1. HABERLER

  2. "Futbolun birleşmesi Kıbrıs halkına umut veriyor"
Futbolun birleşmesi Kıbrıs halkına umut veriyor

"Futbolun birleşmesi Kıbrıs halkına umut veriyor"

"Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Futboluna Tekrar Katılımı"nı ara bölgede bulanan Dayanışma Evi'nde dün tartışıldı.

A+A-

"Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Futboluna Tekrar Katılımı"nı ara bölgede bulanan Dayanışma Evi'nde dün tartışıldı.


Etkinliğe katılan Kıbrıs Futbol Federasyonu (KOP) II. Başkan Yardımcısı Nikos Nikolau’nun konuşmasının tam metni şöyle:

 

18 Mayıs 2015

60 yıl ayrılıktan sonra koşulların olgunlaştığı ve Kıbrıs Türk Federasyonu’nun KOP’a katılmasıyla Kıbrıs futbolunun birleşmesi isteğinin var olduğu görülüyor. Bilindiği üzere, gerek FIFA gerekse UEFA tanınmış olan devletlerde sadece bir federasyonu tanımaktadırlar. Bu durumda, Kıbrıslıtürklerin KOP’a katılımı ortak vatanımızın futbolunun birleşmesi için tek seçenek olarak görülmektedir. Kıbrıslıtürklerin katılımı için kapıyı açma isteğini ve niyetini KOP geçmişte de yıllarca vurgulamıştır ve bu isteğin Kıbrıstürk toplumunun futbol camiası içerisinden de dile getirilmesine rağmen, bazı siyasi kasıtlar, Kıbrıs Türk Federasyonu’nun KOP’a katılım başvurusunda bulunmasına izin vermediler. Kıbrıs Futbol Federasyonu’nda, biz, Kıbrıs futbolunun birleşmesinin yolunu açan ve önkoşullarını yaratan anlaşmanın 5 Kasım 2013’te Zürih’te imzalanmasını tarihi bir olay olarak görüyoruz. Bugün, bu tarihi anlaşmanın açıklanmasından bir buçuk yıl sonra,  futbolun birleşmesine yönelik bu anlaşmanın öne çıkarılmasının devlet tarafından selamlanmasından, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın önerdiği gibi Güven Arttırıcı Önlemler içerisinde dâhil edilmesinden ve genel olarak siyasi liderlikler tarafından olumlu karşılanmasından memnuniyet duymaktayız. Daha da büyük memnuniyeti, Kıbrıs Türk Federasyonu’ndan sevgili dostlarımızın KOP’a katılım başvurusuyla futbolun birleşmesi yönünde özlü adımlar atma kararlılığını ve iyi niyetini göstermelerinden duymaktayız. Başvurunun yapılmasına ilişkin gecikme nedenlerini anlıyoruz ve sonuçta Kıbrıstürk liderliğinin de olumlu bir tutum ortaya koyarak, Kıbrıs Türk Federasyonu’nun anlaşmanın yaşama geçirilmesi kararını ve futbolun birleştirilmesini destekleyeceğini ümit ediyoruz.

En popüler spor dalı ve sosyal bir olgu olarak futbol, iki toplum arasında karşılıklı güvenle, iyi bir atmosferin ve işbirliğinin yaratılmasına katkıda bulunabilir. Futbolun birleşmesi iki topluma da sadece olumlu hizmetler sunacak ve aynı zamanda Kıbrıs sorununun görüşmeler aracılığıyla çözümü yönündeki genel çabalara da katkıda bulunabilecektir. FIFA ve UEFA futbola politikanın, politikacıların ya da ulusal sorunların karışmasını kabul etmiyorlar ve Kıbrıs futbolunun birleşmesini koşulsuz bir biçimde destekliyorlar.  Nitekim anlaşmanın imzalanmasına katılımlarıyla, Türk federasyonunu anlaşmanın yaşama geçirilmesini olanaksız kılacak hareketlerde bulunmaktan caydıracak beyan ve açıklamalarıyla bu desteklerini elle tutulur bir biçimde gösterdiler.  Kıbrıs Türk Federasyonu’nun katılımı konusunda KOP’un isteğini somut bir şekilde ortaya koyduğu andan itibaren, FIFA ve UEFA’nın bunu farklı bir biçimde karşılamaları yönünde her hangi bir gerekçe ya da hak ortadan kalkmış oldu.  Biz, KOP olarak, anlaşmanın yaşama geçirilmesi için kararlılığımızı elle tutulur bir biçimde gösterdik. Çünkü bu şekilde sadece futbola yardımcı olmakla kalmayıp, aynı zamanda Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk, Kıbrıs’ın tüm halkına umut verdiğimiz görüşündeyiz. Kıbrıs sorununun çözümünün ve yurdumuzun yeniden birleşmesinin mümkün olduğu umudunu verdiğimiz görüşündeyiz. Bu noktada, Sayın Kutsokumnis’in başkanlığında KOP’un ve Sayın Sertoğlu’nun başkanlığında Kıbrıs Türk Federasyonu’nun çok iyi işbirliğini vurgulamak istiyorum. Bu işbirliğini gerçekleştirebilmemiz için duygusallıklardan uzak, tepkilerden etkilenmeden realizm ve basiretle her şeyden önce samimiyet ve kararlılık göstermek ve çok çalışmak gerekti. 

Bu anlaşma neleri içermektedir? Kıbrıstürk futbolunun KOP’a katılımının temel ilkelerini ve anlaşmanın pratikte yaşama geçirilmesi için üzerinde anlaşmaya varılanlardan kaynaklanan ve günlük temelde çalışacak bir komitenin var olmasını içermektedir. Anlaşmanın tam görüntüsüne sahip olmanız için anlaşmanın imzalanmasının ardından açıklanan temel noktalarını sizlerle paylaşmak istiyorum.

ANLAŞMA

Kıbrıs futbolunun birleşmesine yönelik anlaşma FİFA Başkanı Sayın Blater’in başkanlığında ve UEFA Başkanı Sayın Mişel Platini’nin katılımıyla 5 Kasım 2013’te Zürih’te imzalandı.
Net bir biçimde vurgulanan temel ilke, FİFA ve UEFA üyesi olarak KOP’un Kıbrıs’ta futbolun organizasyonundan, yönetiminden ve denetiminden sorumlu makam olduğudur. Ayrıca Kıbrıs’ta uluslararası futbol faaliyetlerinden sorumlu organın KOP olduğu eklenmektedir.
Bu düzenlemeden kaynaklanan ilkeler şunlardır:
• Kıbrıs’ta futbolun birleşmesi ve ilerlemesinin kolaylaştırılması karşılıklı saygı, güven ve iyi niyeti temel alacaktır.
• Bu düzenleme FIFA ve UEFA kurallarına ve tüzüklerine, uluslararası spor ilkelerine tamamen saygı gösterilmesi yükümlülüğünü kapsamaktadır.
• Bu düzenleme sadece futbolla ilişkili konularla ilgilidir. Kıbrıs’ın siyasal sorununa ilişkin her hangi bir önceki örneği teşkil etmemektedir ve Kıbrıs sorununun çözümü sağlanıncaya kadar, geçicidir. 
İki taraf arasında imzalanan bu düzenlemeyi oluşturan parametreler şunlardır:

1. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Kıbrıs Futbol Federasyonu'nun kurallarında ve tüzüğünde öngörülenler çerçevesinde üye olmak için başvuru yapacak. Böylesi bir durumda, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun üyesi olan bütün takımlar otomatik olarak KOP’un dolaylı üyesi haline gelmiş olacak. Yukarıda yer alanlar, bundan 3 yıl önce STOK’un KOP’a katılım modeliyle tamamen bağdaşmaktadır.

2. KOP,  Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun uluslararası spor ilkeleri, FIFA ve UEFA kuralları çerçevesinde ve yine STOK’un katılım modeli temelinde, KOP üyesi federasyon olarak, üyeleri arasında ligler organize etme hakkı dâhil, Kıbrıstürk futboluyla ilgili konularda yetkilerini ve ehliyetini tanıyacak.  Kırsal alan futbolumuzla ilgili olarak yapılan anlaşmada da olduğu gibi, bu düzenleme Kıbrıstürk futboluyla ilgili konuları ele alıp kararlar alacak bir komitenin KOP Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmasını öngörmektedir. Bu komitenin her hangi bir kararının uygulanması için, KOP’un bütün komitelerinde geçerli olduğu gibi, KOP Yönetim Kurulu tarafından onaylanması gerekecektir. 

3. Kıbrıs Türk Federasyonu KOP üyesi olarak onaylandığından, ele alınıp görüşülecek koşullar ve biçimle, KOP Genel Kurulu’nda ve Yönetim Kurulu’nda temsil edilme hakkına sahip olacaktır. KOP (STOK’la olduğu gibi), Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantılarını gözlemci olarak izleme hakkına sahip olacaktır.

4. KOP ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu bu düzenlemenin yaşama geçirilmesi için çalışacak bir Daimi Organizasyon Komitesi’nin oluşturulmasında anlaşmaktadırlar. KOP tarafından gösterilecek dört kişi ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından dört gösterilecek dört kişiden oluşacak Organizasyon Komitesini KOP Yönetim Kurulu kuracaktır. İmzalanan düzenlemenin gelecekteki gelişimi açısından söz konusu komitenin ilgilenebileceği konulardan bazılar şunlardır:

• KOP’un Genel Kurulu’nda, Yönetim Kurulu’nda ve diğer komitelerinde Kıbrıslıtürklerin temsil edilmesi
• Futbolcuların statüsü, transferler ve TMS (FİFA’nın uluslararası transfer sistemi) ile ilgili tüzükler
• KOP’un organizasyonlarına katılım
• FİFA ve UEFA tarafından sunulan geliştirme programlarına katılım
• Kıbrıslıtürk takımların uluslararası dostluk maçları
• UEFA Bölgeler Kupası’na katılım
• Kıbrıslıtürk antrenörlere UEFA antrenörlük lisansları
• Hakemlik, Hakemlik Komitesi, Maç Gözlemcileri vb. gibi konular
• KOP’un çeşitli kafilelerine Kıbrıslıtürklerin dâhil edilmesi.

Yukarıdaki konular hakkında Organizasyon Komitesi tarafından alınacak kararlar KOP Yönetim Kurulu’nun (gerekli olduğunda KOP Genel Kurulu’nun) ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Genel Kurulu’nun onayına tabi olacaktır.

Düzenlemede kaydedilen ve yukarıda belirtilen konular hakkında her hangi bir anlaşmaya varılmış olmadığı vurgulanmaktadır.

5.  Kıbrıs’ta futbol hakkında yukarıda kaydedildiği şekildeki düzenleme KOP ya da Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından ya da ikisinin ortak kararıyla her an sona erdirilebilecektir. Bu anlaşmanın sona erdirilmesiyle ulusal ve uluslararası düzeyde Kıbrıs futboluyla ilgili olarak yaratılmış olan durum geçersiz hale gelecektir. Bu anlaşmadaki hiçbir şeyin, bu anlaşmaya katılanlarla bağlantılı yasal haklar yarattığı ya da önceki bir örneği teşkil ettiği varsayılamaz.

Sözlerime son verirken, KOP olarak bu anlaşmanın Kıbrıs’ta futbola yardımcı olacağına ve aynı zamanda iki toplum arasında iyi bir atmosferin yaratılmasına katkıda bulunacağını inandığımızı belirtmek istiyorum. Bu anlaşmanın yaşama geçirilmesiyle, FİFA ve UEFA tarafından dolaylı olarak tanınacağından, Kıbrıs Türk Federasyonu doğrudan yararlar sağlayacaktır. Ancak en önemlisi, Kıbrıslırum-Kıbrıslıtürk, Kıbrıs’ın tüm halkına Kıbrıs sorununun çözümünün ve vatanımızın yeniden birleşmesinin mümkün olduğu umudunu vermesidir.

 

Bu haber toplam 1115 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler