1. HABERLER

  2. ÖZEL HABER

  3. Covid- 19 gölgesinde, ekonomik kriz kıskacında: “Black Friday”
Maliye’den ‘tasarruf’ genelgesi

Maliye’den ‘tasarruf’ genelgesi

UBP-HP Hükümeti kurulurken vaat edilen ‘dış kaynak’ henüz ortaya çıkmadı, gözler tasarrufa çevrildi

A+A-

1- 12,000 TL üzerindeki tüm kalemlerde yüzde 10 indirime gidilecek
2- Hafta içi 3 gün ya da Cuma çalışmayanlar, hafta sonu ek mesai yapmayacak.
3-  Zorunlu ve ivedi değilse resmi tatil günlerinde ek mesai olmayacak.
4- Akaryakıt tasarrufu için bakanlık ya da dairelerde posta dağıtımları motosikletle yapılacak
5- Cep telefonu konuşması üst düzey 150, müdürler 100, diğerleri 50 TL’yi aşmayacak.
6-  Eşik değerini aşmamak için ihaleler bölünmeyecek, harcama yapıldıktan sonra bloke talepleri Bütçe Dairesi’nce dikkate alınmayacak.
7- İnverter özelliği olmayan klimalar ve Led tipi olmayan aydınlatma ürünleri ödenmeyecek.
8- Yeni istihdamlar, 2019 Mali Yılı içinde emekli olanların sayısını geçmeyecek.
9- Yasal süre içinde ödenmeyen elektrik ve su ücretlerinden doğacak gecikme faizleri ita amirleri tarafından karşılanacak.
 

Cenk Mutluyakalı

Maliye Bakanlığı tüm bakanlık, daire ve kamu kurumlarına genelge göndererek “yüzde 10 tasarruf” istedi.
UBP-HP Hükümeti kurulurken vaat edilen ‘dış kaynak’ henüz ortaya çıkmadı, gözler tasarrufa çevrildi, Maliye Bakanlığı çok detaylı bir genelge yayınladı. “Gelir-gider arasındaki fark iç kaynaklardan karşılanacaktır” denen genelgede, ödeneği 12,000 TL üzerindeki tüm kalemlerde yüzde 10 indirime gidileceği belirtildi.
“Tören, tanıtım, fuar, ağırlama” gibi kalemlerde bütçede ön görülen ödeneğin aşılması halinde, bu rakamların karşılanmayacağı belirtilen genelgede; cep telefonları ödemelerine de sınır getirildi.

Tasarruf için gerekli tedbirleri alma yönündeki görev ‘ita amirlerine’ verilirken, en dikkat çekici tasarruf tedbiri ise “posta dağıtımlarının motosikletle yapılarak, akaryakıt giderlerinin azaltılması” oldu.
Genelgede tasarruf tedbirleri için sıklıkla “azami gayret gösterilecektir” ifadeleri kullanılması da gözden kaçmadı.

“Diğer Cari Transfer Ödenekleri, Sermaye Transferi Ödenekleri ile Mal ve Hizmet Alım Giderleri'ndeki ödeneklerin harcamaları, kullanılabilir ödeneğin 3 / 12 oranını aşmayacak şekilde düzenlenecektir” denen genelgede, bütçede ön görülen ödenek miktarlarının da aşılmaması istendi.

Doğrudan alımlarla ilgili de sınırlamalar getiren tasarruf genelgesine göre, ihale ilanı yapılmadan ve teminat alınmadan, yalnızca asgari ücretin 10 katına kadar mal ya da hizmet alınabilecek.
Yapım, tadilat işlerinin ise asgari ücretin 20 katını aşmaması istendi.

Acil durumlar için kullanılacak ilaç ya da tıbbi malzemelere asgari ücretin 50 katı oranında sınır getirilirken, avukatlardan yapılacak hizmet alımları da sınırlandı.


“İhaleler bölünemez”

Tasarruf genelgesinde dikkat çeken bir diğer nokta ise “eşik değerin altına düşmek için ihaleler etaplara bölünemez” uyarısı oldu.
Devlet Bütçe Mali Yasası altında Yerel veya TC kaynaklı tüm ihalelerde Bütçe Dairesi bloke yetki yazısı istenirken, “Harcama yapıldıktan sonra bloke talepleri Bütçe Dairesi’nce dikkate alınmayacak ve bu tür harcamalardan ita Amirleri kişisel olarak sorumlu olacaklardır.” dendi.
 


“Elektrik, Su ücretleri ita amirlerince…”

Maliye Bakanlığı genelgesinde, 2019 Mali Yılı sonuna kadar oluşan elektrik ve su alımlarının, en geç Mart 2020’ye kadar gecikme cezaları dahil ödenmesi istendi.

1 Ocak 2020'den itibaren yasal süre içinde ödenmeye elektrik ve su kullanım ücretlerinden doğacak gecikme cezaları ayrıca faizlerin, sorumlu ita amirleri tarafından karşılanacağı belirtildi.Cep telefonuna sınır

Maliye’nin tasarruf genelgesinde cep telefonlarına da sınır getirildi. Üst düzey için 150, müdürler için 100, daha alt görevler için ise 50 TL’yi aşan cep telefonu görüşmelerinin ilgili kişilerden karşılanacağı belirtildi.
“Bütçe ödeneklerinden cep telefonu ve aksesuarlarının alım ve ödemesi yapılamaz” uyarısı da dikkat çekti.

 

“Ek mesai” kriterleri

Maliye Bakanlığı'nın 3 numaralı genelgesinde "Ek Mesailer"le ilgili uyarılar da öne çıktı.

Ek mesai gerekçeleri, süresi ve çalıştırılacak personel sayısı ile çalışma saatleri için Bütçe Dairesi'nden ön yetki talebinde bulunulması istenirken; “Zorunlu ve ivedi olmadıkça hafta sonları ve resmi tatil günlerinde ek mesai çalıştırılmayacaktır” dendi.

Bakanlıktan ön yetki alınmadan yapılacak ek mesai çalışmalarına ödenek tahsis edilmeyeceği belirtilirken, kadrosu ilgili kurumda olmayan personelin ek mesai yapamayacağına da dikkat çekildi.

Genelgede ayrı şu uyarı yapıldı:
“Ek mesai çalışan personelin, çalışma tarihleri ve görev ve saatlerini içeren ek mesai çizelgesi her oran için ayrı ayrı doldurulup, oranlar çizelgeler üzerinde yazılmak suretiyle düzenlenecek ve görevi veren İta Amiri tarafından imzalanmış olarak bir sonraki ayın en geç 15'ine kadar Hazine ve Muhasebe Dairesi ile Bütçe Dairesi'ne gönderilecektir.”

'Ek Mesai'ye yönelik şu bildirimler de dikkat çekti:

 

- "Ek mesai çalıştırılan her personelin kadrosuna bakılmaksızın Ek Mesai Beyan Formu doldurması zorunludur.”

- “Hafta içerisinde en az 3 gün görevde olmayan (yasal izin, mazeret ve hastalık raporu dahil) veya herhangi bir sebeple Cuma günü görevde olmayan personel hafta sonu ek mesaiye çağrılmayacaktır.”

- "İlgili ayda çalışma saatinin % 75'inden daha az fiili görev yapan personel, aynı ay içerisinde ek mesaiye çağrılmayacaktır."


İstihdam: Emekli sayısı kadar

Maliye Bakanlığı genelgesinde, TC-KKTC Ekonomik Programları’ndaki kimi sınırlamalar da yeniden anımsatıldı. Buna göre, Özelleştirme Yasası kapsamında alınacaklar ya da vardiya düzeni istihdamları dışında; yeni istihdam sayısının, 2019’da emekli olanların sayısını aşamayacağı belirtildi.
 


Dikkat çeken ‘tasarruf’ başlıkları

Maliye’nin genelgesinde dikkat çeken diğer başlıklar şöyle oldu:
 

- “İnverter özelliği olmayan klima ödemeleri yapılmayacaktır.”

- “Led tipi olmayan aydınlatma ürünlerinin ödemeleri yapılmayacaktır”

- “Maliye’den onay alınmadan yatırım projelerine ilişkin olarak harcamaya yol açabilecek taahhüt altına girilmesi halinde ita Amirleri sorumlu tutulacaktır.”


- “Hiçbir şekilde Mahalli Proje ödeneklerinden Cari Ödenek kalemlerine aktarma yapılamaz.”

 

- “Mahalli Kaynaklar ile finanse edilen işlerde ihalesiz taahhüt altına girilmeyecektir.”

 

- “Yeni kiralamalarda Bakanlar Kurulu’ndan yetki alınacaktır.”

- “Akaryakıt giderlerinde tasarrufa gidilebilmesi için, kötü hava koşullarının olmadığı günlerde Bakanlıklar, müdürlükler ve dairelerin posta dağıtımları motosiklet kullanılarak yapılacak, motosiklet ihtiyacı olanlar bakanlığa bildirilecektir.”

- “Aktarma suretiyle ödeneği azaltılan bir kaleme veya aktarma suretiyle ödeneği artırılan bir kalemden başka bir kaleme aktarma yapılamaz.”

- “Bütçede ön görülen bir ödeneğin % 50'sinden fazla miktarını aktarmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.”

- “Bakanlık, bağlı daireler ve bağımsız daireler ile kurum ve kuruluşlara ait Resmi Hizmet Araçları yalnız hizmetlerin gerektirdiği alanlarda ve mesai saatleri içerisinde kullanılabilir.”

2020_mali_yili_butce_uygulamalari_hk.jpg

2020_mali_yili_butce_uygulamalari_hk-2.jpg

Bu haber toplam 2972 defa okunmuştur
Etiketler :