ÖĞRETMENLERDEN ORTAK EYLEM

ÖĞRETMENLERDEN ORTAK EYLEM

KTOEOS-KTOS bugün “usulsüzlük, yolsuzluk ve yasaların çiğnenmesine karşı” saat 11:00’de Milli Eğitim ve Spor Bakanlığı önünde, saat 11:30’da da Kamu Hizmeti Komisyonu önünde ortak eylem düzenledi. Eylem sırasında okunan ortak

A+A-

 

 

KTOEOS-KTOS bugün “usulsüzlük, yolsuzluk ve yasaların çiğnenmesine karşı” saat 11:00’de Milli Eğitim ve Spor Bakanlığı önünde, saat 11:30’da  da Kamu Hizmeti Komisyonu önünde ortak eylem düzenledi.

 

Eylem sırasında okunan ortak basın açıklaması şöyle;

 

 

BU SİYASAL DÜZEN DEVAM EDEMEZ

 

“Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası bir taraftan herkese eşit, parasız, bilimsel ve nitelikli eğitim hakkı mücadelesini kararlılıkla sürdürürken, diğer taraftan sendikal haklar ve özgürlükler mücadelesinin yanında, demokrasi ve barış mücadelesine devam etmektedirler.

İçinde yaşadığımız dönemde, çalışanları doğrudan ilgilendiren ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Savaşların, işsizliğin, yoksulluğun, haksızlıkların ve yasa tanımazlığın her geçen gün arttığı taşeron UBP hükümeti dönemindeyiz; hakların korunması, emeğin, demokrasinin, barışın ve özgürlüklerin geliştirilmesi mücadelesini vermeye devam edeceğiz.

KKTC’de uygulanan neo - liberal politikayla, güvencesizlik, kuralsızlık, esnek çalışma, sendikasızlaştırma ve kamunun taşeronlaştırmasına yönelik uygulamalara her gün şahit olmaktayız.  Kuralsızlığı, partizanlığı ve Anayasayı rafa kaldırma uygulamaları, yoğunlaşmıştır.  Taşeron UBP hükümetinin, AKP’ye daha şirin görünmek için Kıbrıs’ta demokrasi ve anayasayı hiçe sayarak her geçen gün yaptığı fiili saldırılar kamu hizmetlerini niteliksizleştirmeyi, kamuya olan güveni sarsmayı ve kamusal alanların alınıp satılır bir mala dönüştürmeyi büyük bir hızla sürdürmektedir.

Son günlerde yaşananlar tam da bunların göstergeleridir. Örneğin gündemde olan Kamu Hizmeti Komisyonunda yaşanan şaibeli sınav hakkında hiçbir merci henüz bir açıklama yapmamış ve bunun böyle olmadığı konusunda belgelere dayanan bir bilgilendirme yapılmamıştır. Göstermelik bir sınavla, başarılı olanın da olmayanın da mutsuz olacağı, anayasanın eşitlik ilkesine aykırı partizan bir düzen yaratarak, dürüst insanlarla alay edilmiştir. Kamu Hizmeti Komisyonu devleti ele geçiren hükümetlerin eşitsiz ve adaletsiz uygulamalarını örtbas eden kurum durumundadır. Torpil, rüşvet, adam kayırma kokuları gelmektedir.

Diğer yandan kamuya ve okullara geçici hademe ve sekreter alımları sürmektedir. Görevlendirme ve geçici memurların hem alınış şekli hem de güvencesiz çalışma koşularının var olması yine yasal olmayan ve Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı bir uygulamadır. Toplumsal uzlaşının hiçe sayıldığı bu uygulama aynı zamanda kamusal alanda gizli bir taşeronlaşmanın ve örgütsüzleştirmenin  başladığının göstergesidir.

Milli Eğitim ve  Spor Bakanlığı usülsüz, yasadışı davranmaktadır. Bir günde müfredat programını değiştirmekte; sınıf geçme sınav tüzüğü değişikliği ile sendikalarımızla da alay edercesine davranmaktadır. Eğer tüm bu uygulamalar durdurulmaz ve adil bir sistem kurulmazsa demokrasiden bahsedilemez.   İki öğretmen sendikası olarak bu beş para etmeyen siyasi rant sistemini ortadan kaldırmak için mücadele etmeye devam edeceğiz. “

 

                                                      

 

                                                                                                                                                   

 

 

Bu haber toplam 1022 defa okunmuştur