1. HABERLER

  2. ÖZEL HABER

  3. Harçlar zamlandı!
Harçlar zamlandı!

Harçlar zamlandı!

Her yıl devlete ödenen harç miktarları değişti 1 Mart 2018 tarihi itibariyle uygulamaya giren harç oranları yüzde 12 ile 13 arasında zamlandı. Kararlar, 28 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

A+A-

 

Araç ruhsatlarına % 13’e yakın zam

Sürüş ehliyetleri % 12’lik artış

İlk kez kimlik alacaklar için 100 TL

KKTC yurttaşlığına kabul harcı 780 TL oldu

Pasaport ve Seyahat Belgesi harçları da arttı

Ateşli silah ruhsatları da arttı


YENİDÜZEN (Özel)

Her yıl devlete ödenen harç miktarlarına yapılan zam uygulaması yürürlüğe girdi. 1 Mart 2018 tarihi itibariyle uygulamaya giren harç miktarları geçen yıla oranla yüzde 12 ile 13 arasında zamlandı.

Gelir bütçesinde yer alan harçların günümüz koşullarına göre yeniden düzenlenmesine yönelik olarak geçtiğimiz gün toplanan Bakanlar Kurulu, 29 yasa altında düzenlenen tüzük ve emirnameyi onayladı. Kararlar, 28 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

Araç ruhsatlarına % 13’e yakın zam

Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası kapsamında hazırlanan  ‘Motorlu Araçlar Kayıt ve Ruhsat harçları ile Sürüş Ehliyetleri İçin Ödenecek Harçların Yeniden Belirlenmesi Tüzüğü’nce 2017 yılına göre araç ruhsatlarına yüzde 13’e yakın artış geldi. Buna bağlı olarak; Motorlu Araç Ruhsat Harçları kapsamında özel motorlu araçlar (motorlu üç tekerlekliler ile dış ticaret (düzenleme ve denetim) yasası uyarınca ithal edilen ve geçici kaydı yapılan araçlar dahil); Benzinle çalışanlar:

Ağırlığı 1016 kilograma kadar olanlar (1016 kg dahil) her bir kg için ödediği 0.25 TL’den, 0.28 TL’ye; Ağırlığı 1017-1270 kilogram olanlar (1270 kg dahil) her bir kg için ödediği 0.43 TL’den, 0.49 TL’ye;

Ağırlığı 1271-1524 kilograma kadar olanlar (1524 kg dahil) her bir kg için ödediği 1.05 TL’den 1.18 TL’ye; Ağırlığı 1524 kilogramdan yukarı olanlar (1016 kg dahil) her bir kg için ödediği 1.47 TL’den, 1.65 TL’ye yükseldi. Benzinden başka yakıtla çalışanlar ise:

Ağırlığı 1016 kilograma kadar olanlar (1016 kg dahil) her bir kg için ödediği 0.41 TL’den, 0.46 TL’ye; Ağırlığı 1017-1270 kilogram olanlar (1270 kg dahil) 2017’de her bir kg için ödediği 0.62 TL’den, 0.70 TL’ye; Ağırlığı 1271-1524 kilograma kadar olanlar (1524 kg dahil) her bir kg için ödediği 1.05 TL’den, 1.18 TL’ye; Ağırlığı 1524 kilogramdan yukarı olanlar (1016 kg dahil) her bir kg için ödediği 1.47 TL’den, 1.65 TL’ye yükseldi.

Benzinden başka yakıtla çalışan motorlu yük araçları, vinçler ve forkliftlere ise bu yıl 1.113 TL ödenecek, geçen yıl bu rakam 985 TL idi… Benzin veya benzinden başka yakıtla çalışan, otobüs, ambulans ve motorlu karavanlar ise 1.487 TL ödeyecek, 2017 yılında bu miktar 1.316 TL olarak ödeniyordu.


Sürüş ehliyetleri % 12’lik artış

2018 yılı için uygulanacak harçlar içerisinde sürüş ehliyetlerine de % 12’lik zam geldi. Yeni uygulamaya göre; öğrenci ehliyeti sınavı için 240 TL’den 270 TL’ye; öğrenci ehliyeti için 239.90 TL’den 269.90 TL’ye; motorlu araç sürüş sınavı için 330 TL’den 375 TL’ye yükseldi. İki yıllık motorlu araç sürüş ehliyetleri 239.80 TL’den 269.80 TL’ye; üç yıllık 324.70 TL’den 364.70 TL’ye; beş yıllık 489.50 TL’den 454.50 TL’ye; on yıllık 814 TL’den 919 TL’ye; yaş nedeniyle tahditli olarak verilen (bir yıllık) ehliyet ise 164.90 TL’den 184.90 TL’ye çıktı.

Geçici sürüş ehliyeti ise 239.90 TL’den 269.90 TL’ye; uluslararası sürüş ehliyeti 500 TL’den 565 TL’ye; kaybolan bozulan yıpranan veya değiştirilmek istenen sürüş veya öğrenci ehliyeti sureti için ise 120 TL’den 135 TL’ye yükseldi.

6 aylık motorlu araç satıcı ruhsatları sadece motosiklet için 836 TL, tüm motorlu araçlar için 4.635 TL, 6 aylık yeni olmayan motorlu araç satış ruhsatı için ise 2.25 TL belirlendi.

Öte yandan muayene belgesi, yurtdışına çıkışta ödenecek harçlar da artış yapıldı.

Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması Harçlar Tüzüğü”nde bir takım değişiklikler sağlandı.


İlk kez kimlik alacaklar için 100 TL

Kimlik kartı harçları da arttı. Yasanın öngördüğü süre içerisinde ilk kez kimlik kartı alanlar’ için 100 TL belirlendi.  Yasanın öngördüğü süre içinde kimlik kartı çıkartmadığı halde hakkında kavuşturma yapılması Kayıt Dairesi Müdürlüğü’nce gereksinme duyulmayanlarda 7 gün ile 6 ay arasında gecikmelerde 100 TL; 6 ay ve daha sonraki gecikmelerden de 100 TL alınacak. Doğal yada olağan nedenlerle yenilenen kimlik kartlarına, yıpranma gibi kötü kullanım nedenlerden dolayı ilk kez yenileyecek olanlar 100 TL, ikinci kez olanlar 160 TL, üçüncü kez yenileyenler ise 280 TL ödeyecek.

Kayıp kimlik kartları için de 205 ila 485 TL arası içinde harçlar belirlendi.


Pasaport ve Seyahat Belgesi harçları da arttı

Pasaport ve Seyahat Belgesi Harçları Tüzüğü’nde de değişikliğe gidildi. Geçtiğimiz yıla göre artan harç fiyatları dikkat çekti. Tüzüğe göre; 5 yıl süreli pasaport (diplomatik pasaportlar dahil) 274 TL’den 309 TL’ye; 2yıl süreli diplomatik pasaport 200 TL’den 226 TL’ye; 1 yıl süreli diplomatik pasaport 132 TL’den 149 TL’ye; 5 yıl süreli kayıp edilen veya tahrip olunan pasaport  (diplomatik pasaportlar dahil) 550 TL’den 621 TL’ye; 2 yıl süreli kayıp edilen veya tahrip olunan diplomatik pasaportlar 402 TL’den 454 TL’ye; 1yıl süreli kayıp edilen veya tahrip olunan diplomatik pasaportlar 268 TL’den 303 TL’ye; seyahat belgesi 30.50 TL’den 34.50 TL’ye artış gördü.

 

Evlenmeler, doğumlar, ölümler harçları

1 Mart 2018 yılı itibariyle ‘evlenmeler, doğumlar ve ölümler’ için de harçlar belirlendi. Uygulamaya göre; Evlenmek için yapılan müracaat 295 TL; Evlenme muamelesini durdurulmasına dair yapılan ihbarın kabulü 295 TL; KKTC Evlendirme kanunu tahtında tesit edilen evlenmeyi resmen icra veya evlenmede hazır bulunarak, evlenme muamelesini kayıt ve her iki tarafı yemin ettirme 495 TL; Yemin ettirme ücretine ilaveten önceden verilip asılan ve evlenmeye mani hal bulunmadığını gösterir bir vesikanın verilmesi için 100 TL; Hazır bulunma ücretine ilaveten mahalli kanuna göre yapılmış olan bir evlendirme muamelesinin kaydı 295 TL; Doğum veya ölüm kaydı 100 TL oldu.

 ‘Konsolosluğun doğum, ölüm veya evlenme siciline olan bir kayıt için araştırma yapma’ ve ‘Konsolosluğun doğum, ölüm veya evlenme siciline olan bir kaydın tasdik edilmiş bir suretinin verilmesi’ 100 TL olarak belirlendi.

 

Evlenmeyle ilgili harçlar da belirlendi

Türk Cemaat Meclisi Evlenme ile İlgili Resimler (Değişiklik) Emirnamesi bağlamında harçlar şöyle belirlendi. “Evlenme ücretlerinde, evlendirmenin evlendirme memurluğunda yapılması halinde 310 TL; evlendirmenin evlendirme memurluğu dışında herhangi bir yerde yapılması halinde 628 TL; evlenme ihbarının tasdiki 32 TL’ye; itiraz ihbarı verilmesi 30 TL; ihbarın taliki amacıyla bir şahadetname verilmesi 32 TL; evlenme şahadetnamesinin veya herhangi bir suretinin alınması 32 TL; evlenmenin sicile kaydı ücreti (sicile yapıştırılacaktır) 123 TL oldu


Yabancıların çalışma izinleri de yükseldi

Yabancıların Çalışma İzinleri Tüzüğü’ndeki harçlar da artış gördü. Tüzük kapsamında; ‘6 ayı geçmeyen’ süreli çalışma izinleri 195 TL; ‘6 ayı geçen, 12 ayı geçmeyen’ 422 TL; ‘12 ayı geçen, 24 ayı geçmeyen’ 844 TL; iş yapma izinleri ise 899 TL oldu.

