1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Turizm Örgütleri turizm için yol haritası önerdi
Turizm Örgütleri turizm için yol haritası önerdi

Turizm Örgütleri turizm için yol haritası önerdi

Turizm Örgütleri İnisiyatifi, sürdürülebilirlik temelinde bir turizm sektörü yaratılması yolunda özerk bir “Turizm İdaresi” oluşturulmasını önerdi.

A+A-

Turizm Örgütleri İnisiyatifi, sürdürülebilirlik temelinde bir turizm sektörü yaratılması yolunda özerk bir “Turizm İdaresi” oluşturulmasını önerdi.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ile Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği’nin oluşturduğu Turizm Örgütleri İnisiyatifi, turizm sektöründe daha fazla zaman kaybetmeye tahammül kalmadığını belirterek, turizm için özerk bir yapı oluşturulması, turizmin siyasetten uzaklaştırılması ve devlet politikasının sağlanması gerektiğini vurguladı.

İnisiyatif, yeni turizm döneminde, yeni yapı kurulana kadar turizmle ilgili daireye siyasetten uzak bir daire müdürünün atanması ve gerekli fonun sağlanması ile ülkenin tanıtım stratejisinin uygulanmaya konmasını istedi.

Ülke turizminin ana paydaşları Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ile Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği’nin “KKTC turizminin halen sürdürülebilir bir platforma taşınmadığı ve bunu taşıyacak kurumsal yapının da bulunmadığı” tespitinden yola çıkarak bu yolda girişimlerde bulunmak üzere oluşturduğu “Turizm Örgütleri İnisiyatifi” bugün basın toplantısı düzenleyerek, yol haritası önerilerini açıkladı.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Hüseyin Aktığ ile Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun’un da hazır bulunduğu basın toplantısında, Turizm Örgütleri İnisiyatifi açıklamasını, yönetim kurulları adına Otelciler Birliği Danışmanı Ayşe Dönmezer okudu.

Açıklamanın ardından Aktığ ile Tolun basın mensuplarının sorularını yanıtladı, turizm sektöründe, yeni dönemde daha etkin adımlar atılmaması halinde geleceğin sıkıntılı olacağını savundu ve turizm ile ülke tanıtımlarında daha fazla fon ve vizyon yaratılmasını istedi.

İnisiyatifin basın açıklamasını okuyan Dönmezer, inisiyatif olarak ülke turizminde yaşanan süreçler, sürekli artan sorunlar, sıkıntılar, günübirlik ve kişilere dayalı uygulamalar, politikacıların değişmeyen bakış açıları ve başta Akdeniz çanağı olmak üzere dünyadaki ülke turizmi açısından olumsuz gelişmeler ve beklentileri değerlendirdiklerini kaydetti.

Dönmezer, bu konudaki tespitlerinin; “bu ortamda ve bu yüz yılda turizm sektörümüzün daha fazla zaman kaybetmeye tahammülü kalmadığı” yönünde olduğunu belirterek, “İnisiyatifimiz, sürdürülebilirlik temelinde bir turizm sektörü yaratılması yolunda Özerk bir Turizm İdaresi oluşturulması ve bu oluşumu sektörün beklediği çalışmaları yapması konusunda destekleyerek uğraş verecektir” dedi.

Dönmezer, tüm turizm paydaşlarını da bu inisiyatife katılmaya çağırdı.

“TURİZMDE SORUNLAR ARTIYOR”

Turizm Örgütleri İnisiyatifi olarak bir yol haritası belirlediklerini de belirten Dönmezer, yol haritası ile ilgili tespit ve önerileri şöyle sıraladı:

“Turizm sektörünün sorunları artmaya devam etmektedir.

KITSAB ve KITOB olarak bu sorunları bakanlığa aktardık, çözüm aradık ancak sorunlar artmaya devam etmiş turizm sürdürülebilir bir platforma çekilememiştir.

