1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. "Yasanın iadesi üzüntü verici..."
"Yasanın iadesi üzüntü verici..."

"Yasanın iadesi üzüntü verici..."

Avcılık Federasyonu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasası”nı  yeniden görüşülmek üzere Cumhuriyet Meclisi’ne iade etmesinin “üzüntü verici” olduğunu ifade etti.

A+A-

Avcılık Federasyonu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasası”nı  yeniden görüşülmek üzere Cumhuriyet Meclisi’ne iade etmesinin “üzüntü verici” olduğunu ifade etti.

Avcılık Federasyonu, “Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yeni Av Yasasını incelenmeden ve dayanağı olmayan gerekçelerle Meclise geri iade etmesi üzüntü vericidir. Yeni Av Yasasının aynen olduğu gibi hiç vakit kaybetmeden uygulamaya girmesi gerekir” görüşünü bildirdi.

Avcılık Federasyonu yazılı açıklamasında, söz konusu yasanın, kültürel ve bilimsel verilerin tüm taraflarca ortaya konup, ciddi bir emek ile farklı görüşlerin harmanlanması sonucu oluşturulduğu belirtildi.

Ülkede “uzlaşı sağlaması imkansız” diye görülen “avcılar ve av karşıtlarının” ilk kez aynı masaya oturarak, ülke kültüründe ciddi yeri olan avcılığın sürdürülebilir şekilde yapılırken, bilimsel verilerin de dikkate alınıp, doğanın en yüksek seviyede korunması kriterlerini göz önüne alınarak ortak bir paydada buluşmayı başardığı belirtilen açıklamada, “Elbette ki tarafların memnun olmadığı bazı maddeler olabilir ancak buradaki esas konu ortak bir konsensüs ile bir yasanın oluşturulmasıdır” denildi. 

Açıklamada, Cumhurbaşkanı’nın iade gerekçesi olarak sıraladığı konuların bir buçuk yıldır fedrasyon dışındaki tüm çevre örgütleriyle istişare edilerek daha sonra da Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nde yine ilgili tüm sivil toplum örgütlerinin katılımıyla şekillendiği, komitenin ve Meclisin oybirliği ile geçtiği ifade edildi.

Avcılık Federasyonu şunları kaydetti:

“Sayın Cumhurbaşkanı, bu konuda samimiyetsiz bir tavır sergileyen ve tamamen av karşıtı Kuşkor'un yapılan bunca emeğe saygısızlık edip yasadaki bazı maddeleri çarpıtarak, konuya hakim olmayan ve yasayı iade gerekçelerinden de anlaşılacağı gibi eski ve yeni yasayı karşılaştırmadan sadece Kuşkor'un verdiği itirazları kendi görüşüymüş gibi Meclise iade etmiştir. 

Federasyon yönetimimiz Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasasının aynen olduğu gibi tekraren Cumhurbaşkanı’na hiç vakit kaybetmeden imzaya gönderilmesinin doğru olacağını düşünmekte, yasada hiç bir konuda değişiklik yapılmasını kabul etmemekle birlikte, yeni yasa onaylanmayıp mevcut yasa yürürlülükte kalırsa, Sn Cumhurbaşkanının (Kuşkor 'un) iddialarının tam tersine şu durum ortaya çıkacaktır;  

Yeni yasada 100 adet ile sınırlanan cikla kuşu limiti, mevcut yasa yürürlülükte kalması halinde limitsiz bir şekilde avlanılabilecektir, ayrıca eski yasada çulluk, fassa, güvercin gibi kuşlarda limitsiz bir şekilde avlana bilmektedir. Ancak yeni yapılan yasada hepsine limit getirilmiştir.

Yeni yasada 10 adet ile sınırlanan ve ağustos ayından daha serin olan eylül ayına kaydırılan üveyik avı, mevcut yasa yürürlülükte kalması halinde üveyik kuşunun 32 adet ve ağustos ortasında avlanmaya devam edilecektir.

