Yeni vergiler geliyor

Yeni vergiler geliyor

Hükümet; Gelir Vergisi'nden Kurumlar Vergisi'ne, Şans Oyunları'ndan Katma Değer Vergisi'ne pek çok yeni vergi artışını uygulamaya koymaya hazırlanıyor. En önemlisi de Taşınmaz Mal Vergisi.

A+A-

YENİ VERGİLER GELİYOR

‘Kıbrıslı Rum malları’ için taşınmaz mallara ‘vergi artışı’

Kıbrıs sorununun en önemli başlıklarından olan “mülkiyet” meselesi için hükümet emlak vergilerinde artış yapılacak tasarıyı hazırladı.

Kıbrıslı Rumlara ait mülkiyetlerin tazmini için “fon” yaratmayı amaçlayan hükümet, Taşınmaz Mal Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı Resmi Gazete’de yayımladı.

Tasarıya göre belediye meclislerinin kararıyla belirlenecek oranlarda toplanacak taşınmaz mal vergilerinin yüzde 15'i Taşınmaz Malların Tazmini, Takas ve İadesi Yasası kapsamında komisyon kararıyla ödenecek

Böylece Kıbrıslı Rumlara ait mülklerin tazmini için tüm emlak vergilerinden pay alınacak.

Ayrıca Resmi Gazete'de yayımlanan bir başka tasarı ile Katma Değer Vergisi’nde de artış öngörülüyor. 

Hükümet; Gelir Vergisi'nden Kurumlar Vergisi'ne, Şans Oyunları'ndan Katma Değer Vergisi'ne pek çok yeni vergi artışını uygulamaya koymaya hazırlanıyor.


Resmi Gazetede yayımlandı

Çeşitli vergilerde artış öngören tasarılar, Resmi Gazete'de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu.

Şans oyunları, taşınmaz mal, kurumlar, KDV ve gelir vergilerinde artışları düzenleyen tasarılarla ilgili görüş ve öneriler, Meclis Başkanlığı'na yazılı olarak iletilebilecek.

Şans oyunlarında da vergi artışı

Hükümetin hazırladığı tasarılardan biri olan Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı, "Yaşanan ekonomik koşullar ile yıllar içerisinde yaşanan değişim ve gelişmeler uyarınca kayıt dışılığın önlenmesi, kurumların yatırım alanlarının ve yatırım ortamlarının büyütülüp genişletilmesi, kurumların sermaye yapılarının rahatlatılarak genişletilmesi ve verginin tabana yayılması ile mevcut yasaların günümüz koşullarına ve gerekliliklerine uygun hale getirilmesini" amaçlıyor.

Taşınmaz Mal Vergilerini artıracak tasarı hazır

Belediyelerce toplanan taşınmaz mal vergilerini artırmayı öngören Taşınmaz Mal Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı, ilgililerin görüş ve önerileri alınmak üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tasarının genel gerekçesinde, 2009 ile 2018 yılları arasında taşınmaz mal vergilerinin artırılmadığı belirtilerek, vergilerin enflasyon karşısında güncellenmesi ve günün ekonomik koşullarına uyarlanmasının amaçlandığı belirtiliyor.

Tasarıya göre belediye meclislerinin kararıyla belirlenecek oranlarda toplanacak taşınmaz mal vergilerinin yüzde 15'i ilk ve orta dereceli okulların altyapısına, yüzde 15'i de Taşınmaz Malların Tazmini, Takas ve İadesi Yasası kapsamında komisyon kararıyla ödenecek tazminatlara ve diğer giderlere ayrılacak.

Kurumlar Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı

Kurumlar Vergisi'nde değişikliğe gidiliyor. Hükümetçe hazırlanarak Meclis'e sunulan ve Meclis Başkanlığı'nca görüş ve önerilerin alınması için Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik tasarısıyla, "değişen günümüz ekonomik koşulları uyarınca kayıt dışılığın önlenmesi, kurumların yatırım alanlarının ve yatırım ortamının büyütülüp genişletilmesi, kurumların sermaye yapılarının rahatlatılarak genişletilmesi ve verginin tabana yayılması" amaçlanıyor.

KDV’de de artış ön görülüyor

Resmi Gazete'de yayımlanan bir başka tasarı ile Katma Değer Vergisi’nde de artış öngörülüyor.

Tasarı, "yaşanan ekonomik koşullar ile yıllar içerisinde yaşanan değişim ve gelişmeler uyarınca kayıt dışılığın önlenmesi, kurumların yatırım alanlarının ve yatırım ortamlarının büyütülüp genişletilmesi, kurumların sermaye yapılarının rahatlatılarak genişletilmesi ve verginin tabana yayılması ile mevcut yasaların günümüz koşullarına ve gerekliliklerine uygun hale getirilmesini" hedefliyor.

Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı

Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı ise değişen günümüz ekonomik koşulları uyarınca kayıt dışılığın önlenmesi, vergi yükümlülerinin yatırım alanlarının ve yatırım ortamının büyütülüp genişletilmesi, yükümlülerin mali açıdan rahatlatılarak mali yapılarının güçlendirilmesi ve verginin tabana yayılması amacıyla hazırlandı.

Bu haber toplam 4773 defa okunmuştur
Etiketler : ,
İlgili Haberler