Diğer bakanlıklar gibi hantal ve siyasetin ağırlığı altında ezilen bakanlıkta yasal olarak atanmış bir müsteşar olmasına karşın halen Turizm Bakanlığı müsteşarının kim olduğu konusunda belirsizlikler vardır. 

“TURİZM DAİRE MÜDÜRLÜKLERİ BOŞ”

Bununla birlikte tanıtım anlayışının broşür çıkarmanın ötesine geçtiği günümüzde tanıtımların farklı yöntem ve araçlarla profesyonel bir yaklaşımla ele alınması gerekliliği ortadadır. Ancak, Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi’ne aylardır halen uygun bir müdür ataması yapılmamıştır.

Aynı şekilde, ana fonksiyonel dairelerden olan Turizm Planlama Dairesi’nde de müdür boşluğu olduğu bilinmektedir.

Turizmin sorunları ve gelişimi pek çok Bakanlığı ilgilendirmekte, pek çok Bakanlığın ve Dairenin işbirliğini gerektirmektedir. Bütünlüklü politikalara ihtiyaç duyulan Turizmde bu Bakanlık yapısı değişmelidir.”

Dönmezer, ülke turizminin sorunlarına çözüm bulmak için “turizm için özerk bir yapı oluşturulması, turizmin siyasetten uzaklaştırılması ve devlet politikası olmasının sağlanması” gerektiğini ifade etti.

Bununla birlikte yol haritasında öne çıkarmak istedikleri ve kritik önemde gördükleri konulardan birinin de uygulanmakta olan “Turizm ulaşım teşvik sistemi” olduğuna işaret eden Dönmezer, bu konuda şunları kaydetti.

“TEŞVİK SİSTEMİ OLUMSUZLUKLAR YARATIYOR”

“Tespitimiz; ülke turizminde yıllardır uygulanan ulaşım teşvik sistemi olumsuzluklar yaratmaktadır.

Ülke turizminde uygulanmaya başlanan ulaşım teşvik sistemi zamanında ve gerekli bir enstrüman olarak Kuzey Kıbrıs Turizmine ivme kazandırmıştır. Bu sistemin yaratarak finansman katkısı sağlayanları kutluyoruz.

Ulaşım Teşvik Sistemi ülke turizmine katkı sağlamıştır. Ancak yıllardır uygulanan bu sistemin yarattığı olumlu veya olumsuz tüm unsurlar yeterli düzeyde değerlendirilmemiş ve sektörün talebine karşın gerekli revizyon yapılmamış aynı şekilde uygulanmaya devam edilmektedir.  Sistemin revize edilmemesine ilave olarak denetim sistemi de sağlıklı bir yapıya da taşınamamıştır.

Sistem zamanında revize edilmemiştir.

Bir yandan sistem kendi tur operatörlerimizi yaratırken bir yandan da sistemin yıllardır değiştirilmeksizin uygulanması sonucu tur operatörleri arasında aksak rekabetin oluşmasına neden olmuştur. Sistemin başarısı olarak artan turist sayısında ülkeler bazında istikrar sağlanamadığından yeni hedef ülkelerin kazanılamadığı da ortaya çıkmıştır. Mevcut ikinci hedef pazarımız İngiltere’de ise sıkıntılar daha da artmış ve oldukça güçlü olduğumuz bir pazarı ileriye taşıma imkanı kaybedilmiştir.

“MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ DÜŞÜYOR”

Paket fiyatlarının düşmesi sonucu otellerde konaklayan turist kalitesi de düşmüş, ekstra harcamaları minimal düzeyde kalırken otele ve esnafa katkıları düşük olmuştur. Düşük yatak fiyatları sonucu ve artış trendi izleyen otel maliyetleri sonucunda otellerde hizmet kalitelerinde düşme gözlenmeye başlamıştır. Bu sistemin gerekli değişim yapılmaksızın devamı durumunda otellerin turist girişlerini dikkate alarak yaptıkları ilave yatırımlar nedeniyle yaptıkları borçlanmaların geri ödenmesinde de sıkıntılar yaşanması beklenmektedir. Otel hizmet kalitesinin düşmesi ile birlikte ülkemizdeki çevre kirliliği ve bakımsızlığın halen devam ediyor olması otellerde konaklayan müşterilerin müşteri memnuniyetlerinin de düşmesine yol açmaktadır.

Sistemin denetlenmesi için oluşturulan sistemin de sıkıntılı olduğu, kaynak sıkıntısının da eklenmesi ile tur operatörlerine yapılması gereken ödemelerin zamanında yapılamamasına yol açmakta ve sistemi iyice tıkamaktadır.

Sistem, ülke turizmine önemli bir katkı sağlamış ancak kalıcı bir başarı halen yakalanamamıştır.  Aksine sistemde gerekli olan değişikliklerin yapılmaması olumsuz etkilerinin daha da artmasına yol açmaktadır.

Revize edilmeyen sistem olumsuzluklar yaratmaya devam etmektedir. Sistemin yarattığı olumsuzluklar, Kuzey Kıbrıs’ın içinde bulunduğu Akdeniz çanağında bulunan ülkelerdeki gelişmeler, gerek ülkemizde gerekse yakın ülkelerde yeni yatak arzı, turist eğilimleri gibi unsurlar da dikkate alınarak revize edilmesi beklenmektedir.”

“SİSTEM REVİZE EDİLMELİ”

Bu konudaki önerilerinin; “turizm sektörünün yapısı dikkate alındığında 2015 satışları başlamış olduğundan sistemin 2016-18 dönemi için revize edilmesi ve uygulanmak üzere bu yıl içinde yasallaştırılması” olduğunu belirten Dönmezer, sistemin revizyonunda şu hususların dikkate alınmasını önerdi:

“Sistem oluşturulurken ülkemizin bulunduğu coğrafyadaki gelişmeler, rakip ülke politikaları, turist eğilimleri, dünya turizm örgütü beklentileri, Kuzey Kıbrıs ve yakın ülkelerdeki yatak arzı gibi unsurların dikkate alınması, sistem ne olursa olsun tüm teşviklerin zamanında ödenmesi esas olmalı, her ülke için farklılaştırılması, teşvik sistemi barajlarının gözden geçirilmesi menfi müsbet etkilerinin değerlendirilmesi ve buna göre revize edilmesi, ikinci önemli yabancı pazarımız İngiltere için farklılaşılması, bu ülkelerdeki kontakların yeniden kazanımı, uçak riski konusunda politika belirlenmesi, THY ile daha ileri düzeyde ilişkiler kurulması, tarifeli sefer alternatiflerinin artırılması, İstanbul – Ercan ayağının fiyat belirlemesinin değiştirilmesi, yolcunun her ülkeden gelecek olan yolcuların inmeden gelmesi, tarifeli seferlerin olmadığı destinasyonlarda charter seferlerin teşvik edilmesi. Tarifeli seferlerin gelişmesi için tarifeli seferlerin bulunduğu destinasyonların charter teşviklerinden yararlandırılmaması, dışında tutulması, özel ilgi turizminin gelişmesinin teşvik edilmesi, turist kalitesinin artmasına yönelik unsurlar içermesi.”

“KUZEY KIBRIS İMAJINDA SIKINTILAR VAR”

Yol haritasında öne çıkarmak istedikleri diğer bir konunun da ülke turizminin tanıtımı olduğunu vurgulayan Dönmezer, Kuzey Kıbrıs’ın tanıtımının yapılamadığını ve “Kuzey Kıbrıs” imajında sıkıntılar bulunduğunu savundu.

Dönmezer, ülkenin tanıtımı konusunda bugün itibariyle az sayıda uluslararası fuar katılımları dışında etkin, düzenli bir tanıtım yapılmadığını, zaman zaman farklı araçlar kullanılsa da süreklilik arz etmediğini ve 2013-14 döneminde kaynak sıkıntısı gerekçesiyle katılım sağlanan fuar sayısının da azaltıldığını işaret ederek, şöyle devam etti:

“ÜLKE İMAJINA YÖNELİK TANITIMLAR İYİLEŞTİRİLMELİ”

“Ülkemizin imajına yönelik tanıtımların yapılmaması nedeniyle ve çeşitli ülkelerde tur operatörlerinin charter uçuşlara yönelik paket tur tanıtımları nedeniyle ülkenin ucuz ülke imajı taşıma tehlikesi öne çıkmaktadır.

Yurtdışı ofislerin durumu, bakanlığın aylardır boş bırakabildiği Turizm Pazarlama ve Tanıtım Dairesinin durumu gibi kapasiteye bakıldığından ülke tanıtımı konusunda durumun iyi yöne gitmediği ortadadır.

Kuzey Kıbrıs imajı iyileştirilememiş, turizm tanıtımı için pazarlama politikası ve iletişim stratejisi bulunmamakta, uygulama kapasitesi de bulunmamaktadır.

Önerimiz; yeni yapı kurulana kadar daireye nitelikleri uygun siyasetten uzak bir daire müdürünün atanması ve gerekli fonun sağlanması ile aşağıda yer alan unsurları içeren tanıtım stratejisinin uygulanmaya konması önerilmektedir.

İmajımızın ivedi geliştirilmesi gereklidir. Bu itibarla, ana destinasyon olarak imaj geliştirme çalışmalarında İngiltere’nin pilot bölge olarak belirlenerek öne çıkarılması, öncelik verilmesi önerilmektedir.

İmaj geliştirme çalışmalarının tüm hedef ülkelerde (özellikle tarifeli seferlerin geliştirilmesi ve THY bağlantılarını kullanma fırsatı yüksek olan ülkelerden) başlanması önemlidir.

Tanıtımlara yeterli fon ile Ocak 2015 de başlamak üzere yıl boyunca yoğun olarak devam edilmelidir. Bu tanıtımlar yıllara sarih olarak uygulanmaya devam edilmelidir.”

TANITIM ÖNERİLERİ

Tanıtım önerilerinin; “TV, Radyo, e-medya ve yazılı medyanın yoğun olarak kullanılması, Kuzey Kıbrıs’ın devamlı ön planda tutulması, Magazinlerle bedava tatil kampanyalarının düzenlenmesi, Tanıtımların İngiltere’de sadece ana şehirlerde değil Ercan ve Larnaka-Baf havaalanlarına uçuş olan tüm şehirlerde yapılarak havaalanlarındaki billboard reklamları, hava alanı web siteleri, havaalanı reklamları, havaalanı mecmualarına reklam verilmesi, Araç üzerine Kuzey Kıbrıs reklamlarının giydirilmesi, Avrupa’da fazla kullanılan trenlerde reklam yapılması, Mart-Nisan ve Ekim-Kasım aylarında hedef ülkelerden tur operatörlerinin davet edilmesi ve süreklilik kazandırılması, özellikle uzmanlığın daha öne çıkaran ülkelerde Almanya gibi turizm meslek dergilerine reklam verilmesi” olarak sıralayan Dönmezer, özel ilgi, inanç turizmi gibi unsurlara da ağırlık verilerek, gerek ilgili fuarlara gerekse ilgili firmalara tanıtıcı bilgilerin iletilmesi, ziyaret edilmesi, tanıtım amaçlı davet edilmesi gibi faaliyetlerde bulunulması gerekliliğine dikkat çekti.

Dönmezer, tüm araçların etkin kullanılmasının yanında devamlılığın da başarı için büyük önem taşıdığını belirterek, inisiyatif olarak bu önerilerin takipçisi olacaklarını ve gerekli platformlarda öne çıkarmaya ve sektörde bu yapı oluşana kadar mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

(tak)            

Bu haber toplam 1738 defa okunmuştur