Öğrenci çalışma izinleri ise ‘6 ayı geçmeyen’ 117 TL; ‘6 ayı geçen, 12 ayı geçmeyen’ 234 TL’ye yükseldi. İş Kurma izinlerinde ise ‘6 ayı geçmeyen’ 1.176 TL; ‘6 ayı geçen, 12 ayı geçmeyen’ 2.324 TL; ‘12 ayı geçen, 24 ayı geçmeyen’ 4.632 TL olarak belirlendi.

Türkiye Cumhuriyeti ve III. Devlet kamu kuruluşlarından geçici görevle KKTC’deki kurumlarda görevlendirilen yabancı uyruklu kamu görevlilerinin ödeyeceği harç 128 TL oldu.

Daimi ikamet izinlerinde ise, daire tarafından verilecek her tasdikli izin sureti de 79 TL olarak düzenlendi.

 

Ateşli silah ruhsatları da arttı

Ateşli Silahlar Yasası altında  hazırlanan Ateşli Silahlar Ruhsat ve Harçlarının Belirlenmesi Tüzüğü kapsamında da ateşli silah ruhsatlarına artış yapıldı.

Tüzüğe göre; Bakanlar Kurulu tarafından kendisine özel izinle toplu tabanca veya tabanca tasarruf etme izni verilen, tasarruf ruhsatı 655 TL’den 740 TL’ye yükseldi.

1 Mart’a kadar 247 TL ödenen Ateşli Silah Ruhsatı 1 Mart itibariyle 279 TL’ye çıktı.

A bendinde saptanan harcı ödemiş bir ateşli silah ruhsatı sahibi, tasarrufundaki, denetimindeki veya muhafazasındaki her ek ateşli silahlı ruhsatı için ödediği 247 TL zamlanarak, 276 TL’ye yükseldi.

Her kayıt belgesi için verilen 166 TL 188 TL’ye yükselirken, Ateşli Silahlar Yasası kuralları uyarınca verilmiş bir kayıt belgesinin veya tasarruf belgesinin kaza yoluyla tahrip olduğuna, bozulduğuna, kaybolduğuna ilişkin geçerli bir gerekçe olması halinde ödenen 33.25 TL harç miktarı 37.50 TL olarak belirlendi.


KKTC yurttaşlığına kabul harcı 780 TL oldu

Yıl itibariyle ‘yurttaşlık, pasaport, vizeler ve benzeri meseleler’ bölümü kapsamındaki harçlara da % 13 oranında artış geldi.

Bir önceki harca göre “KKTC yurttaşlığına kabul harcı” 690 TL’den 780 TL’ye; KKTC ikamet harcı 515 TL’den 580 TL’ye çıktı.

Pasaport veya başka seyahat vesikası veya hüviyet vesikası çıkarma veya yenileme veya vize verme hususunda yabancı bir memleketin herhangi bir salahiyette makamına bir rica veyahut tavsiyede bulunmak ve İkamet teskeresi vermek için bir ecnebi salahiyettar makam tarafından istenen herhangi bir vesikanın verilmesi harçları ise 100’er TL olarak belirlendi.

 172 TL olan ‘Kıbrıs vatandaşlığına aidiyeti gösterir bir belge veya fevkalade ahvalde verilen bir vatandaşlık belgesi veya talimatnamede pasaport yerine kaim olacağı tasrih olunmayan diğer herhangi bir vesikanın icap eden ahvalde hazırlanması ve verilmesi’, ‘Pasaport veya diğer seyahat vesikası üzerine bir seneye kadar muteber vize verme’ 195 TL oldu.

 

Avukat harcı 92 TL

Bakanlar Kurulu tarafından Avukatlar Yasası altında avukat harcı da artırıldı. Avukat Harçları (Değişiklik) Tüzüğü’ne göre; “Hukuk meclisinden avukat olarak kaydolunmak hakkına sahip olduğunu gösteren bir şahadetname almış olanlar, 92 TL ücret ödemek suretiyle Başmukayyit tarafından avukatlar siciline kaydedilir.”


Oteller için harçlar

Oteller (Değişiklik) Tüzüğü’ndeki harçlara da artış geldi. Uygulamaya göre; otel çalıştırma veya yönetme ruhsatnamesi için ödenecek harçlar 5 yıldızlı oteller için 560 TL; 4 yıldızlı oteller için 450 TL; 3 yıldızlı oteller için 343 TL; 2 yıldızlı oteller için 222 TL; 1 yıldızlı oteller için 150 TL; Birinci sınıf tatil köy için 560 TL; ikinci sınıf tatil köy için 450 TL; Apart oteller için 150 TL; Butik oteller için 343 TL; turistik bangolovlar için 150 TL; yöresel evler için 150 TL; turistik pansiyonlar için 150 TL; Kampingler için 150 TL; özel belgeli oteller için 343 TL; turistik konut ve villalar için 150 TL; turistik kompleksler için 560 TL ve otel ruhsatnamesi belgesi sureti için 48 TL olarak harçlar düzenlendi.

img_1818.jpg


yeniduzen-satin-aliniz-066.jpg

Bu haber toplam 15899 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler