1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Kıbrıs'ın "SCORE Endeksi" geliştirildi
Kıbrısın SCORE Endeksi geliştirildi

Kıbrıs'ın "SCORE Endeksi" geliştirildi

Kıbrıs’ta hem iki toplum içinde hem de toplumlar arasında bulunan sosyal ve siyasi eğilimleri yansıtabilecek yenilikçi bir yöntem olan SCORE Endeksi’nin aynı zamanda diğer savaş-sonrası toplumlarda da kullanılması amaçlanıyor.

A+A-

Sürdürülebilir Barış ve Demokratik Kalkınma Merkezi (SeeD), Kıbrıs’ta  “Toplumsal Yakınlaşma ve Uzlaşma” (SCORE) endeksini geliştirdiğini açıkladı.

 

Açıklamanın tam metni şöyle:


Sürdürülebilir Barış ve Demokratik Kalkınma Merkezi (SeeD), Kıbrıs’ta ve dünyadaki diğer savaş-sonrası
toplumlarda var olan barış süreçlerinin sonuçlarını etkileyebilecek sosyal etkenlerin nabzını tutarak, barışa
yönelik yapılan çalı.maların ne derece etkili olduğunu ölçmek amacıyla “Toplumsal Yakınlaşma ve Uzlaşma”
(SCORE) Endeksini geliştirmektedir.

Kıbrıs sorunu yıllardır “donmuş bir uyuşmazlık” olarak sürmektedir. Kıbrıs’taki uyuşmazlığa kapsamlı bir çözüm
sağlanması için yapılan diplomatik girişimlere paralel olarak, yeterince ‘toplumlarası yakınlaşma ve uzlaşma’nın
sağlanamadığı görülmektedir. Barışa yönelik yapılan çalışmalar için oldukça büyük miktarda çaba ve mali
kaynak harcanmış olmasına rağmen, Kıbrıs’ta toplumlarası uzlaşmaya yönelik ne kadar başarı sağlandığını
ölçebilecek veya karar vericilerin bilimsel verilere dayanarak çözüm üretmelerine yol gösterebilecek sistematik
bir yöntem henüz geliştirilmemiştir. Dolayısıyla, doğru şekilde çalışan bir denetim mekanizması olmadan, barış
sürecini iyileştirmek amacıyla gösterilen çabalar, toplumlar veya barış süreci üzerinde ne derece etkili
olduklarını tespit edebilmek mümkün olmadığı için ‘iyi niyet’ girişimleriyle sınırlı kalmaktadır.

Kıbrıs’ta hem iki toplum içinde hem de toplumlar arasında bulunan sosyal ve siyasi eğilimleri yansıtabilecek
yenilikçi bir yöntem olan SCORE Endeksi’nin ayni zamanda diğer savaş-sonrası toplumlarda da kullanılması
amaçlanmaktadır. Şöyle ki, SCORE Endeksi 3 temel hedef ortaya koymaktadır:


Barometre görevi görmek: Kullanıcıları tarafından kolayca anlaşılabilir olan SCORE Endeksi halkın, karar
vericilerin ve ilgili kişi/kurumların, sosyal etkenlerin birbiriyle nasıl etkileştiğini ve toplumlar arasındaki
uzlaşma süreci üzerinde nasıl etkileri olduğunu anlamalarına yardımcı olacaktır.

Erken uyarı vermek: İki toplum arasındaki karşılıklı güven eksikliğinden dolayı ortaya çıkabilecek zorlukları
önceden tespit ederek, karar vericilerin gerekli şekilde önlem almalarını sağlayacaktır. Toplumların
birbirine duyduğu güven, siyasi bir anlaşma sağlanması için önemli olduğu kadar sürdürülebilir bir barış için
de en temel gerekliliklerden biridir.

Karar odaklı yol-haritası sağlamak: Karar vericilerin toplumsal yakınlaşma ve uzlaşmaya yönelik belirlemiş
oldukları stratejilerini değişen koşullara göre adapte edebilmelerine ve kaynaklarını etkin bir şekilde
kullanabilmelerini sağlayacak oldukça önemli bir yol haritası olacaktır.
Sonraki adımlar ne olacak?

SCORE Endeksi ülkedeki karar vericilere, barış gönüllülerine ve bağış sağlayan kurumlara güvenilir bir bilgi
kaynağı sağlayarak karar verme süreçlerine önemli ölçüde katkı sağlayacaktır.

Kıbrıs sınırları dışında, şimdiden Kenya, Bosna-Hersek ve Filistin’de bulunan uzmanlar tarafından büyük bir
uluslarası ilgi gören SCORE Endeksi’nin, uzun vadede diğer savaş sonrası toplumlarda da yerel ihtiyaçlara göre
uyarlanarak kullanılması hedeflenmektedir.

Sürdürülebilir Barış ve Demokratik Kalkınma Merkezi (SeeD) kimdir?

Kıbrıs sorunu kapsamında liderler ve toplumlar arasında köprü kurmak amacıyla 2009 yılında başlayan “Kıbrıs
2015” projesinin devamı olan Sürdürülebilir Barış ve Demokratik Kalkınma Merkezi (SeeD), Kıbrıs’taki
toplumlararası barış inşa eden ilk düşünce kuruluşudur.

SeeD, ‘Katılımcı Kamuoyu Araştırması’ ve SCORE Endeksi gibi yenilikçi yöntemler geliştirerek, etkin ve
sürdürülebilir politika önerilerinde bulunmayı ve barış alanında yapılan çalışmalar konusunda toplum bilincini
artırarak toplumsal katılımcılığı sağlamayı hedeflemektedir.

Daha detaylı bilgi için TIKLA

Bu haber toplam 1355 defa okunmuştur