1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. 'Vergi affı' mecliste tartışıldı
Vergi affı mecliste tartışıldı

'Vergi affı' mecliste tartışıldı

Erhürman, insan hak ve özgürlüklerinin ise mutlak eşitlik kapsamında olduğuna işaret ederek, “askerlik namus borcudur” diye pankart açanlarla, “vicdani reddi” savundukları için pankart açanların eşit haklara sahip olduğunu ve eşit muameleyi hak ettiğini s

A+A-

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Mali Düzenleme ve Kamu Alacaklarının İndirimli Tahsiline İlişkin (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı’nı görüşmeye başladı.

Yasa tasarısı, Kamu Alacaklarının İndirimli Tahsiline İlişkin Kanun Hükmündeki Kararname’de öngörülen, “beyan dışı kalmış servet unsurlarının ve beyan edilmemiş ekonomik varlıkların beyanının sağlanması, matrahların artırılması yolu ile vergi barışının sağlanması ve bu güne kadar herhangi bir sebeple ödenemeyen vergi, vergi cezası, harç ve gecikme zamlarının ödenmesinin kolaylaştırılmasını” amaçlıyor.

TATAR

Tasarıyla ilgili Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Birikim Özgür’ün sunuşunun ardından söz alan UBP Milletvekili Ersin Tatar, bu kararnameyle meclisin by-pass edildiğini belirterek, eleştirdi. Tatar, “Komitede tıkanan bir yasayı kararnameyle hayata geçirme kabul edilemez” dedi.

Kararnamenin, büyük bir yasa dışılıkla hayata geçirildiğini savunan Tatar, UBP olarak konuyu Anayasa Mahkemesi’ne götürdüklerine işaret etti.
Tatar, affın sürekli tekrarının, vergi kaçakçılığını teşvik ettiğini belirterek, kayıt altına alma gerekçesiyle yapıldığı söylenen affın, tam tersi bir sonuç doğurduğunu savundu. Tatar, konuşmasın sırasında, Ticaret Odası’nın konuyla ilgili raporundan alıntılar yaptı.

Ersin Tatar, “Af nitelikli uygulamalar, uzun vadede köklü reforma neden olamayacağı, tam tersine ekonomiyi daha fazla kayıt dışına iteceği yönünde görüşler var” dedi.

UBP Milletvekili Tatar, bu yasa tasarısına oylarının ret olacağını söyledi.

ANGOLEMLİ

TDP Mağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli de, Anayasa’nın çok önemli olduğunu ifade ederek, göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.
Angolemli, UBP hükümeti döneminde bazı belediyelerin elektrik borcunu ödemediğini ve yasa gücünde kararname çıkararak, halktan ek ücret alındığını ve bunun yasa dışı olduğunu savundu.

Şimdi de CTP-BG DP-UG Koalisyon Hükümeti’nin de yasa gücünde kararname çıkardığını ifade eden Angolemli, söz konusu yasa gücünde kararnamenin büyük işyerlerine af getirirken, esnaf ve zanaatkarı zorda bıraktığını savundu.

Angolemli “Vergiyi koyan da kaldıran da meclistir, hükümet ve bakanlar kurulu bunu yapamaz” dedi.

ERHÜRMAN

CTP-BG Milletvekili Tufan Erhürman da konuşmasında, kanun hükmünde kararname olup, bugün yasaya dönüştürülen yasa tasarısına ilişkin konuşmasında, vergi ya da mali yükümlülüğünün sadece yasayla konulacağı hükmünün, Magna Carta’dan beri bulunduğuna işaret etti.
Erhürman, burada söz konusu olan durumun ise, vergi koyma ve vergi kaldırma arasındaki nüans farkından kaynaklandığını söyledi.

Kararnameyle yeni bir yasal yükümlülüğün getirilmediğine işaret eden Erhürman, eşitlik ilkesinin göz ardı edildiği yönündeki eleştirilere de değinerek, vergi hukukunda matematiksel eşitlik anlayışının bulunmadığını belirtti.

