1. HABERLER

  2. ÖZEL HABER

  3. ‘Üst kademe için 15 yıl şartı’
‘Üst kademe için 15 yıl şartı’

‘Üst kademe için 15 yıl şartı’

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti, Resmi Gazete’de yayımlamadan, Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde görüşülmek üzere Meclis’e sevk etti.

A+A-

Ayşe GÜLER

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti, Resmi Gazete’de yayımlamadan, Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde görüşülmek üzere Meclis’e sevk etti.

Türkiye ile KKTC arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’nde de yer alarak, Eylem Planı’na göre Mart ayında değişikliğe gidileceği taahhüt altına alınan tasarı, 23 Nisan tarihinde komite gündemine getirildi.

Komitede yer alan muhalefet partileri, kamuda insan kaynaklarının etkin ve verimli kullanabilmesine yönelik adım atılacağı’ sözü veren yasa tasarısının Resmi Gazete’de yayımlanıp, halkın bilgisine sunulmadan komite gündemine getirilmesine tepki gösterdi.

Hatırlanacağı üzere; Türkiye ile imzalanan protokolün eylem planında; Temmuz 2021’e kadar da Kamu Görevlileri Yasası’nda yapılacak değişikliklerle paralel kamu personel yasalarının ilgili maddelerinin değiştirilmesi hedefleniyor.


YASA TASARISI NE İÇERİYOR?

Kamu görevlisine yeni yorumlama…

Yeni düzenlemeye göre; yasada ifade edilen ‘kamu görevlisinin’ tefsiri de değiştirildi.

Buna göre; kamu görevlisi Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından asıl ve sürekli kadrolara atananlar kişi olarak nitelendirildi.

 

15 yıl çalışma…        

Yasa tasarısına göre; bir kamu görevlisinin üst kademe yöneticiliği mevkilerinden birine atanabilmesi aranan asgari nitelikler belirlendi.

Buna göre; lisans diplomasına sahip, Yöneticilik Hizmetleri Sınıfının (Üst Kademe Yöneticisi veya Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) kadrolarından birisine atanmayan,  söz konusu hizmet sınıfında en az bir yıl ve kamu görevlisi olarak en az 15 yıl çalışan kişiler bu mevkiye atanabilecek.

Bununla birlikte;  lisans diplomasına sahip, üniversite mezuniyeti veya yükseköğrenim gerektiren hizmet sınıflarının I. derecesinde en az üç yıl ve kamu görevlisi olarak en az 18 yıl çalışan kişilerle ilgili atama yapılabilecek.

 

Kadro dışından atama…

Yasa tasarısında kadro dışından atama koşullarında da düzenlemeye gidildi.

Yeni düzenlemeye göre; Müsteşar, Kooperatif Şirketler Mukayyidi, YÖDAK Genel Sekreteri, Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanı, Başbakanlık Denetleme Kurulu Üyesi,  Müdür Temsilci ve Özel Kalem Müdürü,  mevkilerine kamu görevlileri dışından da üçlü kararname ile atama yapılabileceği belirtildi.

Ancak, yaş haddi, sağlık veya kendi arzusu ile emekliye sevk edilenlerin atanamayacağı yasal çerçeveye alındı.

Kamu görevi dışından Müsteşar, Kooperatif Şirketler Mukayyidi, YÖDAK Genel Sekreteri, Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanı, Başbakanlık Denetleme Kurulu Üyesi,  Müdür Temsilci mevkilerine yapılacak atamalarda izlenecek yol da belirlendi. Yasa tasarısında bu kişilerin; “Lisans diplomasına sahip olması, kamu görevi dışında en az üç yıl yöneticilik olmak üzere toplam on yıl çalışmış olması gerektiği ifade edildi.

 Ancak doktora derecesi alan kişilerin en az bir yılı yöneticilik olmak üzere toplam beş yıl çalışmış olması; müdür/temsilci mevkiine atamalarda müdür/ temsilci mevkiinin hizmet şemasında yer alan eğitim koşulunun aranacağı” kaydedildi.

 

Özel kalem müdürlüğü atamasında ‘lisans’ diploması yeterli olacak

 

Kamu görevi dışından Özel Kalem Müdürü mevkiine yapılacak atamalarda lisans diplomasına sahip olmak yeterli olacak.

Müsteşar mevkiine kamu görevlileri dışından yapılacak atamalarda, atanacak kişinin Emeklilik Yasası kuralları altında emekliye ayrılmış olmaması koşulu ile 65 kadar istihdam edilebilmek üzere üçlü kararname ile atama yapılabilecek.

 

 

İlk kez atanacaklara…

 

Bu (Değişiklik) Yasası yürürlüğe girdiği tarihten sonra üst kademe yöneticiliği mevkilerinden herhangi birine ilk kez atanacak olan kamu görevlileri için, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılan Üst Düzey Yeterlik sınavını başarıyla geçmiş olması koşulu 1 Ocak 2022 tarihine kadar aranmayacak.

 

   

MECLİS İÇ TÜZÜĞÜ NE DİYOR?

‘Halkın bilgisine sunulmalı’

Meclis iç tüzüğünün 85’inci maddesi; tasarı ve önerilerin halkın bilgisine sunulmasına yönelik koşulların çerçevesini çiziyor.

Buna göre; Meclis Başkanlığı’na verilen tasarı ve önerilerin Başkanlıkça verilmelerini izleyen on gün içinde, ivediliği olanların ise üç gün içinde, Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle halkın

bilgisine sunulması gerekiyor.

İç tüzük, “yalnızca dairelerin ve hizmet birimlerinin kuruluşuna ilişkin tasarı ve önerilerinin; seçimlerin yenilenmesine ve ertelenmesine ilişkin karar tasarı ve önerileri, içtüzük karar önerisinin ve yürürlükteki yasalarda, basit ve daha çok biçimsel değişiklikler yapılmasını öngören veya esastan değişiklik yapmayan maddi hataların düzeltilmesini içeren tasarı ve önerilerin halkın bilgisine sunulmasına gerek olmadığına” işaret ediyor.

Bununla birlikte içeriği daha önce halkın bilgisine sunulmuş tasarı ve önerilerin Danışma Kurulu’nun önerisi uyarınca, Genel Kurulca halkın bilgisine sunulmasına gerek olmadığı kararlaştırıldığı taktirde, yeniden halkın bilgisine sunulmayacağı dile getiriliyor.

Öte yandan içeriği daha önce halkın bilgisine sunulmuş; ancak Başbakan tarafından geri alınan tasarıların yeniden aynı gerekçe ve içerikle Meclise sunulması halinde, bu tasarıların halkın bilgisine yeniden sunulmasına gerek olmadığı da iç tüzükte belirtiliyor.

yd-destek-gorseli-128.jpg

Bu haber toplam 1805 defa okunmuştur