışma yasaklanmalıdır.
 17. Çevre tekrar kamu haline getirilmeli ve korunmalıdır. Ülke fiziki/beşeri yerleşim planını bütünlüklü yapılmalı, siyasetin kontrolünden tüm halkın kontrolüne verilecek bir yapılanma oluşturulmalı, uluslararası ekoloji, çevre ve iklim yasalarının hayata geçirilmesi sağlanmalıdır.
 18. Teşkilat yasası hazır olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi (TOCED) hemen kurulmalıdır.
 19. Yerel yönetimler seviyesinden başlayarak halkın yeniden özne olmasını sağlayacak doğrudan demokrasi yöntemleri geliştirilmelidir.
 20. Dome Otel’in sözleşmesi derhal uzatılmalıdır.

 

 

 

 

 

Bu haber toplam 2415 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler