ÖZERSAYA YANIT

ÖZERSAY'A YANIT

Başbakanlık, “Kıta Sahanlığı Antlaşması” ile ilgili basın açıklaması gönderdi. Açıklamanın tam metni şöyle; “Son günlerde çeşitli çevrelerce gündeme getirilen ve basında yer alan bazı yayınlar ışığında aşağıdaki hususların kamu

A+A-

 

Başbakanlık, “Kıta Sahanlığı Antlaşması” ile ilgili basın açıklaması gönderdi. Açıklamanın tam metni şöyle;

 

 

 

“Son günlerde çeşitli çevrelerce gündeme getirilen ve basında yer alan bazı yayınlar ışığında aşağıdaki hususların kamuoyunun dikkatine getirilmesi ihtiyacı doğmuştur.  

 

Rum tarafının petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerini bir adım ileriye götürerek fiili sondaja başlaması halinde izlenecek eylem planı Hükümetimizin bilgisi dahilinde belirlenmiştir. Bu çerçevede, Kıta Sahanlığı Antlaşması’nın taslak metni Dışişleri Bakanlığımız Müsteşarı başkanlığında hükümetimizi temsilen 15 Eylül’de Ankara’da toplantı yapmış olan heyetimiz tarafından görüşülmüştür. Heyetimizin KKTC’ne dönüşünü müteakip toplantıda görüşülen tüm konular ve taslak antlaşma metni hususunda Bakanlar Kurulu üyeleri bilgilendirilmiştir.

 

Esasen 15 Eylül’deki toplantıda gerek eylem planı gerekse antlaşma imzalanması sürecinin iki ülke Dışişleri Bakanlıkları eşgüdümünde gerçekleştirilmesi de karara bağlanmıştır. Bu çerçevede,  Hükümetimiz atılan her adımın ve imzalanmış olan Kıta Sahanlığı Antlaşması’nın arkasındadır. Rum tarafının sondaj çalışmalarına açıklamış olduğu tarihten önce başlamış olması Antlaşmanın New York’ta imzalanması gereğini doğurmuş ve bu aşamada New York’ta hazır bulunan heyetimiz orada yaşanan gelişmeleri ve  antlaşmanın imzalanmış metnini hükümetimize zamanında iletmek konusunda gerekli koordinasyonu sağlayamamışlardır.

 

Antlaşmanın imza prosedürüne ilişkin yaşanmakta olan karışıklık esasen bu koordine eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Ancak, bu imzalanmış olan Kıta Sahanlığı Antlaşması’nın Kıbrıs Türk halkının çıkarlarının korunması açısından gerekliliğini ve Dünya’ya verdiği güçlü  mesajı değiştirmemektedir. İmzalanmış olan Antlaşma ilgili mevzuat uyarınca hükümetimiz tarafından halkın iradesini temsil eden Cumhuriyet Meclisi’nin onayına sunulmuştur. Kıbrıs Türk halkı ve Anavatan Türkiye’nin hak ve çıkarlarını savunmak isteyen herkesin bu gerçek ışığında gereksiz polemiklere son vererek  Kıta Sahanlığı Antlaşması’na tam destek vermesi gerekmektedir.” 

 

 

 

 

 

 

Bu haber toplam 1782 defa okunmuştur