Erhürman, insan hak ve özgürlüklerinin ise mutlak eşitlik kapsamında olduğuna işaret ederek, “askerlik namus borcudur” diye pankart açanlarla, “vicdani reddi” savundukları için pankart açanların eşit haklara sahip olduğunu ve eşit muameleyi hak ettiğini söyledi.

Tufan Erhürman, kararnameyle ilgili 90 gün sınırlamasının ise, uygulamanın 90 gün daha uzatılması anlamına gelmediğini; tam tersine kararnamenin 90 gün içinde meclis iradesine getirilmesini öngördüğünü belirtti. Erhürman, söz konusu kararnameyle ilgili tasarının ise, geçmiş uygulamaların aksine, bu süre sınırlamasından çok önce meclise geldiğini belirtti.

Erhürman, konuşmasının sonunda, Anayasa’nın ne 75, ne de 112’inci maddesine aykırı olmayan kararnamenin tam bir örnek kanun hükmünde kararname olduğunu belirterek, konunun Anayasal boyutunun doğru noktada tartışılması gerektiğini söyledi.

SOYER

CTP-BG Milletvekili Ferdi Sabit Soyer, vergi konusunun tartışılması gereken bir konu olduğunu söyledi.

Soyer, vergi ve af konusunun tartılmasının normal olduğuna işaret ederek, ülkedeki ekonomik koşullar düşünüldüğünde, biriken borçların söz konusu olduğu durumlarda affın düşünülmesi gereken çözümlerden biri olduğunu belirtti.

Konuyu suiistimal etmeden ele almak gerektiğini kaydeden Soyer, “vergi affını eleştirenlerin, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun yasayı ‘daha fazla af verilsin’ gerekçesiyle iade etmesine ilişkin eleştiri getirmediğine” dikkat çekti. Siyasette tutarlılığın önemine vurgu yapan Soyer, “UBP milletvekillerinin, kendileriyle tamamıyla zıt düşüncelere sahip Cumhurbaşkanına eleştiride bulunmamasının manidar olduğunu” savundu.

Ferdi Sabit Soyer, LTB Belediye Başkanı’nın, vergi affını kullanarak, vatandaşlara belediyelere olan yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunmasını takdir ettiğini belirtti.

Soyer, Ülkede vergi düzen ve usulünün doğru noktaya dönmesinin zamanının gelip de geçtiğini kaydederek, resen vergi uygulamasının, siyasilerin iki dudağı arasında olmaması gerektiğini söyledi. Soyer, resen verginin ülkede bir silah olarak kullanıldığını ve halkı güvensizliğe ittiğini savundu.

CTP-BG Milletvekili Soyer, ülkede bağımsız vergi denetim organının şart olduğunu söyledi.

TATAR

UBP Milletvekili Ersin Tatar, yeniden söz alarak, vergi koymak gibi, vergi kaldırmanın da yasal düzenleme gerektirdiğini belirtti.

Tatar, yasa gücündeki kararnamelerin, sadece acil ekonomik tedbirler gerektiğinde yapıldığını savundu.

Ortada çok yüksek bir yetki kullanımının söz konusu olduğunu kaydeden Tatar, mecliste bu yetkinin bulunup bulunmadığının tartışma konusu olduğunu söyledi.

 

PİLLİ: “İYİ BİR VERGİ YASASI ÇIKARILMADIĞI SÜRECE AFLARA İHTİYAÇ VAR”

Tasarı görüşülürken söz alan UBP Milletvekili Ali Pilli, iyi bir vergi yasası çıkarılmadığı sürece her zaman vergi aflarına ihtiyaç duyulacağını söyledi.

Pilli, konuyla ilgili köklü bir çalışma yapılmasını istedi.

KALYONCU: “BU TÜR AFLAR BENCE HİÇBİR ZAMAN DOĞRU DEĞİL”

Daha sonra söz alan CTP-BG Milletvekili Ömer Kalyoncu, her vergi affında tartışmalar yaşandığını ancak konuya bir türlü çözüm bulunamadığını söyleyerek, denetimde yaşanan sorunların çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

“Bu tür aflar bence hiçbir zaman doğru değildir. Ama gelin görün ki bu ülkede vergi vermek istememe yaygın bir durumdur. Bizim her 10 vergi mükellefine 1 vergi müfettişi koyacak halimiz yoktur. Dolayısıyla bu vergi kaçırma eğilimi ve bu devlete inançsızlık olduğu sürece bu aflar hep dönüp dolaşıp gündeme gelecektir” diyen Kalyoncu, geçmişte böyle icraatlar yapan insanların kürsüye çıkıp eleştiri yapmasını doğru bulmadığını anlattı.

MUNGAN: “NEDEN 19 KASIM 2009’DA KARARNAME ÇIKARILDI?”

Eleştirileri yanıtlayan Maliye Bakanı Zeren Mungan, “neden kararname” sorusuna karşılık, “Neden 19 Kasım 2009’da mali düzenlemeyle ilgili kararname çıkarıldı” diye sordu.

Bu kararnamenin daha sonra yasallaşarak 2009-2012 sonuna kadar 6 aylık uzatmalarla sürdürüldüğünü hatırlatan Mungan, neden bu kararnamede 386 milyon TL eksik vergi tahsil edildiği ve bu aftan neden 17 bin kişinin yararlandığı sorularını da yöneltti.

“VERGİSİNİ DÜZGÜN ÖDEYENE İNDİRİM GETİRDİK”

Mungan, kendi çalışmalarında afların vergiyi yıpratacağını da belirttiklerini söyleyerek,“Biz bu yasayla beraber 1977 yılından beri herhangi bir değişikliğe uğramayan Vergi Usul Yasası’nın üçte birini değiştirdik. Vergisini düzgün ödeyen insanlara da indirim getirdik. Bu yasalarla birlikte muhasipler için muhasabe meslek yasası getirdik. Devletin kendi kendini denetlemesi için Kamu Mali Kontrol Yasası’nı getirdik” dedi.

AFTAN YARARLANANLAR…2 BİN 374 KURUM, 4 BİN 968 ŞAHIS, 10 BİN 58 MOTORLU ARAÇ

Çıkardıkları aflardan 2 bin 374 kurum, 4 bin 968 şahıs, 10 bin 58 motorlu aracın yararlandığını belirten Mungan, peşin tahsilat yapıldığını ve 182,5 milyon TL vergi, 90 milyon TL gecikme cezası tahsil edildiğini belirtti.

Önceki kötü uygulamalardan ders alarak daha adil bir uygulama hazırladıklarını, mükellefle Vergi Dairesi’ni barıştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Resen takdirlerin vergi memuru tarafından yapıldığını hatırlatan Mungan, bu sürecin içinden çıkılmaz bir durum yarattığını söyleyerek, ilk önce devletin kendi sorumluluğunu yerine getirmesive doğru bir mekanizma oluşturması gerektiğini belirtti.

Bu bağlamda bir itiraz komitesi oluşturduklarını kaydeden Mungan, muhasiplerin hatalarından kaynaklanan sorunları çözmek için de düzenlemeler yaptıklarını anlattı.

Mungan, “Bu uygulamalar belirli bir sistematiğin parçası olarak getirilmiştir” dedi.

YORGANCIOĞLU: “UBP’LİLERİN SÖYLEMLERİNİ ANLAMIYORUM”

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu da söz alarak UBP’li milletvekillerinin daha önce af kapsamının genişletilmesi ve oranların yükseltilmesini talep ederken şimdi neden böyle söylemlerde bulunduklarını anlamadığını kaydetti.

NİSAP SORUNU YAŞANDI, SİBER UYARDI

Genel Kurul’da konuşmaların ardından tasarının madde madde görüşülmesi oy çokluğu ile onaylandı. Tasarının bütünü üzerindeki görüşme ise nisaba takıldı. Nisap yetersizliği nedeniyle Genel Kurul’a ara verildi.

Meclis Başkanı Sibel Siber ise söz alarak milletvekillerinin Pazartesi ve Perşembe günleri TV ve radyo programlarına çıkmaması, basının da buna anlayış göstermesini istedi.

Aranın ardından nisap sağlanınca tasarı madde madde görüşüldü ve oylandı. Daha sonra tasarının bütünü oylanarak, 26 kabul 8 ret oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

(tak)

 

Bu haber toplam 1852 defa okunmuştur