1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. KTOEÖS'ten Eğitim bakanına öneri paketi
KTOEÖS'ten Eğitim bakanına öneri paketi

KTOEÖS'ten Eğitim bakanına öneri paketi

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’na eğitime ilişkin öneriler sunduğunu açıkladı.

A+A-

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’na eğitime ilişkin öneriler sunduğunu açıkladı.
KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel, konuyla ilgili açıklamasında, önerileri, Amcaoğlu ile yaptıkları görüşmede sunduklarını belirtti. 
KTOEÖS’ün yıllardır Eğitim Bakanlığı ile birçok görüşme gerçekleştirdiğini, eğitim alanında yazılı-sözlü birçok öneri yaptıklarını, devlet okullarının her yıl sorunsuz açılmasında mücadele verdiklerini belirterek, yaşanan salgın döneminde sağlıklı ve güvenli okulların ihtiyacının gözler önüne serildiğini, eğitimde eşitsizliklerin giderilmesinin elzem olduğunun daha da ortaya çıktığını ifade etti.
Bilimsel, demokratik, laik, parasız ve nitelikli kamusal eğitimden vazgeçilmemesi gerektiğini vurgulayan Gökçebel, dindar, kindar, itaatkâr nesiller yetiştirilmek için cami, külliye, tarikat, yurtların yapımının hızla devam ettirildiğini, büyük paralarla toplumsal yapının değiştirilmek istendiğini savundu. Gökçebel, “Din tüccarlığı yapılarak yeni bir toplum modeli yaratılmaya çalışılmaktadır. Din görevlileri, kuran kursları, yurtlar, umre turları, Camiler vs. ile büyük bir proje başlatılmıştır” dedi.
Gökçebel, devlet okullarının yıkılma tehlikesi altında olduğunu ve finanse edilmediğini öne sürerek,  1974’ten kalma bina, sıra, sandalye, depo, su boruları, tuvalet, sorunlu elektriğe sahip onlarca okulda halkın çocuklarına eğitim verilmeye çalışıldığını söyledi.
Yanlış nüfus politikaları sonucunda birçok okulda sınıf yapımından dolayı oyun alanı kalmadığına, her yıl onlarca okulun müdürsüz, muavinsiz, öğretmensiz, atölye-bölüm şefsiz, hademesiz, sekretersiz eğitim yılını tamamlar duruma getirildiğini belirten Gökçebel,  öğretmenin, eğitim sorunları altında ezildiğini kaydetti.


SENDİKANIN ÖNERİLERİ
KTOEÖS’ün, Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu’na ivedilikle ele alınması gereken konularla ilgili ilettiği öneriler şöyle:
“Ayrılıkçı, Sosyal Güvenlik (Emeklilik) ve Göç Yasası (Kamu Çalışanları Yasası) kaldırılmalıdır. Binlerce kilometre yol giden, lojmanı olmayan, farklı yasalara tabi tutulan, farklı ve düşük maaş alan, yolluğu olmayan, mesleğinde desteklenmeyen öğretmenlerin eğitimdeki moral ve motivasyonu oldukça azaltılmıştır. 
Sınıf Geçme Tüzüğü, Öğretmenler Nakil Tüzüğü (Öğretmenler Sınav Tüzüğü) Çıraklık Eğitim Yasası, Ders Denklikleri Tüzüğü,  Dıştan Bitirme Tüzüğü, Kayıt Kabul Tüzüğü, Devam Devamsızlık Tüzüğü, Disiplin Tüzüğü, Taşımacılık Tüzükleri, Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Yasası ivedilikle ele alınmalı;  Meslek Hastalıkları Tüzüğü,  Pandemi dönemi için Pandemi Tüzüğü yapılmalıdır. Özel Eğitim Yasası derhal hayata geçirilmelidir.
Eksik Kadrolar tamamlanmalıdır. Öğretmen, müdür, müdür muavini, yıllardır atama yapılmayıp eksik bırakılan;  meslek liselerinde sıkıntılara neden olan atölye şefi kadroları, bölüm şefi, de
Geçici ve TC’den Öğretmen istihdamı sonlandırılmalıdır. Her alanda binlerce işsiz öğretmenimiz varken TC’den görevlendirme, geçici atamalar yerine derhal Öğretmenler Sınavı yapılmalı, boş kadrolara atamalar gerçekleştirilmelidir. Devlet kaynaklı okul bütçeleri oluşturulmalı ve hayata geçirilmelidir. 
Müfredatlar Tek ve Çağdaş Yurttaşlar Yetiştirmek amacına göre oluşturulmalıdır. Tüm eğitim kademelerinde okutulan program, müfredat ve ders dağılım çizelgeleri incelenmeli milli eğitim yasası uyarınca nitelikli bilimsel eğitim için gereken düzenlemeler yapılmalıdır. Müfredatlarda eksiltilen dersler, müfredat saatine uymayan veya bilimsel, demokratik, laik eğitime aykırı olan dersler kaldırılmalıdır. HSİK gerçek koleje dönüştürülmelidir. Çağdaş nesiller, yurttaşlar yetiştirilmelidir.
Eksik Okullar ve Altyapıları Yapılmalıdır: 1974’ten kalma, yıkılmak üzere olan okullar yerine cami, külliye yapımına kaynak aktarılmaktadır. Devlet okullarının altyapıları ihmal edilmekte, herhangi bir standarda ulaşma hedefi taşımamaktadır. Acil olarak Lefkoşa’ya 1 Lise, 1 Ortaokul, Girne’ye 1Ortaokul, Mağusa’ya 1 Lise, 1 Ortaokul ve her ilçeye donanımlı TMK okulları açılmalıdır. Meslek liseleri yenilenmeli, ihtiyaç olan alanlar açılmalı, yeniden donanımlı, hizmet verecek duruma getirilmelidir. Tüm okullar üretim ve ülke kaynaklarına göre yeniden dizayn edilmelidir.
Türkçe bilmeyen çocuklar için oryantasyon eğitimi verilmelidir: Yıllardır ihmal edilen yasaya bağlı Eğitim Bakanlığı tarafından ayrı ve çalışan bir yapı ve kadro sağlanmalıdır.
Özel Eğitim Yasası hayata geçirilip kadroları atanmalıdır: Özel eğitim yasası kadroları bulunmamaktadır. Türkçe bilmeyen çocuklar için oryantasyon eğitimi verilmelidir. Yasaya bağlı MEB’de ayrı ve çalışan bir yapı ve kadrolaşma sağlanmalıdır.
Ücretsiz Kamusal Eğitim Hakkı ve Fırsat Eşitsizliğini kaldırmak için harekete geçilmelidir. Eğitim paralı hale getirilmiştir. Seçmeci, elemeci sınavların yaygınlaştırılması ve tek alternatif yapılması ile öğrenciler özel okul, dershane ve özel derslere teşvik edilmektedir. Özellikle devlet okulları gittikçe niteliksizleştirilmek istenmektedir. Bu Kamusal Eğitime yönelik planlanmış bir katliamdır. Başka bir eğitim sistemi mümkündür, KTOEÖS bu konuda katkı koymaya hazırdır. 
Meslek okulları ve tüm okullar hedefsiz bırakılmıştır: Öğrencilerin kalabalık sınıflara doldurulduğu ve verimli eğitim almadığı okullara dönüştürülmüştür. Nitelikli, işgücünün ve ülke ihtiyacı olan elemanların yetiştirilmesi gerektiği, kaçak istihdamların engellenmesi gerçeği göz ardı edilmeden tüm okulların amacı ve yapısı yeniden belirlenmelidir.
Hizmetiçi eğitimler nitelikli hale getirilmelidir: Hizmetiçi eğitimler tek merkezde ve verimsiz olarak yapılmaktadır. Bir plan ve ihtiyaçlar doğrultusunda katılımcılıkla öğretmenler için verimli hizmetiçi eğitimler sürekli yapılmalıdır.
Her Kademede İhtiyaçlı Çocuklara burs verilmelidir: Burslar fakir öğrencileri desteklemekten çok torpillere, adam kayırmacılıkla kaynak olarak kullanılmamalı, fırsat eşitliğini sağlayacak şekilde her kademedeki öğrencilere burs olanağı sağlanmalıdır.
Eğitim Bakanlığının Yapısı Sorunları Çözemez Haldedir: Eğitim Bakanlığında teknik çalışma, geliştirme, denetleme, istatistikî veri toplama ve yorumlama AR-GE, Özel Eğitim Dairesi vs. gibi eğitimin gelişmesini sağlayacak çalışmaları yapacak yapı ve kadro kalmamıştır. 
Özel Okulların Tanımı Değişmeli, Sınırlanmalı, Kamusal Eğitim Finansı Bu Okullara Aktarılmalıdır: Özel okullara yurttaş yetiştirme görevi verilmemelidir. Her açılan okul anayasa ve yasalara uygun olmalı, denetlenmeli ve sınırlanmalıdır.
Reel Yüksek Öğrenim Politikası Ortaya Konmalıdır: Yatay büyümeye devam eden üniversitelerimiz öğrencileri birer müşteri olarak görmekte, nitelik kaygısı taşımamaktadır. Reel bir yüksek öğrenim politikası oluşturulmalıdır. 
Öğretmen Mesleğine, Örgütlü Yapısına Sistematik ve Bilinçli Saldırılara Son Verilmelidir: Aydın, demokrat tavrı ile Kıbrıs Türk Toplumuna her dönem önderlik etmiş öğretmenin kimliği ve statüsü bitirilmek istenmektedir. Tüm işyerlerinde sendikalaşmanın yasal çerçevesi derhal ortaya konulmalı; Kamu ve Özel Sektöre kadrolu/ güvenceli/ sendikalı / toplu sözleşmeli istihdam biçimi her alanda zorunlu hale getirilmelidir. 
Okul Kuralları ve Yönetim Anlayışları Değiştirilmelidir: Okullar yeniden amaçsal, yönetsel ve çağdaş, demokratik, toplumsal okullar haline getirilmelidir.
Eğitimde Yeniden Yapılanma Gereklidir: 2014 yılında alınan Şura Kararları uygulanmalıdır. Eğitim sisteminde köklü bir değişime ihtiyaç vardır. Bilimsel, demokratik, laik, parasız, herkese eşit fırsat tanıyan, Nitelikli Kamusal Bir Eğitim Sistemini öngören ve iyi bir çalışma olan 2014 Şura Kararları derhal uygulanmaya sokulmalıdır. 
Pandemi Dolayısıyla İvedilikle; a)Bulaş Temas protokolu oluşturulmalıdır. b)Planlı, programlı sürekli pcr testi uygulanmalıdır. c) Okul sağlığı ve güvenliği standardı oluşturulmalıdır. (taşımacılık, altyapı, temizlik, hijyen, sağlık elemanı vs.) d)Pandemi bütçesi oluşturulmalıdır. e)Pandemi dönemi yasal çerçevesi oluşturulmalıdır. f)Eğitimde eşitsizlikleri azaltacak önlemler alınmalıdır. (müfredat azaltma, merkezi hazırlıklar, uzaktan erişim araç ve gereçleri, öğrencilerin uzaktan eğitime erişim imkanı (internet , tablet, laptop sağlanması. g)Kendi ülkemize özgü uzaktan eğitim programları ve erişimi oluşturulmalıdır.”

Bu haber toplam 2062 defa okunmuştur