Sayın Cumhurbaşkanı’nın sürek avının yasaklanması ile ilgili yapmış olduğu talebe hiç bir anlam getirememekteyiz, çünkü mevcut yürürlülükteki yasanın 15'inci maddesinin 5'inci fıkrasında sürek avı yöntemi zaten yasaktır, buradan da anlaşılacağı gibi Sn. Cumhurbaşkanı yasayı iyi incelemeden tek bir zümrenin av karşıtı emellerine alet veya ortak olarak yasayı Meclise geri iade etmiştir.

Banya avı diye bahsettiği konuda anlatmak istediği; baba, oğul, amca, kardeş, dayı, arkadaş, enişte, kayınpeder, kız kardeş ve annenin birlikte ava gidip yan yana yürüyerek sosyal bir şekilde, kültürümüze sahip çıkıp av yapmasını engellemek ise bu teknik ve etik olarak mümkün olmamak ile birlikte gelişmiş ülkelerde uygulanan yöntemlere de aykırıdır, sebebi ise; kişilerin bireysel olarak yaptığı avcılık yöntemlerinde oto kontrol sağlanamayıp yasa dışılık artmaktadır, banya olarak yapılan av yönteminde ise bireyler birbirlerini kontrol ederek, uyararak kendi içlerinde oto kontrolü sağlayıp yasa dışılığı engelleyecektir.

Köpek kullanımının kısıtlanması ile ilgili Cumhurbaşkanı’nın yapmış olduğu talep mevcut yasaya göre, yeni yasada zaten yerine getirilerek köpeklere kapalı mevsimde gezdirme tarihleri kısaltılmış ve tüm avcıların köpeklerine çip taktırarak Avcılık Federasyonu’na kaydettirme zorunluluğu getirilmiştir.

Çevre koruma bölgelerinin ava kapatılması, KKTC 'de avcılığın tamamen kaldırılmasıyla tamamen eşdeğerdir, çünkü ülkemizde zaten kısıtlı olan avlakların en büyüğü ve en verimlisi bu bölgelerdir, bu bölgelerin ava kapatılması avcıların geriye kalan kısıtlı yerlere yığılmasını sağlayarak tehlike yönünden ciddi sorunlar yaratırken, av hayvanları üzerinde de olumsuz etki yaratacaktır. Avcılarımız bu bölgelerde yasanın kendilerine verdiği imkan dahilinde, limitlerde ve çok kısıtlı günlerde av hayvanı avlamaktadır, bu konu komitede günlerce tartışılmış ve kabul görmemiştir.

Yeni yasada, av hayvanlarının otel, pansiyon, meyhane, lokanta, market, kahvehane, bar veya başka mekanlarda yemek olarak verilmesi ve menüde gösterilmesi ile ilgili kural bulunduğu doğrudur, ancak yürürlülükteki yasanın 10'uncu maddesinde komisyon tarafından izinlendirilmiş üretim tesislerinde ( Avcılık Federasyonu Dikmen Üretim Tesisi ) üretilen av hayvanlarının satışı serbesttir.

Yine mevcut yasanın 11'inci maddesinde komisyon tarafından izinlendirilen üretim yerlerinde üretilen av hayvanlarının, yine komisyon tarafından izinlendirilen yerlerde servis yapılması ve tüketilmesi zaten serbesttir, 2009 yılından bugüne kadar Avcılık Federasyonu bu konu ile ilgili hiç bir suiistimale imkan tanımayıp doğadan avlanılan av hayvanlarını servis yapıp satan işletmelere yasal işlem yapılmasını sağlamıştır ve bugünden sonrada sağlamaya devam edecek alt yapıya sahiptir. Kaldı ki yeni yasada bu kural daha da katılaştırılmış ve Federasyon tarafından satılacak av hayvanlarının ölü olarak satılması, komite çalışmalarında Kuşkor 'un talebi üzerine yeni yasaya girmiştir. Buradan da anlaşılacağı gibi, Kuşkor 'un bu konuda samimiyetsiz olduğu ayrıca Sn. Cumhurbaşkanı’nın yasayı incelenmeden ve dayanağı olmayan gerekçelerle Meclise geri iade ettiğini üzüntü ile görmekteyiz.”

Bu haber toplam 1184 defa okunmuştur
İlgili Haberler